back

17-06-2008 15:41

Відповідно до Постанови КМУ від 27.07.2004 р.№1126 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю» та відповідного Розпорядження голови Чернігівської ОДА від 15.12.2004 №358 з метою забезпечення соціально-економічних, організаційних і правових умов та гарантій для реалізації прав молоді, сімей та дітей і посилення їх соціального захисту перейменовано Чернігівський обласний центр соціальних служб для молоді в Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді при Департаменті сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації та затверджено Положення про нього.

Юридична адреса: 14000, м.Чернігів, вул.Шевченка, 21,

тел. (0462) 77-89-84, 77-89-58, факс 77-89-84

E-mail: youth25@osnova.tv

Директор центру Кот Алла Анатоліївна

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах (далі – СЖО) та потребують сторонньої допомоги.

Основною метою діяльності центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у СЖО та потребують сторонньої допомоги.

Категорія клієнтів

Нормативні акти

Сім’ї, які опинилися у СЖО

1. ЗУ. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. 93 р.
Стаття 1 дає визначення центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, як спеціальних закладів, що надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
2. ЗУ. Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю
Стаття 11 закріплює соціальне інспектування у сфері соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю за центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
3. Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини”
П.48. Соціальний супровід стосовно дітей, які перебувають під опікою, піклуванням та у складних життєвих обставинах, здійснюється центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини з опікуном, піклувальником.
4. Наказ Мінсоцполітики, Мінсім'ямолодьспорту, МОЗ, МВС, Держкомнацрелігій, Держдепартаменту з питань виконання покарань від 19.02.2009 № 70/411/101/65/19/32 „Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що надають соціальні послуги бездомним громадянам”.
П. 2.6.3. Центри СССДМ:
відвідують сім'ю з дітьми у закладі для бездомних впродовж трьох днів після повідомлення про її перебування у цьому закладі та вживають необхідних заходів з метою реінтеграції такої сім'ї;
здійснюють соціальний супровід сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах;
забезпечують тимчасове проживання сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, у центрах соціально-психологічної допомоги та соціальних центрах матері та дитини відповідно до затверджених положень;
надають комплекс адресних соціальних послуг, передбачених для сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Члени прийомних сімей/ДБСТ

1. Постанова КМУ Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу (від 6 лютого 2006 № 107)
Пункт 3 визначає, що створення будинків сімейного типу можливе з урахуванням результатів навчання поданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей визначає, що соціальне супроводження дитячих будинків сімейного типу покладено на центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
2. Постанова КМУ Про затвердження Положення про прийомну сім’ю (від 26 квітня 2002 № 565)
Пункт 9-1 визначає, що соціальне супроводження прийомних сімей здійснюється центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Соціальний працівник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який пройшов спеціальну підготовку за програмою затвердженою наказом центрального органу виконавчої влади, здійснює соціальний супровід прийомних сімей, в яких виховуються діти, уражені ВІЛ-інфекцією.
9-1. Соціальне супроводження прийомних сімей здійснюється центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім'ї.
3. Наказ Мінсімямолодьспорту від 3.09.2009 N 3357 (зареєстровано в Мініюсті 16.10.2009 за N 966/16982) Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
4.10. План створення умов щодо розвитку й виховання дитини в
ПС, ДБСТ складається фахівцем центру разом з прийомними батьками, батьками-вихователями на основі отриманої інформації та рекомендацій спеціаліста регіонального центру, який здійснював підготовку даних про прийомних батьків, батьків-вихователів і проводив їх навчання з метою підвищення виховного потенціалу.

Кандидати на створення прийомної сім’ї/ДБСТ, встановлення опіки, піклування

1. Постанова КМУ Про затвердження Положення про прийомну сім’ю від 26 квітня 2002 р. N 565
Пункт 5 визначає, що утворення прийомної сім'ї можливе з урахуванням результатів проходження курсу підготовки і рекомендації центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Пункти 9, 15 покладають на обласні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організація навчання для прийомних батьків з метою підвищення їх виховного потенціалу.
2. Постанова КМУ Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу від 26 квітня 2002 р. N 564
Пункт 18 закріплює за обласними центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведення курсів підготовки для батьків-вихователів, в обов'язковому порядку, 1 р на 2 роки.
3. Постанова КМУ Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини.
Пункт 39 визначає, що особи, в сім'ї яких влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зобов'язані пройти курс навчання з проблем виховання таких дітей (за винятком осіб, які бажають усиновити дитину) в центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Пункт 48. Соціальний супровід стосовно дітей, які перебувають під опікою, піклуванням та у складних життєвих обставинах, здійснюється центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини з опікуном, піклувальником.

