27-06-2008 16:09

ПЕРЕЛІК
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензій підприємствам господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

- засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб`єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих об`єктів, де провадиться відповідний вид господарської діяльності

- за підписом заявника - суб`єкта господарської діяльності відомості про наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування

- баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб`єкта господарювання, скріпленим печаткою

- засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності