02-02-2017 16:35

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій
щодо проекту звіту про виконання у 2016 році обласної Програми
«Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області ліцензійними
електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням
на 2011-2016 роки»

Управлінням освіти і науки облдержадміністрації підготовлено проект звіту про виконання у 2016 році обласної Програми «Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням на 2011-2016 роки».

Обласна Програма «Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням на 2011-2016 роки». (далі - Програма) розроблена на виконання Указу Президента України від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» та з метою формування єдиного інформаційно-навчального середовища закладів освіти області, організації ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес й забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням.

Дана програма спрямована на впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу освіти і науки, підготовку конкурентоспроможних випускників, впевнених у своїх знаннях, створення таких умов навчання та виховання учнів, які б відповідали вимогам європейського рівня. Без знання персонального комп’ютера, вільного володіння інформаційно-комунікаційними технологіями та сучасними методиками неможливо забезпечити відкритість системи освіти та рівний доступ до якісної освіти всіх учнів.

У 2016 році програмою було передбачено орієнтовні обсяги видатків з обласного бюджету 196,0 тис.грн, бюджетів районів, міст області – 1165,5 тис. грн. В обласному бюджеті видатки не були затверджені. У місцевих бюджетах (із врахуванням коштів небюджетних джерел) бюджетні асигнування склали 4713,2 тис.грн.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996 з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність облдержадміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості у її діяльності проект звіту про виконання у 2016 році обласної Програми проходитиме процедуру електронних консультацій з громадськістю з 02  лютого по 16 лютого 2017 року (включно).

Зауваження та пропозиції до проекту прийматимуться до 16 лютого 2017 року за адресою: 14013, м. Чернігів, вул. Шевченка, 34, Управління освіти і науки облдержадміністрації, е-пошта: uon_post@cg.gov.ua.

Контактна особа: Назаренко Сергій Валерійович – начальник відділу моніторингу, технічного забезпечення та комплектації Центру МТІЗ, тел. 3-03-28.

Звіт про результати обговорення буде оприлюднено на сайті облдержадміністрації в рубриці «Консультації з громадськістю» у строки, визначені законодавством.

 

Звіт про виконання регіональної програми за 2016 рік

 

Управління освіти і науки облдержадміністрації