back

ЧЕРНІГІВЩИНА: ЗДОБУТКИ, РУБЕЖІ І ПЛАНИ

20-12-2011 | 13:06

Тези звіту голови облдержадміністрації
в обласній раді «Про хід виконання
Програми соціально-економічного розвитку
та бюджету
за січень-жовтень 2011 року»


1. Cтратегічні пріоритети розвитку області відповідно до програми
«Чернігівщина-2015. Спільний шлях до добробуту»


Відновлення потенціалу та модернізація базових секторів економіки

1. Зростання рівня економічного розвитку через підвищення ефективності діяльності агропромислового комплексу:

— збереження та відновлення земельного фонду області;

— нарощування виробництва зерна та забезпечення продовольчої безпеки регіону у продовольчому зерні;

— забезпечення сталого розвитку високоефективного конкуренто¬спроможного тваринництва;

— розвиток інфраструктури аграрного ринку;

2. Відновлення потенціалу та інноваційне оновлення базових секторів промисловості:

— підвищення рівня конкурентоспроможності промислового виробництва на основі технічного переозброєння, впровадження систем управління якістю та безпечністю продукції;

— підтримка і забезпечення впровадження в пріоритетних галузях промисловості передових наукомістких високотехнологічних імпортозамінючих та експортоорієнтованих розробок, технологій та устаткування, що не поступаються передовим закордонним аналогам;

— розвиток енергетичного потенціалу області й перехід економіки на енергоефективний шлях;

— створення науково-технічних та інституційних передумов для кардинального технологічного переозброєння економіки;

— раціональне та ефективне використання природних ресурсів.

Розбудова та модернізація інфраструктури

— розвиток дорожньої інфраструктури та задіяння транзитного потенціалу;

— підвищення рівня газифікації населених пунктів області;

— стимулювання розвитку житлового будівництва, ринку доступного житла;

— організація ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг та поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

— забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства та надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості;

— технічне переоснащення житлово-комунального господарства та забезпечення зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище;

— поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня техногенної безпеки.

Поліпшення бізнес-клімату та інвестиційної привабливості регіону

— створення ресурсного та інформаційного забезпечення, розвиток інфраструктури підтримки малого підприємництва;

— створення сприятливого, стабільного та прогнозованого інвестиційного середовища;

— забезпечення активної взаємодії з потенційними і діючими учасниками інвестиційного процесу, активізація роботи щодо залучення в область організацій та програм з іноземною участю, технічної допомоги, інституційних інвесторів;

— підтримка реалізації пріоритетних інвестиційних проектів;

— розвиток та стимулювання будівництва;

— розкриття експортного та транс-кордонного потенціалу регіону.

Підвищення стандартів життя населення

— покращення рівня життя та добробуту працездатних громадян;

— створення нових робочих місць, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;

— максимальне задоволення потреб споживачів у якісних товарах та послугах;

— підвищення рівня надання соціальних послуг населенню, забезпечення їх доступності;

— підвищення адресності системи соціального забезпечення;

— соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

— забезпечення стабільного функціонування пенсійної системи;

— поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості;

— підвищення якості й конкурентоспроможності освіти;

— соціальна підтримка сімей, дітей та молоді;

— розвиток сфери культури;

— поліпшення умов для розвитку фізичної культури і спорту.

Стратегічна мета — перетворення Чернігівщини на конкурентоспроможний інвестиційно привабливий регіон з високим рівнем життя населення та умовами для гармонійного розвитку особистості.

2. Економіка

Агропромисловий комплекс

За результатами одинадцяти місяців виробництво валової продукції по всіх категоріях господарств зросло на 21,7% до відповідного періоду минулого року, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах — на 19,4%, господарствах населення — на 23,3%.

Цього року, за прогнозом, Чернігівщина отримає найвищий за всю історію області урожай зернових культур — близько 2,5 млн. тонн. Станом на 12 грудня вже намолочено 2407 тис. тонн зерна.

Сільгосптоваровиробниками області цієї осені посіяно озимих зернових культур на зерно на площі 247,3 тис. га, що на 2% більше 2010 року. Отримані сходи на 90% площ знаходяться в доброму стані. За сприятливих погодних умов область повинна втриматись на позиції отриманого цьогорічного зернового результату. Це, у свою чергу, вимагає подальшого розвитку зернозберігального господарства з сучасними сушильними комплексами.

Один із сучасних елеваторів потужністю 190 тисяч т — ТОВ «Елеватор-Агро» діє у Прилуцькому районі. Робота в цьому напрямку проводиться також на прикладі інших районів (Борзнянського, Ніжинського, Носівського) і триватиме надалі.

Беручи до уваги, що Чернігівщина є лідером в Україні з виробництва високоцінних сортів картоплі, отримано один з найвищих за останні 15 років валовий збір картоплі — понад 1,7 млн. т, а також будуються картоплесховище на 100 тис. т (ТОВ «Чернігівська молочна індустріальна компанія») та сучасний завод з виробництва картоплепродуктів (приватне багатопрофільне підприємство «Вимал»). У найближчих планах і збільшення кількості овочесховищ (планується будівництво на 20 тис. т у Козелецькому районі).

Для вирішення питання щодо зберігання картоплі та овочів у 2012 році планується побудувати 8 овочесховищ місткістю 200 тис. тонн.

У галузі тваринництва область посідає одну з лідируючих позицій у державі, що підтверджує правильність вибору взятого курсу. Активно розвивається м’ясне скотарство, будуються молочні комплекси. На різних стадіях будівництва сьогодні перебуває більше 60 об’єктів. За січень-жовтень вже введено в дію три молочні комплекси. Всього нині в області працює 30 сучасних молочних комплексів.

До кінця поточного року планується завершення будівництва та введення в дію ще 5 молочних комплексів у таких господарствах: СФГ «Вікторія» с. Пустотине Носівського району — молочного комплексу на 878 скотомісць, ФГ «Колос» смт Куликівка — молочного комплексу на 800 скотомісць, ПрАТ «Чернігівське головне племпідприємство» c. Довжик Чернігівського району — молочного комплексу на 500 скотомісць, СК «Авангард» м. Мена та ТОВ «Нива» с. Тимоновичі Семенівського району — молочних комплексів по 300 скотомісць.

Розпочате активне будівництво молочнотоварної ферми в с. Красилівка Козелецького району на 3300 корів. З початку наступного року буде відновлено будівництво комплексу на 6 тис. голів корів у с. Комарівка Борзнянського району. На стадії завершення будівництва молочний комплекс у с. Пустотине Носівського району на 880 корів. Активно залучаються інвестори до будівництва ряду інших об’єктів.

Для покращення ситуації в галузі свинарства здійснюється перепрофілювання господарств на прогресивні типи відгодівлі, заплановане будівництво двох великих комплексів з виробництва свинини.

Для недопущення занесення на територію області збудників інфекційних хвороб фахівцями ветеринарної медицини проведені організаційно-господарські та ветеринарно-санітарні заходи, що дало змогу не допустити таких особливо небезпечних захворювань тварин та птиці, як сибірка, бруцельоз великої рогатої худоби та овець, ящуру, чуми свиней, грипу птиці та інших небезпечних хвороб.

