15-05-2008 15:28


 • Асоціація "Дія"

 • Обласна організація спілки жінок України

 • Чернігівська міська ліга ділових і професійних жінок

 • Державна реєстрація іноземних інвестицій

 • Подання статистичної звітності

  *****


  Регіональний фонд підтримки підприємництва

  Представництво Держкомпідприємництва України у Чернігівській області

  Регіональний молодіжний бізнес-центр

  Асоціація "Дія"

  Обласна організація спілки жінок України

  Чернігівська міська ліга ділових і професійних жінок

  Державна реєстрація іноземних інвестицій

  Інформація щодо податкової звітності

  Подання документів до органу ДПС України

  Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва" за результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період (квартал) суб`єкти малого підприємництва - юридичні особи до 20 числа місяця, що наступає за звітним (податковим) періодом подають до органу державної податкової служби розрахунок про сплату єдиного податку суб`єктом малого підприємництва - юридичною особою.

   Податкова звітність може бути надана податковому органу за добровільним рішенням платника податків в електронній формі за умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.

  ПОРЯДОК складання Розрахунку сплати єдиного податку суб`єктом малого підприємництва - юридичною особою п.1

  Відсоткове оподаткування спрощеного податку

  Суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, який перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного податку:

  - 6 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість згідно із Законом України "Про податок на додану вартість";

  - 10 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

  Додатково:

  - Перелік видів податків, які не сплачує платник єдиного податку;

  - Перелік податків, що сплачуються при єдиній системі оподаткування.

  Подання статистичної звітності

  Нормативно-правові акти, що регламентують порядок оформлення та подання митних декларацій