17-06-2008 16:14


Витяг з Житлового кодексу

розділ IV "ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СХОРОННОСТІ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ, ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ"

 Стаття 175. Забезпечення схоронності житлового фонду

Державні і громадські органи, підприємства, установи, організації, службові особи зобов`язані дбати про схоронність житлового фонду та підвищення його благоустрою.

Стаття 176. Обов`язки наймодавця по забезпеченню схоронності житлового фонду

Наймодавець зобов`язаний своєчасно провадити ремонт жилих будинків, забезпечувати безперебійну роботу інженерного обладнання будинків і жилих приміщень, належне утримання під`їздів, інших місць загального користування будинків і придомової території. Такі ж обов`язки покладаються на житлово-будівельні кооперативи.

Капітальний ремонт жилих будинків, технічне обслуговування їх інженерного обладнання, а також поточний ремонт жилих приміщень, що його зобов`язаний провадити наймодавець (житлово-будівельний кооператив), здійснюються відповідно до правил користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і придомової території, правил і норм технічної експлуатації житлового фонду.

Невиконання наймодавцем (житлово-будівельним кооперативом) обов`язків по ремонту жилого приміщення у випадках, викликаних невідкладною необхідністю, дає наймачеві жилого приміщення (члену житлово-будівельного кооперативу) право провести ремонт і стягнути з наймодавця (житлово-будівельного кооперативу) вартість ремонту або зарахувати її в рахунок квартирної плати (внесків на експлуатацію і ремонт будинку кооперативу).

Стаття 177. Обов`язки громадян по забезпеченню схоронності жилих будинків

Громадяни зобов`язані забезпечувати схоронність жилих приміщень, бережно ставитися до санітарно-технічного та іншого обладнання, до об`єктів благоустрою, додержувати правил утримання жилого будинку і придомової території, правил пожежної безпеки, додержувати чистоти і порядку в під`їздах, кабінах ліфтів, на сходових клітках і в інших місцях загального користування.

Наймачі жилих приміщень на умовах і в порядку, що визначаються законодавством Української РСР, повинні провадити за свій рахунок поточний ремонт жилих приміщень, а при звільненні приміщення - здати його в належному стані. Такі ж обов`язки покладаються на членів житлово-будівельного кооперативу.

Якщо необхідність у проведенні внутріквартирного поточного ремонту викликана пошкодженням частин будинку, інженерного обладнання або зв`язана з капітальним ремонтом будинку чи його конструктивних частин, цей ремонт провадиться наймодавцем (житлово-будівельним кооперативом) або за його рахунок.

Перелік робіт, що належать до внутріквартирного поточного ремонту, встановлюється правилами користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і при домової території та Типовим договором найму жилого приміщення.

Стаття 178. Сприяння громадянам у проведенні поточного ремонту жилих приміщень

Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів подають громадянам допомогу в проведенні поточного ремонту жилих приміщень. Таку допомогу подають громадянам також підприємства, установи, організації, у віданні яких перебувають жилі будинки.

Стаття 179. Додержання вимог Правил користування приміщеннями жилих будинків і прибудинковими територіями

Користування будинками (квартирами) державного і громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів, а також приватного житлового фонду та їх утримання здійснюється з обов`язковим додержанням вимог Правил користування приміщеннями жилих будинків і прибудинковими територіями, які затверджуються Кабінетом Міністрів України. ( Стаття 179 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3187-12 від 06.05.93 )

Стаття 180. Експлуатація та ремонт державного житлового фонду в містах і селищах міського типу

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік експлуатація та ремонт державного житлового фонду (незалежно від відомчої належності) у містах і селищах міського типу здійснюються єдиними житлово-експлуатаційними і єдиними ремонтно-будівельними службами в порядку, встановлюваному Радою Міністрів СРСР і Радою Міністрів Української РСР.

Стаття 181. Технічне обслуговування та ремонт будинків громадського житлового фонду і будинків житлово-будівельних кооперативів

Державні житлово-експлуатаційні і ремонтно-будівельні служби здійснюють за договором технічне обслуговування та ремонт будинків громадського житлового фонду і будинків житлово-будівельних кооперативів. Оплата витрат, зв`язаних з обслуговуванням та ремонтом зазначених будинків, провадиться за ставками або на умовах, установлених для обслуговування та ремонту будинків державного житлового фонду.

Стаття 182. Експлуатація та ремонт житлового фонду в сільській місцевості

Експлуатація та ремонт жилих будинків, що належать колгоспам, радгоспам та іншим підприємствам, установам, організаціям, розташованим у сільській місцевості, здійснюються їх житлово-експлуатаційними і ремонтно-будівельними службами. У разі відсутності таких служб експлуатація та ремонт зазначених будинків здійснюються житлово-експлуатаційними і ремонтно-будівельними організаціями місцевих Рад народних депутатів.

