02-02-2010 12:37

ПЕРЕЛІК
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензій підприємствам господарської діяльності з постачання теплової енергії

- засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта господарювання та установчих документів

- копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій

- перелік приладів обліку та місця їх встановлення

- відомості за підписом керівника суб`єкта господарювання щодо обсягів постачання теплової енергії

- баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб`єкта господарювання, скріпленим печаткою

ГО Активне Суспільство України