Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://cg.gov.ua/old

back

 

Чернігівський обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

Адреса: 14000 м.Чернігів, вул. Шевченка, 21

 

Телефони: (0462) 77-89-84, 77-48-25

Електронна адреса:cssm_post@cg.gov.ua

Веб-сайт: http://ocssm.cg.gov.ua

Режим роботи: з 8-00 до 17-00 (з 8.00 до 17.00)

з перервою на обід з 13.00 до 14.00.

Вихідні дні - субота та неділя.

Прийом громадян здійснюється:

Директором центру – щосереди – з 10.00 до 13.00

Заступником директора- начальником відділу

методичного забезпечення соціального роботи - щоп’ятниці – з 10.00 до 13.00

Керівництво Центру

 

Директор Центру

Кот Алла Анатоліївна

(0462) (0462) 77-89-84

Заступник директора –начальник відділу методичного забезпечення соціальної роботи

Старовойт Ольга Петрівна

(0462) 77-89-58

 

Чернігівський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центр) спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

Основними завданнями Центру є:

1. Забезпечення участі місцевих центрів у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

2. Здійснення організаційно-правового, методичного та інформаційного забезпечення діяльності місцевих центрів, центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (далі — заклади соціального обслуговування).

3. Організація та проведення семінарів та тренінгів.

4. Забезпечення впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на здійснення моніторингу за дотриманням державних стандартів соціальних послуг під час проведення місцевими центрами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1. Поширює інформацію про надання соціальних послуг та категорії осіб, які можуть їх отримати, та забезпечує такою інформацією місцеві центри і заклади соціального обслуговування.

2. Бере участь у визначенні потреб населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах; проводить аналіз потреб регіону в закладах соціального обслуговування та готує пропозиції щодо розвитку їх мережі.

3. Узагальнює статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно обліку наданих місцевими центрами та закладами соціального обслуговування соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді.

4. Подає Міністерству соціальної політики України, обласній державній адміністрації статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали щодо проведеної соціальної роботи.

5. Здійснює підготовку кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, усиновлювачі, патронатні вихователі, наставники.

6. Проводить навчання для прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу, підтримки сприятливого психологічного стану батьків; проводить семінари та тренінги для працівників місцевих центрів, закладів соціального обслуговування та фахівців, залучених до соціальної роботи.

7. Вивчає, узагальнює та сприяє впровадженню прогресивних форм і методів соціальної роботи; розробляє пропозиції та готує методичні рекомендації щодо вдосконалення технологій, форм і методів соціальної роботи, в тому числі щодо здійснення соціального супроводу сімей та профілактики сімейного неблагополуччя.

8. Співпрацює з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями.

9. Погоджує призначення і звільнення з посади директорів місцевих центрів.

 

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1. Поширює інформацію про надання соціальних послуг та категорії осіб, які можуть їх отримати, та забезпечує такою інформацією місцеві центри і заклади соціального обслуговування.

2. Бере участь у визначенні потреб населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах; проводить аналіз потреб регіону в закладах соціального обслуговування та готує пропозиції щодо розвитку їх мережі.

3. Узагальнює статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно обліку наданих місцевими центрами та закладами соціального обслуговування соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді.

4. Подає Міністерству соціальної політики України, обласній державній адміністрації статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали щодо проведеної соціальної роботи.

5. Здійснює підготовку кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, за результатами якої готує рекомендацію Службі у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації, у тому числі психологічної мотивації та готовності щодо можливості взяти дитину.

6. Проводить навчання для прийомних батьків, батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу, підтримки сприятливого психологічного стану батьків; проводить семінари та тренінги для працівників місцевих центрів, закладів соціального обслуговування та фахівців, залучених до соціальної роботи.

7. Вивчає, узагальнює та сприяє впровадженню прогресивних форм і методів соціальної роботи; розробляє пропозиції та готує методичні рекомендації щодо вдосконалення технологій, форм і методів соціальної роботи, в тому числі щодо здійснення соціального супроводу сімей та профілактики сімейного неблагополуччя.

8. Співпрацює з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями.

