Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа
                    11 Червня 2012 08:50

                    Управління містобудування та архітектури Чернігівської облдержадміністрації

                    Адреса: м. Чернігів, 14000, вул. Єлецька, 11

                    Телефон-факс: (0462) 77-45-86

                    Електронна адреса: umba_post@cg.gov.ua

                    Адреса веб-сайту Управління: http://umba.cg.gov.ua/

                    Режим роботи Управління: з 8-00 до 17-00

                    з перервою на обід з 13-00 до 14-00.

                    Вихідні дні - субота та неділя.

                    Управління складається з таких відділ:

                    - відділ містобудівного кадастру та моніторингу;

                    - відділ територіального планування та охорони пам’яток архітектури.

                    Начальник Управління: Дмитрюк Олександр Іванович

                    Телефон: (0462) 77-45-86

                    Електронна адреса: umba_post@cg.gov.ua

                     

                    Телефонний довідник працівників Управління містобудування та архітектури
                    Чернігівської обласної державної адміністрації

                     

                    Положення про Управління містобудування та архітектури
                    Чернігівської обласної державної адміністрації

                     

                    Основні завдання Управління:

                     

                    - організація виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснення відповідного контролю;

                    - забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області;

                    - аналіз стану містобудівної діяльності на території області, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

                    - забезпечення ведення містобудівного кадастру на обласному та районному рівнях, рівні обласного центру та міст обласного значення;

                    - забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

                    - надання адміністративних послуг;

                    - збереження традиційного характеру середовища, історичних ареалів населених місць, пам’яток архітектури і містобудування, що знаходяться на балансовому обліку в Управлінні.

                     

                    Управління, відповідно до покладених на нього завдань:

                     

                    1) бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до обласної державної адміністрації пропозиції з цих питань;

                    2) здійснює підготовку рішень щодо планування території на регіональному рівні;

                    3) організовує розроблення і подання на затвердження обласної ради містобудівних програм;

                    4) готує комплексні висновки щодо інвестиційних містобудівних програм;

                    5) готує пропозиції до програм економічного та соціального розвитку області і подає їх на розгляд обласній державній адміністрації;

                    6) готує пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території області;

                    7) здійснює повноваження у сфері охорони культурної спадщини об’єктів: архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних природних перетворень, які мають історичну цінність;

                    8) здійснює моніторинг:

                    - реалізації схеми планування території області;

                    - стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

                    - забудови та іншого використання територій;

                    реалізації довгострокових регіональних (обласних) програм.

                    9) забезпечує визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

                    10) розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області, готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

                    11) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;

                    12) сприяє узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

                    13) координує діяльність:

                    - уповноважених органів містобудування та архітектури районних держадміністрацій, міст обласного значення з питань планування та забудови територій на місцевому рівні, методичне і нормативне забезпечення їх роботи;

                    - суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

                    14) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

                    15) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

                    16) розробляє проекти розпоряджень голови обласної держадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

                    17) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

                    18) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної держадміністрації;

                    19) співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

                    20) інформує населення через засоби масової інформації про плани розміщення найважливіших об’єктів містобудування та архітектури;

                    21) сприяє створенню та оновленню картографічної основи на території області;

                    22) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

                    23) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

                    24) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

                    25) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

                    26) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, інформаційні запити, опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

                    27) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

                    28) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

                    29) забезпечує захист персональних даних;

                    30) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

                    31) забезпечує в установленому порядку контроль за діяльністю виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

                    32) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

                    33) виконує функції у сфері охорони культурної спадщини (пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва) відповідно до  законодавства:

                    - бере участь у роботі, пов’язаній з виявленням та дослідженням населених пунктів області для занесення їх до Списку історичних населених місць України, визначенням меж історичних ареалів населених пунктів та режиму їх використання;

                    - надає методичну допомогу державним архітектурно-історичним та історико-культурним заповідникам щодо збереження традиційного характеру середовища, пам’яток архітектури та містобудування;

                    - бере участь у роботі з виявлення об’єктів культурної спадщини - пам’яток архітектури містобудування для занесення та подає пропозиції центральному органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;

                    - бере участь у організації науково-дослідних робіт з питань збереження традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, пам’яток архітектури і містобудування;

                    - забезпечує доступ до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, юридичним і фізичним особам, а також надає інформацію щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони пам’яток та в історичних ареалах населених місць;

