back

19-10-2011 | 12:37

Інформація щодо прогнозу
можливих змін соціально-трудових відносин,
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)
в Чернігівській області у ІІ півріччі 2011 року

Відповідно до Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, нормативно-правових актів, що визначають завдання прогнозування соціально-економічних процесів у трудових колективах підприємств, установ та організацій, фахівцями відділення НСПП здійснено короткостроковий Прогноз можливих змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у трудових колективах підприємств, установ і організацій у ІІ півріччі 2011 року, розроблений з метою визначення тенденцій розвитку соціально-трудових відносин в регіоні, а також причин та динаміки виникнення соціальних конфліктів у розрізі як районів (міст) Чернігівської області, так і галузей економіки.

Під час проведення організаційних заходів відділення співпрацювало з обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, райдержадміністраціями, міськими та районними у місті Чернігові радами, Федерацією профспілкових організацій області, галузевими обкомами профспілок, Територіальною державною інспекцією праці, Територіальним управлінням Держгірпромнагляду, обласним сектором з питань банкрутства, обласним об’єднанням організацій роботодавців, Єдиним представницьким органом сторони роботодавців, яким було направлено 46 відповідних листів-запитів інформації.

Спільно з керівниками інформаційно-консультаційними центрами НСПП вивчався стан соціально-трудових відносин у районах і містах області, на окремих підприємствах, в установах та організаціях.

Прогнозні висновки побудовані на основі отриманих інформацій, довідок, аналізу статистичних даних, а також звернень працюючих до відділення НСПП, результатів моніторингу стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах та організаціях, що знаходяться на обліку з питань запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

Аналіз отриманої інформації свідчить, що стабільність соціального мікроклімату у трудових колективах в значній мірі залежить від соціально-економічного становища виробничого потенціалу районів і міст, результатів фінансово-економічної діяльності господарюючих суб’єктів, оперативності та дієвості організаційно-управлінського реагування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на випадки його погіршення.

При цьому, зберігають свою деструктивну дію суб’єктивні фактори негативного впливу на стан соціально-трудових відносин регіону:

низький рівень оплати праці (у квітні п.р. в середньому штатному працівнику нараховано 1886 грн. (74,5% середнього рівня по країні);

існуюча заборгованість із заробітної плати найманим працівникам (станом на 01.05.2011 р. – 25,78 млн. грн., що становить 120,2% суми заборгованості на початок року. 56,1% загальної суми невиплаченої заробітної плати - борги економічно активних підприємств);

наявне безробіття працездатного населення (кількість зареєстрованих безробітних на 01.05.2011 року становила 18,95 тис. осіб, або 33,8% всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Впродовж квітня п.р. за допомогою у працевлаштуванні до державної служби зайнятості звернулися 3,3 тис. незайнятих громадян (проти 2,9 тис. у березні п.р.);

практика застосування на окремих підприємствах, установах та організаціях вимушеної неповної зайнятості, незабезпечення продуктивної зайнятості працюючих (у квітні 2011 року 1,2% середньооблікової кількості штатних працівників перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт), а 5,4% - працювали з економічних причин у режимі неповного робочого дня (тижня);

порушення соціальних та трудових прав найманих працівників на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (станом на 01.05.2011 року незадоволені вимоги із заробітної плати на них становили 8,87 млн.грн. (34,4% загальної суми заборгованості);

порушення трудового законодавства про працю (протягом січня-квітня п.р. 56,2% виявлених державними інспекторами праці порушень законодавства про працю стосувались питань оплати праці, 21,5% - робочого часу та відпочинку, 13,0% - укладення та додержання умов трудових договорів. Найбільше порушень трудового законодавства виявлено у торгівлі (37,1%), сільському господарстві (18,0%) та промисловості (15,3%);

незабезпечення власниками або уповноваженими ними органами (представниками) належних умов праці, її охорони (упродовж І кварталу 2011 року посадовими особами управління Держгірпромнагляду у 770 випадках призупинено експлуатацію об’єктів та виконання робіт через наявність загрози життю та здоров’ю працівників; до адміністративної відповідальності за порушення чинного законодавства з охорони праці та охорону надр притягнуто 410 працівників, у т.ч. 63 керівника підприємств, установ, організацій);

випадки ухилення керівників деяких підприємств від укладання колективних договорів, невиконання окремих їх вимог, непродовження терміну дії або переукладання на новий термін, у т.ч. випадки ухилення від проведення атестації робочих місць, закріплення у колективних договорах питання надання додаткових відпусток працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими та особливими умовами праці (згідно статистичних даних, на початок року в області діяло 3835 зареєстрованих колективних договорів (рік тому – 3418), які охоплювали 87,0% облікової кількості штатних працівників. Одночасно збільшується кількість суб’єктів трудової сфери, що регулюють свої відносини через механізм колективних договорів, які не звітують до органів статистики);

нереагування або формальне реагування адміністрацій окремих підприємств, установ та організацій на вимоги найманих працівників у передконфліктний період; небажання вжити дієвих заходів з попередження виникнення конфлікту; невиконання графіків погашення заборгованості по заробітній платі тощо;

випадки пасивної позиції представницьких органів найманих працівників на захист соціальних гарантій трудових колективів.

Аналіз ступеня підтвердження (не підтвердження) прогнозу відділення НСПП на ІІ півріччя 2010 року про можливі зміни соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)

1. Підтвердився прогнозований відділенням НСПП розвиток конфліктної ситуації із виплатою заробітної плати у приватному виробничо-торговельному підприємстві „ДЖІ-ЕН-ЕЛ”, що призвело до виникнення колективного трудового спору (конфлікту) (зареєстровано 02.12.2010 року за №059-10/25-В, знято з реєстрації 05.01.2011 року як вирішений).

