back

17-06-2008 17:37


Безкоштовне медичне обслуговування

Адміністративний орган: Управління охорони здоров`я обласної державної адміністрації

14000, м.Чернігів, вул.Щорса 1-б тел.-факс: 4-01-82, Е- mail : zdrav@cn.ukrpack.net

Нормативні документи, що регулюють надання послуги:

Конституція України Ст.49 "Громадяни України мають право на медичну допомогу, охорону здоров`я та медичне страхування"

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров`я" Ст. 35 Види лікувально-профілактичної допомоги

.  "Держава гарантує подання доступної соціально-прийнятої первинної лікувально-профілактичної допомоги населенню, що передбачає консультацію лікаря, просту діагностику і лікування основних найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь, профілактичні заходи, направлення пацієнта для подання спеціалізованої допомоги.

.  Спеціалізована  (вторинна) лікувально-профілактична допомога подається лікарями, які мають відповідну спеціалізацію і можуть забезпечити більш кваліфіковане консультування, діагностику профілактику і лікування, аніж лікарі загальної практики.

.  Високоспеціалізована (третинна) лікувально-профілактична допомога подається лікарем або групою лікарів, які мають відповідну  підготовку у галузі складних для діагностики і лікування захворювань, у разі лікування хвороб, що потребують  спеціальних  методів діагностики та лікування, а також з метою встановлення діагнозу і проведення лікування захворювань, що рідко зустрічаються.

Ст.33 "Основ законодавства України про охорону здоров`я"

. Громадянам України надається лікувально-профілактична допомога поліклініками, лікарнями, диспансерами клініками науково-дослідних інститутів та іншими акредитованими закладами охорони здоров`я, службами швидкої медичної допомоги а також окремими медичними працівниками, які мають відповідний дозвіл

Короткі консультативні відомості:

.   Медичну допомогу мешканцям області надають мережа сільських лікарських амбулаторій (94), дільничних лікарень (32), ФАП (721), районних лікарень (16), міських лікарень (6), обласних медичних закладів (20), санаторії (3) та інші заклади в загальній кількості 959, які становлять систему медичної допомоги області.

.   Поряд з державною системою медичну допомогу надають недержавні (приватні) заклади та окремі фізичні особи, що мають дозвіл (ліцензію) на здійснення медичної діяльності. Переважно це стоматологічна допомога.

Населенню України медична допомога надається мережею амбулаторно-поліклінічних, стаціонарних та спеціалізованих закладів. В усіх лікувально-профілактичних закладах системи охорони здоров`я надається гарантований рівень медичної допомоги, який визначений постановою КМУ від 11.07.02 N 955 "Про затвердження програми надання громадянам гарантованої державної безоплатної медичної допомоги". В лікувально-профілактичних закладах усіх типів впроваджені в роботу тимчасові галузеві стандарти якості надання медичної допомоги, де визначено обсяги діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур, які виконуються в амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних закладах для дорослого та дитячого населення. Зазначені нормативи затверджені відповідними наказами МОЗ України ( N 226 від 27.07.98, N 502 від 28.12.02, N 503 від 28.12.02, N 507 від 28.12.02, N 191 від 05.05.03).

Надання медичної допомоги пільговим верствам населення, які визначені чинним законодавством, є пріоритетним. Категорії населення, перелік захворювань, у разі амбулаторного лікування яких, лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються на пільгових умовах, визначені Постановою КМУ від 17.08.98 N 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення."

Для медикаментозного забезпечення пільгових категорій сформована мережа аптечних закладів, які надають усі види фармацевтичних послуг населенню та лікувально-профілактичним закладам.

Інформація МОЗ про безкоштовне лікування дітей з ураженнями нервової системи

Захворювання нервової системи частіше, ніж інша патологія, спричиняють дитячу інвалідність. Це, передусім, дитячий церебральний параліч, епілепсія та епілептичні синдроми, спадкові та дегенеративні хвороби нервової системи. Профілактичні заходи, рання діагностика, лікування та рання реабілітація можуть запобігти формуванню дитячої інвалідності та сприяти покращанню здоров`я нації. Організація і практичне впровадження в Україні сучасної системи перинатальних центрів та медико-соціальної реабілітації дітей стає приоритетним напрямком у вирішенні цієї проблеми.

Провідною установою у даному напрямку є Український медичний центр реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи МОЗ України, створений у вересні 1996 року при співробітництві українських та німецьких медиків.

У Центрі надають висококваліфіковану консультативно-діагностичну та лікувально-реабілітаційну допомогу дітям з будь-якого регіону України.

Захворювання, які лікують у Центрі:

- органічні пре- і перинатальні ураження нервової системи із гідроцефальним, судомним епілептичним, бульварним, псевдобульбарним синдромами, а також руховими порушеннями (парези, паралічі, гіперкінези ), затримками статокінетичного та психомовного розвитку;

- дитячий церебральний параліч;

- наслідки перенесених менінгітів, енцефалітів, мієлітів, поліомієліту та поліомієлітоподібних захворювань, полірадікулоневропатій , невритів, неспецифічних захворювань нервової системи, вроджених інфекційних уражень нервової системи (токсоплазмоз, цитомегалія та інші);

- наслідки перенесених постнатальних гострих порушень мозкового кровообігу, травматичних ушкоджень головного, спинного мозку та периферичної нервової системи;

- залишкові явища після нейрохірургічних операцій, які вимагають реабілітаційного лікування;

- епілепсія та епілептичні синдроми;

- спадково-дегенеративні хвороби нервової системи;

- захворювання та вади нервової системи та опорно-рухового апарату, які підлягають нейроортопедичній корекції.

Хворі діти направляються на консультацію в Центр лікувально-профілактичними закладами (відповідно до показань та протипоказань). Батькам необхідно мати виписку з історії розвитку і хвороби дитини та результати лабораторних досліджень: загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, електрокардіограму.

Лікування дітей безкоштовне.

Центр працює щоденно з 9.00 до 17.00, окрім суботи, неділі та святкових днів.

Адреса центру: м. Київ, вул. Богатирська, 30. Телефон реєстратури: (044) 412-05-78.

Останні новини

Анонси


 

 

 

Погода