                    - визначає межі територій пам’яток місцевого значення та затверджує їхні зони охорони;

                    - встановлює режим використання пам’яток місцевого значення, їхніх територій, зон охорони;

                    - забезпечує захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

                    - забезпечує виготовлення, складання і передачу центральному органові виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією об’єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж із них елементів, які становлять культурну цінність, з метою збереження;

                    - організовує розроблення та погодження відповідних програм з охорони культурної спадщини;

                    - погоджує відповідні програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони, та виконує інші повноваження, делеговані центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини відповідно до законодавства;

                    - погоджує проекти відведення та надання земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб, погоджує зміни землевласника, землекористувача в межах повноважень, делегованих центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини;

                    - виконує функції замовника, укладає з цією метою контракти на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

                    - призначає відповідні охоронні заходи щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;

                    - надає дозволи на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології, історії), їхніх територіях та в зонах охорони;

                    - видає розпорядження та приписи щодо охорони пам’яток місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках, їхніх територіях та в зонах охорон, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених програм;

                    - погоджує відчуження або передачу пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

                    - утримує на балансі пам’ятки архітектури та містобудування, укладає охоронні договори з їх користувачами, здійснює контроль за дотриманням  умов цих договорів;

                    - забезпечує в установленому порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних надписів, позначок на пам’ятках або в межах їхніх територій;

                    - здійснює інші повноваження відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини»; 

                    34) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

                    35) здійснює інші передбачені законом повноваження.

                     

                    Відділи та сектори містобудування та архітектури районних державних адміністрацій
                    та міських виконавчих комітетів Чернігова, Ніжина, Новгорода-Сіверського і Прилук

                     

                    Основні завдання відділу(сектору) у сфері містобудування та архітектури:

                    - забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

                    - аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення і затвердження у встановленому порядку генеральних планів населених пунктів району та іншої містобудівної документації;

                    - координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

                    - забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури , державних стандартів, норм і правил, районних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, контроль за їх реалізацією;

                    - забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

                     

                    Район

                    Начальник відділу(сектору)

                    Телефон

                    Бахмацький Салабуто Микола Михайлович (0235) 3-47-64
                    Бобровицький Коваль Юрій Миколайович (0232) 2-51-21
                    Борзнянський в.о. Богдан Тетяна Василівна (0253) 2-13-33
                    Варвинський Бей Микола Іванович (0236) 2-12-52
                    Городнянський Дуда Андрій Михайлович (0245) 2-15-67
                    Ічнянський Волеватенко Катерина Валеріївна (0233) 2-52-50
                    Козелецький Красник Валентина Вячеславівна (0246) 4-15-63
                    Коропський Комар Юрій Володимирович (0256) 2-11-83
                    Корюківський Сидоренко Валентина Петрівна (0257) 2-14-32
                    Куликівський Товстоліс Олексій Іванович (0243) 2-15-65
                    Менський Ющенко Андрій Михайлович (0244) 2-24-90
                    Ніжинський Ярмак Олександр Федорович (0231) 2-01-29
                    Н.-Сіверський Душин Олег Миколайович (0258) 2-12-13
                    Носівський   (0242) 2-13-81
                    Прилуцький Стукалова Антоніна Володимирівна (0237) 5-23-15
                    Ріпкинський Римар Станіслав Петрович (0241) 2-31-72
                    Семенівський Полюхович Геннадій Володимирович (0259) 2-13-31
                    Сновський Шило Михайло Иванович (0254) 2-29-61
                    Сосницький Тихієнко Наталія Анатоліївна (0255) 2-14-30
                    Срібнянський Білик Сергій Григорович (0239) 2-12-35
                    Талалаївський Кононіченко Валентина Михайлівна (0234) 2-15-47
                    Чернігівський Кудрик Олексій Михайлович (04622) 3-51-49
                    м. Бахмач Путря Олексій Петрович (0235) 2-55-21
                    м. Мена Лихотинська Лілія Анатоліївна (0244) 3-11-79
                    м. Ніжин Мироненко Вікторія Борисівна (0231) 2-31-23
                    м. Новгород-Сіверський Сердюк Олександр Володимирович (0258) 2-15-90
                    м. Прилуки Тесленко Віктор Михайлович (0237) 3-20-59
                    м. Чернігів Калюжний Сергій Сергійович (0462) 77-49-69

                     

                    Назад

                    Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                    Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                    Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                    Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua