27-06-2008 16:33

Перелік документів, що подаються для видачі ліцензії з роздрібної торгівлі пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)

Заява про видачу ліцензії (копії, дубліката, тощо) (1 екз.).

Опис документів (2 екз.).

Копія довідки про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій; в якій вказано ліцензійний вид діяльності, засвідчена в установленому порядку.

Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, засвідчена в установленому порядку.

Копія документа, що засвідчує право власності або оренди складських торгових приміщень, засвідчена в установленому порядку. *

Копії санітарних паспортів на спеціалізовані складські приміщення, магазини, що мають підписи та печатки санітарно-епідеміологічної служби, пожежного нагляду, спеціально уповноважених органів з питань охорони навколишнього природного середовища, станції захисту рослин або позитивні висновки зазначених органів (окремими листами) на інші складські приміщення, магазини, кіоски.

Копії допусків (посвідчень) працівників підприємства на право роботи з пестицидами і агрохімікатами засвідчені в установленому порядку.

Регламент здійснення торгових операцій, за підписом суб`єкта господарювання.

Гарантійний лист щодо утилізації токсичних відходів, що виникають при здійсненні роздрібної торгівлі.

Підтверджувальний документ (копія контракту) про наявність спеціаліста з агрономічною освітою та з досвідом роботи у цій сфері, а також копія диплому.

Копія свідоцтва платника податку.

заява про видачу ліцензії (копії, дубліката, тощо) та опис документів оформляються на бланках встановленого зразку.

до заяви про видачу ліцензії (копії, дубліката, тощо) додаються копії документів.

копії документів завіряються автором документу або нотаріусом.

*   -      якщо оренда складських приміщень і вантажно-розвантажувальні роботи здійснює орендодавець, необхідно в договорі оренди це відобразити та записати в регламенті торгових операцій хто здійснює вантажно-розвантажувальні роботи.

http://www.minagro.gov.ua/page/?4539

Чернігівській обласній державній адміністрації

орган ліцензування

ЗАЯВА

про видачу ліцензії на провадження діяльності з роздрібної

торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту)

Заявник  ______________________________________________________________

повне найменування суб`єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім`я та по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) - для фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності

місцезнаходження суб`єкта господарювання 

телефон                                      факс                             адреса електронної пошти                                   

організаційно - правова форма         

ідентифікаційний код (номер) суб`єкта господарювання                 

 поточ. рах., МФО, наймен.від. банку

Прошу видати ліцензію на провадження діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту).

            Місцезнаходження відокремлених підрозділів підприємства, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії:

Найменування філії, представництва, відокремлених підрозділів Місцезнаходження телефон/факс
- -
- -
- -

            З порядком отримання ліцензії та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) ознайомлений і зобов`язуюсь їх дотримуватися.

Підпис заявника  _______________                          ___________________________

                                      (підпис)                                          (ініціали, прізвище)

                               М.П.

"_____"_______________2010 року

Реєстрація заяви <___>________________2010 року  N________________

______________________________

____ _______________________         ____________________             _______________________

      (посада)                                        (підпис)                        (ініціали, прізвище)

Чернігівській обласній державній адміністрації

орган ліцензування

ЗАЯВА

про видачу копії  ліцензії

на провадження діяльності з роздрібної

торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту)

Заявник  ______________________________________________________________

повне найменування суб`єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім`я та по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) - для фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності

місцезнаходження суб`єкта господарювання  

телефон                                факс                                           адреса електронної пошти                                  

організаційно - правова форма         

ідентифікаційний код (номер) суб`єкта господарювання

поточ. рах., МФО, найменування відділення банку

Прошу видати ліцензію на провадження діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту.

Місцезнаходження відокремлених підрозділів підприємства, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії:

Найменування філії, представництва, відокремлених підрозділів Місцезнаходження
телефон/факс
   
   

            З порядком отримання ліцензії та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) ознайомлений і зобов`язуюсь їх дотримуватися.

Підпис заявника  _______________                          ______________________

                                      (підпис)                                      (ініціали, прізвище)

                               М.П.

"____"______________2010 року

Реєстрація заяви <___>________________2010 року  N__________________

________________________________

______________________________           ____ __________         _______________________

      (посада)                                      (підпис)                  (ініціали, прізвище)

Чернігівська обласна державна адміністрації

орган ліцензування

ОПИС N____

документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії

Вид господарської діяльності на провадження діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами_(тільки регуляторів росту рослин)

від фізичної особи - підприємця    ____________________________________________________

______________________________________________________________________

(найменування суб`єкта господарювання)

N з/п Найменування документа Кількість аркушів При-
мітка
1. Копія довідки про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій; в якій вказано ліцензійний вид діяльності, засвідчена в установленому порядку.    
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, засвідчена в установленому порядку.    
3. Копія документа, що засвідчує право власності або оренди складських торгових приміщень, засвідчена в установленому порядку.    
4. Копії санітарних паспортів на спеціалізовані складські приміщення, магазини, що мають підписи та печатки санітарно-епідеміологічної служби, пожежного нагляду, спеціально уповноважених органів з питань охорони навколишнього природного середовища, станції захисту рослин або позитивні висновки зазначених органів (окремими листами) на інші складські приміщення, магазини, кіоски.    
5. Копії допусків (посвідчень) працівників підприємства на право роботи з пестицидами і агрохімікатами засвідчені в установленому порядку.    
6. Регламент здійснення торгових операцій, за підписом суб`єкта господарювання.    
7. Гарантійний лист щодо утилізації токсичних відходів, що виникають при здійсненні роздрібної торгівлі.    
8. Підтверджувальний документ (копія контракту) про наявність спеціаліста з агрономічною освітою та з досвідом роботи у цій сфері, а також копія диплому.    
9. Копія свідоцтва платника податку.    
  РАЗОМ:    

Підпис заявника  _______________         ________________

                                      (підпис)                         (ініціали, прізвище)

" ___ "____________2010 року

 М.П.

