back

Обговорено напрямки подальшого розвитку музейної сфери області

29-06-2011 | 15:56

У своєму Посланні до українського народу рік тому Президент України Віктор Янукович запропонував визначити 2012 рік – Роком "культури та відродження музеїв". Зважаючи на це, на черговому засіданні Громадської гуманітарної ради при голові облдержадміністрації розглянуті питання про стан та стратегічні напрямки розвитку музейної сфери Чернігово-Сіверського краю, а також про стан підготовки матеріалів на оновлену номінацію «Чернігівський Дитинець, комплекс історико-архітектурних пам’яток ХІ-ХІХ століть» з метою включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Засідання пройшло під головуванням голови облдержадміністрації Володимира Хоменка за участю голови обласної ради Анатолія Мельника. Крім членів ради у засіданні також взяли участь начальники відділів, управлінь гуманітарної сфери обласної державної адміністрації, керівники вищих навчальних закладів, музеїв та заповідників,

Аналізуючи стан та необхідність змін музейного простору області, заступник голови облдержадміністрації Віктор Тканко, зокрема, зазначив, що сьогодні в Україні діють 499 державних і комунальних музеїв та 1140 музеїв на правах філій та відділів, у яких зберігається близько 12 млн. музейних предметів, з них - 6 % у Чернігівській області.

У Чернігівській області діють 29 музеїв комунальної форми власності, а також 3 національні заповідники: «Гетьманська столиця», «Чернігів стародавній» та «Качанівка». За профілем музеї області поділяються на 15 історичних, по 2 літературних та художніх, 6 краєзнавчих, 3 мистецьких, 28 музеїв працюють на громадських засадах, 13 з них носять звання „народний”.

Протягом трьох останніх років одним з пріоритетних напрямків роботи облдержадміністрації було будівництво, збереження і розвиток музейної мережі. Прийнято відповідні розпорядження голови облдержадміністрації, здійснено низку заходів з реставрації та музеєфікації об’єктів Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» Тривають роботи з розбудови історико-археологічного музейного комплексу «Древній Любеч», музейно-меморіальний комплекс «Лісоград» перетворено на філію обласного історичного музею імені В.В.Тарновського.

У лютому цього року відкрито відділ музею художника Миколи Ге при Ічнянському краєзнавчому музеї. Створено етнографічний відділ у Меморіальному музеї М.Заньковецької та започатковано створення районного музею історії родини Розумовських в с.Лемеші Козелецького району. Проведено реекспозицію залу Пісківського історико-меморіального музею П.Тичини.

Характерної рисою сьогодення є створення приватних музеїв. У 2010 році відкрито «Музей сучасного мистецтва Чернігівської міської громадської організації «Пласт – Арт», музей Миколи Миклухо-Маклая у с.Калитянське Козелецького району, музей Миколи Ге у с.Плиски Борзнянського району. Опрацьовується питання щодо створення приватного музею родини Березовських у с. Старий Білоус Чернігівського району.

Віктор Тканко назвав прикладом позитивної тенденції у формуванні «портрету відвідувача» зростання кількості сімейних відвідувань, але наголосив, що, на жаль, показник кількості відвідувачів у музеях обласного та районного підпорядкування у порівнянні з 2009 роком зменшився на 11,5 тис. чоловік.

За його словами, основними причинами такої ситуації є демографічний фактор; захоплення молоді соціальними мережами в Інтернет; послаблення роботи у напрямку «Школа-музей» та «Музей-школа»; зниження загальної зацікавленості населення до надбань культурної спадщини; відсутність мотивації музейних працівників до залучення відвідувачів; недостатня робота щодо створення позитивного іміджу музейних закладів тощо.

Він наголосив на необхідності налагодження плідної співпраці між школам та музеями. Першим кроком у даному напрямку повинно стати розроблення кожним музеєм програми «Музей - школі» та запровадження її в закладах освіти.

У Всеукраїнському рейтингу національних заповідників сфери управління Міністерства культури України за показником кількості відвідувачів Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця» знаходиться на 4-му місці ( 170,8 тис. осіб), Національний історико-культурний заповідник «Качанівка» на 10-му ( 31 тис. осіб). Враховуючи те, що в Україні діє 12 заповідників, керівництву національного заповідника «Качанівка» необхідно звернути особливу увагу на покращення роботи.

Говорячи про роботу музеїв, заступник голови облдержадміністрації зупинився і на кадровому питанні. У музейних закладах працюють 586 працівників, з них 197 – наукові співробітники. 64 % працюючих знаходяться у віковій категорії від 30 років – до пенсійного віку; 20 % - до 30 років; 16 % - пенсійного віку. Більшість керівників музейних установ не мають ринкового досвіду, не пройшли школи сучасного управління, не завжди готові приймати ефективні управлінські рішення в нових умовах. Наукову ступінь мають тільки 2 музейних працівника. проходять планове навчання на курсах підвищення кваліфікації при Чернігівському інституті мистецтв та менеджменту культури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Щорічно проводяться семінари на базі обласного історичного музею ім.В.В.Тарновського.

Значна увага приділяється в області зміцненню матеріально-технічної бази музеїв та музейному будівництву. Протягом 2010 року проведено ремонтно-реставраційні роботи в обласному художньому музеї, історико - меморіальному музеї-заповіднику П.Куліша «Ганнина Пустинь», Ніжинському краєзнавчому музеї ім. І.Спаського, Сосницькому літературно-меморіальному музеї О.Довженка, Ічнянському краєзнавчому музеї, літературно-меморіальному музеї-заповіднику М.Коцюбинського, Пісківському історико-меморіальному музеї П.Г.Тичини, історико-археологічному музейному комплексі «Древній Любеч» та музейно-меморіальному комплексі партизанської слави «Лісоград». На зазначені роботи використано 1 млн.100 тис. грн.

Віктор Тканко підкреслив: найважливіше і найважче – змінити ставлення суспільства до музеїв, загалом до власної культури й історії. Потрібно, щоб була дійсна співпраця різних партнерів – влади, бізнесменів, підприємців, вчителів і музеїв/

Сьогодення вимагає від музеїв та заповідників нових підходів до своєї роботи, зокрема впровадження маркетингового управління діяльністю музейних установ; побудови інтерактивних експозицій; активної співпраці з мас-медіа, громадськими організаціями; використання сучасної реклами тощо.

За результатами проведеного в області моніторингу стану матеріально-технічної бази, технічного оснащення та охорони музеїв визначено орієнтовний розмір додаткових видатків для вирішення існуючих проблем у музейній галузі, які пропонується включити в обласну програму розвитку музейної справи. Генеральний директор Національного архітектурно-історичного заповідника „Чернігів Стародавній” Андрій Курданов повідомив присутнім, що на виконання Указу Президента України від 27 січня 2010 року «Про відродження та розвиток історичних населених місць Чернігівської області, розпорядженням голови облдержадміністрації створена робоча група з підготовки пропозицій щодо занесення пам’ятки культурної спадщини – історичного центру міста Чернігова до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

До Державної служби з питань національної культурної спадщини та Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень щодо погодження зміни попередньої номінації «Історичний центр м. Чернігів, IX-XIII століття» на оновлену номінацію «Чернігівський Дитинець, комплекс історико-архітектурних пам’яток XI-XIX століть» та надання допомоги у підготовці Номінаційного досьє на оновлену номінацію. Обраховано та внесено пропозиції обласній державній адміністрації щодо обсягів фінансування на розробку проектно-кошторисної документації та проведення проектних, ремонтно-реставраційних та інших робіт, підготовлено пропозиції щодо розробки проекту з реконструкції природного ансамблю території парку Дитинця.

Як зазначив Андрій Курданов, включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО пам’яток історії, архітектури та археології Чернігівського Дитинця забезпечить не тільки надійну охорону та реставрацію унікальних об’єктів культурної спадщини, сприятиме популяризації та економічному розвитку древнього міста над Десною, але й зробить свій вагомий внесок у справу відродження слави та історичної величі України.

Після дискусії та обміну думками присутніх стосовно подальшого розвитку музейної сфери Чернігівщини, голова облдержадміністрації Володимир Хоменко наголосив: саме музейним закладам належить особлива роль у збереженні надбань минулого, в духовному розвитку нації, у розбудові її державності. Вони є осередками активної науково-дослідницької та просвітницької діяльності, виховують високі почуття патріотизму, відповідальності за долю країни. Мовою експонатів та пам’яток вони розповідають про історію минулого та сучасного. Завдяки активній діяльності музейних закладів не переривається зв’язок поколінь, наше відчуття причетності до історії.

«На мою думку, вже сьогодні місцеві органи влади мають активно долучитися до розробки комплексу заходів, спрямованих на розвиток музеїв та заповідників в регіоні, створення умов для належного обслуговування відвідувачів.

Очевидним результатом спільної роботи має стати обласна Програма розвитку музейної справи на 2012-2017 роки, яку потрібно затвердити на сесії обласної ради до кінця поточного року», - зауважив керівник області.

Він підкреслив: обласна держадміністрація і надалі докладатиме максимум зусиль до вирішення проблемних питань цієї сфери. Проте, безпосередня відповідальність за виконання поставлених завдань, окрім управління культури, покладається і на установи, які є засновниками або власниками музейних закладів.

Наразі потребують першочергового вирішення наступні питання створення належних умов для зберігання музейних цінностей; покращення матеріально-технічної бази музеїв; збільшення кількості відвідувачів музеїв та заповідників області, зокрема шляхом запровадження програм «Музей – школі» в навчальних закладах; забезпечення випуску сувенірної продукції з метою популяризації музейних експонатів.

«Ту безцінну історичну спадщину, яку ми маємо, необхідно зберегти і передати майбутнім поколінням. Вирішити ці завдання можливо за умови тісної співпраці органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, управлінь культури, туризму і охорони культурної спадщини, освіти і науки облдержадміністрації, громадських організацій та підприємств», - підкреслив Володимир Хоменко.Прес-служба облдержадміністрації