Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    


                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                   04 Вересня 2015 08:30

                   26.06.2017

                   Перелік земельних ділянок державної власності та/або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами

                   01.12.2016

                   Перелік земельних ділянок державної власності та/або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами

                    

                    

                   17.02.2016

                    

                    

                   Інформація
                   Чернігівської обласної державної адміністрації про проведення конкурсу з відбору виконавців земельних торгів

                   1.Мета проведення робіт: відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки державної власності, який забезпечить виготовлення технічної документації та паспортів водних об’єктів.

                   2. Дані про земельну ділянку:

                   № п/п

                   Місце розташування (адреса) земельної ділянки

                   Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки

                   Площа, га

                   1.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Красноколядинської сільської ради Талалаївського району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   3,0

                   3. Умови конкурсу:

                   Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення, погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, виготовлення паспорту водного об’єкта) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат у відповідності до абзацу 2 пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

                   Закупівля послуг здійснюється без витрачання коштів державного бюджету.

                   Переможець конкурсу (його представник) здійснює прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах, у місті Чернігові.

                   Виконавець земельних торгів забезпечує приміщення для їх проведення у місті Чернігові.

                   Переможець конкурсу має право залучати треті особи за договором субпідряду для виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виготовлення паспорту водного об’єкта у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

                   Переможець конкурсу несе відповідальність перед організатором земельних торгів за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

                   Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у пунктах 3.2 та 3.3 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579.

                   Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця земельних торгів" із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

                   У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

                   Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

                   Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

                   Прийняття заяв на конкурс припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

                   У разі неповноти, або невідповідності наданих підтвердних документів та конкурсної пропозиції, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

                   В разі виявлення у претендентів за підсумками підрахунку однакової кількості балів, переможець визначається простою більшістю голосів за результатами голосування членами конкурсної комісії.

                   4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців земельних торгів:

                   - заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

                   - копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

                   - згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

                   - копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

                   - копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

                   - копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-земелевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

                   - інформація за 2013-2015 роки та відповідний період поточного року (на день подачі заяви) про продані лоти за результатами проведення земельних торгів: кількість, стартова ціна продажу (передачі), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною. Проданими вважаються лоти, торги по яким відбулися та не анульовані (перевірка здійснюється на підставі відомостей, наявних на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в розділі «Оголошення про проведення земельних торгів»).

                   Для застосування всіх критеріїв оцінки, визначених в п.3.2 та 3.3 Порядку, претендент подає також інформацію про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці та інформацію про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці;

                   5. Строк подання конкурсної документації: по 23 березня 2016 року (включно).

                   6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 407.

                   7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 31 березня 2016 року об 11.00  годині за адресою: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру, будинок 14,     кабінет 302.

                   8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру,14, телефон для довідок: (0462)774465.

                   17.02.2016

                   Інформація
                   Чернігівської обласної державної адміністрації про проведення конкурсу з відбору виконавців земельних торгів

                   1.Мета проведення робіт: відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки державної власності.

                   2. Дані про земельну ділянку:

                   № п/п

                   Місце розташування (адреса) земельної ділянки

                   Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки

                   Площа, га

                   Кадастровий номер земельної ділянки

                   1.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Шептаківської сільської ради Новгород-Сіверського району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   8,9634

                   7423689800:05:000:0668

                   3. Умови конкурсу:

                   Закупівля послуг здійснюється без витрачання коштів державного бюджету.

                   Переможець конкурсу (його представник) здійснює прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах, у місті Чернігові.

                   Виконавець земельних торгів забезпечує приміщення для їх проведення у місті Чернігові.

                   Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця земельних торгів" із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

                   У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

                   Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

                   Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

                   Прийняття заяв на конкурс припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

                   У разі неповноти, або невідповідності наданих підтвердних документів та конкурсної пропозиції, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

                   В разі виявлення у претендентів за підсумками підрахунку однакової кількості балів, переможець визначається простою більшістю голосів за результатами голосування членами конкурсної комісії.

                   4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців земельних торгів:

                   - заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

                   - копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних  осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

                   - згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

                   - копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

                   - копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

                   - інформація за 2013-2015 роки та відповідний період поточного року (на день подачі заяви) про продані лоти за результатами проведення земельних торгів: кількість, стартова ціна продажу (передачі), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною. Проданими вважаються лоти, торги по яким відбулися та не анульовані (перевірка здійснюється на підставі відомостей, наявних на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в розділі «Оголошення про проведення земельних торгів»).

                   5. Строк подання конкурсної документації: по 23 березня 2016 року (включно).

                   6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 407.

                   7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 31 березня 2016 року об 11.00  годині за адресою: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру, будинок 14,     кабінет 302.

                   8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру,14, телефон для довідок: (0462)774465.

                    

                   17.02.2016

                   Інформація
                   Чернігівської обласної державної адміністрації про проведення конкурсу з відбору виконавців земельних торгів

                   1.Мета проведення робіт: відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки державної власності.