2. Систематичне порушення вимоги ст. 24 Закону України «Про оплату праці» щодо термінів виплати заробітної плати та наявність заборгованості призвели до прогнозованого ускладнення соціально-трудових відносин у трудовому колективі відкритого акціонерного товариства «Ніжинський механічний завод» (м. Ніжин). Тільки завдяки спільним зусиллям сторін соціального діалогу, вдалося запобігти виникненню акції протесту на підприємстві на початку року. Як наслідок, з початку 2011 року розмір заборгованості зменшено на 720,4 тис. грн. (з 971,5 тис. грн. - на 01.01.2011 до 251,1 тис. грн. - на 01.05.2011). Стан соціально-трудових відносин підприємства продовжує перебувати на обліку відділення НСПП з питань запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту);

3. Виникнення прогнозованого відділенням НСПП дестабілізаційного чинника – заборгованості із заробітної плати стало причиною взяття на облік у травні п.р. стану соціально-трудових відносин між педагогічними працівниками та відділами освіти Бобровицького, Варвинського, Городнянського, Ічнянського, Сосницького, Семенівського та Срібнянського районів.

4. Прогнозом розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах області у І півріччі 2011 року відділенням НСПП було визначено комплекс заходів упереджувального характеру по запобіганню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями профспілок та роботодавців.

Завдяки цьому, вдалося послабити напругу, попередити виникнення колективних трудових спорів та проведення акцій соціального протесту, що були прогнозовані:

- у відкритому акціонерному товаристві «Чернігівбуд», м. Чернігів (наказом відділення НСПП від 21.03.2011 р. № 33 знято з обліку по запобіганню виникнення колективного трудового спору (конфлікту);

- у комунальному товаристві «Чернігівське тролейбусне управління», м. Чернігів (наказом відділення НСПП від 01.03.2011 р. № 22 знято з обліку по запобіганню виникнення колективного трудового спору (конфлікту).

У правове русло спрямовані шляхи усунення прогнозованих чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин:

- у відкритому акціонерному товаристві «Чернігівгазбуд» (взято на облік відділення НСПП 09.03.2011 р., знято - 06.04.2011 р.);

- у товаристві з обмеженою відповідальністю «Проектно-вишукувальний інститут «Чернігівагропроект» (взято на облік відділення НСПП 21.10.2010 р., знято - 11.04.2011 р.).

5. У зв’язку з довготривалим терміном невирішення прогнозованих проблемних питань, продовжує перебувати на контролі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та відділення НСПП стан справ:

- у відкритому акціонерному товаристві «Чернігівський завод радіоприладів», м. Чернігів (станом на 01.05.2011 р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам 6,52 млн. грн.);

- у закритому акціонерному товаристві „Підприємство Чернігівспецбуд”, м. Чернігів (станом на 01.05.2011 р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам 98,2 тис. грн.).

Прогноз стану соціально-трудових відносин,
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)
на виробничому рівні в розрізі видів економічної діяльності (галузей)

Прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому рівні здійснювалось на основі аналізу досягнутого рівня розвитку галузей економіки і очікуваних тенденцій його зміни, а також оцінки впливу на стан соціально-трудових відносин окремих підприємств, установ та організацій регіону.

1. Все ще не спроможна вийти на докризовий рівень промисловість регіону. Неефективна діяльність більшості підприємств, їх складний фінансово-економічний стан через низький рівень завантаженості виробничих потужностей, недостатня платоспроможність замовників та несвоєчасні розрахунки за продукцію і, як наслідок, - дефіцит обігових коштів продовжують негативно впливати на стан соціально-трудових відносин.

У квітні п.р. виробництво промислової продукції становило лише 92,0% відповідного періоду минулого року, а за підсумками січня-квітня – 99,3%. Так, збільшились обсяги продукції в більшості видів діяльності переробної промисловості (в середньому за січень-квітень 2011р. – на 4,5%), а також у виробництві та розподіленні електроенергії (на 1,1%), зменшились – у добувній промисловості (на 12,4%). Загальна кількість промислових підприємств, що одержали збиток, майже на 11% більше кількості підприємств, які одержали прибуток.

Незважаючи на те, що в галузі зайнята лише 1/5 середньооблікової кількості штатних працівників області, фінансові можливості підприємств були не в змозі забезпечити їх стабільну зайнятість. Як наслідок, у березні 2011 року.

- 5,3% найманих працівників перебували у відпустках без збереження заробітної плати (при середньообласному показнику – 1,2);

- до 15,4% працівників була застосована практика неповної зайнятості (середньообласний показник – 7,2%);

- в середньому одним штатним працівником відпрацьовано 138 год. робочого часу (78,9% норми);

- завантаження працівників, відповідно до тривалості робочого часу, становило 86,8% (47,6 тис. осіб).

Середня заробітна плата штатного працівника промисловості за березень 2011 року становила 2580 грн., що на 34,6% більше середнього рівня по регіону та на 24,7% більше аналогічного показника минулого року.

При цьому, найбільшу соціальну напругу та найгостріше реагування в трудових колективах підприємств, як і раніше, викликають наявна заборгованість із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати.

Станом на 01.05.2011 року в загальній структурі боргу із заробітної плати найманим працівникам 72,3% - борги промислового сектору економіки, у т.ч. 43,1% суми заборгували економічно активні промислові підприємства, а 48,5% - підприємства-банкрути. Порівняно з початком 2011 року, сума боргу зросла на 10,1%.

Зважаючи на загальні тенденції розвитку галузі, відділення НСПП прогнозує можливість подальшого ускладнення соціально-трудових відносин у трудових колективах окремих промислових підприємств:

відкритого акціонерного товариства «Чернігівський завод радіоприладів» (м. Чернігів);

державного підприємства «Чернігівторф» (м. Чернігів).

Відкрите акціонерне товариство «Чернігівський завод радіоприладів»
(м. Чернігів, вул. Одинцова, 25)

Підприємство перебуває на обліку відділення НСПП з березня 2009 року через наявність дестабілізаційного чинника - заборгованості із виплати заробітної плати (на момент постановки на облік: сума боргу - 2,78 млн. грн., середньоспискова чисельність працюючих – 3 тис. чол.).

Назва галузі – «Виробництво електричного та електронного устаткування». Вид економічної діяльності за КВЕД - 32.20.1. «Виробництво апаратури для трансляції та ретрансляції передач». Форма власності – приватна. Виконавчий директор з виробництва - Колесник Костянтин Іванович. Голова профспілкового комітету - Короткий Григорій Єгорович. Керуючий санацією – Литвин Валентин Васильович.

Тривала збитковість діяльності ВАТ «ЧеЗаРа» обумовлена, в першу чергу, недостатніми обсягами замовлень на виробництво основної рентабельної продукції – ракетно-космічної техніки. Через вузьку спеціалізацію підприємства, основними споживачами його продукції є підприємства космічної галузі, а збільшення обсягів замовлень можливо лише за умови державної підтримки.

З серпня 2008 року ВАТ «ЧеЗаРа» знаходиться в стадії визначення процедури з відновлення його платоспроможності, що прямо вплинуло на стан погашення кредиторської заборгованості, в т.ч. із виплати заробітної плати найманим працівникам. Підприємство звело до мінімуму виробничу діяльність, було скорочено близько половини найманих працівників, а ті, хто залишився періодично перебувають у вимушених відпустках з ініціативи адміністрації. Рівень соціальної напруги у трудовому колективі не зменшується протягом останніх двох років, періодично виникають передумови щодо здійснення протесних дій.

Середньомісячна заробітна плата працівників ВАТ «ЧеЗаРа» за березень 2011 року склала тільки 76,7% обласного показника та 57,0% середнього показника по промисловості.

Крім того, станом на 01.05.2011 року ВАТ «ЧеЗаРа» має найбільшу заборгованість із виплати заробітної плати в області – 6,53 млн. грн., що на 2,63 млн. грн. (67,4%) більше, ніж на початок року.

За інформацією Віце-президента-директора з економіки і фінансів підприємства від 18.05.2011 №417/1031, причиною збільшення заборгованості є затримка фінансування виготовлення продукції з боку підприємств-споживачів (ДП «КРМЗ» м. Київ, ДП «ЖРМЗ» м. Житомир, ВО «ПівденМаш» м. Дніпропетровськ). З метою покращення соціально-трудових відносин, керівництвом ВАТ «ЧеЗаРа» заплановане збільшення обсягів виробництва (І півріччя 2011 року – 56,3 тис. грн., ІІ півріччя – 116,4 тис. грн.), подальше удосконалення структури управління підприємством та зменшення невиробничих витрат, що дасть можливість виконати графік погашення заборгованості із заробітної плати.

Шляхами погашення заборгованості адміністрація визначає: надходження коштів від реалізації продукції та орендної плати, а також продаж об’єктів нерухомості і обладнання, що не використовується у виробництві.

Довготривалість невирішення проблемних питань, характер та динаміка стану соціально-трудових відносин, що склались у трудовому колективі ВАТ «ЧеЗаРа», свідчать про велику вірогідність їх подальшого загострення.

Ситуація на підприємстві перебуває на постійному контролі облдержадміністрації, Чернігівської міської ради, Деснянської районної у місті Чернігові ради, Федерації профспілкових організацій області та відділення НСПП.

Державне підприємство «Чернігівторф»
(м. Чернігів, вулю Борисенка, 35а)

Підприємство підпорядковано Українському концерну торф’яної промисловості “Укрторф” Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Форма власності – державна. Назва галузі – «Добувна промисловість». Вид економічної діяльності за КВЕД – 10.30.0 «Видобування та агломерація торфу». В.о. директора – Лещенко Микола Іванович. Голова профкому – Маковійська Тетяна Іларіонівна. Кількість працюючих – 26 чол.

В структуру ДП “Чернігівторф” входять 2 торфобрикетних заводи: Ірванцівський (Ічнянський район) та Смолинський (Чернігівський район), які є філіями підприємства. Протягом останніх років ДП “Чернігівторф” отримує збитки. Обсяги виробництва торфопродукції та попит населення і комунально-побутових споживачів зменшуються (на даний час річний обсяг видобутку торфу становить 50-90 тис. т.), внаслідок чого існує заборгованість по заробітній платі, по податках і зборах цільових фондів. Аналіз платоспроможності та ліквідності свідчить про високу вірогідність банкрутства підприємства.

Стан соціально-трудових відносин ДП «Чернігівторф» періодично перебуває на обліку відділення НСПП з питань запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту) і безпосередньо залежить від сезонного характеру реалізації продукції підприємства.

На даний час через наявність дестабілізаційного чинника - заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам в сумі 57,6 тис. грн., ДП «Чернігівторф» взято на облік у квітні 2011 року (до березня п.р. підприємство не працювало).

Як було з’ясовано в ході проведення узгоджувальної зустрічі з в.о. директора та головою профкому підприємства, питання погашення заборгованості із заробітної плати на державних підприємствах, у т.ч. на ДП «Чернігівторф», розглядалися в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України. Перед адміністрацією підприємства було поставлено завдання – повністю ліквідувати існуючу заборгованість із заробітної плати найманим працівникам до кінця травня 2011 року (факсограма від 30.03.2011 р. №01/19-0381).