Вагітні жінки та жінки, які мали намір відмови від новонародженої дитини

Постанова КМУ Про затвердження Типового положення про соціальний центр матері та дитини.

Особи, яких торкнулася проблема ВІЛ

1. Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (19.02.2009 № 1026-VI)
На центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді покладено підготовку спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та соціальної підтримки...
2. Постанова КМУ Про затвердження Типового положення про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді.

Неповнолітні та молодь, які мають проблеми із законом

1. ЗУ. Про попереднє ув'язнення.
Стаття 9 пункт 3 визначає надання психолого-педагогічної допомоги взятим під варту молодим громадянам (віком від 14 до 35 років) спеціалістами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
2. ЗУ Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк ( від 17.03.2011 № 3190-IV)
Стаття 19. Повноваження уповноважених органів, що проводять соц. роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, щодо здійснення соціального патронажу.
2. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:
1) визначають потреби в наданні соціально-педагогічних,соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг молодим особам, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом, та забезпечують їх соціальне обслуговування;
2) здійснюють у разі потреби соціальний супровід молодих осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом;
3) сприяють зміцненню родинних та суспільно корисних зв'язків молодих осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом, здобуттю ними освіти, вирішенню питань трудового і побутового влаштування;
4) здійснюють інші повноваження в цій сфері відповідно до закону.
3. Наказ Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів
соціального патронажу звільнених осіб
МІНСОЦПОЛІТИКИ, МВС МОЗ, МІНЮСТ, від 07.11.2011 N 429/831/769/3279/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2011 р. за N 1441/20179)
2.7. Центри СССДМ центри СССДМ здійснюють соціальний супровід звільнених осіб, тому числі молодих осіб, вагітних жінок та жінок з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, згідно із
законодавством.
заклади соціального обслуговування забезпечують тимчасове
проживання звільнених осіб, у тому числі молодих осіб.
2.12.3. Центри СССДМ та заклади соціального обслуговування: сприяють працевлаштуванню звільнених осіб, які є їх клієнтами, надають інформаційні послуги стосовно можливостей працевлаштування та механізмів пошуку роботи.
3. Наказ „Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” від 28.03. 2012 № 478/5 / 180 / 375 / 212 / 258 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України «30» березня 2012 за № 487/20800). Розділ 5.
4. Наказ „Про затвердження Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково” Державний департамент України з питань виконання покарань та Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, від 28.10.2008 N 288/4322. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4.12.2008 р. за N 1159/15850
визначення потреб у наданні соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг дітям та сім'ям, у яких вони виховуються, здійснення соціального патронажу шляхом надання цих послуг.
5. Наказ „Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” від 28.03. 2012 № 478/5 / 180 / 375 / 212 / 258 (зареєстровано в Мінюсті 30.032012 за № 487/20800).
центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:
5.4. Визначає потреби та надає соціально-педагогічні, соціально-медичні, психологічні, юридичні, інформаційні послуги неповнолітнім дітям та молоді, які звільнилися з місць позбавлення волі, за умови їх звернення або звернення батьків/осіб, що їх замінюють.
5.5. Здійснює заходи з підготовки до звільнення неповнолітніх дітей та молоді через відновлення та зміцнення їх суспільно корисних зв'язків, сприяння у попередньому вирішенні питань, пов'язаних з реєстрацією та проживанням в обраному місці проживання, працевлаштуванням або навчанням після звільнення.
5.6. Сприяє залученню до здійснення соціального обслуговування неповнолітніх дітей та молоді об'єднання громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, у тому числі благодійних організацій, а також волонтерів та окремих громадян.