                   2. Дані про земельну ділянку:

                   № п/п

                   Місце розташування (адреса) земельної ділянки

                   Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки

                   Площа, га

                   Кадастровий номер земельної ділянки

                   1.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Смяцької сільської ради Новгород-Сіверського району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   47,4537

                   7423688900:02:000:0946

                   3. Умови конкурсу:

                   Закупівля послуг здійснюється без витрачання коштів державного бюджету.

                   Переможець конкурсу (його представник) здійснює прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах, у місті Чернігові.

                   Виконавець земельних торгів забезпечує приміщення для їх проведення у місті Чернігові.

                   Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця земельних торгів" із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

                   У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

                   Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

                   Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

                   Прийняття заяв на конкурс припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

                   У разі неповноти, або невідповідності наданих підтвердних документів та конкурсної пропозиції, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

                   В разі виявлення у претендентів за підсумками підрахунку однакової кількості балів, переможець визначається простою більшістю голосів за результатами голосування членами конкурсної комісії.

                   4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців земельних торгів:

                   - заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

                   - копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних  осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

                   - згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

                   - копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

                   - копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

                   - інформація за 2013-2015 роки та відповідний період поточного року (на день подачі заяви) про продані лоти за результатами проведення земельних торгів: кількість, стартова ціна продажу (передачі), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною. Проданими вважаються лоти, торги по яким відбулися та не анульовані (перевірка здійснюється на підставі відомостей, наявних на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в розділі «Оголошення про проведення земельних торгів»).

                   5. Строк подання конкурсної документації: по 23 березня 2016 року (включно).

                   6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 407.

                   7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 31 березня 2016 року об 11.00  годині за адресою: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру, будинок 14,     кабінет 302.

                   8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру,14, телефон для довідок: (0462)774465.

                    

                   17.02.2016

                   Інформація
                   Чернігівської обласної державної адміністрації про проведення конкурсу з відбору виконавців земельних торгів

                   1.Мета проведення робіт: відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки державної власності.

                   2. Дані про земельну ділянку:

                   № п/п

                   Місце розташування (адреса) земельної ділянки

                   Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки

                   Площа, га

                   Кадастровий номер земельної ділянки

                   1.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Шептаківської сільської ради Новгород-Сіверського району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   20,2007

                   7423689800:06:000:1015

                   3. Умови конкурсу:

                   Закупівля послуг здійснюється без витрачання коштів державного бюджету.

                   Переможець конкурсу (його представник) здійснює прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах, у місті Чернігові.

                   Виконавець земельних торгів забезпечує приміщення для їх проведення у місті Чернігові.

                   Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця земельних торгів" із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

                   У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

                   Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

                   Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

                   Прийняття заяв на конкурс припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

                   У разі неповноти, або невідповідності наданих підтвердних документів та конкурсної пропозиції, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

                   В разі виявлення у претендентів за підсумками підрахунку однакової кількості балів, переможець визначається простою більшістю голосів за результатами голосування членами конкурсної комісії.

                   4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців земельних торгів:

                   - заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

                   - копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних  осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

                   - згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

                   - копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

                   - копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

                   - інформація за 2013-2015 роки та відповідний період поточного року (на день подачі заяви) про продані лоти за результатами проведення земельних торгів: кількість, стартова ціна продажу (передачі), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною. Проданими вважаються лоти, торги по яким відбулися та не анульовані (перевірка здійснюється на підставі відомостей, наявних на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в розділі «Оголошення про проведення земельних торгів»).

                   5. Строк подання конкурсної документації: по 23 березня 2016 року (включно).

                   6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 407.

                   7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 31 березня 2016 року об 11.00  годині за адресою: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру, будинок 14,     кабінет 302.

                   8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру,14, телефон для довідок: (0462)774465.

                    

                   17.02.2016

                   Інформація
                   Чернігівської обласної державної адміністрації про проведення конкурсу з відбору виконавців земельних торгів

                   1.Мета проведення робіт: відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки державної власності, який забезпечить виготовлення технічної документації та паспортів водних об’єктів.

                   2. Дані про земельну ділянку:

                   № п/п

                   Місце розташування (адреса) земельної ділянки

                   Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки

                   Площа, га

                   1.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Петрушівської сільської ради Ічнянського району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   7,02

                   3. Умови конкурсу:

                   Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення, погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, виготовлення паспорту водного об’єкта) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат у відповідності до абзацу 2 пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

                   Закупівля послуг здійснюється без витрачання коштів державного бюджету.

                   Переможець конкурсу (його представник) здійснює прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах, у місті Чернігові.

                   Виконавець земельних торгів забезпечує приміщення для їх проведення у місті Чернігові.

                   Переможець конкурсу має право залучати треті особи за договором субпідряду для виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виготовлення паспорту водного об’єкта у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

                   Переможець конкурсу несе відповідальність перед організатором земельних торгів за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

                   Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у пунктах 3.2 та 3.3 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579.

                   Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця земельних торгів" із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

                   У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

                   Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

                   Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

                   Прийняття заяв на конкурс припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

                   У разі неповноти, або невідповідності наданих підтвердних документів та конкурсної пропозиції, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

                   В разі виявлення у претендентів за підсумками підрахунку однакової кількості балів, переможець визначається простою більшістю голосів за результатами голосування членами конкурсної комісії.

                   4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців земельних торгів:

                   - заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

                   - копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних  осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

                   - згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

                   - копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

                   - копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

                   - копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-земелевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

                   - інформація за 2013-2015 роки та відповідний період поточного року (на день подачі заяви) про продані лоти за результатами проведення земельних торгів: кількість, стартова ціна продажу (передачі), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною. Проданими вважаються лоти, торги по яким відбулися та не анульовані (перевірка здійснюється на підставі відомостей, наявних на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в розділі «Оголошення про проведення земельних торгів»).

                   Для застосування всіх критеріїв оцінки, визначених в п.3.2 та 3.3 Порядку, претендент подає також інформацію про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці та інформацію про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці;

                   5. Строк подання конкурсної документації: по 23 березня 2016 року (включно).

                   6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 407.

                   7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 31 березня 2016 року об 11.00  годині за адресою: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру, будинок 14,     кабінет 302.

                   8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру,14, телефон для довідок: (0462)774465.

                    

                    

                    

                    

                   17.02.2016

                   Інформація 
                   Чернігівської обласної державної адміністрації про проведення конкурсу з відбору виконавців земельних торгів

                   Інформація

                   Чернігівської обласної державної адміністрації про проведення  конкурсу з відбору виконавців земельних торгів

                   1.Мета проведення робіт: відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки державної власності, який забезпечить виготовлення технічної документації та паспортів водних об’єктів.

                   2. Дані про земельну ділянку:

                   № п/п

                   Місце розташування (адреса) земельної ділянки

                   Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки

                   Площа, га

                   1.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Рубанської сільської ради Бахмацького району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   6,5

                   3. Умови конкурсу:

                   Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення, погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, виготовлення паспорту водного об’єкта) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат у відповідності до абзацу 2 пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

                   Закупівля послуг здійснюється без витрачання коштів державного бюджету.

                   Переможець конкурсу (його представник) здійснює прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах, у місті Чернігові.

                   Виконавець земельних торгів забезпечує приміщення для їх проведення у місті Чернігові.

                   Переможець конкурсу має право залучати треті особи за договором субпідряду для виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виготовлення паспорту водного об’єкта у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

                   Переможець конкурсу несе відповідальність перед організатором земельних торгів за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

                   Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у пунктах 3.2 та 3.3 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579.

                   Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця земельних торгів" із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

                   У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

                   Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

                   Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

                   Прийняття заяв на конкурс припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

                   У разі неповноти, або невідповідності наданих підтвердних документів та конкурсної пропозиції, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

                   В разі виявлення у претендентів за підсумками підрахунку однакової кількості балів, переможець визначається простою більшістю голосів за результатами голосування членами конкурсної комісії.

                   4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців земельних торгів:

                   - заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

                   - копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних  осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

                   - згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

                   - копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

                   - копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

                   - копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-земелевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

                   - інформація за 2013-2015 роки та відповідний період поточного року (на день подачі заяви) про продані лоти за результатами проведення земельних торгів: кількість, стартова ціна продажу (передачі), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною. Проданими вважаються лоти, торги по яким відбулися та не анульовані (перевірка здійснюється на підставі відомостей, наявних на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в розділі «Оголошення про проведення земельних торгів»).

                   Для застосування всіх критеріїв оцінки, визначених в п.3.2 та 3.3 Порядку, претендент подає також інформацію про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розроблені за попередні 24 місяці та інформацію про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці;

                   5. Строк подання конкурсної документації: по 23 березня 2016 року (включно).

                   6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 407.

                   7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 31 березня 2016 року об 11.00  годині за адресою: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру, будинок 14,     кабінет 302.

                   8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру,14, телефон для довідок: (0462)774465.

                   17.02.2016

                   Інформація 
                   Чернігівської обласної державної адміністрації про проведення конкурсу з відбору виконавців земельних торгів

                   1.Мета проведення робіт: відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки державної власності, який забезпечить виготовлення технічної документації та паспортів водних об’єктів.

                   2. Дані про земельну ділянку:

                   № п/п

                   Місце розташування (адреса) земельної ділянки

                   Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки

                   Площа, га

                   1.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Рубанської сільської ради Бахмацького району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   8,5

                   3. Умови конкурсу:

                   Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення, погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, виготовлення паспорту водного об’єкта) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат у відповідності до абзацу 2 пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

                   Закупівля послуг здійснюється без витрачання коштів державного бюджету.

                   Переможець конкурсу (його представник) здійснює прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах, у місті Чернігові.

                   Виконавець земельних торгів забезпечує приміщення для їх проведення у місті Чернігові.

                   Переможець конкурсу має право залучати треті особи за договором субпідряду для виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виготовлення паспорту водного об’єкта у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

                   Переможець конкурсу несе відповідальність перед організатором земельних торгів за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

                   Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у пунктах 3.2 та 3.3 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579.

                   Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця земельних торгів" із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

                   У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

                   Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

                   Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

                   Прийняття заяв на конкурс припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

                   У разі неповноти, або невідповідності наданих підтвердних документів та конкурсної пропозиції, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

                   В разі виявлення у претендентів за підсумками підрахунку однакової кількості балів, переможець визначається простою більшістю голосів за результатами голосування членами конкурсної комісії.

                   4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців земельних торгів:

                   - заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

                   - копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

                   - згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

                   - копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

                   - копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

                   - копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-земелевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

                   - інформація за 2013-2015 роки та відповідний період поточного року (на день подачі заяви) про продані лоти за результатами проведення земельних торгів: кількість, стартова ціна продажу (передачі), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною. Проданими вважаються лоти, торги по яким відбулися та не анульовані (перевірка здійснюється на підставі відомостей, наявних на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в розділі «Оголошення про проведення земельних торгів»).

                   Для застосування всіх критеріїв оцінки, визначених в п.3.2 та 3.3 Порядку, претендент подає також інформацію про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці та інформацію про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці;

                   5. Строк подання конкурсної документації: по 23 березня 2016 року (включно).

                   6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 407.

                   7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 31 березня 2016 року об 11.00 годині за адресою: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру, будинок 14, кабінет 302.

                   8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру,14, телефон для довідок: (0462)774465.

                   27.11.2015

                   Інформація 
                   Чернігівської обласної державної адміністрації про результати конкурсу з відбору виконавців земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки водного фонду державної власності, проведеного 04.11.2015

                   Конкурс з відбору виконавців земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки державної власності відбувся по всіх оголошених земельних ділянках.

                   За результатами вивчення конкурсних пропозицій учасників:

                   - переможцем конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельну ділянку державної власності водного фонду орієнтовною площею 6,5 га в адміністративних межах (за межами населених пунктів) Митченківської сільської ради Бахмацького району Чернігівської області для рибогосподарських потреб, який забезпечить виготовлення технічної документації та паспорту водного об’єкту визначається приватне підприємство «Аксіома» (адреса: проспект Миру, 53, офіс 550, місто Чернігів) .

                   Приватне підприємство «Десна-Експерт-М» (адреса: проспект Перемоги, 14/53, місто Чернігів) визначається учасником конкурсу, який посів друге місце.

                   - переможцем конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельну ділянку державної власності (землі промисловості) орієнтовною площею 30 га в адміністративних межах (за межами населених пунктів) Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області, який забезпечить виготовлення технічної документації, за результатами голосування визначається приватне підприємство «Аксіома» (адреса: проспект Миру, 53, офіс 550, місто Чернігів).

                   Приватне підприємство «Десна-Експерт-М» (адреса: проспект Перемоги, 14/53, місто Чернігів) визначається учасником конкурсу, який посів друге місце.

                   - переможцем конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельну ділянку державної власності водного фонду орієнтовною площею 2,0 га в адміністративних межах (за межами населених пунктів) Наумівської сільської ради Корюківського району Чернігівської області для рибогосподарських потреб, який забезпечить виготовлення технічної документації та паспорту водного об’єкту, визначається приватне підприємство «Десна-Експерт-М» (адреса: проспект Перемоги, 14/53, місто Чернігів).

                   Приватне підприємство «Аксіома» (адреса: проспект Миру, 53, офіс 550, місто Чернігів) визначається учасником конкурсу, який посів друге місце.

                   - переможцем конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельну ділянку державної власності водного фонду орієнтовною площею 1,0 га в адміністративних межах (за межами населених пунктів) Колісниківської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області для рибогосподарських потреб, який забезпечить виготовлення технічної документації та паспорту водного об’єкту, визначається приватне підприємство «Десна-Експерт-М» (адреса: проспект Перемоги, 14/53, місто Чернігів).

                   Приватне підприємство «Аксіома» (адреса: проспект Миру, 53, офіс 550, місто Чернігів) визначається учасником конкурсу, який посів друге місце.

                   - переможцем конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельну ділянку державної власності водного фонду орієнтовною площею 1,0 га в адміністративних межах (за межами населених пунктів) Перебудівської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області для рибогосподарських потреб, який забезпечить виготовлення технічної документації та паспорту водного об’єкту, визначається приватне підприємство «Десна-Експерт-М» (адреса: проспект Перемоги, 14/53, місто Чернігів).

