back

Староста — герой нового часу

22-04-2016 | 09:39

Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади, процес децентралізації створює нові умови, в яких ми житимемо у подальшому.

Отже, громади об’єднуються, укрупнюються. Однак, одним з побоювань жителів сільської місцевості, в яких зникають сільські ради є перестороги щодо настання безвладдя та занепаду їх населених пунктів. Причому побоювання звучать і з боку тих селян, які від своєї сільради ніколи і не бачили особливої роботи та ентузіазму. Але їх морально заспокоював факт наявності приміщення з прапором та представників влади, які сидять у цьому приміщенні, отримуючи зарплату з державних дотацій.

Можемо заспокоїти, сільські території в об’єднаних громадах без максимально наближеної до людей влади не залишаться, бо у них буде староста.

 

Хто він?

Староста — це лідер, якому громада села висловила підтримку. Він - нова посадова особа місцевого самоврядування, нова інституція, створена для того, щоб інтереси всіх жителів сіл в об’єднаних територіальних громадах були належним чином представлені. Щоб соціальні, побутові та інші потреби мешканців села були задоволені. Щоб проблеми місцевого значення вирішувалися швидко, відкрито, зрозуміло...

Староста обирається на строк повноважень ради об’єднаної громади, є членом її виконавчого комітету, представляє в ньому інтереси жителів села, здійснює комунікацію між владою та громадою села.

Староста має робоче місце на території села або одного з сіл, де він обирався. У нього — чіткий графік роботи, зручний для жителів. Він організовує заходи у селі, відслідковує проблеми громади та пропонує варіанти їх вирішення.

Також староста відповідає за активізацію громади у прийнятті рішень, працює з місцевими громадськими об’єднаннями.

 

Які повноваження у старости?

Староста має як визначені державою повноваження (прописані у законах «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про добровільне об’єднання територіальних громад»), так і надані радою громади (визначені у  статуті об’єднаної громади та у затвердженому місцевою радою положенні про старосту).

Функції старости за законодавством загалом такі:

- сприяє жителям села у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування, здійснення нотаріальних дій (різноманітні довідки, допомога в оформленні та отриманні адміністративних і соціальних послуг);

- бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;

- вносить пропозиції до виконавчого органу об’єднаної громади з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів об’єднаної тергромади, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

- здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.

У Положенні про старосту визначається порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

Його функції нагадують функції американських шерифів, про яких ми знаємо з вестернів та з пригодницької літератури. Фактично, вони є такими, що при належному виконанні забезпечують беззаперечний авторитет та повагу, але ж і великі зобов’язання перед людьми.

В запропонованому експертами примірному положенні про старосту зокрема записано таке:

- шанобливо ставиться до жителів села (селища) та їхніх звернень до органів місцевого самоврядування;

- здійснює моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, громадським правопорядком;

- здійснює моніторинг за дотриманням прав і законних інтересів жителів села (селища) у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу;

- не допускає дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

- виконує інші обов’язки, визначені Положенням про старосту, статутом об’єднаної територіальної громади, актами органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади.

 

Хто і як контролюватиме старосту?

Які механізми проти того, аби староста перетворився на так званого «місцевого князька»?

Графік та розпорядок його роботи, механізм припинення повноважень, як, хто і в який спосіб його контролюватиме – усе це також прописується самою громадою в Положенні про старосту.

Наприклад, так:

- При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями села (селища), відповідальним – перед радою об’єднаної територіальної громади.

- Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями села (селища) на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради об’єднаної територіальної громади зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

- Повноваження старости … можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

- Повноваження старости за наявності підстав можуть бути припинені достроково за пропозицією, внесеною в порядку місцевої ініціативи двома третинами жителів села (селища), які мають право голосу, належать до відповідної територіальної громади та зареєстровані на території відповідного населеного пункту (села або селища), або за ініціативи однієї третини депутатів від загального складу ради рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

- Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.
 

Щодо отримання необхідних документів

Дуже часто проти об’єднання наводять такий аргумент — а де ж бабусям тепер брати довідки, коли сільради не буде…

Саме староста мусить вирішувати питання «довідки» тих «бабусь», які з цими проханнями до нього звертатимуться. І це теж прописуватиметься в Положенні кожною громадою.

Організація роботи старости з документами має два варіанти:

1. Складніший: староста уповноважується радою громади на вчинення певних нотаріальних дій та реєстрацію актів цивільного стану, проходить відповідне навчання, отримує печатку виконавчого комітету ради об’єднаної громади і видає певний перелік довідок самостійно.

2. Простіший: приймає від жителів села документи і передає їх на обробку уповноваженим особам або органам, що зазвичай діють у центрі об’єднаної громади, далі він контролює обробку цих документів і надання відповідної довідки заявнику.

Який з цих варіантів обрати, самостійно вирішуватиме рада об’єднаної громади.

 

Чи в кожному селі буде староста?

На це питання перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода відповів так: «Староста має бути у кожному селі, селищі об’єднаної громади, або ж один староста надаватиме послуги жителям декількох сіл. Це рішення має приймати рада об’єднаної громади, а не визначати центральна влада, бо на місцях видніше, як ефективніше організувати надання послуг на своїй території».

Наразі в Парламенті вже зареєстровано відповідний проект  Закону України N 4091 «Про внесення змін до законів України щодо виборів старост».

Питання виборів старост взагалі неоднозначне.

Дехто з експертів відстоює позицію, що старости не повинні обиратися жителями села, а призначатися радою громади за поданням голови.

На їхню думку, староста не має владних повноважень, не розпоряджається комунальним майном і коштами місцевого бюджету, а тому має не обиратися, а призначатися – наприклад, радою спроможної громади. Кандидатури на призначення старостами можуть обговорюватися населенням відповідних територій на громадських слуханнях.

Інші ж експерти твердо стоять на позиції, що староста і надалі має обиратися за результатами прямих виборів.

Чи буде у зв’язку з такою протилежністю поглядів експертів змінено законодавство, покаже час.

Але, впевнені, принципово це нічого не змінить для самих жителів сільських територій – їхня думка у раді громади буде представлена, інтереси захищатимуться.

 

Наостанок

В декількох об’єднаних громадах вибори старост вже відбулися, більше 100 старост приступили до роботи. Їхня історія розпочалася.

Нагадаємо, що протягом березня-квітня цього року вибори старост відбулися в об’єднаних громадах Носівського, Козелецького та Ічнянського районів. Загалом у цих територіальних громадах було обрано 13 старост сіл.

 

За матеріалами Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO