back

18-06-2008 11:09

Державний комітет нагляду за охороною праці

http://www.dnop.kiev.ua


УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Державний комітет України з нагляду за охороною праці

З метою підвищення ефективності державного нагляду за охороною праці та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України (254к/96-вр) п о с т а н о в л я ю:

1. Утворити на базі Державного департаменту з нагляду за охороною праці, що діє у складі Міністерства праці та соціальної політики України, Державний комітет України з нагляду за охороною праці як центральний орган виконавчої влади.

2. Внести до Указу Президента України від 15 грудня 1999 року N 1573 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" (зі змінами, внесеними Указами від 3 квітня 2000 року N 556, від 27 червня 2000 року N 827, від 27 серпня 2000 року N 1031, від 5 квітня 2001 року N 233, від 5 червня 2001 року N 405, від 11 липня 2001 року N 510, від 7 серпня 2001 року N 603, від 13 вересня 2001 року N 836, від 8 листопада 2001 року N 1056, від 22 листопада 2001 року N 1132, від 14 грудня 2001 року N 1213, від 3 січня 2002 року N 10 і від 16 березня 2002 року N 259) такі зміни:

а) визнати таким, що втратив чинність, абзац п`ятий пункту "б" статті 1 у частині покладення на Міністерство праці та соціальної політики України функцій Комітету України по нагляду за охороною праці;

б) розділ II Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої зазначеним Указом, після абзацу "Державний комітет України з енергозбереження" доповнити абзацом такого змісту:

"Державний комітет України з нагляду за охороною праці".

3. Кабінету Міністрів України:

здійснити в установленому порядку заходи щодо ліквідації Державного департаменту з нагляду за охороною праці;

подати у двомісячний строк у встановленому порядку проект Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці;

затвердити граничну чисельність працівників Державного комітету України з нагляду за охороною праці і вирішити питання, пов`язані із забезпеченням його функціонування;

подати пропозиції щодо внесення до актів Президента України змін, які випливають із цього Указу;

привести свої рішення у відповідність із цим Указом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади своїх актів у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 вересня 2002 року

N 834/2002

Кодекс законів про працю України

Останні новини

Анонси 

Погода