                   Приватне підприємство «Аксіома» (адреса: проспект Миру, 53, офіс 550, місто Чернігів) визначається учасником конкурсу, який посів друге місце.

                    

                   24.11.2015

                    

                   Інформація 
                   Чернігівської обласної державної адміністрації про проведення повторного конкурсу з відбору виконавців земельних торгів

                   1.Мета проведення робіт: відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки державної власності, який забезпечить виготовлення технічної документації та паспортів водних об’єктів.

                   2. Дані про земельну ділянку:

                   № п/п

                   Місце розташування (адреса) земельної ділянки

                   Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки

                   Площа, га

                   1.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Шатурської  сільської ради Ніжинського району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   1,0626

                   3. Умови конкурсу:

                   Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель, паспорту водного об’єкта) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат у відповідності до абзацу 2 пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

                   Закупівля послуг здійснюється без витрачання коштів державного бюджету.

                   Переможець конкурсу (його представник) здійснює прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах, у місті Чернігові.

                   Виконавець земельних торгів забезпечує приміщення для їх проведення у місті Чернігові.

                   Переможець конкурсу має право залучати треті особи за договором субпідряду для виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виготовлення паспорту водного об’єкта у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

                   Переможець конкурсу несе відповідальність перед організатором земельних торгів за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

                   Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у пунктах 3.2 та 3.3 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579.

                   Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця земельних торгів" із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

                   У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

                   Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

                   Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

                   Прийняття заяв на конкурс припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

                   У разі неповноти, або невідповідності наданих підтвердних документів та конкурсної пропозиції, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

                   В разі виявлення у претендентів за підсумками підрахунку однакової кількості балів, переможець визначається простою більшістю голосів за результатами голосування членами конкурсної комісії.

                   4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців земельних торгів:

                   - заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

                   - копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

                   - згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

                   - копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

                   - копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

                   - копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-земелевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

                   - інформація за 2013-2014 роки та відповідний період поточного року (на день подачі заяви) про продані лоти за результатами проведення земельних торгів: кількість, стартова ціна продажу (передачі), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною. Проданими вважаються лоти, торги по яким відбулися та не анульовані (перевірка здійснюється на підставі відомостей, наявних на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в розділі «Оголошення про проведення земельних торгів»).

                   Для застосування всіх критеріїв оцінки, визначених в п.3.2 та 3.3 Порядку, претендент подає також інформацію про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці та інформацію про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці;

                   5. Строк подання конкурсної документації: по 12 січня 2016 року (включно).

                   6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 407.

                   7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 20 січня 2016 року об 11.00  годині за адресою: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру, будинок 14,     кабінет 302.

                   8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру,14, телефон для довідок: (0462)774465.  

                    

                   Інформація

                   Чернігівської обласної державної адміністрації про проведення  повторного конкурсу з відбору виконавців земельних торгів

                   1.Мета проведення робіт: відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки державної власності, який забезпечить виготовлення технічної документації та паспортів водних об’єктів.

                   2. Дані про земельну ділянку:

                   № п/п

                   Місце розташування (адреса) земельної ділянки

                   Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки

                   Площа, га

                   1.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Бучківської сільської ради Новгород-Сіверського району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   15,0

                   3. Умови конкурсу:

                   Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель, паспорту водного об’єкта) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат у відповідності до абзацу 2 пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

                   Закупівля послуг здійснюється без витрачання коштів державного бюджету.

                   Переможець конкурсу (його представник) здійснює прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах, у місті Чернігові.

                   Виконавець земельних торгів забезпечує приміщення для їх проведення у місті Чернігові.

                   Переможець конкурсу має право залучати треті особи за договором субпідряду для виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виготовлення паспорту водного об’єкта у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

                   Переможець конкурсу несе відповідальність перед організатором земельних торгів за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

                   Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у пунктах 3.2 та 3.3 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579.

                   Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця земельних торгів" із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

                   У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

                   Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

                   Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

                   Прийняття заяв на конкурс припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

                   У разі неповноти, або невідповідності наданих підтвердних документів та конкурсної пропозиції, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

                   В разі виявлення у претендентів за підсумками підрахунку однакової кількості балів, переможець визначається простою більшістю голосів за результатами голосування членами конкурсної комісії.

                   4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців земельних торгів:

                   - заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

                   - копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

                   - згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

                   - копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

                   - копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

                   - копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-земелевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

                   - інформація за 2013-2014 роки та відповідний період поточного року (на день подачі заяви) про продані лоти за результатами проведення земельних торгів: кількість, стартова ціна продажу (передачі), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною. Проданими вважаються лоти, торги по яким відбулися та не анульовані (перевірка здійснюється на підставі відомостей, наявних на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в розділі «Оголошення про проведення земельних торгів»).

                   Для застосування всіх критеріїв оцінки, визначених в п.3.2 та 3.3 Порядку, претендент подає також інформацію про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці та інформацію про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці;

                   5. Строк подання конкурсної документації: по 12 січня 2015 року (включно).