Керівництво ДП «Чернігівторф» розпочало пошук додаткових ринків збуту продукції: проводяться тендера по постачанню торфобрикету в південні райони України. Незважаючи на здійснені заходи, заборгованість зростає і, станом на 01.05.2011 року становить 91,4 тис. грн.

Стан соціально-трудових відносин в трудовому колективі напружений, але контрольований адміністрацією та профспілковим комітетом.

З метою запобігання загострення ситуації відділення рекомендовано керівнику ДП «Чернігівторф» погодити з найманими працівниками всі питання, пов’язані з врегулюванням соціально-трудових відносин, вирішувати їх шляхом конструктивного діалогу з метою усунення будь-яких факторів, які можуть спровокувати трудовий колектив до застосування акцій соціального характеру.

Стан соціально-трудових відносин на ДП „Чернігівторф” перебуває на постійному контролі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування й відділення НСПП

Подальше ускладнення ситуації із виплатою заробітної плати на зазначених промислових підприємствах може привести до загострення соціальної нестабільності у трудових колективах. З метою стабілізації ситуацій, що склались, відділення в межах повноважень вживає необхідних заходів, передбачених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та нормативно-правовими актами НСПП.

2. Вкрай нестабільним залишається стан соціально-трудових відносин у колективах закладів освіти області, де бюджетне фінансування менше від потреб та законодавчо визначеного рівня.

В галузі працює більше 17% всіх найманих працівників (у березні п.р. середньооблікова кількість штатних працівників – 39821 чол. середня заробітна плата - 1733 грн. (90,4% середньообласного показника).

У 2010-2011 навчальному році функціонувало 661 загальноосвітніх навчальних закладів, з яких 507 – у сільській місцевості (76,7% загальної кількості). Майже половина сільських шкіл залишаються малокомплектними, що негативно впливає на організацію навчально-виховного процесу і не сприяє раціональному кадровому, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню їх діяльності.

Понад 25% вчителів області працюють з неповним навантаженням (середнє навантаження складає 0,86 ставки), причинами якого є:

- постійне скорочення посад, пов’язане із втратою учнівського контингенту через демографічну ситуацію: щорічні втрати учнівського контингенту - більше 6 тис. чол., працюючих – більше 1 тис. чол.;

- наявність в області трьох вищих навчальних закладів, які готують фахівців педагогічних професій (Ніжинський державний університет ім. М.В. Гоголя, Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка, Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я.Франка), за рахунок чого йде перенасичення ринку праці фахівцями.

Основними проблемними питаннями, що мали негативний вплив на загальний стан соціально-трудових відносин у трудових колективах закладів освіти області у І півріччі 2011 року, стали:

1) Невиконання Кабінетом Міністрів України домовленостей з Профспілкою працівників освіти і науки України, закріплених протоколом від 25.10.2010 щодо поширення 20%-ої надбавки для всіх категорій педагогічних працівників, що призвело до масових акцій протесту освітян 21-22 березня 2011 року. У всеукраїнській акції протесту в місті Києві взяли участь і представники Чернігівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки. В результаті, Урядом прийнята Постанова від 23.03.2011 № 373 щодо встановлення надбавки всім педпрацівникам з 01.09.2011.

2) Зменшення затверджених у місцевих бюджетах на 2011 рік видатків на освіту (919,9 млн. грн. проти 984,7 млн. грн. у 2010 році, що менше на 64,7 млн. грн., або на 6,6%). Однією з причин цього є зменшення розрахункових показників Мінфіну на одного вихованця системи дошкільної освіти порівняно з минулим роком на 5% (2010 р. – 6704,30 грн., 2011 р. – 6371,54 грн.), та зменшення видатків на одного учня системи загальної середньої освіти порівняно з минулим роком на 3,4% (2010 р. – 6259,35 грн., 2011 р. – 6043,70 грн.). У той же час, витрати на енергоносії, мінімальну заробітну плату продовжують зростати.

Другою причиною є недотримання рядом районних рад (Бахмацького, Менського, Новгород-Сіверського, Семенівського, Срібнянського районів) при затвердженні районних бюджетів фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, гарантованого державою.

Таким чином, за рахунок дотації з державного бюджету, розрахованої на учнів і дошкільників, фінансуються інші потреби згаданих районів.

Звертає увагу щорічне зменшення частки заробітної плати у структурі видатків на освіту (2009 р. – 80,4 %, 2010 р. – 79,5 %, 2011 – 77,6 %). У цілому, на 2011 рік по області затверджено видатків на оплату праці на 9,9 місяців. До кінця року не вистачає 151,6 млн. грн. (2,1 місячних фондів зарплати). Дефіцит видатків на оплату праці мають всі райони і міста. Найбільший дефіцит в місті Прилуки – 4,7 місячних фондів, місті Ніжині – 3,3, Варвинському районі – 3,6, Сосницькому – 3,4, Козелецькому – 3,2.

3) Наявність заборгованості із заробітної плати працівникам освіти (станом на 04.05.2011 заборгованість - 5,0 млн. грн., в т.ч.:

Варвинський район – 1287,0 тис. грн.;

Городнянський район – 1209,6 тис. грн.;

Семенівський район – 1021,7 тис. грн.;

Срібнянський район – 621,7 тис. грн.;

Сосницький район – 439,8 тис. грн.;

Ічнянський район – 358,1 тис. грн.;

Бобровицький район – 76,76 тис. грн.

Крім того, існувала незначна заборгованість працівникам дитячих дошкільних закладів, які фінансуються з сільських селищних бюджетів Бобровицького, Городнянського, Ічнянського, Менського, Срібнянського та Чернігівського районів.

4) Випадки направлення працівників освіти у відпустки без збереження заробітної плати, як це зроблено Бобровицькою міською радою по відношенню до працівників підпорядкованих дошкільних навчальних закладів.

5) Випадки недотримання законодавства про оплату праці в закладах і установах освіти. Наприклад, за результатами перевірок, тільки в місті Прилуки здійснені нарахування і виплати 21 педпрацівнику на загальну суму 29,4 тис. грн.

21.03.2011 року за ініціативи обласної організації профспілки працівників освіти і науки відбулась зустріч профспілкової сторони із заступниками голів облдержадміністрації та обласної ради, начальниками головного фінансового управління та управління освіти і науки облдержадміністрації, на якій були розглянуті проблемні питання фінансування галузі, невиконання роботодавцями вимог нормативно-правових актів. За результатами зустрічі досягнуто домовленостей щодо питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих органів влади (недопущення відправлення у відпустки без збереження заробітної плати, приведення штатних розписів дошкільних навчальних закладів Менського і Талалаївського районів у відповідність із Типовими штатами тощо).

Обласна організація профспілки працівників освіти і науки, облдержадміністрація, обласна рада та головне фінансове управління облдержадміністрації неодноразово надавали пропозиції Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Міністерству праці та соціальної політики України щодо змін до Формули розподілу міжбюджетних трансфертів, врахувавши специфіку області (велика територія, низька густота населення, розгалужена мережа установ освіти, низька наповнюваність класів у сільській місцевості та значне щорічне зменшення кількості учнів).

Отже, причинами ймовірного ускладнення стану соціально-трудових відносин у трудових колективах установ і закладів освіти області у ІІ півріччі 2011 року можуть стати:

1) Виникнення заборгованості із заробітної плати, зокрема допомоги на оздоровлення при виплаті щорічної відпустки, щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, передбаченої абз. 9 ч. 1 ст. 57 Закону України «Про освіту», витрат на відрядження.

2) Невиконання Кабінетом Міністрів України п. 2.22.1 Генеральної угоди на 2010-2012 роки щодо підвищення заробітної плати у бюджетній сфері, наближення у 2011 році середньорічного посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до середньорічної мінімальної заробітної плати.

3) Проведення владою непопулярних реформ, зокрема, у сфері пенсійного забезпечення.

4) Закриття навчальних закладів з метою економії бюджетних коштів. Більшість питань неможливо вирішити на місцевому рівні у зв’язку з віднесенням їх до компетенції Уряду або у зв’язку з обмеженістю місцевих бюджетів і потребою додаткових коштів з державного бюджету (або зміни бюджетного законодавства).

3. Оскільки Чернігівська область історично вважається аграрною, не може не викликати занепокоєння стан соціально-трудових відносин в галузі сільського господарства.

На 01.01.2011 в області функціонувало 1214 сільськогосподарських підприємств, з них 179 приватних підприємств, 382 господарських товариств, 57 сільськогосподарських виробничих кооперативів, 481 фермерських господарств та 115 інших, діяльністю яких є вирощування рослинних культур у поєднанні з тваринництвом (змішане сільське господарство).

Згідно статистичних даних за січень-квітень 2011 року індекс виробництва сільськогосподарської продукції не досяг рівня відповідного періоду минулого року і становив 97,6%.

В галузі на даний час задіяні 24,7 тис. осіб, що складає лише 11% загальної кількості найманих працівників регіону (для порівняння: у 2004 році – 63,2 тис. осіб). Майже 9% середньооблікової кількості штатних працівників у березні п.р. працювали з економічних причин у режимі неповного робочого дня (тижня). Їх середньомісячна заробітна плата була однією з найнижчих і становила 1229 грн. (64% середньо обласного показника).

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам галузі, яка виникає періодично і пов’язана із сезонним характером робіт, з початку року зменшилась на 106,2 тис. грн. (або в 7 разів) і на 01.05.2011 складала 35,1 тис. грн. (12,0 тис. грн. – у ТОВ «Компанія «Птах» Срібнянського району та 23,1 тис. грн. у СТОВ «Нове життя Новгород-Сіверського району).

Незважаючи на достатньо високий рівень охоплення виробничих і соціально-трудових відносин колективно-договірним регулюванням (на 01.01.2011 року - 97,5%), ефективність його у переважній більшості підприємств галузі є недостатньою, оскільки часто зустрічаються випадки, коли колективні договори містять положення, що суперечать нормам чинного законодавства та галузевих угод. Наприклад, лише в 183 (93%) сільськогосподарських підприємствах, що звітують до органів статистики, дотримуються положень Галузевої угоди з питань оплати праці і в них впроваджені мінімальні галузеві гарантії, передбачені діючим законодавством.

Об’єктивними факторами впливу на стан соціально-трудових відносин галузі виступають: сезонний характер робіт, низькі обсяги виробництва, фінансові проблеми та збитковість сільськогосподарських підприємств.

Серед чинників ускладнення фінансового стану сільськогосподарських підприємств – дефіцит обігових коштів, значні обсяги дебіторської і кредиторської заборгованості, застосування застарілих технологій та надмірна енергоємність виробництва, що впливає на збільшення собівартості продукції, неконкурентноспроможність виробленої продукції та відсутність ринків збуту, недостатня державна підтримка галузі.

Таким чином, аналіз ситуації, що склалась у сільському господарстві області показує, що це галузь з багатьма невирішеними проблемами, які можуть призвести до дестабілізації соціально-трудових відносин в колективах, створити передумови для виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

На стан соціально-трудових відносин сільського господарства області у ІІ півріччі 2011 року можуть вплинути наступні суб’єктивні чинники:

- збереження низького рівня заробітної плати;

- збільшення заборгованості із виплати заробітної плати;

- факти порушення колективних договорів та угод;

- загострення конкуренції між інвесторами щодо оренди земельних паїв.

Однак, специфіка галузі є такою, що навіть наявність вагомих причин для ускладнення відносин між найманими працівниками та власниками не призводить до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), так як стримуючими факторами виникнення організованої протестної поведінки працюючих залишаються:

- недостатня згуртованість,

- обмежений вибір робочих місць,

- побоювання втратити роботу за умов наявності безробіття,

- недостатня правова обізнаність найманих працівників,

- відсутність в ряді сільськогосподарських підприємств представників трудових колективів

- профспілкових організацій.

Все це призводить до того, що навіть при загостренні ситуації, конфлікти носять індивідуальний характер.

Для сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин у трудових колективах галузі сільського господарства, більш результативного розв’язання конфліктних ситуацій, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, об’єднанням профспілок та роботодавців в подальшому необхідно звернути увагу на підвищення рівня ефективності господарювання та розширення сфери виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств, створення нових робочих місць для незайнятого населення, цілеспрямованих заходів щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та за оренду земельних і майнових паїв.

Пріоритетними в галузі мають стати питання реалізації цінової політики шляхом відпрацювання механізмів вільного і прозорого ціноутворення на внутрішньому ринку сільськогосподарської продукції, технічне переоснащення сільськогосподарського виробництва через запровадження системи довготермінового низьковідсоткового кредитування сільськогосподарських підприємств, розширення зовнішніх ринків збуту сільськогосподарської продукції, підвищення її конкурентоспроможності, залучення потенційних інвесторів у агропромислову галузь. Об’єднання профспілок повинні стати гарантами соціального захисту працюючих.

Прогноз стану соціально-трудових відносин,
виникнення колективних трудових спорів(конфліктів)
на територіальному рівні

На основі результатів моніторингу стану соціально-трудових відносин підприємств, установ, організацій області, відділення НСПП прогнозує ймовірність погіршення соціального мікроклімату у трудових колективах міст Чернігів, Ніжин та Прилуки, стан діяльності господарського комплексу яких у 2011 році майже не змінився і залишається складним. При цьому головним дестабілізаційним чинником, як і раніше, є наявність заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам.

Станом на 01.05.2011 року сума зарплатного боргу у м. Чернігові склала 16,2 млн. грн. (63,8% загальнообласного показника), м. Прилуки – 3,87 млн. грн. (17%), м. Ніжині – 2,39 млн. грн. (7,1%).

У т.ч. економічно-активні підприємства м. Чернігова заборгували 6,21 млн. грн. (38,3% загальної суми заборгованості відповідної території), м. Прилуки – 3,50 млн. грн. (90,4%), м. Ніжина – 2,39 млн. грн. (100%).

Найбільші діючі підприємства-боржникі:

у м. Чернігові:

- ВАТ «Чернігівське Хімволокно» - 811,2 тис. грн.;

- Будівельно-монтажне управління «Житлобуд-1» ВАТ «Чернігівбуд» - 396,4 тис. грн.;

- ЗАТ «Архітектурна майстерня комплексного проектування» - 295,5 тис. грн.;

- ТОВ «Машинобудування і спеціальне промислове обладнання» - 280,4 тис. грн.;

- ВАТ «Готель «Градецький» - 459,6 тис. грн.;

-ТОВ «Чернігів-інвест» - 206,0 тис. грн.

у м. Прилуки:

- ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» - 2216,8 тис. грн.;

- ВАТ «КБ «Пожспецмаш» - 935,7 тис. грн.;

- ТОВ «Велмі Пром» - 304,7 тис. грн.;

- ЗАТ «Прилуцька швейна фабрика» - 220,1 тис. грн.

у м. Ніжині:

- ВАТ «Ніжинський механічний завод» - 251,1 тис. грн.;

- ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючих приладів» - 1189,4 тис. грн.

Занепокоєння викликає те, що серед підприємств-боржників є підприємства державної форми власності: ВАТ «Хімтекстильмаш», Дослідний завод ВАТ «Хімтекстильмаш», ЧВДП «Український державний геологорозвідувальний інститут», Філія «Чернігівська ДЕД» ДП «Чернігівоблавтодор», Факультет бізнесу державного вищого навчального закладу «Українська академія бізнесу та підприємництва», ДП «Чернігівторф».

Серед промислових підприємств, проти яких порушено справу про банкрутство, найбільші борги із заробітної плати мають:

- ВАТ «Чернігівський завод радіоприладів» - 6677,3 тис. грн. (м. Чернігів);

- ТОВ «Чернігівський завод будматеріалів» - 907,7 тис. грн. (м. Чернігів);

- Будівельне управління-1 АТФ «Укргазбуд» - 348,7 тис. грн. (м. Прилуки).

При цьому, ВАТ «ЧеЗаРа» та ТОВ «Чернігівський завод будматеріалів» заборгували 93% всіє заборгованості підприємств-банкрутів м. Чернігова.

З початку року відділення НСПП здійснювало заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на 14 підприємствах, в установах, організаціях м. Чернігова та на 1 підприємстві м. Ніжина. В результаті здійсненого аналізу динаміки соціально-трудових відносин виявлено, що основною причиною їх ускладнень є тяжкий фінансовий стан підприємств, що в свою чергу призводить до порушень чинного трудового законодавства:

- ч.1 ст.24 Закону України «Про оплату праці», ст. 115 КЗпП України щодо термінів виплати заробітної плати;

- ч.5 ст.97 КЗпП України щодо першочерговості виплати заробітної плати;

- ст.116 КЗпП України щодо терміну розрахунку зі звільненими працівниками;

- ст. 26 Закону України «Про відпустки» щодо порядку надання відпусток без збереження заробітної плати;

- ч. 3 ст. 96 КЗпП України щодо дотримання міжпосадових співвідношень при встановленні розмірів оплати праці;

- ст. 33 Закону України „Про оплату праці” щодо індексації заробітної плати в межах законодавчо встановленого прожиткового мінімуму.

Крім того з’ясовано, що упродовж І кварталу 2011 року майже всі промислові підприємства періодично працювали в режимі вимушеної неповної зайнятості, що було спричинено необхідністю скорочення затрат на оплату праці через відсутність стабільних замовлень на продукцію. Серед них такі бюджетоутворюючі підприємства, як ВАТ «Чернігівбуд» (м. Чернігів), ТОВ «Машинобудування і спеціальне промислове обладнання» (м. Чернігів), ВАТ «ЧеЗаРа» (м. Чернігів), ВАТ «Чернігівський річковий порт» (м. Чернігів), ТОВ «Мостовик» (м. Чернігів), Дочірне підприємство «Чернігівська пересувна механізована колона №59» ВАТ «Чернігівводбуд» (м. Чернігів), ВАТ «Облтеплокомуненерго» (м. Чернігів), ВП «Деревообробний комбінат» (м. Чернігів), ВАТ «Завод «Ніжинсільмаш» (м. Ніжин), ВАТ «Ніжинський механічний завод» (м. Ніжин), Державне підприємство «Ніжинський завод інженерного озброєння» (м. Ніжин), ЗАТ «Ніфар» (м. Ніжин), ВАТ «КБ «Пожспецмаш» (м. Прилуки), ЗАТ «Прилуцька швейна фабрика» (м. Прилуки).

Складним продовжує перебувати стан соціально-трудових відносин у трудовому колективі найбільшого боржника із виплати заробітної плати м. Ніжина - товаристві з обмеженою відповідальністю «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв». Станом на 01.05.2011 року найманим працівникам підприємства не виплачено заробітну плату у сумі 1189,4 тис. грн. (за жовтень 2008 – лютий 2011 років). Перспектив погашення заборгованості на даний час немає, оскільки підприємство не здійснює виробничу діяльність.

На ряді підприємств має місце недотримання визначеного законодавством мінімального рівня заробітної плати. Так, в проектно-виробничій філії ДП «Чернігівоблавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», у ТОВ «Чернігівпобутсервіс», ЖПП ВАТ «Чернігівбуд» посадові оклади деяких працівників були встановлені нижче установленого ЗУ «Про Державний бюджет України на 2011 рік» розміру мінімальної заробітної плати.

Далі погіршується ситуація з виплатою заробітної плати у публічному акціонерному товаристві «Прилуцький завод «Білкозин» (м. Прилуки), що може спровокувати виникнення акцій протесту найманих працівників: на 01.05.2011 року зарплатний борг зріс до 2216,8 тис. грн. (на 01.01.2011 – 1691,1 тис. грн.). Поточна заробітна плата не виплачується.

Однією із суб’єктивних причин ускладнень соціально-трудових відносин може стати питання атестації робочих місць за умовами праці. Наприклад, тільки у 89% підприємств з шкідливими і важкими умовами праці м. Чернігова проведено атестацію.

Виникнення конфліктних ситуацій, що можуть перерости у колективні трудові спори (конфлікти) на деяких підприємствах, в установах, організаціях зазначених територій може спровокувати подальше нехтування їх керівників норм трудового законодавства. До певних ускладнень стану соціально-трудових відносин приводить і недостатня активність профспілкових організацій щодо захисту прав найманих працівників.

Висновки та пропозиції

За прогнозними висновками відділення НСПП, виникнення ускладнень соціально-трудових відносин, колективних трудових спорів (конфліктів) у трудових колективах підприємств, установ, організацій області ІІ півріччі 2011 року можливо:

на виробничо - галузевому рівні:

в галузі промисловості:

у відкритому акціонерному товаристві «Чернігівський завод радіоприладів» (м. Чернігів);

у державному підприємстві «Чернігівторф» (м. Чернігів).

в галузі сільського господарства;

в установах та закладах освіти

на територіальному рівні: в містах Чернігів, Прилуки, Ніжин.

На ймовірність погіршення стану соціально-трудових відносин у прогнозованому періоді впливатиме наявність об’єктивних факторів, серед яких:

- складний фінансовий стан виробництва;

- недостатнє бюджетне фінансування;

- значні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості;

- недостатність обігових коштів;

- відсутність або низький попит на продукцію;

- невисокий відсоток інвестицій у розвиток виробництва;

- несвоєчасне та формальне реагування відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Факторами суб’єктивного характеру ускладнення стану соціально-трудових відносин можуть бути:

- наявність заборгованості із виплати заробітної плати;

- низький рівень заробітної плати в ряді галузей та районів області;

- незабезпечення продуктивної зайнятості працюючих;

- незабезпечення в повній мірі соціальних гарантій і пільг, передбачених чинним законодавством;

- невиконання власниками положень колективних договорів, угод, узгоджених графіків погашення заборгованості із заробітної плати, незабезпечення належних умов праці та її охорони;

- нереагування або формальне реагування частини власників на ускладнення стану соціально-трудових відносин;

- недостатня правова обізнаність працюючих з порядком вирішення вимог найманих працівників, передбаченим Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- пасивна позиція представницьких органів найманих працівників;

- прагнення сторін соціально-трудових відносин використати конфлікт як засіб привернення уваги до ситуації, що склалась без дотримання вимог чинного законодавства.