 

Категорія клієнтів

Нормативні акти, що регулюють надання соціальних послуг

Сім’ї, які опинилися у СЖО

1. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»
Стаття 1 дає визначення центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, як спеціальних закладів, що надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
2. Закон України«Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»
Стаття 11 закріплює соціальне інспектування у сфері соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю за центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
3. Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»
П.48. Соціальний супровід стосовно дітей, які перебувають під опікою, піклуванням та у складних життєвих обставинах, здійснюється центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини з опікуном, піклувальником.
4. Наказ Мінсоцполітики, Мінсім'ямолодьспорту, МОЗ, МВС, Держкомнацрелігій, Держдепартаменту з питань виконання покарань від 19.02.2009 № 70/411/101/65/19/32 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що надають соціальні послуги бездомним громадянам»
П. 2.6.3. Центри СССДМ:
відвідують сім'ю з дітьми у закладі для бездомних впродовж трьох днів після повідомлення про її перебування у цьому закладі та вживають необхідних заходів з метою реінтеграції такої сім'ї;
здійснюють соціальний супровід сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах;
забезпечують тимчасове проживання сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, у центрах соціально-психологічної допомоги та соціальних центрах матері та дитини відповідно до затверджених положень;
надають комплекс адресних соціальних послуг, передбачених для сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Члени прийомних сімей/ДБСТ

1. Постанова КМУ  від 6 лютого 2006 № 107 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»
Пункт 3 визначає, що створення будинків сімейного типу можливе з урахуванням результатів навчання, поданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; визначає, що соціальне супроводження дитячих будинків сімейного типу покладено на центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
2. Постанова КМУ  від 26 квітня 2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»
Пункт 9-1 визначає, що соціальне супроводження прийомних сімей здійснюється центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім'ї.

Соціальний працівник центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який пройшов спеціальну підготовку за програмою, затвердженою наказом центрального органу виконавчої влади, здійснює соціальний супровід прийомних сімей, в яких виховуються діти, уражені ВІЛ-інфекцією.
3. Наказ Мінсім’ямолодьспорту від 03.09.2009 N 3357 (зареєстровано в Мініюсті 16.10.2009 за N 966/16982) «Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»
4.10. План створення умов щодо розвитку й виховання дитини в
ПС, ДБСТ складається фахівцем центру разом з прийомними батьками, батьками-вихователями на основі отриманої інформації та рекомендацій спеціаліста регіонального центру, який здійснював підготовку даних про прийомних батьків, батьків-вихователів і проводив їх навчання з метою підвищення виховного потенціалу.

Кандидати на створення прийомної сім’ї/ДБСТ, встановлення опіки, піклування

1. Постанова КМУ  від 26 квітня 2002  N 565  «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»

Пункт 5 визначає, що утворення прийомної сім'ї можливе з урахуванням результатів проходження курсу підготовки і рекомендації центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Пункти 9, 15 покладають на обласні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організацію навчання для прийомних батьків з метою підвищення їх виховного потенціалу.
2. Постанова КМУ  від 26 квітня 2002  N 564 Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу 
Пункт 18 закріплює за обласними центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведення курсів підготовки для батьків-вихователів, в обов'язковому порядку, 1 раз на 2 роки.
3. Постанова КМУ  від 24 вересня 2008  № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»

Пункт 39 визначає, що особи, в сім'ї яких влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зобов'язані пройти курс навчання з проблем виховання таких дітей (за винятком осіб, які бажають усиновити дитину) в центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Пункт 48. Соціальний супровід стосовно дітей, які перебувають під опікою, піклуванням та у складних життєвих обставинах, здійснюється центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини з опікуном, піклувальником.

Вагітні жінки та жінки, які мали намір відмови від новонародженої дитини

Постанова КМУ  від 08 вересня 2005  № 879 «Про затвердження Типового положення про соціальний центр матері та дитини»

Неповнолітні та молодь, які мають проблеми із законом

  1. 1. Закон України«Про попереднє ув’язнення»
    2. Закон України«Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»

Частина 2, статті 19 визначає, що Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді: 1) визначають  потреби  в   наданні   соціально-педагогічних, соціально-медичних,  соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних  послуг  молодим  особам,  які  відбули покарання  у  виді  обмеження  волі або позбавлення волі на певнийстрок,  а також звільненим від  подальшого  відбування  зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом, та забезпечують їх соціальне обслуговування;

 

     2) здійснюють у  разі  потреби  соціальний  супровід  молодих осіб,  які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від подальшого відбуваннязазначених видів покарань з підстав, передбачених законом;

     3) сприяють зміцненню родинних та суспільно корисних зв'язків молодих осіб, які відбули покарання у  виді  обмеження  волі  або позбавлення   волі   на  певний  строк,  а  також  звільненим  від подальшого  відбування  зазначених  видів  покарань з  підстав, передбачених  законом,  здобуттю  ними  освіти,  вирішенню  питаньтрудового і побутового влаштування;

     4) здійснюють інші повноваження в  цій  сфері  відповідно  дозакону.

3. НаказМІНСОЦПОЛІТИКИ, МВС МОЗ, МІНЮСТ, від 07.11.2011 N 429/831/769/3279/5«Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів
соціального патронажу звільнених осіб» 
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2011 р. за N 1441/20179)
2.7.Центри СССДМ  здійснюють соціальний супровід звільнених осіб, у тому числі молодих осіб, вагітних жінок та жінок з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, згідно із законодавством.
Заклади соціального обслуговування забезпечують тимчасове
проживання звільнених осіб, у тому числі молодих осіб, вагітних жінок та жінок з дітьми, з числа звільнених з  місць  позбавлення волі, які опинились у складних життєвих обставинах, відповідно до затверджених положень про ці заклади.

2.12.3. Центри СССДМ та заклади соціального обслуговування: сприяють працевлаштуванню звільнених осіб, які є їх клієнтами, надають інформаційні послуги стосовно можливостей працевлаштування та механізмів пошуку роботи.
3. Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 28.10.2008 N 288/4322 «Про затвердження Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4.12.2008 р. за N 1159/15850)
пункт 5 визначення потреб у наданні соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг дітям та сім'ям, у яких вони виховуються, здійснення соціального патронажу шляхом надання цих послуг.
4. Наказ  МІНСОЦПОЛІТИКИ, МВС МОЗ, МІНЮСТвід 28.03. 2012 № 478/5 / 180 / 375 / 212 / 258„Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” (зареєстровано в Мінюсті 30.032012 за № 487/20800).
центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:
5.4.Визначає потреби та надає соціально-педагогічні, соціально-медичні, психологічні, юридичні, інформаційні послуги неповнолітнім дітям та молоді, які звільнилися з місць позбавлення волі, за умови їх звернення або звернення батьків/осіб, що їх замінюють.
5.5. Здійснює заходи з підготовки до звільнення неповнолітніх дітей та молоді через відновлення та зміцнення їх суспільно корисних зв'язків, сприяння у попередньому вирішенні питань, пов'язаних з реєстрацією та проживанням в обраному місці проживання, працевлаштуванням або навчанням після звільнення.
5.6. Сприяє залученню до здійснення соціального обслуговування неповнолітніх дітей та молоді об'єднання громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, у тому числі благодійних організацій, а також волонтерів та окремих громадян.

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з числа випускників інтернатних закладів

1. Закон України«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 
Стаття 17.Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді здійснюють соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа з метою підготовки до самостійного життя.
Надають юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа.
Стаття 39-7.Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді беруть участь у наданні допомоги випускникам закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в працевлаштуванні у позанавчальний час, в отриманні послуг, пов'язаних із профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією.
2. Закон України«Про охорону дитинства» 
Стаття 24. Утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та безпритульних дітей.
Контроль за умовами виховання і проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ях опікунів піклувальників, усиновителів, у дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім'ях покладається на органи опіки і піклування, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді або інші спеціально уповноважені органи.
3. Постанова КМУ  від 04 жовтня 2017 № 741 « Про затвердження Типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді»» 
4. Постанова КМУ від 17.10.2007 № 1242«Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Опікуни/
піклувальники

1. Закон України«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 
Стаття 17.Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надають юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам.
2. Закон України «Про охорону дитинства» 
Стаття 24. Контроль за умовами виховання і проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ях опікунів, піклувальників, усиновителів, у дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім'ях покладається на органи опіки і піклування, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді або інші спеціально уповноважені органи.
3. Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»
Пункт 48. Соціальний супровід стосовно дітей, які перебувають під опікою, піклуванням здійснюється центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини з опікуном, піклувальником.

Діти та молодь з функціональними обмеженнями

1. Закон України«Про реабілітацію інвалідів в України»
Стаття 38 передбачає, що послуги з професійної орієнтації дітям-інвалідам надають, у разі необхідності, центри соціальних служб для сім'ї, дітей тамолоді.
2. Постанова КМУ  від 08 вересня 2005 р. № 877 «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями» 
3. Розпорядження КМУ від 25.08.2004 № 619-р «Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю»

Особи, які постраждали від насильства та торгівлі людьми

1. Закон України«Про охорону дитинства»
Стаття 10 передбачає, що право на захист від усіх форм насильства покладено на центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
2.  Закон України«Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» 
Стаття 9. Соціальна профілактика в сімейному, дитячому та молодіжному середовищі передбачає здійснення: комплексних заходів, спрямованих на запобігання сімейному неблагополуччю, насильству в сім'ї та жорстокому поводженню з дітьми, торгівлі людьми.
3. Постанова КМУ  від 04 жовтня 2017 р. № 741 «Про затвердження Типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді» Стаття 1.  Центр надає соціальні послуги особам, які внаслідок стихійного лиха, збройних конфліктів, насильства у сім’ї, торгівлі людьми або реальної загрози їх вчинення тощо перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати (далі - особи, які перебувають у складних життєвих обставинах).

4. Закон України«Про попередження насильства в сім'ї»
6.   Закон України«Про протидію торгівлі людьми»
Стаття 1.Заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми: 1. центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 2. територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 3. центри соціально-психологічної реабілітації дітей, 4. притулки для дітей.

Особи, в яких існує проблема залежностей

1.  Постанова КМУ  від 04 жовтня 2017 р. № 741 «Про затвердження Типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді» 

Учасники АТО та  їх сім’ї             

  1. Закон України«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
  2. Указ Президента України від 18 березня  2015 р. № 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції».
  3. Постанова КМУ від20 серпня 2014 р. № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення».
  4. Розпорядження КМУ  від 31 березня 2015 № 359-р  «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції»

Сім’ї, вимушено переміщені із тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

  1. Постанова КМУ  від 01 жовтня 2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб».
  2. Постанова КМУ  від 04 березня 2015  № 79 «Про деякі питання оформлення і видачі довідки про взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції»

 

 

 

Соціальні послуги, що надаються мережею центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

Інформаційні (довідкові) послуги:

-надання інформації щодо порядку надання центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і закладами соціального обслуговування соціальних послуг сім'ям та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах;

-надання контактів служб, закладів та установ, до яких необхідно звернутися за відповідною допомогою;

-у тому числі інформаційно-просвітницька робота: розповсюдження рекламної та інформацїйно - просвітницької продукції щодо профілактики ВІЛ-СНІДу, інших соціально-небезпечних хвороб (у тому числі, хвороб, що передаються статевим шляхом); пропаганди здорового способу життя; попередження відмов від новонародженої дитини тощо.

Психологічні послуги:

-психологічна діагностика;

-надання консультацій щодо вирішення психологічних проблем;

-психологічна корекція та психологічна реабілітація;

-підтримка психоемоційного клімату родини взагалі, та зокрема кожного з членів сім'ї;

-допомога у подоланні дитячих психологічних травм;

-надання психологічної підтримки породіллям, які мають намір відмови від новонародженої дитини.

Соціально-педагогічні послуги:

-допомога у визначенні потреб сім'ї, з урахуванням потреб кожного з її членів;

-обговорення проблем та надання порад з розв'язання соціальних проблем;

-надання консультацій щодо всебічного і гармонійного розвитку дитини (у т.ч. з урахуванням її функціональних обмежень (за їх наявності);

-навчання батьків ефективним методам виховання, навчання особи та членів сім'ї щодо мобілізації власних ресурсів для вирішення особистих проблем;

-формування навичок планування власного бюджету;

-формування навичок самообслуговування;

-формування стереотипів позитивної поведінки та здорового способу життя;

-попередження конфліктів між батьками та прийомними дітьми;

-формування навичок у прийомних батьків щодо методів і форм виховання дітей відповідного віку;

-сприяння адаптації дитини в сімейне оточення (у т.ч. в прийомну сім'ю та, у разі її повернення, в біологічну сім'ю);

-формування у сім'ї навичок дотримання санітарно-гігієнічних норм та норм суспільної моралі;

-налагодження соціальних контактів з родичами, соціальним оточенням;

-формування навичок усвідомленого, відповідального батьківства;

-профілактика негативних явищ та протиправної поведінки;

-відновлення втрачених соціальних зв'язків.

Соціально-медичні послуги:

-посередництво в здійсненні профілактичних, реабілітаційних та лікувально-оздоровчих заходів;

-формування ідеології здорового способу життя;

-формування сексуальної культури і навичок захищених статевих стосунків;

-профілактика туберкульозу, венеричних захворювань, ВІЛ/СНІДу та інших хвороб, що передаються статевим шляхом;

-сприяння у вирішенні проблеми залежності;

Юридичні послуги:

-надання консультацій з питань чинного законодавства щодо гарантій, пільг, та ін. державних допомог та умови і порядок їх отримання;

-здійснення захисту прав та інтересів сім'ї чи особи (у тому числі дитини);

- консультації про права та обов'язки громадян.

Соціально-економічні послуги:

-залучення додаткових ресурсів для задоволення матеріальних інтересів і потреб;

-сприяння в отриманні державних соціальних допомог;

-сприяння у погашенні заборгованості тощо;

-сприяння у вирішенні житлового питання та поліпшенні житлово-побутових умов (у тому числі у відновленні житла);

-навчання елементам самообслуговування та ведення домашнього господарства;

-сприяння у наданні натуральної допомоги (продуктами харчування, одягом та взуттям тощо).

Мережа центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Назва центру

Номер телефону

П.І.Б.
директора

 

Обласний центр

Чернігівський

77-89-84

Кот Алла Анатоліївна

 

Районні центри

Бахмацький

(235) 5-17-76, 3-13-54
м. Бахмач,
вул. Першотравнева, 36

Онищенко
Василь Васильович

 

Бобровицький

(232) 2-52-09, 2-53-33
м. Бобровиця,
вул. Незалежності, 28

Роговий
Олег Олександрович

 

Борзнянський

(253) 3-43-95
м. Борзна вул. Б. Хмельницького, 2

Віра
Людмила Іванівна

 

Варвинський

(236) 2-11-05
м. Варва, вул. Шевченка, 42

Козлова
Тетяна Петрівна

 

Городнянський

(245) 2-43-99, 2-43-57
м. Городня,
вул. Леніна, 5

Висоцька
Юлія Юріївна

 

Ічнянський

(233) 2-16-40
м. Ічня,
вул. Б.Хмельницького, 1

Тименко Людмила Іванівна

 

Козелецький

(246) 4-19-09
смтКозелець,
вул. Соборності, 86 б

Сікачова
Валентина Захарівна

 

Коропський

(256) 2-15-50
смт Короп,
вул. Вознесенська, 22

Тептюк Оксана  Михайлівна

 

Корюківський

(257) 2-26-27
м. Корюківка,
вул. Шевченка, 60

Васильченко
Світлана Миколаївна

 

Куликівський

(243) 2-12-06
смтКуликівка, вул. Пирогова, 5а

Карцева Лариса Євгеніївна

 

Менський

(244) 2-11-33
м. Мена,
вул. Семашка, 8

Невжинський Володимир Михайлович

 

Ніжинський

(231) 2-53-66
м. Ніжин, пл. Леніна, 1, к. 52а

Подпоріна
Олена Віталіївна

 

Новгород-Сіверський

(258) 2-13-91
м. Новгород-Сіверський,
вул. К. Маркса, 2

Суровицька

Валентина Віталіївна

 

Носівський

(242) 2-18-25, 2-12-98
м. Носівка,
вул. Центральна, 13

В.о. Ляшенко Алла Володимирівна

 

Прилуцький

(237) 3-32-06
м. Прилуки,
вул. Соборна, 31

Дементєва
Наталія Григорівна

 

Ріпкинський

(241) 2-13-31
смтРіпки, вул. Свято-Миколаївська, 156-а

Сидоренко
Леся Василівна

 

Семенівський

(259) 2-94-07
м. Семенівка,
вул. Красна Площа, 7а

Підгорна

Наталія Григорівна

 

Сосницький

(255) 2-75-11
смтСосниця,
вул. Троїцька,38

Очередько
Тетяна Володимирівна

 

Срібнянський

(239) 2-19-99
смтСрібне,
вул.Леніна, 54

Кузьменко
Наталія Миколаївна

 

Талалаївський

(234) 2-13-86
смтТалалаївка,
вул. Першотравнева, 2

Рябчун
Людмила Павлівна

 

Чернігівський

95-20-69
м. Чернігів,
вул. Шевченка, 48а

Кудлай
Зореслава Валеріївна

 

Сновський

(254) 2-19-07
м. Щорс,
вул. Некрасова, 8

Мохнєв
Валерій Миколайович

 

Міськіцентри

Ніжинський

(231) 3-13-84
м. Ніжин,
вул. Об`їжджа, 120

Кучеровська
Наталія Миколаївна

 

Прилуцький

(237) 4-42-36, 4-45-81
м. Прилуки,
вул. Киъвська, 78, корпус 2

Касьян
Юлія Миколаївна

 

Чернігівський

678-604, 678-607, т/ф 678-608
м. Чернігів,
вул. Хлібопекарська, 24а

Мазур Людмила Олесівна

 

 

Заклади соціального обслуговування

 

Назва центру

Номер телефону

П.І.Б.
директора

ЧОЦ соціально-психологічної допомоги

(04622) 5-83-97, (04622) 5-82-74
м. Чернігів,
вул. Елеваторна, 6

Тилькун Олена Василівна

Обласний соціальний гуртожиток

(231) 2-61-26, 2-61-24
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, 126

Лук’яненко
Аліна Володимирівна

 

 

 

 

 

Останні новини

Анонси


 

Погода