                   6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 407.

                   7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 20 січня 2015 року об 11.00  годині за адресою: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру, будинок 14,     кабінет 302.

                   8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру,14, телефон для довідок: (0462)774465.

                    

                   Інформація

                   Чернігівської обласної державної адміністрації про проведення  повторного конкурсу з відбору виконавців земельних торгів

                   1.Мета проведення робіт: відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки державної власності, який забезпечить виготовлення технічної документації та паспортів водних об’єктів.

                   2. Дані про земельну ділянку:

                   № п/п

                   Місце розташування (адреса) земельної ділянки

                   Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки

                   Площа, га

                   1.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Голубицької сільської ради Ріпкинського району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   3,3

                   3. Умови конкурсу:

                   Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель, паспорту водного об’єкта) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат у відповідності до абзацу 2 пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

                   Закупівля послуг здійснюється без витрачання коштів державного бюджету.

                   Переможець конкурсу (його представник) здійснює прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах, у місті Чернігові.

                   Виконавець земельних торгів забезпечує приміщення для їх проведення у місті Чернігові.

                   Переможець конкурсу має право залучати треті особи за договором субпідряду для виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виготовлення паспорту водного об’єкта у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

                   Переможець конкурсу несе відповідальність перед організатором земельних торгів за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

                   Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у пунктах 3.2 та 3.3 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579.

                   Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця земельних торгів" із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

                   У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

                   Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

                   Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

                   Прийняття заяв на конкурс припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

                   У разі неповноти, або невідповідності наданих підтвердних документів та конкурсної пропозиції, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

                   В разі виявлення у претендентів за підсумками підрахунку однакової кількості балів, переможець визначається простою більшістю голосів за результатами голосування членами конкурсної комісії.

                   4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців земельних торгів:

                   - заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

                   - копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

                   - згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

                   - копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

                   - копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

                   - копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-земелевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

                   - інформація за 2013-2014 роки та відповідний період поточного року (на день подачі заяви) про продані лоти за результатами проведення земельних торгів: кількість, стартова ціна продажу (передачі), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною. Проданими вважаються лоти, торги по яким відбулися та не анульовані (перевірка здійснюється на підставі відомостей, наявних на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в розділі «Оголошення про проведення земельних торгів»).

                   Для застосування всіх критеріїв оцінки, визначених в п.3.2 та 3.3 Порядку, претендент подає також інформацію про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці та інформацію про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці;

                   5. Строк подання конкурсної документації: по 12 січня 2015 року (включно).

                   6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 407.

                   7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 20 січня 2015 року об 11.00  годині за адресою: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру, будинок 14,     кабінет 302.

                   8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру,14, телефон для довідок: (0462)774465.

                    

                   Інформація

                   Чернігівської обласної державної адміністрації про проведення  повторного конкурсу з відбору виконавців земельних торгів

                   1.Мета проведення робіт: відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки державної власності.

                   2. Дані про земельні ділянки:

                   № п/п

                   Місце розташування (адреса) земельної ділянки

                   Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки

                   Площа, га

                   1.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Карпилівської сільської ради Срібнянського району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   6,9750

                   2.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Подільської сільської ради Срібнянського району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   0,8953

                   3. Умови конкурсу:

                   Закупівля послуг здійснюється без витрачання коштів державного бюджету.

                   Переможець конкурсу (його представник) здійснює прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах у місті Чернігові.

                   Виконавець земельних торгів забезпечує приміщення для їх проведення у місті Чернігові.

                   Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця земельних торгів" із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

                   У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

                   Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

                   Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

                   Прийняття заяв на конкурс припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

                   У разі неповноти, або невідповідності наданих підтвердних документів та конкурсної пропозиції, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

                   В разі виявлення у претендентів за підсумками підрахунку однакової кількості балів, переможець визначається простою більшістю голосів за результатами голосування членами конкурсної комісії.

                   4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців земельних торгів:

                   - заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

                   - копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

                   - згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

                   - копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

                   - копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

                   - копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-земелевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

                   - інформація за 2013-2014 роки та відповідний період поточного року (на день подачі заяви) про продані лоти за результатами проведення земельних торгів: кількість, стартова ціна продажу (передачі), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною. Проданими вважаються лоти, торги по яким відбулися та не анульовані (перевірка здійснюється на підставі відомостей, наявних на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в розділі «Оголошення про проведення земельних торгів»).

                   5. Строк подання конкурсної документації: по 12 січня 2016 року (включно).

                   6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 407.

                   7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 20 січня 2016 року об 11.00  годині за адресою: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру, будинок 14,     кабінет 302.

                   8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру,14, телефон для довідок: (0462)774465.

