back

Перше засідання Центральної Ради

22-03-2017 | 09:02

22 (9) березня 1917 року відбулося перше запротокольоване засідання Української Центральної Ради та випущено її звернення до народу.

Після сформування Української Центральної Ради та її керівництва, що стало наслідком компромісу між молодшим і старшим поколіннями українського національного руху, 21 (8) березня рада Товариства українських поступовців поширила звернення «До українського громадянства», безпосереднім автором якого був Сергій Єфремов, за підписами всього проводу ТУП.

«Слушний час прийшов. Україна, віками пригнічена, зведена до етнографічної маси, окрадена й позбавлена всього — навіть національного ім’я свого — рушає «в сем’ї вольній, новій» визволених народів до нового життя… Рушаймо вперед бадьоро й сміливо туди, де зайнялася вже зоря нашого національного визволення і воскресення».

Документ закликав українців підтримувати новий революційний уряд, дбати про українську пресу, відновлювати «Просвіти» та відкривати при них школи, а головне — готуватися відстоювати автономію Україну й федеративний лад оновленої Росії на Установчих зборах.

22 (9) березня 1917-го відбулося перше запротокольоване засідання Центральної Ради. На ньому розглядалися переважно організаційні та кадрові питання. Серед ухвал: «в свій час реквізувати бувший царський палац, а поки що домагатись, щоб ЦР передано Педагогічний музей», «друкувати в газетах всі відозви», «просити прискорити видавання часописів», «посилати телеграми-інформації в Телеграфне агентство».

Задоволено прохання Дмитра Дорошенка про звільнення його від обов’язків другого заступника голови, нового мають обрати наступного дня. Замовити печатку Центральної Ради «доручається п. Скрипникові».

Останній пункт: «Внесено запитання, чи оповіщено п. Грушевського, що його обрано головою ЦР; відповідь — оповіщено. Збори закінчуються».

Того ж дня підготовлено першу відозву Центральної Ради «До українського народу»:

«Впали вікові пута. Прийшла воля всьому пригніченому людові, всім поневоленим націям Росії… Уперше, Український тридцятип’ятимільйонний народе, ти будеш мати змогу сам за себе сказати, хто ти і як хочеш жити, як окрема нація. З цього часу в дружній сім’ї вільних народів могутньою рукою зачнеш сам собі кувати кращу долю.

Впав царський уряд, а Тимчасовий оголосив, що незабаром скличе Установчі збори… До того ж часу ми закликаємо спокійно, але рішуче домагатися від нового уряду всіх прав, які тобі природно належать і які ти повинен мати, великий народе, сам хазяїн на українській землі…».

Відозва Української Центральної Ради "До українського народу" 1917.03.22(09) відозва ЦР до укр. народу.pdf

За матеріалами Українського
інституту національної пам’яті