13-03-2019 09:12

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій щодо проектів рішень Чернігівської обласної ради «Про затвердження переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік» та «Про затвердження додаткового переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік»

Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації підготовлено проекти рішень Чернігівської обласної ради «Про затвердження переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік» та «Про затвердження додаткового переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік».

В поточному році заплановано за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища (ОНПС) виконати природоохоронних заходів на загальну суму 24276,1 тис. грн, з яких обласним бюджетом на 2019 рік затверджено 14442,85 тис. грн., перехідний залишок невикористаних коштів у 2018 році склав 9833,25 тис. грн.

Пропозиції до Переліків видатків (основного, додаткового) обласного фонду ОНПС сформовані на підставі запитів на фінансування, що надійшли до Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації, для здійснення природоохоронних заходів у 2019 році та узгоджені на засіданні робочої групи з планування природоохоронних заходів обласного фонду ОНПС, затвердженої розпорядженням Чернігівської обласної ради від 18 січня 2016 року № 15.

До Переліків видатків в першу чергу включені об’єкти, роботи по яких проводились в 2018 році та по об’єктивним причинам не були завершені. Також до Переліків включено нові природоохоронні заходи, які відповідають постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996 з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність облдержадміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості у її діяльності проекти рішень про затвердження переліків видатків (основного, додаткового) обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік проходитимуть процедуру електронних консультацій з громадськістю з 12 до 27 березня 2019 року (включно).

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 27 березня 2019 року (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру, 14, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, тел. 65-37-07, е-пошта: deko_post@cg.gov.ua

Контактна особа: Новак Василь Андрійович – заступник директора – начальник управління природоохоронних програм та оцінки впливу на довкілля.

Звіт про результати обговорення буде оприлюднено на сайті облдержадміністрації в рубриці «Консультації з громадськістю» у строки, визначені законодавством.

Проект рішення Чернігівської обласної ради «Про затвердження переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік»

Додаток

Проект рішення Чернігівської обласної ради «Про затвердження додаткового переліку видатків обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік»

Додаток