back

На порядку денному – актуальні питання соціальної сфери

12-10-2011 | 15:53

12 жовтня заступник голови облдержадміністрації Наталія Білоус провела засідання координаційної ради щодо реформування сфери соціальних послуг при обласній державній адміністрації. Учасники засідання розглянули низку актуальних питань соціальної сфери.

Заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Микола Конопацький розповів про організацію в області спеціальної освіти. За його словами, для категорії дітей, які потребують корекції психофізичного та (або) розумового розвитку, їх навчання та виховання в області функціонує 7 спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, у тому числі 5 – для дітей з вадами розумового розвитку, 1 – для слабозорих дітей, 1 – для глухих дітей, де виховується 584 дитини, в тому числі 200 – дітей-інвалідів, 122 – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

В інтернатних закладах створені всі умови для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами, здійснюється системна корекційно-відновлювальна робота, спрямована на послаблення дефектів розвитку вихованців. Навчально-виховний процес нерозривно поєднується з оздоровчо-реабілітаційними заходами.

Постійно проводиться робота на виконання Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні». Усі діти-інваліди, які виховуються в інтернатних закладах, мають індивідуальні програми реабілітації інвалідів, відповідно до яких здійснюється комплекс медичної, психолого-педагогічної, трудової, фізичної, соціальної реабілітації.

Велика увага приділяється корекційно-розвитковій роботі, розвитку фізичних якостей особистості, реалізації здоров’язберігаючих технологій. Вихованці з порушеннями рухової діяльності, недоліками моторики та фізичного розвитку, порушеннями серцево-судинної, дихальної, вегетативної, ендокринної системи під час занять виконують вправи для пальців рук, грають в рухові ігри корекційного спрямування з мовним супроводом.

Одним з пріоритетних напрямків виховної роботи спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів є фізичне виховання та формування здорового способу життя, що включає повноцінний фізичний розвиток особистості, зміцнення її здоров’я та реалізується через систему гурткової та позакласної роботи. З метою масового залучення дітей-інвалідів до регулярних занять фізичною культурою і спортом, поліпшення реабілітаційної роботи серед вихованців спеціальних шкіл-інтернатів управлінням освіти і науки облдержадміністрації щорічно поновлюється угода з обласним центром фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» щодо проведення обласних змагань у рамках дитячої спартакіади «Повір у себе».

З метою пошуку нових результативних методів роботи у спеціальних школах-інтернатах працюють тренінгові програми «Діалог», «Школа проти Сніду», «Рівний рівному», спрямовані на формування здорового способу життя, запобігання негативним проявам серед дітей та молоді.

З метою формування навичок здорового способу життя, набуття вихованцями знань та умінь, необхідних для повноцінного функціонування, у спеціальних загальноосвітніх школах реалізуються програми і проекти , що сприяють формуванню культури здоров’я вихованців.

Елементи здоров’язберігаючих технологій успішно використовуються у Чернігівській, Батуринській спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах та Прилуцькому дошкільному навчальному закладі «Дитячий будинок інтернатного типу». У закладі створено необхідні умови для вихованців, ефективно працює соціально-реабілітаційний оздоровчий комплекс, до якого входить кабінет лікувальної фізкультури, гідромасажна ванна, сенсорна кімната, фітобар, спортивні майданчики. Другий рік педагогічний колектив широко використовує елементи авторської оздоровчої програми «Навчання у русі», розробленою спільно з доктором педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри фізичного виховання Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Дубогай О.Д. Програма включає ряд матеріально-технічних та навчально-виховних проектів, що забезпечуватимуть комфортні умови для навчання, виховання, проживання здорових дітей та дітей з особливими потребами.

На базі Чернігівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату діє офтальмологічний кабінет, де постійно проводиться лікування, корекція та реабілітація дітей з порушенням зору. Другий рік поспіль заклад є учасником українсько-голландського проекту «На сонці», мета якого – покращення якості життя дітей з вадами зору, надаючи їм можливість досягти їх повного індивідуального потенціалу, формуючи основу для досягнення пізніше повноцінного громадянства. Творчою групою «Пошук» складено плани індивідуальної підтримки 32 учням школи, на основі яких розроблені рекомендації педагогам та батькам щодо роботи з дітьми з вадами зору.