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з числа випускників інтернатних закладів

1. ЗУ. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Стаття 17 центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді здійснюють соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа з метою підготовки до самостійного життя.
- надають юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа.
Стаття 39-7. центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді беруть участь у наданні допомоги випускникам закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в працевлаштуванні у позанавчальний час, в отриманні послуг, пов'язаних із профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією.
2. ЗУ. „Про охорону дитинства”
Стаття 24. Утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та безпритульних дітей
Контроль за умовами виховання і проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ях опікунів піклувальників), усиновителів, у дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім'ях покладається на органи опіки і піклування, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді або інші спеціально уповноважені органи.
3. Постанова КМУ Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
4. Постанова КМУ від 17.10.2007 № 1242 Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Опікуни/
піклувальники

1. ЗУ. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Стаття 17 центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надають юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам.
2. ЗУ. „Про охорону дитинства”.
Стаття 24. Утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та безпритульних дітей
Контроль за умовами виховання і проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ях опікунів піклувальників), усиновителів, у дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім'ях покладається на органи опіки і піклування, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді або інші спеціально уповноважені органи.
3. Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини”.
П.48. Соціальний супровід стосовно дітей, які перебувають під опікою, піклуванням здійснюється центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини з опікуном, піклувальником.

Діти та молодь з функціональними обмеженнями

1. ЗУ. Про реабілітацію інвалідів в України.
Стаття 38 передбачає, що послуги з професійної орієнтації дітям-інвалідам надають, у разі необхідності, центри соціальних служб для сім'ї, дітей тамолоді.
2. Постанова КМУ Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями.
3. Розпорядження КМУ „Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю (25.08.2004 № 619-р)

Особи, які постраждали від насильства та торгівлі людьми

1. ЗУ. Про охорону дитинства
Стаття 10 передбачає, що право на захист від усіх форм насильства покладено на центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
2. ЗУ. Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю
Стаття 9. Соціальна профілактика серед сімей, дітей та молоді Соціальна профілактика в сімейному, дитячому та молодіжному середовищі передбачає здійснення: комплексних заходів, спрямованих на запобігання сімейному неблагополуччю, насильству в сім'ї та жорстокому поводженню з дітьми, торгівлі людьми.
3. Постанова КМУ Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги.
Стаття 1. Центр надає соціальні послуги особам, які внаслідок насильства (у тому числі в сім'ї) або реальної загрози його вчинення опинилися у складних життєвих обставинах), наслідки яких вони не можуть подолати самостійно.
4. ЗУ. Про попередження насильства в сім'ї
6. ЗУ Про протидію торгівлі людьми (20.09.2011. № 3739-VI)
Стаття 1 заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми: 1. центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 2. територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 3. центри соціально-психологічної реабілітації дітей, 4. притулки для дітей.

Особи, в яких існує проблема залежностей

1. Розпорядження КМУ Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки.
Пункт 4. підпункт 9 передбачає розвиток мережі служб соціально-профілактичної роботи та центрів ресоціалізації наркозалежної молоді.
2. Постанова КМУ Про затвердження Типового положення про центр ресоціалізації наркозалежної молоді.


Мережа ЦСССДМ Чернігівської області:

Назва центру

Номер телефону

П.І.Б.
директора

Електронна адреса

Обласний центр

1.

Чернігівський

77-89-84

Кот Алла Анатоліївна

youth25@osnova.tv

Районні центри

2.

Бахмацький

(235) 5-17-76, 3-13-54
м. Бахмач,
вул. Першотравнева, 36

Онищенко
Василь Васильович

rcsssdmbah@rambler.ru

3.

Бобровицький

(232) 2-52-09, 2-53-33
м. Бобровиця,
вул. Незалежності, 28

Роговий
Олег Олександрович

bobrsssdm@meta.ua

4.

Борзнянський

(253) 3-43-95
м. Борзна вул. Б. Хмельницького, 2

Віра
Людмила Іванівна

borcentr@rambler.ru

5.

Варвинський

(236) 2-11-05
м. Варва, вул. Шевченка, 42

Козлова
Тетяна Петрівна

vrcsssdm@ukrpost.ua

6.

Городнянський

(245) 2-43-99, 2-43-57
м. Городня,
вул. Леніна, 5

Висоцька
Юлія Юріївна

Sgsssdm@cg.ukrtel.net

7.

Ічнянський

(233) 2-16-40
м. Ічня,
вул. Б.Хмельницького, 1

В.о. Глушко
Лариса Миколаївна

ircccdm@rambler.ru

8.

Козелецький

(246) 4-19-09
смт Козелець,
вул. Комсомольська, 86 б

Сікачова
Валентина Захарівна

kz_zsssdm@ukrpost.ua

9.

Коропський

(256) 2-15-50
смт Короп,
вул. Вознесенська, 22

Величко
Наталія Володимирівна

rcssm_korop@mail.ru

10.

Корюківський

(257) 2-26-27
м. Корюківка,
вул. Вокзальна, 2

Васильченко
Світлана Миколаївна

miksimon@rambler.ru

11.

Куликівський

(243) 2-12-06
смт Куликівка, вул. Пирогова, 5а

Лукашенко
Світлана Миколаївна

rcz43@ne.cg.ukrtel.net

12.

Менський

(244) 2-11-33
м. Мена,
вул. Семашка, 8

Щукіна
Ірина Олександрівна

chayki@mail.ru

13.

Ніжинський

(231) 2-53-66
м. Ніжин, пл. Леніна, 1, к. 52а

Подпоріна
Олена Віталіївна

nrcsssdm@mail.ru

14.

Новгород-Сіверський

(258) 2-13-91
м. Новгород-Сіверський,
вул. К. Маркса, 2

Чуванова
Світлана Федорівна

rcsssdm@ukrpost.ua

15.

Носівський

(242) 2-18-25, 2-12-98
м. Носівка,
вул. Центральна, 13

Пуха
Валентина Андріївна

noscssd@ukr.net

16.

Прилуцький

(237) 3-32-06
м. Прилуки,
вул. Соборна, 31

Дементєва
Наталія Григорівна

rpcsssdm@mail.ru

17.

Ріпкинський

(241) 2-13-31
смт Ріпки, вул. Свято-Миколаївська, 156-а

Сидоренко
Леся Василівна

RipkuCSSDM@mail.ru

18.

Семенівський

(259) 2-94-07
м. Семенівка,
вул. Красна Площа, 7а

В.о. Сич
Вікторія Олександрівна

semenivkarcsssdm@mail.ru

19.

Сосницький

(255) 2-75-11
смт Сосниця,
вул. Освіти, 21

Очередько
Тетяна Володимирівна

sosnicacsssdm@meta.ua

20.

Срібнянський

(239) 2-19-99
смт Срібне,
вул.Леніна, 54

Кузьменко
Наталія Миколаївна

sribne_csssdm@mail.ru

21.

Талалаївський

(234) 2-13-86
смт Талалаївка,
вул. Першотравнева, 2

Рябчун
Людмила Павлівна

talsssdm@mail.ru

2.

Чернігівський

95-20-69
м. Чернігів,
вул. Шевченка, 48а

Кудлай
Зореслава Валеріївна

chrsssdm@mail.ru

23.

Щорський

(254) 2-19-07
м. Щорс,
вул. К. Маркса, 7

Мохнєв
Валерій Миколайович

Box1907@ukrpost.ua

Міські центри

24.

Ніжинський

(231) 3-13-84
м. Ніжин,
вул. Об`їжджа, 120

Кучеровська
Наталія Миколаївна

nmcsssdm@ukr.net

25.

Прилуцький

(237) 4-42-36, 4-45-81
м. Прилуки,
вул. Киъвська, 78, корпус 2

Касьян
Юлія Миколаївна

pmcsssdm@gmail.com

26.

Чернігівський

678-604, 678-607, т/ф 678-608
м. Чернігів,
вул. Воровського, 24а

Кузнєцова-Молодчая
Тетяна Степанівна

molodcenter@ukr.net

ЧОЦ соціально психологічної допомоги

5-83-97, 5-82-74
м. Чернігів,
вул. Елеваторна, 6

В.о. Бреус
Ірина Леонідівна

cnocspd@ukrpost.ua

ЧОСЦ матері та дитини “Батьки й дитина разом”

5-80-27, 5-83-13,
5-81-47
м. Чернігів,
вул. Елеваторна, 6

Філіпська
Ольга Казимирівна

Centre_mb@mail.ru

Обласний соціальний гуртожиток

(231) 2-61-26, 2-61-24
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, 126

Лук’яненко
Аліна Володимирівна

oberig-nezhin@ukr.net


Станом на 01.01.2013 року при центрах СССДМ діють спеціалізовані формування, зокрема:

25 Служб соціальної підтримки сімей;

24 Мобільні консультативні пункти соціальної роботи;

7 Служб соціально-профілактичної роботи;

11 Шкіл волонтерів;

24 Консультативні пункти у пологових стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках дитини;

1 інформаційно-тренінговий центр;

1 Центр соціальної підтримки сімей та дітей, які живуть з ВІЛ

Безкоштовні соціальні індивідуальні та групові послуги - психологічні, педагогічні, юридичні та інші - щороку отримують понад 114 тис. клієнтів. В мережі ЦСССДМ працює 159 державних службовців та 296 фахівців із соціальної роботи, близько 389 волонтерів забезпечують соціальне обслуговування, профілактику, супровід та реабілітацію тих, хто її перш за все потребує.

Розвиток партнерства в соціальній роботі та використання ресурсів організацій-партнерів для мобільного, доступного, результативного вирішення потреб, проблем та задоволення соціальних інтересів дітей, молоді - один із пріоритетів діяльності центрів СССДМ регіону.

Співпраця з обласним та міськ/районними управліннями освіти дає можливість проводити просвітницько-профілактичну, психологічну, інформаційну роботу в навчальних закладах області; з центрами зайнятості розробляти та реалізовувати заходи з питань працевлаштування молоді, організовувати діяльність трудових об`єднань, із службами у справах дітей, кримінальною міліцією у справах дітей - проводити профілактичну роботу серед молоді, з центрами соціально-психологічної реабілітації дітей - надавати юридичну та інформаційну допомоги, співпрацювати з метою повернення неповнолітніх у біологічні родини. Центрами ССДМ регіону реалізуються такі спільні програми:

У регіоні продовжується співпраця між:

- обласним, міськими/районними управліннями освіти та центрами СССДМ;

- центрами зайнятості та центрами СССДМ;

- Прилуцькою виховною колонією та 2 ЦСССДМ;

- Ніжинським, Чернігівським, Хмільницьким центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та ЦСССДМ;

- кримінальною міліцією у справах дітей та центрами СССДМ;

- Товариствами Червоного Хреста та центрами СССДМ;

- медичними закладами та центрами СССДМ;

- обласною державною телерадіокомпанією та ОЦСССДМ;

- редакціями газет та ЦСССДМ;

- громадськими організаціями та центрами СССДМ;

- благодійними фондами, організаціями та центрами СССДМ;

- інститутом підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти та ОЦСССДМ;

Співпраця з теле- та радіокомпаніями, редакціями газет забезпечує постійне висвітлення роботи мережі центрів СССДМ, молодіжних проблем та досягнень, здійснення реклами соціальних послуг.

Постійна спільна діяльність з громадськими організаціями та благодійними фондами сприяє впровадженню сучасних методів соціальної роботи з дітьми та молоддю, проведенню навчально-просвітницьких, профілактичних, культурно-масових заходів з різними категоріями дітей та молоді, розробці та випуску методичних матеріалів, просвітницько-профілактичних пам`яток та буклетів.

Спільно з КВІ проводяться заходи соціально-профілактичного, культурологічно-виховного спрямування, створюються умови для розвитку творчих здібностей дітей та молоді.

Окрім цього, обласний центр соціальних служб для молоді співпрацює з вищими навчальними закладами регіону в напрямку підготовки соціальних працівників та волонтерів системи центрів СССДМ. Серед постійних партнерів:

- Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка,

- Чернігівський державний інститут економіки і управління,

- Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій і праці,

- Чернігівський філіал Рівненського інституту слов`янознавства,

- Ніжинський державний педагогічний університет ім. М.В.Гоголя.

Останні новини

Анонси


 

 

 

Погода