27-02-2018 09:20

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій щодо проекту
нової редакції обласної Програми підтримки розвитку інформаційної
та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки

Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації підготовлено проект нової редакції обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016–2020 роки.

Програма спрямована на забезпечення реалізації на території Чернігівщини державної інформаційної політики, зміцнення інформаційної безпеки в області, впровадження європейських стандартів у інформаційному середовищі, розвиток інформаційного простору та видавничої справи, підтримка належних умов для забезпечення інформаційних потреб населення, підвищення суспільного запиту на книжкову продукцію, підвищення престижу професії журналіста в області.

З метою уточнення та конкретизації її результатів,  визначення її результативних показників: продукту, ефективності та якості, — пропонується викласти Програму у новій редакції, зокрема доповнити її додатком 3 «Результативні показники обласної Програми підтримки розвитку інформаційної  та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки», а також внести зміни до тексту Програми та додатку 2 до неї «Напрями діяльності та заходи обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки» у частині уточнення та конкретизації очікуваних результатів Програми, а також приведення у відповідність з ними напрямів діяльності, заходів та виконавців.

Окрім того, задля забезпечення як кількісної, так і якісної інтенсифікації роботи з висвітлення діяльності місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, інформування про основні напрямки та стан реалізації реформ в державі, забезпечення оприлюднення у друкованих ЗМІ регуляторних актів, прийнятих облдержадміністрацією, підвищення обсягу телепередач місцевих та філій загальнонаціональних телемовників, що супроводжуються сурдоперекладом, пропонуються зміни у частині збільшення орієнтовного обсягу видатків на виконання заходів, визначених пп. 4.1, 6.1, 6.4 додатку 2 до Програми у 2018–2020 роках, та пп. 6.2 додатку 2 до Програми — у 2018 році.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996 з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність облдержадміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості у її діяльності проект звіту про виконання обласної Програми проходитиме процедуру електронних консультацій з громадськістю з 23.02.2018 по 10.03.2018.

Зауваження та пропозиції до проекту прийматимуться до 10 березня 2018 року  за адресою: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації, вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, 14000. Е-пошта: did_post@cg.gov.ua.

Контактна особа: Сорокін Валерій Володимирович – начальник відділу співпраці зі ЗМІ управління інформаційної діяльності та видавничої справи Департаменту, тел.: (0462) 67-86-94.

Звіт про результати обговорення буде оприлюднено на сайті облдержадміністрації в рубриці «Консультації з громадськістю» у строки, визначені законодавством.

Проект нової редакції обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки