back

На засіданні Колегії облдержадміністрації розглянуто ряд актуальних питань життєдіяльності області

12-05-2011 | 18:59

Зокрема, про стан розрахунків платників та шляхи збільшення доходів бюджету Пенсійного фонду.

Розгляд цього питання на засіданні Колегії облдержадміністрації обумовлений складним станом пенсійної системи в Україні в цілому та в Чернігівській області зокрема. Щомісячно на виплату пенсій в області спрямовується понад 430 мільйонів гривень, а забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає близько 50%. На 100 працюючих, що сплачують внески, припадає 137 пенсіонерів.

Керівники 715 підприємств, установ та організацій області, на яких працює 29,5 тисяч штатних працівників, не знайшли можливості розрахуватися по соціальних платежах.

Як зазначив начальник головного управління Пенсійного фонду України в області Петро Кулініч, станом на 1 квітня 2011 року недоїмка платників області по страхових внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування склала 24,3 млн. грн., що на 3,9 млн. грн. або на 14 % менше ніж на початок року.

В області лише 15 боржників (2% від загальної кількості) мають недоїмку більше 50 тис. грн, але на них припадає майже 76% від її загальної суми (4,4 млн гривень).

З початку року органами Пенсійного фонду за порушення платіжної дисципліни до адміністративної відповідальності притягнуто 186 посадових осіб на суму 88 тис. грн., що вдвічі більше ніж у І кварталі 2010 року. Більше 98% застосованих штрафів сплачено.

По 323 фактах зростання заборгованості до Пенсійного фонду проінформовано соціальних партнерів, з метою вжиття заходів, спрямованих на погашення боргів, комісіям з питань погашення заборгованості по виплаті заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат направлено матеріали по 170 випадках збільшення боргу, 108 керівників підприємств–боржників заслухано на засіданнях комісій. У результаті 292 платники погасили повністю і 91 – частково борг на суму 6,6 млн. грн.

Як наголосив голова облдержадміністрації Володимир Хоменко, плачувати соціальні внески – це не право, а обов’язок роботодавців. Він доручив головам райдержадміністрацій, міським головам, керівникам правоохоронних та контролюючих органів вживати упереджувальні заходи спрямовані на недопущення недоїмки з єдиного внеску та легалізацію заробітної плати. Також керівник області зосередив увагу на необхідності посилення роботи з роз’яснень положень пенсійної реформи.

«Тільки спільними зусилля різних гілок влади, профспілок, об’єднань роботодавців можна знайти якісно новий підхід в питаннях запобігання виникненню заборгованості зі сплати єдиного внеску та виховання законослухняних платників», - зазначив він.

Ще одним важливим питанням, розглянутим на засіданні, було питання про стан контрольно-ревізійної роботи, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни в Чернігівській області за підсумками І кварталу 2011 року.

За словами першого заступника начальника контрольно-ревізійного управління в області Сергія Нікітченка, результати контрольно-ревізійної роботи в області за І квартал 2011 року щодо законного та цільового витрачання коштів і матеріальних цінностей, їх збереження, ефективності використання державних активів, наповнення бюджетів різних рівнів, а також вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому, тобто здійснення попереднього, поточного та послідуючого контролю, сприяють забезпеченню належного рівня фінансово-бюджетної дисципліни в області, наповненню дохідних частин бюджетів і державних цільових фондів.

Разом з цим, в ході комплексу заходів контролюючими органами встановлені непоодинокі факти порушень фінансово-бюджетної дисципліни в частині невиконання вимог Бюджетного кодексу України, а саме: врахування в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ; неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань; неперерахування до бюджету обов’язкових податків, зборів та інших обов’язкових платежів, порядку розрахунків з Пенсійним фондом. Також було встановлено факти незаконного, нецільового використання бюджетних коштів та недоотримання бюджетами всіх рівнів фінансових ресурсів.

Посилити, насамперед, внутрішній контроль, проаналізувати кадрове забезпечення фінансових і бухгалтерських підрозділів установ, збільшити вимогливість до цих працівників на не допускати порушень фінансово-бюджетної дисципліни – таке завдання керівник області поставив перед органами виконавчої влади всіх рівнів, місцевого самоврядування, фінансовим органам, казначейською і контрольно-ревізійною службами, керівниками бюджетних установ.

Головам райдержадміністрацій спільно з головами територіальних громад також необхідно вжити додаткові заходи щодо наповнення доходної частини місцевих бюджетів, ефективного здійснення видатків для розв’язання нагальних соціальних проблем, забезпечення належного фінансування та утримання установ бюджетної сфери.

Володимир Хоменко наголосив: в умовах хронічної нестачі бюджетних ресурсів необхідно запровадити режим економного використання коштів, не допускати нецільового та неефективного їх витрачання, порушення бюджетного законодавства, а усім розпорядникам бюджетних коштів слід чітко визначитись з основними пріоритетами діяльності, виходячи з наявних фінансових можливостей.

В роботі Колегії облдержадміністрації взяли участь начальник управління контрольно-ревізійної роботи, з питань дерегулювання і запобігання та протидії корупції Міністерства соціальної політики України Андрій Власик та заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України Валентина Кудін.


Прес-служба облдержадміністрації