Відмітка про прийняття документів ___ ________2010 року N _______________
__________         ____________________________
   (підпис)                (П.І.Б. відповідальної особи)
____________________________________________
 (посада відповідальної особи)
Відмітка про прийняття документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії
Документ N______ від ______2010 року
Дата прийняття <___>________2010 року
Підпис_______________

Зразок

Гарантійний  лист

_________________________________________________________________

(назва  підприємства)

розташованого за адресою: ___________________________________________

__________________________________________________________________

у особі директора ___________________________________________________

повідомляє про те, що в результаті зберігання, реалізації пестицидів і агрохімікатів не утворюється шкідливих відходів.

У непередбачених випадках (пошкодження) упаковках гарантую, що утилізація непридатних до використання пестицидів та агрохімікатів буде здійснюватись за окремими договорами із спеціальними організаціями за власний рахунок і за погодженням з природоохоронними організаціями.

_____________________________                    _____________________________

(посада)                                                                      (підпис)

М.П.

Перелік  документів,
які  надаються  для  отримання  ліцензії 
з  оптової  торгівлі  насінням

Заява про видачу ліцензії (копії, дубліката, тощо) (1 екз.).

Опис документів (2 екз.).

Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, засвідчена в установленому порядку.

Копія довідки про включення до єдиного держаного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена в установленому порядку.

Копія статуту, засвідчена в установленому порядку.

Право власності на об`єкт, з якого відбувається торгівля або угода про оренду.

Довідка про наявність матеріально-технічного обладнання.

заява про видачу ліцензії (копії, дубліката, тощо) та опис документів оформляються на бланках встановленого зразку.

до заяви про видачу ліцензії (копії, дубліката, тощо) додаються копії документів.

копії документів завіряються автором документу або нотаріусом.

http://www.minagro.gov.ua/page/?4543

Чернігівській обласній державній адміністрації

орган ліцензування

ЗАЯВА

про видачу ліцензії на оптову торгівлю насінням

Заявник  ______________________________________________________________

повне найменування суб`єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім`я та по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) - для фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності  

місцезнаходження суб`єкта господарювання 

телефон                                      факс                             адреса електронної пошти                                  

організаційно - правова форма         

ідентифікаційний код (номер) суб`єкта господарювання                  

 поточ. рах., МФО, наймен.від. банку

Прошу видати ліцензію на провадження діяльності з оптової торгівлі насінням.

            Місцезнаходження відокремлених підрозділів підприємства, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії:

Найменування філії, представництва, відокремлених підрозділів Місцезнаходження
телефон/факс
- -
- -
- -

            З порядком отримання ліцензії та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням ознайомлений і зобов`язуюсь їх дотримуватися.

Підпис заявника  _______________                          ___________________________

                                      (підпис)                                          (ініціали, прізвище)

                               М.П.

"_____"_______________2010 року

Реєстрація заяви <___>________________2010 року  N________________

______________________________

____ _______________________        ____________________             _______________________

      (посада)                                        (підпис)                        (ініціали, прізвище)


Чернігівській обласній державній адміністрації

орган ліцензування

ЗАЯВА

про видачу копії  ліцензії

на провадження діяльності з оптової торгівлі насінням

Заявник  ______________________________________________________________

повне найменування суб`єкта господарювання - для юридичної особи; прізвище, ім`я та по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) - для фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності

місцезнаходження суб`єкта господарювання  

телефон                                факс                                           адреса електронної пошти                                  

організаційно - правова форма         

ідентифікаційний код (номер) суб`єкта господарювання

поточ. рах., МФО, найменування відділення банку

Прошу видати ліцензію на провадження діяльності з оптової торгівлі насінням.

Місцезнаходження відокремлених підрозділів підприємства, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії:

Найменування філії, представництва, відокремлених підрозділів Місцезнаходження
телефон/факс
   
   

            З порядком отримання ліцензії та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням ознайомлений і зобов`язуюсь їх дотримуватися.

Підпис заявника  _______________                          ______________________

                                      (підпис)                                      (ініціали, прізвище)

                               М.П.

"____"______________2010 року

Реєстрація заяви <___>________________2010 року  N__________________

________________________________

______________________________           ____ __________         _______________________

      (посада)                                      (підпис)                  (ініціали, прізвище)Чернігівська обласна державна адміністрації

орган ліцензування

ОПИС N ____

документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії

Вид господарської діяльності на провадження діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами_(тільки регуляторів росту рослин)


від фізичної особи - підприємця    ____________________________________________________

______________________________________________________________________

(найменування суб`єкта господарювання)

N з/п Найменування документа Кількість аркушів При- мітка
1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, засвідчена в установленому порядку.    
2. Копія довідки про включення до єдиного держаного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена в установленому порядку.    
3. Копія статуту, засвідчена в установленому порядку.    
4. Право власності на об`єкт, з якого відбувається торгівля або угода про оренду.    
5. Довідка про наявність матеріально-технічного обладнання.    
 

РАЗОМ:

   

Підпис заявника  _______________         ________________

                                      (підпис)                         (ініціали, прізвище)

" ___ "____________2010 року

 М.П.

Відмітка про прийняття документів
___ ________2010 року N _______________
__________         ____________________________
   (підпис)                (П.І.Б. відповідальної особи)
____________________________________________
 (посада відповідальної особи)
Відмітка про прийняття документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії
Документ N______ від ______2010 року
Дата прийняття <___>________2010 року
Підпис_______________
ГО Активне Суспільство України