back

Створення сприятливих умов для стабільної, ефективної роботи суб'єктів малого і середнього бізнесу – стратегічні питання розвитку області

18-12-2014 | 14:27

Основою економіки регіону є середні підприємства, де зайнято 56,5% працівників підприємств які забезпечують 47% обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг).

Станом на 1 січня 2014 року підприємницьке середовище області налічувало 6220 підприємств, з них 5 великих, 380 середніх, 5835 малих та 42,6 тисяч фізичних-осіб підприємців.

Основні структурні показники діяльності підприємств за їх розмірами


 

Кількість підприємств

Кількість зайнятих працівників

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)

одиниць

питома
вага, %

осіб

питома вага, %

млн грн.

питома вага, %

Великі підприємства

5

0,1

10376

9,5

9413,4

28,2

Середні підприємства

380

6,1

61607

56,5

15815,5

47,4

Малі підприємства

5835

93,8

37140

34,0

8159,0

24,4


Аналіз кількості малих підприємств на 10 тисяч населення, свідчить, що протягом останніх декількох років цей показник поступово зростає. В той же час кількість середніх підприємств залишається на одному рівні, який дорівнює середньому показнику по Україні.

За видами економічної діяльності традиційно найбільшою є частка підприємств, які діють у сфері торгівлі, обслуговування населення, сільському та лісовому господарстві.

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб'єктів малого і середнього бізнесу за 9 місяців 2014 року становила 541,8 мільйонів гривень, а це понад 44 % від усіх надходжень.

Такі позитивні зрушення були досягнуті в тому числі завдяки програмному підходу до розвитку та підтримки підприємництва на регіональному рівні.

Нині завершується реалізація обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Чернігівській області на 2013-2014 роки.

Враховуючи можливості місцевих бюджетів в умовах дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів, на підтримку малого і середнього підприємництва за 2013 рік та 11 місяців 2014 року було спрямовано 2917,06 тисяч гривень.

Ці кошти були направлені на забезпечення фінансування у формах фінансового кредиту інвестиційних проектів та часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб'єктів підприємницької діяльності; здійснення інформаційної та навчальної підтримки суб'єктів підприємницької діяльності; видання інформаційних бюлетенів, довідників, виставкові заходи тощо.

В області постійно проводяться зустрічі з представниками організацій та об'єднань підприємців, на яких розглядаються питання щодо створення умов для покращення підприємницького клімату в регіоні.

Нині ведеться підготовка проекту обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016 роки.

До складу робочої групи з напрацювання проекту Програми залучені фахівці органів влади, наукових установ, представники бізнесу, громадських організацій підприємців та їх об’єднань.

– Питання створення сприятливих умов для стабільної, ефективної роботи суб'єктів малого і середнього бізнесу, підвищення їх конкурентоспроможності знаходиться на постійному контролі обласної державної адміністрації, - наголошує в.о. голови ОДА Сергій Журман. – Цей бізнес є локомотивом економічного зростання краю, перспективним напрямком розвитку регіону.

Керівникам районів і міст необхідно значно посилити увагу до цього важливого сектору економіки, який є найбільш мобільним в умовах кризи, завершити реалізацію в повному обсязі заходів, визначених діючими програмами розвитку малого і середнього підприємництва та з повною відповідальністю підійти до затвердження їх на наступний період.


Прес-служба облдержадміністрації