back

Презентовано проект Середньострокової програми соціально-економічного розвитку області

16-05-2011 | 17:45

16 травня на черговому засіданні Регіонального комітету з економічних реформ відбулася презентація проекту Середньострокової програми соціально-економічного розвитку області «Чернігівщина-2015. Спільний шлях до добробуту».

У роботі засідання взяв участь доктор економічних наук, професор, віце-президент і академік Національної академії наук України, директор Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України Валерій Геєць, який разом з фахівцями Інституту активно долучився до вивчення проблематики розвитку економіки області та формування нових підходів і шляхів стратегічного розвитку Чернігово-Сіверського краю.

Відкриваючи засідання Регіонального комітету з економічних реформ, голова обласної державної адміністрації Володимир Хоменко зауважив, що прийнята Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкуренто¬спроможна економіка, ефективна держава» визначила стратегію реформування національної економіки на п’ять років і дає орієнтири для розвитку всіх регіонів держави.

Тому на часі – розроблення Середньострокової програми, яка і буде регіональним втіленням загальнодержавних реформ.

Робочою групою, створеною згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, були напрацьовані пропозиції до Програми за окремими напрямками. Активну участь у її розробці взяли науковці місцевих вузів та Інституту економіки і прогнозування Національної академії наук України.

Проект Програми був розміщений на сайті обласної адміністрації, де всі зацікавлені та небайдужі могли ознайомитися з ним та внести свої пропозиції, які оперативно враховувалися фахівцями.

Володимир Хоменко наголосив: Програма містить сукупність обґрунтованих пріоритетів соціально-економічного розвитку області, оперативні цілі та завдання, інструменти, заходи з їх досягнення та джерела фінансування; в ній враховано всі тенденції сучасного стану економічного і соціального розвитку та основні державні пріоритети на найближчі роки.

Презентуючи проект Середньострокової програми соціально-економічного розвитку області «Чернігівщина-2015. Спільний шлях до добробуту», заступник голови облдержадміністрації Наталія Білоус зокрема, зазначила, що стратегією розвитку області на період до 2015 року головною метою визначено перетворення Чернігівщини в конкурентоспроможний, інвестиційно привабливий регіон з високим рівнем життя населення та умовами для гармонійного розвитку особистості.

Наталія Білоус детально зупинилася на концептуальних основах перспективного розвитку області по 4 визначеним основним пріоритетним напрямам: відновлення потенціалу та модернізація базових секторів економіки; розбудова та модернізація інфраструктури; поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій; підвищення стандартів життя населення.

Реформи, які впливатимуть на соціально-економічний розвиток області, її районів і міст, передбачається проводити синхронно у контексті загальнодержавних реформ, а пріоритети та дії місцевих органів виконавчої влади та самоврядування щодо регіонального та місцевого розвитку узгоджуватимуться з пріоритетами та діями центральних органів виконавчої влади.

Програма містить перелік інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток області за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, інших джерел фінансування, зокрема це газифікація населених пунктів, їх тепло- та водопостачання, добудова і реконструкція закладів соціальної сфери, впровадження енергозберігаючих заходів, поліпшення інфраструктури.

Крім того, до Програми включено перелік інвестиційних проектів суб‘єктів господарювання, спрямованих на відновлення економічного потенціалу області.

Реалізація головних завдань та заходів, передбачених Програмою, дозволить поліпшити інвестиційну привабливість, створити умови для ефективного використання конкурентних переваг та потенціалу області і її територій, вирівнювання соціально-економічних умов і підвищення стандартів проживання населення, здійснити відновлення та диверсифікацію промислового виробництва, забезпечити його розвиток на високотехнологічній основі, відродити інтенсивний розвиток сільського господарства, поліпшити якість та доступність соціальних послуг.

На переконання директора Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України Валерія Гейця, запропонований документ має всі передумови стати відправною точкою для здійснення економічних та соціальних перетворень в регіоні, враховуючи вимоги часу та зміни, що відбуваються у суспільстві.

За його словами, внутрішній механізм суспільної реалізації цієї стратегії спрацює лише за умови постійного моніторингу та аналізу ситуації, проведення опитувань та врахування громадської думки стосовно основних напрямів та перспектив подальшого розвитку області.

Голова обласної ради Анатолій Мельник висловив впевненість у тому, що ґрунтовна наукова база підготовки цієї Програми, а також порозуміння і єдність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування дасть можливість правильно оцінити те, що відбувається, і знайти такі шляхи вирішення проблем, які максимально відповідатимуть викликам сьогодення.

Підбиваючи підсумки засідання після тривалого обговорення Програми, голова облдержадміністрації Володимир Хоменко наголосив: наступний етап – затвердження на сесії обласної ради та її практична реалізація, яка значною мірою залежатиме від поєднання конструктивних сил органів влади усіх рівнів, місцевого бізнесу, громадськості задля майбутнього Чернігівщини та закликав усіх всіх об’єднати зусилля заради досягнення спільної мети.

Прес-служба облдержадміністрації