З метою підтримки розвитку тваринництва в індивідуальних селянських господарствах облдержадміністрацією розроблено та прийнято обласною радою регіональну Програму передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області на 2011-2015 роки.

На базі ТОВ «Агрікор Холдинг» буде введено селекційний центр, який за рахунок власної племінної бази забезпечуватиме високоцінним генетичним матеріалом не лише сільськогосподарські підприємства, а і господарства населення з наступним викупленням молодняку ВРХ, що сприятиме нарощуванню поголів’я та виробництву тваринницької продукції в області.

Промисловість

За 10 місяців ц. р. обсяг реалізованої промислової продукції становить 10,5 млрд. грн., що перевищує обсяг аналогічного минулорічного періоду на 1,1 млрд. гривень. До кінця року планується реалізувати промислової продукції на суму 12,5 млрд. гривень.

У структурі реалізованої продукції по області найбільші частки належать виробництву харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (45,7%), виробництву та розподіленню електроенергії, газу та води (20,3%), целюлозно-паперовому виробництву, видавничій діяльності (9,9%), машинобудуванню (6,0%), виробництву продуктів нафтопереробки (близько 5,0%).

Цьгоріч відновлено позитивну динаміку зростання виробництва у переважній більшості галузей. Випереджаючими темпами розвивались такі інноваційно розвинуті галузі, як металообробка (+24,8%) та машинобудування (+13,5%).

До 20--річчя Незалежності України був приурочений вихід на лінію першого тролейбуса марки «Еталон-Бєлкомунмаш», який створений на базі ПрАТ «Чернігівський автозавод» спільно з білоруськими машинобудівниками. До кінця цього року їх передбачається виробити ще 3, наступного року - здійснити серійний випуск 30 нових тролейбусів.

Досить успішно спрацювали підприємства з виробництва будівельних матеріалів (в 1,6 р. б.), обробки деревини та виробництва виробів з деревини (+14,7%). У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води досягнуто незначного зростання — +0,9 %.

Новим етапом розвитку галузі з виробництва пластмасових виробів та знаковою подією для регіону стало відкриття нового заводу ТОВ «Пласт-Бокс - Україна» з випуску тари та упаковки з пластмас. Співпраця польських інвесторів і органів виконавчої влади області дала більш ніж позитивний результат - досягнення високої динаміки розвитку виробництва (приріст обсягів виробництва за 10 міс. ц. р. майже на чверть), вихід на нові ринки збуту, додаткове створення близько 100 робочих місць і, безперечно, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

У харчовій галузі, яка є пріоритетною для регіону, з нарощуванням обсягів виробництва продукції спрацювали галузі з виробництва олії та тваринних жирів (135,3%), цукру (121,0%), макаронних виробів (109,3%), виробництва солоду (107,5%), дистильованих алкогольних напоїв (у 2,5 раза більше).

Інноваційна діяльність

Інноваційною діяльністю на останню звітну дату займалось кожне шосте промислове підприємство регіону. За цим показником область посіла п’яте місце в Україні. Найбільша частка інноваційно -активних підприємств припадала на хімічну промисловість (44,4%), машинобудування (31,0%) та легку промисловість (29,2%).

Протягом останніх років спостерігалась позитивна динаміка в реалізації інноваційної продукції, обсяг якої зріс майже удвічі і склав 2010 року 1084,7 млн. грн., або 9,4% усієї реалізованої промислової продукції області — це четверте рейтингове місце серед регіонів.

Найбільші обсяги інноваційної продукції реалізовано підприємствами харчової та переробної промисловості (ПАТ «САН ІнБев Україна», Філія «Менський сир» ППКФ «Прометей», ПрАТ «АТ тютюнова компанія «В.А.Т. — Прилуки» та ін.) і машинобудування (ПАТ «Завод «Ніжинсільмаш», ПАТ «Ніжинський механічний завод», ПрАТ «Чернігівський автозавод», ТОВ «Український кардан» та ін.).

В області реалізуються інноваційно--інвестиційні проекти, де основним джерелом фінансових вкладень є власні кошти підприємств (за їх рахунок здійснювали новації 60% інноваційно активних підприємств). Найбільш значущі інноваційно--інвестиційні проекти:

— створення виробництва з виготовлення медичної техніки (кардіодефібриляторів та аероінсоляційного комплексу для лікування опікових хворих; розробка та виготовлення портативних інтелектуальних електрокардіографів нового покоління для використання у клінічній практиці, медицині спорту і праці та для індивідуального використання (ТОВ «НВП «Метекол»);

— створення виробництва для виготовлення видувного обладнання та прес-форм (ТОВ «ПЕТ Технолоджіс»);

— розробка модернізованої радіотелеметричної системи «Сіріус - М» (ВАТ «ЧеЗаРа»);

— виробництво карданних валів для сільгосптехніки та спецтехніки (ТОВ «Український кардан»);

— розробка та випуск інноваційної продукції для забезпечення потреб птахівничої галузі (ПАТ «Завод «Ніжинсільмаш»).

З метою підтримки інновацій діє регіональна цільова «Програма науково-технічного та інноваційного розвитку Чернігівської області на 2011- 2015 роки», у рамках якої 2011 року за рахунок поворотних коштів прокредитовано інноваційний проект ТОВ «НВП «Метекол».

Земельні ресурси

Забезпечення гарантій права власності громадян з боку держави залишається одним із пріоритетних завдань. У результаті розпаювання земель області 348,8 тис. громадян набули право на земельну частку (пай), з них 339,7 тис. отримали сертифікати на право на земельну частку (пай), що становить 97%, фактично оформлено 306,2 тис. державних актів на право власності на земельну ділянку взамін сертифікатів.

По області укладено 231 тис. договорів оренди земельних часток (паїв) та земельних ділянок із сільськогосподарськими виробниками.

Площа земель, переданих в оренду власниками земельних часток (паїв), становить 770,1 тис. га, а сума нарахувань за оренду земельних часток (паїв) та земельних ділянок — 229,0 млн. грн.

Середній розмір орендної плати за користування земельними частками (паями) та земельними ділянками за останні 5 років зріс більш ніж на 160 грн. за 1 га і складає 272,4 грн.

Проведена значна робота з захисту земельних прав орендодавців, що дала змогу за останній рік підняти рівень оплати за оренду земельних часток (паїв) з 3,2 до 3,6 відсотка, а це додатково довнесло у сімейні бюджети селян 33 млн. гривень. При цьому слід відзначити, що рівень оплати за оренду землі на 0,3% вище середнього в країні (3,3%).

За останні роки на Чернігівщині спостерігається збільшення площі земель лісогосподарського призначення та загального запасу деревини. Лісистість території області складає 20,7%.

Інвестиційна та будівельна діяльність

Протягом січня-вересня обсяг інвестицій в основний капітал склав 1,36 млрд. гривень, що на 27,6% вище рівня минулого року.

У структурі інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності переважає промисловість, на розвиток якої використано 508,8 млн. грн., що на 24,7% більше в порівнянні з січнем-вереснем 2010 року.

На розвиток сільського господарства, мисливства, лісового господарства використано 420,7 млн. грн. (26,9% загального обсягу інвестицій в основний капітал), що в 1,6 раза більше, ніж рік тому.

Головним джерелом фінансування інвестицій в основний капітал залишаються власні кошти підприємств (959,9 млн. грн., що складає 70,4% від загального обсягу інвестицій в основний капітал).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку області, на 1 жовтня 2011 р. склав 98,8 млн. дол. США, що на 4,1% більше їх обсягу на початок року, та в розрахунку на одну особу становив 90 дол. США. До основних країн-інвесторів, на які припадає 68,4% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Німеччина — 43,6 млн. дол., Польща — 12,9 млн. дол., Литва — 3,0 млн. дол., Російська Федерація та Велика Британія — по 2,9 млн. дол., Італія — 2,3 млн. дол. США та інші.

Важливу роль в інвестиційному процесі відіграє будівельна галузь, яка за підсумками 10 місяців цього року відновила позитивну динаміку і збільшила обсяги виконаних робіт на 6,4%.

Розбудова інфраструктури

З початку року було введено в експлуатацію ряд інфраструктурних об’єктів: відкрито 24 дитячі садки, амбулаторно-поліклінічні заклади на 43 відвіду¬вання за зміну, кафе на 704 пос. місця, 31 тис. м2 торговельної площі, готель на 98 місць, автозаправні станції на 206 тис. автомобілів, станції технічного обслуговування на 2,2 тис. автомобілів, 8,1 км тролейбусних ліній, 55,8 км місцевих газопроводів, 16,8 км водопровідних, каналізаційних та теплових мереж.

Цьогоріч на будівництво та реконструкцію об’єктів соціально-економічного, пріоритетного розвитку та житлово-комунального господарства області із Державного бюджету (разом зі співфінансуванням з місцевих бюджетів) передбачено 169,9 млн. гривень.

Кошти спрямовані на реконструкцію та добудову 14 шкіл, школи-гімназії та навчально-виховного комплексу, 9 медичних закладів, 7 об’єктів житлово-комунального господарства, 4 дошкільних дитячих закладів, будівництво спального комплексу на 60 місць із господарчими приміщеннями обласного центру медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів у м. Чернігові тощо.

За рахунок субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах здійснюється ремонт шляхопроводів у Бахмачі, Ніжині, Носівці та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області.

У шляховому господарстві з початку року проведено поточний ремонт автодороги Р56 Чернігів — Пакуль — КПП «Славутич» - Чорнобиль з під’їздом до м. Славутича (72,7 км).

Також було введено в експлуатацію ряд довгобудів, які мають велике соціально-економічне значення для області. Зокрема, завершено будівництво автодороги Каціри — Осіч, Бахмацького району, забезпечені твердим покриттям два населенні пункти; здійснено капітальний ремонт мостового переходу через р. Удай біля с. Журавка на автошляху Прилуки — Варва — Срібне — Обухове.

Триває будівництво під’їздів з твердим покриттям до сіл — автодороги Деревини — Кусії, Добрянка — Строївка — Олешня.

Протягом січня-вересня п. р. введено в експлуатацію 64,8 тис. м2 житла. Побудовано 9 багатоквартирних житлових будинків (на 433 квартири) загальною площею 30,3 тис. м2 та 34,5 тис.м2 житла індивідуальними забудовниками.

Продовжується впровадження програм підтримки житлового будівництва:

— підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» — на її реалізацію передбачено 6214,0 тис. грн. (3500 тис. грн. з Державного бюджету, 1800 тис. грн. з обласного бюджету та 914 тис. грн. з місцевих бюджетів). З початку року укладена 321 кредитна угода на загальну суму 6,6 млн. грн., введено в експлуатацію 30 та придбано 9 житлових будинків, газифіковано 367 осель, збудовано 32,91 км газових мереж, надано 35 кредитів на розвиток селянських господарств.

— «Доступне житло» — з Державного бюджету профінансовано 2977 тис. гривень, що дозволило укласти 35 угод.

— «Підтримки розвитку житлового кредитування молоді на 2011-2020 роки» — укладено 8 угод. Усього на реалізацію програми з Державного бюджету передбачено 1395 тис. грн., з місцевих бюджетів — 859,5 тис. грн.

Житлово - комунальне господарство

Область належним чином підготувалася та без особливих ускладнень розпочала опалювальний період 2011-2012 років. Зокрема, було підготовлено 716 км теплових мереж, 1185 котелень, 7037 житлових будинків, 23 водопровідні та 95 каналізаційних насосних станцій, 886 артезіанських свердловин.

На даний час теплом повністю забезпечено 7037 житлових будинків, 674 школи, 372 дитячі садки та 86 лікарень.

З метою розвитку конкурентного середовища на ринку житлово - комунальних послуг та поліпшення їх якості продовжено роботу щодо впровадження нових форм управління та обслуговування житлового фонду: цьогоріч створено 38 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, загальна кількість таких об’єднань становить 210 одиниць.

Крім того, з Державного бюджету на об’єкти житлово-комунального господарства виділено 11,3 млн. гривень.

Енергозбереження

Упродовж 2011 року в усіх сферах суспільного виробництва та бюджетних установах області впроваджені енергозберігаючі заходи вартістю 85,9 млн. грн., що дасть можливість економити щорічно 15,6 тис. тонн умовного палива (на загальну суму 44,5 млн. гривень).

Продовжується робота щодо реалізації КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради інвестиційного проекту Світового банку «Розвиток міської інфраструктури». 2011 року проведено закупівлю та встановлення сучасного насосного обладнання з частотним регулюванням на загальну суму 15,4 млн гривень.

З метою подальшого запровадження енерго-ефективних заходів на 2012 рік передбачається встановлення 10 сучасних твердопаливних котелень поряд з газовими.

Для стабільного розвитку систем теплопостачання розроблено проект Програми модернізації комунальної теплоенергетики Чернігівської області, реалізація якої дозволить зменшити споживання природного газу на 30,0%.

Прийнята цьогоріч Програма кмоплексного розвитку лісового господарства області на 2011¬2015 роки передбачає, починаючи з 2012 року, придбання техніки з виробництва енергетичної тріски з відходів деревини, що підвищить ефективність використання лісових ресурсів та дозволить забезпечити дешевим паливом заклади соціальної сфери.

Зовнішньоекономічна діяльність

Тенденції зовнішньої торгівлі області за підсумками січня–жовтня цього року показали, що регіону вдалось активізувати зовнішньоекономічну діяльність і наростити обсяги експортно-імпортних операцій товарами на 43,8% проти минулорічного показника до 816,3 млн. дол. США. Експорт товарів зріс на 27,9% і досяг 333,6 млн. дол. США.

У структурі експорту (за 9 міс. 2011 р.) 28,1% становили вироби з паперу та картону, 11,8% — готові харчові продукти, по 9,0% — текстильні матеріали та текстильні вироби, деревина й вироби з неї, 7,9% — зернові культури, 6,3% — взуття, 6,0% — молоко та молочні продукти, 3,8% — котли, машини, 2,8% — засоби наземного транспорту, крім залізничного.