Стаття 183. Планування капітального ремонту державного житлового фонду

У державних планах економічного і соціального розвитку Української РСР встановлюються завдання виконавчим комітетам обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів, міністерствам, державним комітетам і відомствам Української РСР по капітальному ремонту житлового фонду, що перебуває у їх віданні.

Стаття 184. Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт державного житлового фонду

Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт (поточний і капітальний) житлового фонду місцевих Рад народних депутатів здійснюється за рахунок коштів житлово-експлуатаційних організацій, а в разі недостачі цих коштів - за рахунок державного бюджету.

Фінансування затрат на експлуатацію та поточний ремонт відомчого житлового фонду здійснюється за рахунок коштів житлово-експлуатаційних організацій, підпорядкованих підприємствам, установам, організаціям, а в разі недостачі цих коштів - за рахунок коштів відповідних підприємств, установ, організацій. Капітальний ремонт відомчого житлового фонду здійснюється за рахунок призначених для цього коштів відповідних підприємств, установ, організацій.

Стаття 185. Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт громадського житлового фонду

Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт громадського житлового фонду здійснюється за рахунок власних коштів володільців фонду.

Стаття 186. Фінансування затрат, зв`язаних з експлуатацією та ремонтом нежилих будівель і нежилих приміщень у жилих будинках

Затрати, зв`язані з експлуатацією та ремонтом перебуваючих на балансі житлово-експлуатаційних організацій окремих нежилих будівель і нежилих приміщень у жилих будинках, призначених для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру, а також матеріально-технічне забезпечення їх експлуатації та ремонту враховуються при плануванні господарської діяльності житлово-експлуатаційних організацій.

Стаття 187. Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт будинків житлово-будівельних кооперативів

Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт будинків житлово-будівельних кооперативів здійснюється за рахунок коштів кооперативів.

Розміри внесків членів житлово-будівельних кооперативів на проведення капітального ремонту жилих будинків кооперативів установлюються Радою Міністрів Української РСР.

Стаття 188. Матеріально-технічне забезпечення експлуатації та ремонту житлового фонду

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік матеріально-технічні ресурси, необхідні для експлуатації та ремонту державного і громадського житлового фонду та фонду житлово-будівельних кооперативів, виділяються відповідно до норм їх витрачання Радам Міністрів союзних республік, міністерствам, державним комітетам і відомствам СРСР у порядку, встановлюваному Радою Міністрів СРСР.

Проблема перепланування житла

Питання перепланування і переобладнання квартир, що знаходяться у власності громадян, (так звані "євроремонти"), набуло великої актуальності.

Необхідно зазначити, що в Україні за радянських часів весь житловий фонд формувався виходячи з вимог стандартної квартири з мінімальним комфортом, щоб порівняно всім вистачало. І тому сьогодні, коли йде приватизація квартир, коли власник квартири хоче створити собі належні сучасні умови для проживання, головною проблемою його постає питання: як провести перепланування і переобладнання квартири, яка будувалась за радянських часів згідно з нормами і правилами того часу. Тим більше, що держава з свого боку, віддавши квартири у власність громадянам, абсолютно нічого вже не може зробити, щоб модернізувати їх відповідно до сучасних потреб та умов. Цим вже має займатись власник, який залишається з проблемою один на один. Але це потрібно робити так, щоб не нашкодити будинку, в чому, власне, і полягає основна проблема.

Люди наймають "підпільних" дизайнерів, які, не ставлячи підписи під своїми проектними рішеннями, не укладаючи офіційних угод, виконують дизайнерські роботи по переплануванню та переобладнанню квартир, догоджаючи власнику, не знаючи конструктивних особливостей того чи іншого будинку (і не намагаючись їх дізнатись). Крім них, наймаються "підпільні" будівельники,

Всім зацікавленим особам слід знати, що дозволи на перепланування і переобладнання квартир видаються районними держадміністраціями (міськрадами). Сюди треба звертатись з відповідною заявою, яку розглянуть спеціально для цього створені служби та відділи. Питання вирішується, звісно, не відразу: необхідно виконати комплекс проектних робіт, узгодити цей проект і, якщо буде прийняте позитивне рішення, видається розпорядження про надання дозволу. Необхідно зазначити, що перепланування - це такий вид робіт, який не веде до зміни конструктивних елементів будинку, тобто можна змінювати лише розміщення внутрішніх перегородок, дверей, санітарно-технічне обладнання.

В кожній райдержадміністрації для вирішення цих питань створені міжвідомчі комісії, які розглядають клопотання чи заяви власників квартир, приймають протокольне рішення, яке затверджується райдержадміністрацією і видається дозвіл у вигляді розпорядження на проведення перепланування, переобладнання квартир. До складу міжвідомчої комісії входять представники пожежного нагляду, санітарного нагляду, архітектури. Якщо потрібно проводити якісь роботи, наприклад, по опаленню, працює відповідний спеціаліст по тепломережам, або ж з будь яких інших служб, що можуть бути причетні до даного процесу. До заяви додається документ, що затверджує право власності на квартиру і погодження з власниками сусідніх квартир, які знаходяться під ним або над ним, або з боків, а також проект, за яким власник має все робити.

Порядок перепланування і переобладнання квартири, що належить громадянину, визначений статтею 152 Житлового кодексу України, де значиться: "Переобладнання і перепланування житлового будинку, квартири, що належить громадянину на правах приватної власності, проводиться з дозволу райдержадміністрацій". Крім того, є "Правила користування приміщеннями житлових будинків і прибудинкових територій", затверджені Кабміном. Якщо людина допускає порушення таких правил, то відповідно до статті 152 адміністративного Кодексу вона підлягає накладенню штрафу і за вимогою житло-експлуатаційної організації повинна усунути допущені пошкодження будинку за свій рахунок. Адже, якщо проводиться самовільне перепланування, це розглядається не тільки як порушення, але і як нанесення саме пошкоджень конструкціям будинку. За рахунок власника ЖЕО призначається експертиза для оцінки впливу виконаних несанкціонованих робіт на технічні конструкції будинку.

Всі квартири поетажно інвентаризуються і заносяться в так звані інвентаризаційні справи.

Облік приміщень і монтажних планів будинків ведеться в бюро технічної інвентаризації. Передача безоплатно у власність, дарування, продаж здійснюються на підставі довідок характеристик БТІ. Для того, щоб видати довідку, проводиться контрольний огляд і, якщо виявляються зміни в планувальних показниках квартири, довідка не видається. Взагалі, в період проведення таких несанкціонованих робіт посадові особи житло-експлуатаційних організацій, що здійснюють технагляд за станом будинку і його утримання, повинні такі речі відслідковувати і приймати всі відповідні заходи, щоб факт самовільного перепланування перестав про себе нагадувати.

Існує порядок, що до таких квартир можна застосовувати радикальні заходи: відключати від різних життєво важливих інженерних мереж (газ, вода, електрика), не допускати сторонніх людей та будівельників в будинок. Адже в квартиру зараз потрапити досить проблематично - існує конституційна норма недоторканності приватного житла, чим і користуються правопорушники. Тут допоможе хіба що санкція прокурора, але якщо помічене проведення незаконних робіт, а це видно неозброєним оком, то ЖЕУ має всі повноваження не впускати до будинку таких будівельних працівників, включаючи виставлення біля дверей під`їзду охорони. Розмір штрафу не залежить від обсягів проведених робіт і складає: три неоподаткованих мінімуми для громадян, і сім - для посадових осіб. Та відновлення первинного стану квартири відбувається все одно за рахунок правопорушника.

Взагалі проводити перепланування не так просто, як здається. Тут вистачає проблем. Наприклад, основна, це стан будинку і його конструктивних особливостей. Зараз є старі будинки, в яких існує дерев`яне перекриття. Інколи навіть при наявності проекту бувають серйозні проблеми. Дерев`яне перекриття досить сильно може прогинатись при проведенні перепланування, а це приводить до того, що на стелі і стінах нижнього поверху виникають тріщини і зсуви. Тобто потрібно вже в такому випадку виконувати комплекс заходів по забезпеченню стійкості перекриттів під час робіт. Роботи по переплануванню, як правило, пов`язані з переносом перегородок або їх розбиранням, переносом дверей, збільшенням площі кухні, санвузла.

В будинках з залізобетонним перекриттям проблем менше, але теж треба відслідковувати, щоб санвузли, наприклад, розміщувались над санвузлами. Адже норми не допускають, щоб хоча б частина санвузла знаходилась над житловим приміщенням або над кухнею сусіда: присутність шуму і протікання води, постійне змивання не відповідають умовам проживання. Друга проблема: інколи під виглядом перепланування виконується реконструкція будинку, тобто зносяться несучі стіни. Коли вносяться зміни в стіни, які несуть основне навантаження, робляться навіть прорізи, будь-які отвори без попереднього обстеження і розрахунків спеціалістів - це приводить конструкцію в негативний стан і інколи приводить навіть до обвалів. "Шабашники", щоб догодити господарю-замовнику, частенько безвідповідально "рубають" несучі стіни, ховають в них всі комунікації - труби опалення, води і навіть, іноді, газу, роблять підвісні стелі і вікна на всю висоту приміщення. Це вже вважається руйнуванням конструкції, а не просто порушенням. Цим люди роблять собі не краще, а навпаки, гірше.

Після євроремонтів в квартирах, дозволів на проведення яких не надавалося, можливі численні пошкодження (крім того, витрачено значні кошти людей), і може статися, що такий будинок відновленню не підлягатиме. Люди просто самі рубають гілку, на якій сидять. То чи не варто відразу зробити все як слід, і не кусати потім лікті, дивлячись на те, що колись було вашим житлом?