back

Управління містобудування та архітектури Чернігівської облдержадміністрації

Адреса: м. Чернігів, 14000, проспект Миру, 21-А

Телефон-факс: (0462) 77-45-86

Електронна адреса: [email protected]

Адреса веб-сайту Управління: https://umba.cg.gov.ua/

Режим роботи Управління: з 9-00 до 17-30 (обідня перерва: з 13-00 до 13-30)

Вихідні дні: субота та неділя.

Управління складається з таких відділ:

- відділ містобудівного кадастру та моніторингу;

- відділ територіального планування та охорони пам’яток архітектури.

В.о начальника Управління: Куреня Сергій Олександрович

Телефон: (0462) 77-45-86

Електронна адреса: [email protected]

 

Телефонний довідник працівників Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Положення про Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Основні завдання Управління:

 

- організація виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснення відповідного контролю;

- забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області;

- аналіз стану містобудівної діяльності на території області, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

- забезпечення ведення містобудівного кадастру на обласному та районному рівнях, рівні обласного центру та міст обласного значення;

- забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

- надання адміністративних послуг;

- збереження традиційного характеру середовища, історичних ареалів населених місць, пам’яток архітектури і містобудування, що знаходяться на балансовому обліку в Управлінні.

 

Управління, відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до обласної державної адміністрації пропозиції з цих питань;

2) здійснює підготовку рішень щодо планування території на регіональному рівні;

3) організовує розроблення і подання на затвердження обласної ради містобудівних програм;

4) готує комплексні висновки щодо інвестиційних містобудівних програм;

5) готує пропозиції до програм економічного та соціального розвитку області і подає їх на розгляд обласній державній адміністрації;

6) готує пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території області;

7) здійснює повноваження у сфері охорони культурної спадщини об’єктів: архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних природних перетворень, які мають історичну цінність;

8) здійснює моніторинг:

- реалізації схеми планування території області;

- стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

- забудови та іншого використання територій;

реалізації довгострокових регіональних (обласних) програм.

9) забезпечує визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

10) розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області, готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

11) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;

12) сприяє узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

13) координує діяльність:

- уповноважених органів містобудування та архітектури районних держадміністрацій, міст обласного значення з питань планування та забудови територій на місцевому рівні, методичне і нормативне забезпечення їх роботи;

- суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

14) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

15) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

16) розробляє проекти розпоряджень голови обласної держадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

17) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

18) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної держадміністрації;

19) співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

20) інформує населення через засоби масової інформації про плани розміщення найважливіших об’єктів містобудування та архітектури;

21) сприяє створенню та оновленню картографічної основи на території області;

22) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

23) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

24) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

25) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

26) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, інформаційні запити, опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

27) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

28) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

29) забезпечує захист персональних даних;

30) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

31) забезпечує в установленому порядку контроль за діяльністю виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

32) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

33) виконує функції у сфері охорони культурної спадщини (пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва) відповідно до  законодавства:

- бере участь у роботі, пов’язаній з виявленням та дослідженням населених пунктів області для занесення їх до Списку історичних населених місць України, визначенням меж історичних ареалів населених пунктів та режиму їх використання;

- надає методичну допомогу державним архітектурно-історичним та історико-культурним заповідникам щодо збереження традиційного характеру середовища, пам’яток архітектури та містобудування;

- бере участь у роботі з виявлення об’єктів культурної спадщини - пам’яток архітектури містобудування для занесення та подає пропозиції центральному органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;

- бере участь у організації науково-дослідних робіт з питань збереження традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, пам’яток архітектури і містобудування;

- забезпечує доступ до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, юридичним і фізичним особам, а також надає інформацію щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони пам’яток та в історичних ареалах населених місць;

- визначає межі територій пам’яток місцевого значення та затверджує їхні зони охорони;

- встановлює режим використання пам’яток місцевого значення, їхніх територій, зон охорони;

- забезпечує захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

- забезпечує виготовлення, складання і передачу центральному органові виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією об’єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж із них елементів, які становлять культурну цінність, з метою збереження;

- організовує розроблення та погодження відповідних програм з охорони культурної спадщини;

- погоджує відповідні програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони, та виконує інші повноваження, делеговані центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини відповідно до законодавства;

- погоджує проекти відведення та надання земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб, погоджує зміни землевласника, землекористувача в межах повноважень, делегованих центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини;

- виконує функції замовника, укладає з цією метою контракти на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

- призначає відповідні охоронні заходи щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;

- надає дозволи на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології, історії), їхніх територіях та в зонах охорони;

- видає розпорядження та приписи щодо охорони пам’яток місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках, їхніх територіях та в зонах охорон, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених програм;

- погоджує відчуження або передачу пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

- утримує на балансі пам’ятки архітектури та містобудування, укладає охоронні договори з їх користувачами, здійснює контроль за дотриманням  умов цих договорів;

- забезпечує в установленому порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних надписів, позначок на пам’ятках або в межах їхніх територій;

- здійснює інші повноваження відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини»; 

34) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

35) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

Відділи та сектори містобудування та архітектури районних державних адміністрацій
та міських виконавчих комітетів Чернігова, Ніжина, Новгорода-Сіверського і Прилук

 

Основні завдання відділу(сектору) у сфері містобудування та архітектури:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

- аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення і затвердження у встановленому порядку генеральних планів населених пунктів району та іншої містобудівної документації;

- координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

- забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури , державних стандартів, норм і правил, районних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, контроль за їх реалізацією;

- забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

Останні новини

Анонси
 

 

 

 

Погода