Найбільш активно зовнішньоторговельні операції здійснювалися з господарюючими суб’єктами Російської Федерації (30,0%), Білорусі (15,0%), Німеччини (8,2%), Туреччини (3,5%), Італії (3,3%), Польщі (2,8%) та Бразилії (2,7%), що сумарно складає 65,5% загального обсягу зовнішньої торгівлі.

З метою поглиблення міжрегіонального співробітництва в області діє 43 угоди. У лютому цього року укладено Угоду про співпрацю з Курською областю Російської Федерації, а наприкінці червня, під час участі офіційної делегації області у Курському Коренському ярмарку-2011, в її рамках підписано Протокол про співпрацю між Коропським районом Чернігівської області та Обоянським районом Курської.

Розроблені та погоджені МЗС України проекти угод про співробітництво з Мінською областю Республіки Білорусь, Тюменською областю Російської Федерації, провінціями Лімбург Королівства Бельгія та Зальцбург Австрійської Республіки. Від Мінської та Тюменської областей вже отримано згоду щодо їх укладання.

Згідно з Програмою розвитку виставкової діяльності в області на 2010-2011 роки проведено 19 тематичних виставок-ярмарків на базі виставкового центру при Чернігівській регіональній торгово-промисловій палаті; 41 виставка-ярмарок з нагоди свят та історичних подій у районах і містах; святковий ярмарок у рамках Міжнародного молодіжного фестивалю «Дружба-2011» в с. Сеньківка Городнянського району (25.06.2011); виставку-презентацію «Сіверські контракти-2011» в рамках загальнодержавної виставкової акції «Барвиста Україна» в Національному комплексі «Експоцентр України» у м. Києві з нагоди відзначення 20-ї річниці незалежності України (16-19.08.2011); святкові виставку-ярмарок та виставки-презентації 22-х районів області у рамках V Міжнародного інвестиційного Форуму (23.09.2011).

Представники від області взяли участь у пріоритетних загальнодержавних, міжнародних та міжрегіональних виставкових заходах, а саме: у ХХІІІ Міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку «Агро–2011» у м. Києві, XVII Міжнародній туристичній виставці «Україна — подорожі та туризм» в м. Києві, XXII Міжнародній універсальній виставці-ярмарку «Весна в Гомелі», Всеукраїнському благодійному Великодньому ярмарку в м. Києві, а також були представлені в експозиції України на Міжнародній сільськогосподарській виставці-ярмарку «Зелений тиждень-2011» в м. Берліні (Німеччина).

Споживчий ринок

З початку ц. р. в області розпочали діяльність понад 20 підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного бізнесу. У сферу торгівлі та послуг за 9 місяців 2011 року інвестовано 177,8 млн. гривень, що у 3,0 рази більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Введено в експлуатацію 31,0 тис. м2 торгових площ; у галузі побутового обслуговування розпочали діяльність 145 фізичних осіб - підприємців та створено 217 робочих місць, у тому числі 108 — у сільській місцевості.

За підсумками 10 місяців 2011 року оборот роздрібної торгівлі за всіма каналами реалізації склав 10,4 млрд. грн. і збільшився на 14,3%, обсяг реалізованих послуг — на 8,0%.

Індекс споживчих цін в області у жовтні 2011 року по відношенню до грудня попереднього року склав 104,1% (по Україні —104,2%).

В області реалізується Програма розвитку малого підприємництва на 2011–2012 роки, напрацьовано та затверджено План заходів з покращення підприємницького середовища.

Продовжувалась фінансово-кредитна підтримка малого бізнесу. Так, протягом звітного періоду, через Державну організацію «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області», за рахунок коштів обласного бюджету профінансовано підприємницькі проекти на загальну суму майже 500 тис. грн. (ТОВ «Канон», м. Чернігів — 200,0 тис грн., ФОП Трейтяк І. М. (Корюківський район) — 100,0 тис. грн., ПАФ «Тарасівка» (с. Тарасівка) — 33,5 тис. грн та ФОП Міклухо-Маклай (м. Козелець) — 150 тис. грн.). Завдяки цьому було збережено 43 існуючих робочих місця і створено 13 нових.

Станом на 01.10.2011 в області діяло 37 малих підприємств та 463 суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні особи у розрахунку на 10 тис. наявного населення. Загальна чисельність зайнятих у сфері підприємництва нараховує близько 110 тис. осіб.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого бізнесу, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, зросла на 16,4% (до 136,45 млн. грн.). Це майже 15,2% усіх надходжень.

Податково-бюджетна політика

До загального фонду бюджетів усіх рівнів мобілізовано 6,9 млрд. грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, чим забезпечено приріст надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2,1 млрд. грн. або на 43,5%.

До загального фонду Державного бюджету зібрано 4714,9 млн. грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що контролюються податковою службою. Область займає 6 місце в Україні за обсягами збору (в 1,4 р. б.) та 4--те — по збору податків у розрахунку на 1 жителя.

До загального фонду місцевих бюджетів (без врахування трансфертів) надійшло 973,7 млн. гривень. Порівняно з минулим роком доходи зросли на 16,0% або на 134,3 млн. гривень. Найбільший приріст надходжень по платі за користування надрами (58,1%) та платі за землю (27,3%).

У структурі доходів місцевих бюджетів найбільшу питому вагу має податок на доходи фізичних осіб (78,6%). Його приріст проти відповідного періоду минулого року склав 100,8 млн.грн.

Протягом січня-жовтня на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ спрямовано 1616,8 млн. гривень. Питома вага видатків з оплати праці в бюджетах міст обласного значення та районів складає 79,7% їх загальної суми, з урахуванням енергоносіїв — 90,8%. Загалом на захищені статті видатків у цих бюджетах спрямовано близько 95,0% всіх асигнувань.

З метою вирішення питання нестачі коштів на виплату заробітної плати облдержадміністрація зверталась до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України щодо виділення області в 2011 році додаткової дотації з Державного бюджету. Питання вирішено позитивно, і Кабінетом Міністрів України виділено області додатково на виплату заробітної плати 122,9 млн. гривень.

3. Соціальна сфера. Індекс людського розвитку

За результатами рейтингової оцінки індексу людського розвитку 2010 року Чернігівську область віднесено до регіонів основної групи і визначено 15 місце. При цьому протягом двох останніх років регіон покращує свої рейтингові позиції на 4 місця щорічно (2009 рік — 19 місце, 2008 рік — 23 місце).

Доходи населення

Номінальна середньомісячна заробітна плата працівників як головна складова грошових доходів, у жовтні 2011 року становила 2016 гривень, у середньому за січень–жовтень — 1941 грн., що на 15,4 % більше минулорічного відповідного періоду, а у реальному вимірі — на 4,9 %. Розмір середньомісячної заробітної плати в 2,0 рази перевищував законодавчо встановлений мінімальний її рівень та прожитковий мінімум для працездатних осіб (985 гривень). При цьому частка працівників, яким заробітна плата нарахована в межах мінімальної, зменшилася з 11,5 до 8,3%.

За видами економічної діяльності найвищий рівень середньомісячної заробітної плати залишається у працівників сфери фінансової діяльності (3176 грн.), найнижчий — у працівників, зайнятих у рибальстві, рибництві (1025 грн.)

Повністю ліквідовано заборгованість із виплати заробітної плати в 10 районах області, ще 4 погасили борги працівникам економічно - активних підприємств, 15 — у промисловості, всі — у сільському господарстві.

У результаті протягом 2011 року на економічно активних промислових підприємствах області зменшено заборгованість із заробітної плати на 4,7 млн. гривень. Повністю її погасили ВАТ «Ніжинський механічний завод», ЗАТ «Маслозавод Прилуки», Філія «Ірванцівський торфозавод» ДП» «Чернігівторф», ДП «171 Чернігівський ремонтний завод», ТОВ «Бахмачм’ясо», ПрАТ ВТФ «Сіверянка», ТОВ «Чернігів продакшен ЛТД», ТОВ «Брус майстер», ТОВ «Екобіопром», комунальне підприємство «Ладанжитлосервіс», ТОВ «ППН - Агро Плюс», ВАТ «Чернігівський завод «Металіст».

Відбулося суттєве скорочення заборгованості у ТОВ «Бахмачконсервмолоко» — в 1,3 раза, ТОВ «Комбінат «Десна-хлібопродукт» —у 2,5 раза, Дослідний завод ВАТ «Хімтекстильмаш» — в 1,4 раза.

У той же час зростання загального боргу із заробітної плати порівняно з початком 2011 року на 7,1 млн грн генерували 2 економічно неактивні підприємства — акціонерні товариства «Чернігівський завод радіоприладів «ЧеЗаРа» (8,3 млн. грн.) та «Прилуцький завод «Білкозин» (6,1 млн. грн.).

Ринок праці

Показник рівня зайнятості населення у віці 15–70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці, становить 59,4% і перевищив рівень докризового 2007 року. Цьогоріч ринок праці області поповнився 17,8 тис. нових робочих місць, що становить 122,5% річного завдання.

Намітилися позитивні зрушення в оптимізації структури нових робочих місць — чисельність осіб, працевлаштованих на нові робочі місця, що створені юридичними особами на підприємствах, в установах та організаціях, зросла з 2,8 до 4,5 тисячі осіб.

Станом на 1 листопада 2011 року на обліку в центрах зайнятості області перебувало 12,28 тис. безробітних громадян, що на 14,5 % менше, ніж на цю дату торік.

Соціальний захист

Станом на 01.11.2011 державні соціальні допомоги отримувало 69 тис. сімей. На їх виплату використано 488,2 млн. гривень.

Правом на субсидії з оплати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ та тверде паливо користуються 44,7 тис. сімей, на ці цілі спрямовано 34,3 млн. гривень.

Особливу роль в соціальному захисті населення, одиноких непрацездатних громадян відіграють територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), яких в області — 26, з них 10 — у сільській місцевості, що надають 49 різноманітних видів послуг.

У 29 стаціонарних відділеннях проживає 659 осіб. З метою реалізації державної політики щодо наближення соціальної послуги до її безпосереднього споживача мережа стаціонарних відділень постійно розвивається. Як приклад, у Срібнянському районі на базі Карпилівської дільничної лікарні діє стаціонарне відділення, розраховане на 30 ліжко - місць, матеріально - технічний стан якого значно поліпшено завдяки державним та спонсорським коштам, розширено систему інших видів послуг.

У серпні на базі дільничної лікарні с. Фастівці Бахмацького району відкрито четверте у цьому районі стаціонарне відділення, розраховане на 30 ліжко - місць.

Упродовж 10 місяців поточного року обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів на соціальний захист цієї категорії громадян спрямовано з Державного бюджету 1345,7 тис. грн., які були використані на :

— санаторно-курортне оздоровлення інвалідів — 684,9 тис. грн.;

— доставку засобів реабілітації та пересування — 58,3 тис. грн.;

— фінансову підтримку громадських організацій інвалідів — 600,4 тис. грн.

Крім цього, майже 400 тис. грн. були використані на заходи з соціальної, трудової, професійної та фізкультурно-¬спортивної реабілітації інвалідів, у тому числі:

— 120 тис. грн. — на надання фінансової допомоги обласному центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»;

— 75,4 тис. грн. — на оплату навчання 20 студентів-інвалідів;

— 200 тис. грн. — безповоротна фінансова допомога Чернігівському УВП УТОС та Чернігівському УВП УТОГ для створення робочих місць для інвалідів та інше.

З метою охоплення допомогою якомога більшого контингенту дітей розпочато будівництво спального корпусу обласного центру соціальної реабілітації дітей¬інвалідів на 60 місць.

Пенсійне забезпечення

Протягом 10 місяців 2011 року до бюджету Пенсійного фонду з усіх джерел фінансування надійшло 4344,9 млн. грн., що на 10,9% більше відповідного періоду 2010 року. Власні доходи зросли на 13,4 % і склали 1821,8 млн. гривень.

Забезпечено своєчасне призначення, проведення перерахунків та виплата в повному обсязі пенсій 379 тис. пенсіонерів області. Протягом 10 місяців в області призначено 14,8 тис. нових пенсій, проведено 42 тис. поточних перерахунків за зверненнями громадян. З 1 січня, 1 квітня та 1 жовтня були перераховані пенсії у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Середній розмір пенсії в області станом на 1 листопада 2011 року складає 1098,81 грн., що на 40,2% перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Сімейна та молодіжна політика

В області налічується 458 тисяч сімей, з яких 4857 — ¬ багатодітні.

Майже 3 тисячі дітей з багатодітних сімей (62%) звільнені від оплати за харчування в загальноосвітніх закладах освіти; діти із 2726 сімей (56%) безкоштовно відвідують гуртки, секції; 1405 сімей (29%) отримали гуманітарну допомогу (одяг, взуття, шкільне приладдя, продуктові набори тощо); 10 сімей, у яких 46 дітей, отримали побутову техніку, 1 сім’я ¬— мікроавтобус.

Станом на 01.12.2011 99,6% багатодітних сімей отримали посвідчення батьків та дітей з багатодітних сімей, що дало право сім’ям на отримання пільг згідно з чинним законодавством. Відповідно 13,1% сімей скористалися 50-¬відсотковою знижкою на плату за користування житлом, 82,1% сімей — 50¬-відсотковою знижкою на плату за користування комунальними послугами, 30,5 % сімей — 50-відсотковою знижкою вартості палива, 5,6 % сімей встановлено квартирні телефони, 6,6 % сімей безоплатно отримали ліки.

У 2011 році 500-м жінкам області присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». До Адміністрації Президента України для підготовки відповідних указів щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» направлено 823 справи.

З метою реалізації державної політики стосовно поліпшення соціального захисту дітей¬-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення їх права на виховання у сімейному оточенні реалізується регіональна цільова Програма розвитку сімейних форм виховання дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2011–2016 роки (затверджена рішенням обласної ради від 25 березня 2011 року), виконання якої дало можливість збільшити цього року на 3% кількість дітей, влаштованих у сім’ї. Зокрема, з 336 дітей усиновлено 72 (громадянами України 40, іноземцями — 32), передані на виховання під опіку, піклування 223 дітей, у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу влаштована 41 дитина.

В цілому в сімейних формах виховання перебуває 74% дітей зазначеної категорії.

У 10 дитячих будинках сімейного типу та 167 прийомних сім’ях, які функціонують на території області, родинний затишок та тепло отримують 324 дітей. У порівнянні з кінцем минулого року кількість прийомних сімей збільшилась з 148 до 167.

У рамках Програми оздоровлення та відпочинку дітей області на 2011-2015 роки «Веселкове літо» на оздоровлення та відпочинок дітей шкільного віку використано майже 36 млн. гривень.

Влітку 2011 року оздоровчими та відпочинковими послугами охоплено 56675 дітей, що склало 60,0% їх загальної кількості та перевищило показники 2010 року на 7,7%.

Пріоритетним напрямком роботи в галузі молодіжної та дитячої політики є співпраця з молодіжними громадськими організаціями, головним принципом якої є делегування частини повноважень та управлінських рішень саме громадським організаціям. Протягом 10 місяців 2011 року підтримано понад 50 молодіжних заходів, серед яких традиційний Міжнародний молодіжний фестиваль «Дружба» та започаткований до 20¬-ї річниці незалежності України обласний молодіжний форум «20 років незалежності: молодіжний погляд».

Охорона здоров’я

Медичну допомогу мешканцям області надають 906 медичних закладів, у т. ч. 35 обласних, 13 міських медичних закладів, 22 центральні районні лікарні, 15 районних лікарень, 22 сільські дільничні лікарні, 97 лікарських амбулаторій (з них 93 сільські лікарські амбулаторії), 702 ФАПи.

Одним з найважливіших напрямків роботи галузі в сучасних умовах є реформування. Облдержадміністрацією розроблений проект плану реорганізації мережі закладів охорони здоров’я області, який включає створення:

1) 25 центрів первинної медико - санітарної допомоги (в кожній адміністративно - територіальній одиниці);

2) мережі станцій, підстанцій та пунктів швидкої та невідкладної медичної допомоги загальною кількістю 82 підрозділи;

3) госпітальних округів з багатопрофільною лікарнею інтенсивного лікування у кожному окрузі;

4) міжрайонних акушерсько-гінекологічних центрів та кардіологічних відділень;

5) мережі діалізних центрів.

За рахунок коштів субвенції з Державного бюджету цьогоріч здійснюється реконструкція ряду медичних закладів:

— акушерсько-педіатричного корпусу Козелецької ЦРЛ;

— терапевтичного відділення під поліклінічне відділення Бахмацької ЦРЛ;

— харчоблоку Коропської ЦРЛ;

— терапевтичного відділення та відділення інтенсивної терапії Носівської ЦРЛ;

— Ніжинського пологового будинку;

— завершені роботи з реконструкції даху терапевтичного відділення Борзнянської ЦРЛ.

Протягом 11 місяців цього року на фінансове утримання лікувально-профілактичних закладів направлено 748,2 млн. грн., що на 35,4 млн. грн. (на 5,0%) більше відповідного періоду минулого року. Видатки на одного мешканця збільшилися на 5,0% і становлять 685,5 грн.

Для медичних закладів області придбано обладнання на 19 млн. грн.

У даний час триває ремонт та реконструкція травматологічного пункту Чернігівської міської лікарні № 2 та дитячої поліклініки № 1 у м. Чернігові.

Освіта

З початку року відкрито 24 дошкільні навчальні заклади (у Городнянському (4), Прилуцькому (3), Срібнянському, Ніжинському, Бахмацькому Чернігівському — по два, Варвинському, Бобровицькому, Борзнянському, Менському, Ічнянському, Новгород - Сіверському, Носівському, Коропському, Сосницькому районах — по одному, розпочала роботу 21 додаткова група на базі діючих закладів. Відповідно збільшився і відсоток охоплення дітей дошкільною освітою, який становить 60%, що більше, порівняно з минулим роком, майже на 2%. Вперше за багато років відкрився новозбудований садочок у с. Вихвостові Городнянського району. Всього в області функціонує вже 384 ДНЗ.

У січні цього року введено в дію реконструйований навчальний корпус на 280 місць у Городнянській ЗОШ І¬-ІІІ ст. № 2. До 1 вересня 2012 року планується завершити будвіництво та ввести в експлуатацію 6 навчальних закладів. Загалом для покращення стану будівель і споруд закладів освіти області субвенціями з Державного бюджету на 2011 рік виділено понад 16 млн. грн.

Ще один важливий напрям діяльності облдержадміністрації у цій сфері — проведення реноваційних заходів у закладах освіти та реконструкція систем опалення із заміною котлів на твердопаливні. Вже в 2012 році заплановано здійснити реновацію котелень у 5 закладах, що дасть змогу щорічно економити понад 980,0 тис. грн. На найближчу перспективу планується провести такі заходи в 25 навчальних закладах, річна економія бюджетних коштів складе понад 2200,0 тис. грн.

Стратегічним напрямком у забезпеченні дітям сільської місцевості рівного доступу до якісної освіти є ефективне функціонування шкільних освітніх округів. В області сформовано мережу 115 опорних шкіл, 105 з яких функціонує у районах та 10 — у містах області.

Важливим завданням регіональної системи освіти є виявлення та цільова підтримка обдарованих, талановитих дітей та молоді.

30 кращим школярам області, переможцям всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів виплачується щорічна стипендія голови обласної державної адміністрації. П’ять переможців всеукраїнських інтелектуальних змагань удостоєні стипендії Президента України, один - отримує стипендію Кабінету Міністрів України. У вересні цього року для роботи з обдарованою молоддю створено обласний комунальний заклад «Мала Академія Наук».

З метою модернізації навчально - матеріальної бази, удосконалення професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації на основі сучасних технологічних засобів та інноваційних технологій навчання управлінням освіти і науки облдержадміністрації розроблено Регіональну цільову програму розвитку професійно-технічної освіти Чернігівщини на 2011-2015 роки.

Мережа вищої освіти області складається з 24 навчальних закладів (3 університети та 2 інститути, 4 училища, 5 технікумів та 10 коледжів). Вони забезпечують навчання близько 33 тисяч студентів (у тому числі майже 22 тисячі — за денною формою навчання) за освітньо - кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра.

Фізична культура та спорт

До систематичних занять спортом та фізкультурно¬оздоровчої і реабілітаційної роботи залучено понад 96 тис. осіб, або майже 9% наявного населення області, у т. ч. 51 тис. дітей та підлітків, 16,5 тис. з яких систематично займаються спортом у спортивних школах.

Відкрито 8 фізкультурно - оздоровчих клубів та легалізовано діяльність 6 нових громадських організацій фізкультурно - спортивного спрямування, кількість яких зросла в області до 59.

Триває ремонт підтрибунних приміщень та бігових доріжок ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів» (стадіон ім. Гагаріна).

На офіційних міжнародних змаганнях серед дорослих, юніорів і юнаків з початку року завойовано 108 медалей у 16 видах спорту, з яких 32 золотих, що майже вдвічі більше порівняно з минулим роком. Підготовлено 12 майстрів спорту України, 5 майстрів спорту міжнародного класу та 1 заслуженого майстра спорту.

Найвагоміші здобутки маємо в біатлоні, кульовій стрільбі, боксі, кікбоксингу, легкій і важкій атлетиці, боротьбі дзюдо та сумо, веслуванні і настільному тенісі.

12 кращих спортсменів області, представники 8 видів спорту продовжують 2012 року активну підготовку до літніх Олімпійських ігор та троє спортсменів - інвалідів — до Параолімпійських ігор у Лондоні. 5 вихованців Чернігівської спеціалізованої школи олімпійського резерву з лижного спорту проходять відбіркові змагання на право участі у І¬х зимових юнацьких Олімпійських іграх 2012 року в Інсбруку.

Перші для Чернігівщини дві персональні ліцензії на право участі в літніх Олімпійських іграх уЛондоні вибороли Олена Костевич — з кульової стрільби та Ольга Коробка — з важкої атлетики.

За підсумками 10 місяців у рейтингу зі спорту вищих досягнень область піднялась на 11 місце в державі, а з зимових видів спорту, зокрема, на 3 місце серед усіх областей України.

Розвиток культури та туризму

Мережу закладів культури і мистецтв області формують 1587 одиниць із загальною чисельністю працюючих — понад 6,5 тисячі осіб.

На покращення матеріально - технічної бази закладів культури області протягом поточного року використано 4,6 млн. гривень, проведено 120 капітальних та поточних ремонтів. Здійснено ремонт покрівлі літературної експозиції літературно - меморіального музею - заповідника М. Коцюбинського на суму 97,9 тисячі гривень, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів Менського зоопарку на суму 357,0 тис. грн., проведені ремонтно - реставраційні роботи на об’єктах філії обласного історичного музею ім. В. В. Тарновського музейно - меморіальному комплексі партизанської слави «Лісоград» (в тому числі капітальний ремонт трьох пам’ятників) на суму 351,0 тисячі гривень.

З метою реалізації творчих здібностей населення упродовж року в області проведено 74 культурно - мистецьких заходи обласного рівня. За поданням обласної державної адміністрації екскурсійний маршрут «Подорож до легендарного історичного міста Чернігова» включено до переліку спеціальних туристичних маршрутів Київської міської державної адміністрації для гостей та вболівальників Чемпіонату ЄВРО - 2012.

Триває робота з розбудови історико - археологічного музейного комплексу «Древній Любеч».

На початку року прийняв перших відвідувачів Музей художника Миколи Ге в Ічні, відкритий до 180 - річчя від дня народження видатного митця. Також здійснено капітальний ремонт та реекспозицію Пісківського історико-меморіального музею Павла Тичини на суму 120,0 тис.грн.

З нагоди 70 - ї річниці початку партизанського руху в Україні в селі Єліне Щорського району відкрито Музей історії партизанського руху на Чернігівщині 1941-1943 років, на території музейно - меморіального комплексу партизанської слави «Лісоград» встановлено пам’ятник партизанам Великої Вітчизняної війни.

4. Засоби масової інформації

В області здійснює мовлення 37 місцевих телерадіо - організацій, серед яких 2 державні, 18 комунальних та 17 приватних.

Працюють дві ефірні телерадіокомпанії, сигнал яких розповсюджується на всю область (Чернігівська обласна державна телерадіокомпанія (ОДТРК) та КП «Телерадіоагентство «Новий Чернігів»). Крім цього, в області працює 24 телерадіоорганізації загальнонаціонального мовлення.

Як один з пріоритетних напрямків діяльності розглядається впровадження цифрового телерадіомовлення. У даний час підготовка телевізійних програм у цифровому форматі здійснюється у Чернігівській ОДТРК, РДТРК «Сіверська», ТРА «Новий Чернігів».

В області зареєстровано 287 періодичних друкованих видань, 48 суб’єктів видавничої справи, здійснюють діяльність понад 60 поліграфічних підприємств різних форм власності.

Регулярно виходять у світ 86 видань (76 газет та 10 журналів), загальним разовим тиражем понад 670 тисяч примірників.

Протягом січня–жовтня 2011 року було проведено 23 прес - конференції, брифінги голови облдержадміністрації з представниками центральних і регіональних ЗМІ, 46 зустрічей зі ЗМІ заступників голови облдержадміністрації.

5. Співпраця органів влади з громадськістю та політичними партіями

Станом на 16 грудня в області зареєстровано 449 обласних громадських організацій, з яких 270 зареєстровано та 179 легалізовано шляхом письмового повідомлення про заснування; 159 обласних осередків політичних партій, 9 з яких було зареєстровано протягом цього року.

У лютому цього року створено Громадську раду при облдержадміністрації, яка стала головним координаційним та консультаційно - дорадчим органом, що забезпечує ефективну взаємодію з громадськістю області.

Протягом звітного періоду за ініціативи громадської ради вивчено питання створення в області ефективного власника житла, перспектив реформи системи охорони здоров’я та земельної реформи в області, проблеми цінової та тарифної політики, здійснювався громадський моніторинг виконання низки обласних програм.

Прикладами ефективного діалогу влади та громадськості стали періодичні робочі зустрічі керівництва області з представниками Федерації профспілкових організацій області, обласного відділення Української Спілки ветеранів Афганістану, обласного відділення Українського національного Фонду допомоги інвалідам Чорнобиля, обласної організації Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України» та іншими.

Події року, що минає

Січень:

— відкрито реконструйоване приміщення Городнянської школи № 2;

— презентовано збірник документів «Корюківка, 1943: злочин проти людяності»;

— введено в експлуатацію підвідний газогін у селі Волинка Сосницького району.

Лютий:

— створено Громадську раду при облдержадміністрації, яка стала головним координаційним органом, що забезпечує ефективну взаємодію з громадськістю області;

— укладено Угоду про співпрацю з Курською областю Російської Федерації;

— відкрито музей ім. Миколи Ґе з нагоди 180-річчя від дня народження художника.

Березень:

— підписано Регіональну угоду між Чернігівською обласною державною адміністрацією, профспілковими об’єднаннями і господарськими органами області на 2011-2015 роки;

— проведено щорічний обласний ярмарок «Що може жінка»;

— прийнято регіональні цільові програми інвестиційного і науково-технічного та інноваційного розвитку області;

— проведено Молодіжну школу бізнесу.

Квітень:

— вийшов на лінію перший тролейбус марки «Еталон - Бєлкомунмаш», який зібраний на базі ПрАТ «Чернігівський автозавод» спільно з білоруськими машинобудівниками;

— проведено поточний ремонт автодороги Р56 Чернігів — Пакуль — КПП «Славутич» — Чорнобиль з під’їздом до м. Славутича (72,7 км).

Травень:

— відкрито газопровід у с. Заудайка Ічнянського району;

— відкрито офіс обласного осередку НОК України у м. Чернігові;

— у м. Новгороді-Сіверському відбулось літературно-мистецьке свято «Нетлінне Слово…».

Червень:

— затверджено Середньострокову програму соціально - економічного розвитку області на 2011 - 2015 роки «Чернігівщина - 2015. Спільний шлях до добробуту»;

— відбувся Міжнародний молодіжний фестиваль «Дружба-2011».

Липень:

— у с. Вихвостів Городнянського району відкрито дошкільний навчальний заклад на 40 місць;

— на базі центру серцево - судинної хірургії Чернігівської міської лікарні № 2 відкрито модернізований осередок надання сучасної медичної допомоги жителям Чернігівської області — рентгенoопераційна, обладнана новітньою кардіоапаратурою;

— на базі Ніжинської центральної міської лікарні відкрито відділення амбулаторного гемодіалізу обласної лікарні;

— підписано угоду між Програмою розвитку ООН та обласною державною адміністрацією, обласною радою щодо подальшого партнерства у впровадженні другої фази Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Серпень:

— відкрито підвідний газопровід у с. Кіпті Козелецького району;

— завершено будівництво підвідного газопроводу до смт Дмитрівка Бахмацького району;

— у с. Фастівці Бахмацького району відкрито стаціонарне відділення територіального центру соціального обслуговування;

— відкрито після ремонту дорогу Каціри — Осіч, Бахмацького району;

— введено в експлуатацію 92-квартирний житловий будинок у м. Чернігові (вул. Незалежності) та 40-квартирний житловий будинок у смт Сосниця;

— у м. Чернігові (мікрорайони «Масани») відкрито торгово-розважальний комплекс ВАТ «Базис»;

— проведено місячник підтримки підприємництва.

Вересень:

— у м. Мена відкрито нову аптеку комунального підприємства «Ліки України»;

— у ПСП «Авангард» с. Курінь Бахмацького району відкрито доїльну залу;

— відкрито новий завод ТОВ «Пласт-Бокс Україна» з випуску тари та упаковки з пластмас;

— проведено V Міжнародний інвестиційний форум, у якому взяли участь представники іноземних та вітчизняних ділових кіл;

— підписано договір про співпрацю між Чернігівською обласною державною адміністрацією, Чернігівською обласною радою та Українським національним комітетом Міжнародної торгової палати, 3¬ угоди про співробітництво між адмінтериторіями Чернігівської, Гомельської та Брянської областей;

— відкрито гіпермаркет «Епіцентр» у Чернігові;

— з нагоди 70 - ї річниці початку партизанського руху в Україні у селі Єліне Щорського району відкрито Музей історії партизанського руху на Чернігівщині 1941-1943 років, на території музейно-меморіального комплексу партизанської слави «Лісоград» встановлено пам’ятник партизанам Великої Вітчизняної війни;

— відкрито мостовий перехід через р. Удай автомобільної дороги Прилуки — Срібне¬ — Обухове;

— розпочато реалізацію проекту «Гаряча телефонна лінія голови облдержадміністрації», на яку вже звернулось майже 800 жителів області;

— у м. Прилуки відкрито пам’ятник святителю Іоасафу Бєлгородському.

Жовтень:

— до загалу виробників високоякісного молока додалися дві доїльні зали: ПСП «Фортуна» Ічнянського району з корівником на 500 голів та ТОВ АФ «Обрій» ЛТД Талалаївського району з корівником на 600 голів;

— відкрито блочно-модульну котельню у Ковчинській ЗОШ I-III ступенів Куликівського району;

— на базі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту за підтримки компанії «Кнауф Маркетинг» відкрито регіональний навчально-практичний центр з практичної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації учнів за сучасними будівельними технологіями;

— вперше в історії Чернігівщини за кошти Державного бюджету 8 кращих студентів Чернігівського державного технологічного університету направлено на стажування у Глінвордський університет (м. Рексхем, Великобританія);

— завершено спорудження 80-квартирного житлового будинку в м. Чернігові (вул. Червоногвардійська).

Листопад:

— відкрито пам’ятник Марку Бернесу в м. Ніжині;

— відкрито шляхопровід через залізничну колію Київ — Москва на автомобільній дорозі Носівка — Велика Дорога (через Лосинівку);

— у м. Чернігові відкрито найбільший в Україні магазин мережі «ЕКО-маркет» з торговельною площею 3300 м2.

Грудень:

— за державною програмою технологічного переоснащення телерадіокомпаній Чернігівська обласна державна телерадіокомпанія «Сівер-центр» отримала комплект сучасного цифрового устаткування, який уже змонтовано та введено в дію.

Пріоритети 2011 року

Охорона водних ресурсів та вирішення проблеми виникнення нового русла р. Дніпро

З метою недопущення втрати значної частки суходолу території України (660 га) через загрозу виникнення нового русла р. Дніпро протягом року проводились берегоукріплювальні роботи земель Любецької селищної ради Ріпкинського району. Освоєно 6,4 млн. грн. коштів Державного бюджету. Також виконано роботи з розчищення русел річок і водойм на загальну суму 1,1 млн. грн.

20 вересня ц. р. створено Басейнову раду р. Десна, до якої також входять представники Київської та Сумської областей. Головною метою ради є створення ефективного організаційного механізму розробки і виконання заходів Плану управління басейном р. Десна для його екологічного оздоровлення та поліпшення якості води.

Рік освіти та інформаційного суспільства

До 1 вересня 2012 року планується завершити будівництво та ввести в експлуатацію приміщення Седнівського навчально-¬виховного комплексу Чернігівського району, загальноосвітніх навчальних закладів у м. Носівка, с. Машеве Семенівського району, с. Григорівка Бахмацького району, селах Нова Басань та Рудьківка Бобровицького району, роботи на яких тривають. Загалом, для покращення стану будівель і споруд закладів освіти області субвенціями з Державного бюджету на 2011 рік виділено понад 16 млн. грн.

На виконання обласної програми «Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням на 2011-2016 роки» 35 опорних навчальних закладів отримали сучасне мультимедійне обладнання.

Вшанування пам’яті жертв Корюківської трагедії

Ідучи назустріч побажанням громадськості, Президент України 22 вересня ц. р. підписав Указ «Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами Корюківської трагедії». На виконання Указу планується спорудження Меморіального комплексу пам’яті жителів населених пунктів України, знищених фашистськими окупантами та проведення протягом 2012-2013 років відповідних заходів. 14 грудня у м. Корюківка проведено Всеукраїнську наукову конференцію, присвячену партизанському руху в Україні у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Вивезення ХЗЗР

Продовжується робота з утилізації непридатних до використання пестицидів та агрохімікатів. На проведення робіт з їх утилізації цьогоріч з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 16317,5 тис. грн.

Роботи заплановано провести у 18 районах області, що дасть змогу утилізувати близько 725 тонн непридатних отрутохімікатів.

Станом на 16 грудня 2011 року затарено та вивезено пестициди з Ніжинського, Городнянського, Бобровицького, Ріпкинського, Менського, Щорського, Бахмацького та Ічнянського районів, перезатарено та підготовлено до вивезення непридатні пестициди у Сосницькому районі. Також вивезено на утилізацію 88,8 тонни непридатних пестицидів зі складу ВАТ «Бобровицький райагрохім» у м. Бобровиця.

Всього з території області вже вивезено 439 тонн непридатних отрутохімікатів. Роботи з їх утилізації планується завершити до кінця поточного року.