Беручи до уваги весь комплекс позитивних і негативних причин, які, ймовірно, будуть діяти і впливати на стан соціально-трудових відносин на підприємствах, в організаціях і установах у ІІ півріччі 2011 року, відділення НСПП, в межах визначених повноважень, у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок і роботодавців й надалі буде здійснювати заходи, спрямовані на своєчасне усунення чинників дестабілізації соціально-трудових відносин з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та акцій соціального протесту.

Стабільність стану та динаміки соціально-трудових відносин між найманими працівниками і роботодавцями або ступінь їх ускладнення в значній мірі залежать від соціально-економічного становища виробничого потенціалу районів і міст, результатів фінансово-економічної діяльності господарюючих суб’єктів, оперативності та дієвості організаційно-управлінського реагування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на випадки погіршення соціальної стабільності у трудових колективах.

За результатами моніторингу стану соціально-трудових відносин на підприємствах, установах та організаціях об’єктивними причинами виникнення конфліктних ситуацій в трудових колективах залишаються:

- складний фінансовий стан багатьох підприємств; низький рівень продуктивності праці; значні, з тенденцією до зростання в окремих галузях, обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості;

- неефективна діяльність деяких підприємств, збитковість виробництва; обмеженість інвестиційних можливостей;

- несвоєчасні або не в повному обсязі розрахунки суб’єктів господарювання за поставлену продукцію, товари та отримані послуги;

- недосконалість податкової, цінової політики, невідповідність діючих тарифів на товари та послуги їх реальній собівартості;

- обмежене фінансування, недофінансування місцевими та державним бюджетами передбачених законодавством відповідних призначень, несвоєчасне надходження субвенцій на відшкодування витрат підприємств, дотацій на компенсацію збитків підприємств через державне регулювання цін і тарифів.

Основні суб’єктивні чинники дестабілізації соціально-трудових відносин, які викликають зростання протестної поведінки найманих працівників:

низький рівень оплати праці (середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника за травень 2011 року становила 1955 грн., що на 24% менше середньоукраїнського показника. Найнижчий її рівень – у працівників рибальства і рибництва (1095 грн.) та готелів і ресторанів (1495 грн.);

існуюча заборгованість із заробітної плати та недостатні темпи її погашення, порушення термінів виплати поточної заробітної плати (загальна сума невиплаченої заробітної плати в області на 01.06.2011 р. становила 26,99 млн. грн. (125,9% заборгованості на початок поточного року). Найбільша заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності припадає на підприємства промисловості, що становить 71,8% від загальної суми боргу (19,39 млн. грн.) та організації, що займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжирингом та наданням послуг підприємцям – 11,6% від загальної суми боргу (3,13 млн. грн.);

наявне безробіття працездатного населення (кількість зареєстрованих безробітних на 01.06.2011 р. становила 18,0 тис. осіб (122,5% до 01.06.2010), або 32,0% всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП);

практика застосування на окремих підприємствах, установах та організаціях вимушеної неповної зайнятості, робота в умовах неповного робочого дня (тижня) (у квітні п.р. найбільше не працювали через відпустки без збереження заробітної плати в промисловості (5,1% зайнятих в цьому виді економічної діяльності), а скорочений режим роботи підприємств найпоширенішим був у дослідженнях і розробках (36,3%), будівництві (31,2%), промисловості (14,1%). Надлишок робочої сили на виробництві зумовлює тиск на ринок праці, оскільки працівники, які вимушено працюють за скороченим графіком роботи, за певних умов можуть поповнити категорію безробітних);

порушення соціальних та трудових прав найманих працівників на підприємствах, щодо яких реалізовувалися процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (станом на 01.06.2011 р. майже 40% всієї суми невиплаченої заробітної плати складали борги підприємств-банкрутів, що становило 7,67 млн. грн.);

порушення трудового законодавства про працю (недотримання рекомендацій Генеральної та галузевої угод в частині оплати праці; порушення термінів виплати поточної заробітної плати; неврегульованість міжпосадових (міжкваліфікайних) співвідношень в оплаті праці, невчасне проведення індексації заробітної плати в межах прожиткового мінімуму; невиплата доплат, надбавок за шкідливі і особливо шкідливі умови праці, за роботу в надурочний час, у нічну зміну, святкові та неробочі дні тощо);

небажання окремих власників вчасно реагувати на вимоги найманих працівників у передконфліктний період, вирішувати колективні трудові спори шляхом проведення примирних процедур;

невиконання чи лише часткове виконання власником або його представником попередніх угод з найманими працівниками; графіків погашення заборгованості по заробітній платі тощо.

Наявність кожного із зазначених чинників сприяє виникненню випадків ускладнення стану соціально-трудових відносин. Наявна заборгованість із виплати заробітної плати лишається однією з головних причин дестабілізації відносин у трудових колективах підприємств, оскільки заробітна плата – одна з головних економічних категорій, яка поєднує інтереси працівників, підприємців та держави і безпосередньо впливає на рівень життя населення. Проблема несвоєчасної виплати заробітної плати – одна з найгостріших соціальних проблем.

На кожному підприємстві, на яких відділення здійснює заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) заробітна плата не виплачується або виплачується не в повному обсязі. Безперечно, що належний рівень заробітної плати та своєчасна її виплата є одним із основних джерел інвестицій і підтримки економіки нашої області, забезпечення перспектив стійкого економічного розвитку і суттєвого підвищення життєвого рівня громадян.

Впродовж звітного періоду посилена увага відділення НСПП приділялась пошуку шляхів усунення дестабілізаційних чинників цивілізованим правовим шляхом із застосуванням примирно-переговорних процедур в рамках діючого законодавства та Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».