                    

                    

                    

                   20.11.2015

                    

                    

                    

                   Інформація 
                   Чернігівська обласна державна адміністрація інформує, що відбувся конкурс з відбору виконавців земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки водного фонду державної власності

                   Чернігівська обласна державна адміністрація інформує, що відбувся конкурс з відбору виконавців земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки водного фонду державної власності:

                   - в адміністративних межах (за межами населених пунктів) Озерянської сільської ради Варвинського району орієнтовною площею 4,5 га;

                   - в адміністративних межах (за межами населених пунктів) Кухарської сільської ради Варвинського району орієнтовною площею 4,55 га.

                   Переможцем конкурсу визнано приватне підприємство «Десна-Експерт-М» (пр-т Перемоги, 14/53, м. Чернігів, 14017).

                   По земельній ділянці водного фонду державної власності в адміністративних межах (за межами населених пунктів) Голубицької сільської ради Ріпкинського району орієнтовною площею 3,3 га конкурс не відбувся у зв’язку з тим, що на участь у конкурсі надійшла заява від одного претендента.

                   По земельних ділянках державної власності, а саме:

                   - в адміністративних межах (за межами населених пунктів) Бучківської сільської ради Новгород-Сіверського району Чернігівської області

                   водного фонду для рибогосподарських потреб

                   15,0 га

                   - в адміністративних межах (за межами населених пунктів) Карпилівської сільської ради Срібнянського району Чернігівської області

                   водного фонду для рибогосподарських потреб

                   6,9750 га

                   - в адміністративних межах (за межами населених пунктів) Подільської сільської ради Срібнянського району Чернігівської області

                   водного фонду для рибогосподарських потреб

                   0,8953 га

                   - в адміністративних межах (за межами населених пунктів) Шатурської  сільської ради Ніжинського району Чернігівської області

                   водного фонду для рибогосподарських потреб

                   1,0626 га

                   конкурс не відбувся через відсутність претендентів.

                    

                    

                   Перший заступник голови

                   облдержадміністрації                                                          Л.В. Сахневич

                    

                    

                   17.09.2015

                    

                    

                   Інформація 
                   Чернігівської обласної державної адміністрації про проведення  конкурсу з відбору виконавців земельних торгів

                   1.Мета проведення робіт: відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки державної власності, який забезпечить виготовлення технічної документації та паспортів водних об’єктів.

                   2. Дані про земельні ділянки:

                   № п/п

                   Місце розташування (адреса) земельної ділянки

                   Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки

                   Площа, га

                   1.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Митченківської сільської ради Бахмацького району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   6,5

                   2.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Корюківської міської ради Корюківського району Чернігівської області

                   Землі промисловості

                   30,0

                   3.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Наумівської сільської ради Корюківського району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   2,0

                   4.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Колісниківської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   1,0

                   5.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Перебудівської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   1,0

                   3. Умови конкурсу:

                   Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель, паспорту водного об’єкта) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат у відповідності до абзацу 2 пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

                   Закупівля послуг здійснюється без витрачання коштів державного бюджету.

                   Переможець конкурсу (його представник) здійснює прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах, у місті Чернігові.

                   Виконавець земельних торгів забезпечує приміщення для їх проведення у місті Чернігові.

                   Переможець конкурсу має право залучати треті особи за договором субпідряду для виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виготовлення паспорту водного об’єкта у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

                   Переможець конкурсу несе відповідальність перед організатором земельних торгів за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

                   Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у пунктах 3.2 та 3.3 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579.

                   Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця земельних торгів" із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

                   У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

                   Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

                   Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

                   Прийняття заяв на конкурс припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

                   У разі неповноти, або невідповідності наданих підтвердних документів та конкурсної пропозиції, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

                   В разі виявлення у претендентів за підсумками підрахунку однакової кількості балів, переможець визначається простою більшістю голосів за результатами голосування членами конкурсної комісії.

                   4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців земельних торгів:

                   - заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

                   - копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

                   - згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

                   - копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

                   - копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

                   - копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-земелевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

                   - інформація за 2013-2014 роки та відповідний період поточного року (на день подачі заяви) про продані лоти за результатами проведення земельних торгів: кількість, стартова ціна продажу (передачі), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною. Проданими вважаються лоти, торги по яким відбулися та не анульовані (перевірка здійснюється на підставі відомостей, наявних на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в розділі «Оголошення про проведення земельних торгів»).

                   Для застосування всіх критеріїв оцінки, визначених в п.3.2 та 3.3 Порядку, претендент подає також інформацію про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці та інформацію про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці;

                   5. Строк подання конкурсної документації: по 27 жовтня 2015 року (включно).

                   6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 407.

                   7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 04 листопада 2015 року об 11.00  годині за адресою: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру, будинок 14,     кабінет 302.

                   8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру,14, телефон для довідок: (0462)774465.


                   04.09.2015

                   Інформація Чернігівської обласної державної адміністрації
                   про проведення конкурсу з відбору виконавців земельних торгів

                   1.Мета проведення робіт: відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки державної власності, який забезпечить виготовлення технічної документації та паспортів водних об’єктів.