Задля раннього виявлення дітей з вадами слуху та надання кваліфікованої допомоги батькам у вихованні таких дітей у Сосницькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті продовжує діяти Центр підтримки сім’ї, де систематично проводиться аудіометричне обстеження, спостереження за динамікою слухової функції, фронтальні заняття, музично-ритмічні заняття спрямовуються на розвиток слухового сприймання учнів та на розвиток ритміко-інтонаційних особливостей мовлення.. Значна увага приділяється корекції поведінки учнів та подоланню психологічних труднощів у взаємодії з оточуючими, розвитку особистості школяра. Центр постійно надає психологічну підтримку та консультативні послуги сімям з виїздом на місця.

Про роботу філій центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань надання соціальних послуг безпосередньо в сільській місцевості поінформувала начальник управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації Оксана Сердюк.

Як повідомила Оксана Сердюк, у сільській місцевості в області функціонує 28 філій районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Протягом дев’яти місяців поточного року спеціалістами філій виявлено 161 кризову сім’ю, в яких виховується 310 дітей. Керівники філій разом з представниками сільських/селищних рад проінспектували всі родини та взяли під соціальний супровід 98 з них. Основні причини взяття під супровід: складні стосунки в сім’ї, проблеми залежностей/співзалежностей (алкогольні, наркотичні), малозабезпеченість, соціально-побутові, соціально-економічні проблеми.

У ході здійснення соціального супроводу надано 4766 послуг, за результатами яких 95 родин знято з супроводу з позитивним результатом.

На виконання Закону України „Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” керівниками філій здійснюється робота з найбільш уразливою й незахищеною категорією дітей. Надавалась допомога 216 дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа, даній категорії отримувачів послуг надано 1625 індивідуальних послуг.

Упродовж дев’яти місяців 2011 року до філій РЦСССДМ звернулась 91 особа, яка перебуває у конфлікті з законом, надано 390 соціальних послуг, зокрема: 32 особи налагодили соціальні зв’язки, 15 – отримали гуманітарну допомогу, 18 - оформили/відновили документи.

Спеціалістами філій продовжувалась робота з дітьми та молоддю, які мають проблеми інвалідності. В основному робота була спрямована на допомогу в працевлаштуванні, сприяння оформленню державної допомоги, пенсій, пільг, влаштування дитини до начальних закладів, сприяння організації медичного обстеження або догляду, організацію юридичних консультацій, психологічну підтримку, психологічне консультування з питань внутрішньо-сімейних стосунків та потреб дитини, навчання батьків навичкам догляду за дитиною, за необхідності - здійснення соціального супроводу.

Для проведення просвітницько-профілактичної роботи в молодіжному середовищі у сільській місцевості у поточному році мобільними консультаційними пунктами соціальної роботи здійснено 358 виїздів. Під час виїздів надавалася юридична, психологічна, соціально-педагогічна, медико-соціальна допомога з профілактики наркоманії, алкоголізму, ВІЛ/СНІДу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, подолання шкідливих звичок, утвердження цінностей здорового способу життя тощо.

Одним із напрямків діяльності філій є залучення на добровільних засадах представників громад до надання допомоги різним верствам населення, профілактики соціально небезпечних хвороб. Добровільними помічниками керівників філій є педагогічні, медичні працівники, учнівська молодь.

Як зазначалося на засіданні координаційної ради, з метою поліпшення житлових умов громадян, збільшення обсягів фінансування та кредитування житлового будівництва житла, забезпечення його доступності в області розроблена та діє обласна Програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, яка схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 5 липня 2010 року № 198 та затверджена рішенням тридцятої сесії обласної ради п’ятого скликання від 30 липня 2010 року.

Безпосередніми учасниками Програми у 2010 році стали 44 сім’ї, які перебували на квартирному обліку та мали право на отримання житла. У минулому році вже 17 сімей отримали квартири, ще 27 сімей їх отримають у поточному році.

У поточному році на реалізацію програми з державного бюджету профінансовано 967 тис. гривень. Для участі у Програмі відібрані житлові будинки, визначені бажаючі взяти участь у Програмі (майже 200 осіб, які перебувають на квартирному обліку), укладено 7 договорів. Разом з тим, обсяги фінансування Програми із Державного бюджету значно нижчі від показників, передбачених Програмою згідно з рекомендаціями Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

За результатами роботи координаційної ради готується відповідне рішення.

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації