back

Презентовано проект Програми модернізації комунальної теплоенергетики Чернігівської області на 2011-2015 роки

29-11-2011 | 11:43

29 листопада голова обласної державної адміністрації Володимир Хоменко провів чергове засідання Регіонального комітету з економічних реформ, на якому розглянуто проект Програми модернізації комунальної теплоенергетики Чернігівської області на 2011-2015 роки.

На початку засідання він поінформував членів Регіонального комітету, що на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України за участю членів Комітету з економічних реформ 22 листопада, яке пройшло за участю Президента України Віктора Януковича, було детально проаналізовано стан виконання національного плану дій на 2011 рік по виконанню Програми економічних реформ.

Як підкреслив Глава держави, повністю виконано лише біля половини заходів.

«Реформи потребують, безумовно, компетенції, дисципліни, оскільки це здатність керівників до своєчасних рішень у своїй сфері відповідальності. Зволікання з важливими реформами знижує їх підтримку, бо люди чекають реальних результатів, а чують лише про наміри.

Президент вимагає розуміння суті реформ і активної роботи по їх інформаційному супроводу, наповнення змістом», - наголосив очільник області.

Одним із завдань національного плану дій є розроблення та затвердження регіональних програм модернізації систем теплопостачання.

За словами Володимира Хоменка, переоснащення комунальної теплоенергетики є однією із стратегічних цілей, що в майбутньому дасть змогу не лише ефективно використовувати природні ресурси, а й забезпечить колосальну економію як бюджетних фінансів, так і коштів населення.

Сучасний технічний стан більшості об’єктів комунальної теплоенергетики призводить до значних перевитрат палива при генеруванні, транспортуванні та використанні теплової енергії. Саме тут зосереджено один із найбільших в економіці області потенціалів енергозбереження, тому комунальна теплоенергетика потребує докорінної комплексної модернізації.

«Короткотерміновий прогноз свідчить, що в Україні у наступному десятиріччі повинні відбутися радикальні зміни в структурі джерел теплопостачання. Основним фактором, що забезпечить ці зміни, є різке, особливо у 2009-2010 роках зростання цін на газ і нафтопродукти. У зв’язку з цим постає питання впровадження нових технологій, які повинні замінити неефективні газові котельні, забезпечити заміщення природного газу іншими видами палива.

Таким чином, головною рушійною силою розвитку системи тепло забезпечення стає зниження рівня споживання природного газу за рахунок підвищення ефективності його використання шляхом заміни або реконструкції обладнання, впровадження нових технологій, розвитку систем теплопостачання на базі розширення використання електричної енергії, вугілля, нетрадиційних поновлюваних джерел енергії, включення в паливний баланс біопалива», - зазначив голова облдержадміністрації.

Проект Програми модернізації комунальної теплоенергетики Чернігівської області на 2011-2015 роки презентував начальник головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Віктор Геращенко.

Він зазначив, що метою Програми є підвищення економічної та енергетичної ефективності і надійності функціонування комунальної теплоенергетики та забезпечення належного рівня надання послуг з опалення та гарячого водопостачання.

Основними завданнями Програми є:

модернізація та реконструкція систем теплопостачання населених пунктів, впровадження сучасних енергоефективних технологій шляхом:

- заміни газових котлів з ККД менше 80,0% на котли з ККД не нижче 93,0%;

- впровадження сучасних технологій з комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, утилізації теплоти відхідних димових газів та систем рекуперації скидної теплоти, біогазових установок та використання місцевих видів палива та інше;

- заміна труб магістральних і розподільчих теплових мереж на попередньо ізольовані;

- застосування частотного регулювання обертів електродвигунів;

- встановлення індивідуальних теплових пунктів;

- впровадження приладів діагностики стану теплових мереж та для вимірювання тепловтрат; удосконалення та оптимізація систем виробництва, транспортування та постачання теплової енергії населених пунктів шляхом:

- розроблення схем теплопостачання населених пунктів;

- проведення енергетичних аудитів систем теплопостачання;

- оптимізація існуючої системи теплопостачання населених пунктів та раціонального розміщення нових джерел теплозабезпечення.

В цілому намічені заходи Програми планується реалізувати упродовж 2011-2015 років.

Першочергово планується реалізація малозатратних енергозберігаючих заходів у галузі та попередня розробка проектів щодо використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

Поступово пропонується застосовувати системний підхід до її фінансування, враховуючи при цьому пріоритетність впровадження енергозберігаючих заходів, в першу чергу з використанням місцевих видів палива та нетрадиційних джерел енергії та ступінь підготовленості проектів.

Загалом для реалізації заходів Програми за всіма джерелами фінансування передбачено майже 486 мільйонів гривень.

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити стале, ефективне і надійне функціонування підприємств комунальної теплоенергетики області на інноваційній основі;

- поліпшити економічне становище підприємств комунальної теплоенергетики;

- знизити енергоємність виробництва теплової енергії, зменшити обсяг втрат енергоресурсів під час її транспортування та постачання;

- забезпечити ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів;

- зменшити ступінь ризику виникнення аварійних ситуацій у системах теплопостачання та на інженерних спорудах;

- підвищити рівень та якість послуг теплопостачання;

- поліпшити екологічний стан навколишнього середовища.

Проект Програми вже погоджено на засіданні Робочої групи експертів з розгляду регіональних програм модернізації систем теплопостачання та схем теплопостачання населених пунктів Мінрегіону України, яке відбулося 11 листопада.

Голова облдержадміністрації Володимир Хоменко доручив головному управлінню житлово-комунального господарства спільно із структурними підрозділами облдержадміністрації доопрацювати проект Програми. Після цього його буде подано для затвердження на сесії обласної ради.Прес-служба облдержадміністрації