                   2. Дані про земельні ділянки:

                    

                   № п/п

                   Місце розташування (адреса) земельної ділянки

                   Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки

                   Площа, га

                   1.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Озерянської сільської ради Варвинського району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   4,5

                   2.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Бучківської сільської ради Новгород-Сіверського району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   15,0

                   3.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Шатурської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   1,0626

                   4.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Кухарської сільської ради Варвинського району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   4,55

                   5.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Голубицької сільської ради Ріпкинського району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   3,3

                    

                    

                   3. Умови конкурсу:

                    

                   Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель, паспорту водного об’єкта) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між організатором та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат у відповідності до абзацу 2 пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

                   Закупівля послуг здійснюється без витрачання коштів державного бюджету. Переможець конкурсу (його представник) здійснює прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах, у місті Чернігові. Виконавець земельних торгів забезпечує приміщення для їх проведення у місті Чернігові.

                   Переможець конкурсу має право залучати треті особи за договором субпідряду для виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виготовлення паспорту водного об’єкта у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

                   Переможець конкурсу несе відповідальність перед організатором земельних торгів за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

                   Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями, зазначеними у пунктах 3.2 та 3.3 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579.

                   Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця земельних торгів" із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

                   Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

                   Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

                   Прийняття заяв на конкурс припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

                   У разі неповноти, або невідповідності наданих підтвердних документів та конкурсної пропозиції, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

                   В разі виявлення у претендентів за підсумками підрахунку однакової кількості балів, переможець визначається простою більшістю голосів за результатами голосування членами конкурсної комісії.

                   4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців земельних торгів:

                   - заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

                   - копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

                   - згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

                   - копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

                   - копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

                   - копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-земелевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

                   - інформація за 2013-2014 роки та відповідний період поточного року (на день подачі заяви) про продані лоти за результатами проведення земельних торгів: кількість, стартова ціна продажу (передачі), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною. Проданими вважаються лоти, торги по яким відбулися та не анульовані (перевірка здійснюється на підставі відомостей, наявних на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в розділі «Оголошення про проведення земельних торгів»).

                   Для застосування всіх критерії оцінки, визначених в п.3.2 та 3.3 Порядку, претендент подає також інформацію про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці та інформацію про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці;

                   5. Строк подання конкурсної документації: по 06 жовтня 2015 року (включно).

                   6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 407.

                   7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 14 жовтня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру, будинок 14, кабінет 302.

                   8.Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру,14, телефон для довідок: (0462)774465. Секретар конкурсної комісії Ісаєнко Олена Іванівна.


                   04.09.2015

                   Інформація Чернігівської обласної державної адміністрації
                   про проведення конкурсу з відбору виконавців земельних торгів

                   1.Мета проведення робіт: відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки державної власності.

                   2. Дані про земельні ділянки:

                    

                   № п/п

                   Місце розташування (адреса) земельної ділянки

                   Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки

                   Площа, га

                   1.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Карпилівської сільської ради Срібнянського району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   6,9750

                   2.

                   В адміністративних межах (за межами населених пунктів) Подільської сільської ради Срібнянського району Чернігівської області

                   Водного фонду для рибогосподарських потреб

                   0,8953

                    

                    

                   3. Умови конкурсу:

                    

                   Закупівля послуг здійснюється без витрачання коштів державного бюджету. Переможець конкурсу (його представник) здійснює прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у земельних торгах у місті Чернігові. Виконавець земельних торгів забезпечує приміщення для їх проведення у місті Чернігові.

                   Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавця земельних торгів" із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

                   У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

                   Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

                   Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

                   Прийняття заяв на конкурс припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

                   У разі неповноти, або невідповідності наданих підтвердних документів та конкурсної пропозиції, або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

                   В разі виявлення у претендентів за підсумками підрахунку однакової кількості балів, переможець визначається простою більшістю голосів за результатами голосування членами конкурсної комісії.

                   4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців земельних торгів:

                   - заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

                   - копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

                   - згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

                   - копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

                   - копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

                   - копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-земелевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

                   - інформація за 2013-2014 роки та відповідний період поточного року (на день подачі заяви) про продані лоти за результатами проведення земельних торгів: кількість, стартова ціна продажу (передачі), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною. Проданими вважаються лоти, торги по яким відбулися та не анульовані (перевірка здійснюється на підставі відомостей, наявних на офіційному веб-сайті Держгеокадастру в розділі «Оголошення про проведення земельних торгів»).

                   5. Строк подання конкурсної документації: по 06 жовтня 2015 року (включно).

                   6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, проспект Миру, 14, кімната 407.

                   7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 14 жовтня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру, будинок 14, кабінет 302.

                   8.Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

                   Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру,14, телефон для довідок: (0462)774465. Секретар конкурсної комісії Ісаєнко Олена Іванівна.

                   Назад

                   Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                   Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                   Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                   Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua