Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://cg.gov.ua/old

back

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 
Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Адреса: м.Чернігів, проспект Миру , 14, 14000

Телефони: (0462) 77-44-88, факс: (04622) 4-24-44

Електронна адреса: dapr_post@cg.gov.ua

Адреса офіційного веб-сайту: http://apk.cg.gov.ua

Режим роботи: з 8-00 до 17-00 з перервою на обід з 13-00 до 14-00.

Вихідні дні - субота та неділя.

Директор Департаменту: Ткалич Юрій Вадимович

Телефон: (0462) 77-44-88

Електронна адреса: dapr_dir@cg.gov.ua

 

Сторінка оновлюється

***

 

 

 

Телефонний довідник працівників Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Положення про Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Основні завдання Департаменту:

1) забезпечення реалізації державної аграрної політики, державної політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, тваринництва, птахівництва, аквакультури, рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, харчової і переробної промисловості, розвитку сільських територій, технічної політики у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу, сільськогосподарської дорадчої діяльності, виробництва та обігу органічної продукції (сировини), насичення продовольчого ринку якісною продукцією харчової і переробної промисловості та просування її на внутрішніх та зовнішніх ринках, моніторингу родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, насінництва та розсадництва;

2) здійснення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами)  на території Чернігівської області;

3) участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону;

4) забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції радіаційної безпеки на території Чернігівської області, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі;

5) організація роботи з питань землеробства, тваринництва, птахівництва, аквакультури, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки.

 

Департамент, відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови Чернігівської обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку області в межах повноважень Департаменту, бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін, а також у формуванні напрямів інвестиційної політики та готує голові Чернігівської обласної державної адміністрації і міністерствам пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу та галузі охорони навколишнього природного середовища та вживає заходів щодо усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів та реалізації програм соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва та охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

7) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації у визначених законом випадках;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

13) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Чернігівської обласної ради та Кабінету Міністрів України;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Чернігівської обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації та забезпечує підготовку матеріалів для щорічного інформування Чернігівською обласною державною адміністрацією Чернігівської обласної ради та населення про стан розвитку агропромислового виробництва та навколишнього природного середовища на території Чернігівської області;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень у сфері агропромислового виробництва та навколишнього природного середовища на відповідній території;

21) контролює органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень та надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері агропромислового виробництва, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій, дотримання вимог законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища, охорони праці та пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання власних архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) забезпечує реалізацію повноважень Чернігівської обласної державної адміністрації у сфері земельних відносин;

29) розробляє прогнози розвитку агропромислового комплексу області на коротко- та середньостроковий періоди і програми його розвитку;

30) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань впровадження науково-технічних розробок, інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, бухгалтерського обліку, юридичного забезпечення, врегулювання відносин власності, нарощення експортного потенціалу, впровадження міжнародних систем якості та безпечності харчової продукції, реалізації агропромислової продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, створення нових та реконструкції наявних виробництв;

31) контролює суб’єкти господарської діяльності в межах повноважень та надає методичну допомогу суб’єктам господарської діяльності у сфері агропромислового виробництва, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

32) проводить роботу з метою поширення досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону, забезпечує організацію проведення в області всеукраїнських та обласних фестивалів і конкурсів екологічного спрямування, якості продукції, товарів, робіт та послуг. Залучає підприємства агропромислової галузі до участі у виставках за межами області та України. Сприяє висвітленню виставкової діяльності, бере участь у підвищенні інформованості населення про ринки продовольчих товарів;

33) сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, енергозбереженню;

34) готує пропозиції стосовно укладення галузевої та територіальної угод, сприяє діяльності громадських об’єднань;

35) реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу, екології та природних ресурсів;

36) готує пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує пропозиції щодо обсягів цільової підготовки фахівців і сприяє їх працевлаштуванню, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення області;

37) інформує суб’єкти господарювання про застосування норм порядків використання державних коштів, спрямованих за бюджетними програмами, на виконання закону України про державний бюджет на відповідний рік, з метою цільового та ефективного використання ними вказаних коштів;

38) подає пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;

39) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Міністерству аграрної політики та продовольства України для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати  продовольчу безпеку держави  на відповідному рівні;

40) здійснює моніторинг стану виплати заробітної плати та її розмірів працівникам сільгосппідприємств області, вживає організаційні заходи з метою дотримання роботодавцями чинного законодавства з питань оплати праці;

41) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, птахівництва та аквакультури, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

42) вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників;

43) організовує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, птахівництві та аквакультурі; проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин; атестації та допуску до відтворення кнурів, баранів та цапів; проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

44) надає методичну, організаційну, консультативну допомогу в організації ефективного ведення агропромислового виробництва суб’єктам господарювання всіх форм власності;

45) розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

46) сприяє забезпеченню цільового та ефективного використання земель сільськогосподарського призначення;

47) надає консультаційну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань визначення ними потреби у добривах, засобах захисту рослин і агрохімікатах;

48) організовує роботу в межах повноважень щодо збору, обробки, узагальнення та накопичення інформації стосовно цінової ситуації та сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників засобами біологізації та захисту рослин, добривами, насінням сільськогосподарських культур, пально-мастильними матеріалами;

49) вносить пропозиції в межах компетенції Чернігівській обласній державній адміністрації щодо збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель;

50) опрацьовує пропозиції щодо залучення інвестицій для технічного та інноваційного переоснащення агропромислового комплексу регіону;

51) бере участь у розробленні та здійсненні заходів з питань безпечного ведення сільськогосподарського виробництва, зокрема на землях, забруднених хімічними, радіоактивними та іншими шкідливими речовинами;

52) бере участь у межах компетенції у здійсненні заходів для ефективного використання меліорованих земель;

53) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів;

54) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності роботи харчової промисловості, посилення її конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

55) сприяє впровадженню постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), на потужностях харчової та переробної галузей та інших міжнародних систем безпечності та якості харчових продуктів;

56) розробляє обласні баланси попиту і пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки; бере участь у здійсненні заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки області;

57) здійснює в межах компетенції заходи для стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку області. Забезпечує збір, обробку, узагальнення та накопичення інформації щодо цінової ситуації на ринках сировинних ресурсів для потреб харчової промисловості, динаміки оптово-відпускних цін на основні види харчових продуктів, цін на основні продукти харчування;

58) бере участь у розробці та реалізації організаційних заходів, спрямованих на впровадження органічного виробництва в агропромисловій галузі області;

59) сприяє зростанню експортного потенціалу підприємств, установ та організацій галузей харчової та переробної промисловості, обсягів реалізації їх продукції за межі України;

60) сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого харчування;

61) відповідно до законодавства вживає організаційні заходи щодо підвищення кількісних та якісних показників молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання всіх форм власності;

62) проводить консультативно-роз'яснювальну роботу з питань покращання якості та безпечності продукції агропромислової галузі, її маркетингу та реалізації;

63) сприяє розвитку сільськогосподарських дорадчих служб;

64) бере участь у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів з розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

65) сприяє проведенню паспортизації сільських територій відповідно до методики, затвердженої Міністерством аграрної політики та продовольства України;

66) сприяє висвітленню інформації з питань компетенції Департаменту у засобах масової інформації;

67) сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи інформаційних ресурсів;

68) проводить моніторинг аграрної сфери в області, зокрема земельно-орендних та майнових відносин у сільгосппідприємствах різних організаційно-правових форм;

69) спрямовує у межах своїх повноважень діяльність структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій області, вносить з цього питання пропозиції сільським (селищним), міським радам об’єднаних територіальних громад області, обласним організаціям та установам агропромислового комплексу щодо вирішення питань розвитку сільського господарства, переробної промисловості та особистих господарств населення;

70) забезпечує реалізацію державної політики у сфері заповідної справи, здійснює державне управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України на території Чернігівської області відповідно до чинного законодавства;

71) забезпечує здійснення заходів зі збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі області відповідно до чинного законодавства;

72) видає дозволи на спеціальне використання природних ресурсів, дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єктам господарювання, об’єкти яких належать до другої та третьої групи, погоджує поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води підприємств комунальної сфері, ліміти споживання питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих господарсько-питних водопроводів, видає дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, забезпечує реєстрацію декларацій про відходи;

73) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади інформаційні (аналітичні) матеріали щодо наявності і використання водних ресурсів, аквакультури, тваринного та рослинного світу;

74) встановлює умови скидання шахтних, кар’єрних і рудникових вод у водні об'єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів, а також умови скидання дренажних вод у водні об’єкти;

75) погоджує індивідуальні регламенти скидання з накопичувачів у поверхневі водні об’єкти промислових забруднених стічних чи шахтних, кар'єрних, рудникових вод;

76) погоджує межі зон санітарної охорони водних об’єктів з метою охорони таких об'єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних і оздоровчих потреб;

77) здійснює оброблення державної статистичної звітності в галузі охорони атмосферного повітря, матеріалів інвентаризації та утворює банк даних про об’єкти, які справляють шкідливий вплив, про здійснені і заплановані заходи, спрямовані на поліпшення стану атмосферного повітря;

78) вносить пропозиції про подання до Міністерства екології та природних ресурсів України переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню;

79) проводить в межах повноважень заходи щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб’єктами підприємницької діяльності;

80) проводить роботу з розгляду зауважень громадських організацій про намір суб’єкта господарювання отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

81) здійснює визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

82) забезпечує реєстрацію звітів про інвентаризацію забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

83) забезпечує виконання повноважень Чернігівської обласної державної адміністрації у сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу, зокрема лісів;

84) здійснює в межах повноважень державне управління у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, зокрема в галузі мисливського господарства та полювання;

85) реалізує повноваження Чернігівської обласної державної адміністрації у сфері оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки відповідно до чинного законодавства;

86) забезпечує створення та ведення інформаційних ресурсів в межах повноважень Департаменту;

87) здійснює підготовку та проведення громадських слухань в межах повноважень Департаменту;

88) забезпечує у межах повноважень погодження документації із землеустрою відповідно до чинного законодавства;

89) здійснює розгляд та затвердження проектів паспортів місць видалення відходів, складання і ведення реєстру місць видалення відходів, забезпечує ведення та оновлення обласного реєстру місць видалення відходів, об’єктів утворення відходів, об’єктів оброблення та утилізації відходів;

90) здійснює розгляд та затвердження реєстрових карт об’єктів утворення відходів та об’єктів оброблення та утилізації відходів, складання і ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;

91) організовує регіональний моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечує функціонування державної системи моніторингу довкілля на регіональному рівні;

92) сприяє подальшому впровадженню принципів Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція), екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних об’єднань громадян, рухів тощо;

93) готує щорічно доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області, екологічний паспорт регіону спільно з відповідними органами виконавчої влади, подає їх до Міністерства екології та природних ресурсів України, Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівської обласної ради та оприлюднює їх на веб-сайті Департаменту;

94) бере участь у розробленні стандартів регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;

95) готує в межах повноважень для подання голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо виконання заходів з питань радіологічного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також реабілітації забруднених територій;

96) формує потребу у видатках державного бюджету на проведення робіт з радіологічного захисту територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи;

97) здійснює інші передбачені чинним законодавством повноваження.

 

 Структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку райдержадміністрацій

 

Основні завдання:

- організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства регіональних потреб;

- економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району;

- здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння демонополізації виробництва, і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві, надання методологічної допомоги сільськогосподарський підприємствам у процесі реформування;

- забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

 

Список начальників районних управлінь (відділів) агропромислового розвитку

 

Останні новини

АнонсиПогода