back

Із розширеної наради з питань виконання місцевих бюджетів області за 9 місяців поточного року і завданнь до кінця 2011 року та формування місцевих бюджетів на 2012 рік

12-10-2011 | 12:53

12 жовтня заступник голови обласної державної адміністрації Наталія Білоус провела розширену нараду з питань виконання місцевих бюджетів області за 9 місяців поточного року і завдань до кінця 2011 року та формування місцевих бюджетів на 2012 рік.

У нараді взяли участь заступники голів райдержадміністрацій, міських голів з фінансово-економічних питань, керівники фінансових управлінь області, начальники управлінь облдержадміністрації та головні бухгалтери.

Як зазначалося, підсумки виконання місцевих бюджетів області свідчать, що цей період був непростим, зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування спрямовувалися на безумовне виконання Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік”, рішень місцевих рад про відповідні бюджети, забезпечення в повному обсязі асигнувань на оплату праці працівників бюджетних установ та енергоносії, здійснення своєчасних розрахунків та недопущення простроченої заборгованості з зазначених видатків. Сьогодні є як втішні сигнали, що свідчать про оздоровлення економіки і бюджету зокрема, так і певні моменти, які потребують підвищеної уваги з боку усіх гілок влади.

До загального фонду бюджетів усіх рівнів мобілізовано 6189,5 млн грн, чим забезпечено приріст надходжень у порівнянні з відповідним минулорічним періодом на 1914,1 млн грн або на 44,8%.

Доходи загального фонду Державного бюджету зросли на 50,8% або на 1790,7 млн грн і склали 5317,5 млн гривень.

Надходження загального фонду місцевих бюджетів (без врахування трансфертів) склали 872,0 млн грн, що забезпечило виконання бюджетних призначень на 102,3%. Порівняно з січнем - вереснем 2010 року доходи загального фонду бюджету області зросли на 16,5% або на 123,4 млн гривень. Ріст досягнуто по всіх районах і містах області: від 2,7% у Сосницькому до 48,6% у Срібнянському районі.

Податку на доходи фізичних осіб, який займає в структурі доходів місцевих бюджетів 78,2%, отримано 682,1 млн грн, що на 15,5% більше у порівнянні з відповідним періодом 2010 року.

Обсяг видатків та кредитування загального фонду місцевих бюджетів області склав 2535,6 млн грн, у порівнянні з січнем-вереснем 2010 року відбулось зростання на 278,2 млн грн (+12,3%).

Видатки на фінансування установ освіти становили 916,9 млн грн, що на 87,9 млн грн (10,6%) більше відповідного періоду минулого року, на охорону здоров’я – 602,6 млн грн, зростання склало 27,5 млн грн (4,8%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 659,2 млн грн, видатки збільшились на 153,9 млн грн (30,5%), на культуру і мистецтво – 127,6 млн грн, видатки зросли на 6,8 млн грн (5,6%), на фізичну культуру і спорт – 25,7 млн грн, що більше на 1,0 млн грн (4,2%).

Протягом 9 місяців 2011 року на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ (без субвенцій з державного бюджету) направлено 1447,5 млн гривень.

На забезпечення бюджетних установ продуктами харчування та медикаментами витрачено 125,5 млн грн коштів загального та спеціального фондів бюджету області, що більше відповідного періоду 2010 року на 3,4 млн грн або на 2,8%.

За 9 місяців 2011 року установами і організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії і комунальні послуги спрямовано 185,6 млн грн.

У 2011 році вдалося вирішити питання, яке в попередні роки було особливо проблемним, щодо забезпечення в прийнятній мірі амбулаторних хворих на цукровий і нецукровий діабет інсуліном та цуркознижувальними засобами. За 9 місяців поточного року на вказану мету з бюджетів районів і міст обласного значення направлено 9,6 млн грн, із яких 9,0 млн грн – за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету, 0,6 млн грн – за рахунок коштів районів і міст. Порівняно з відповідним періодом 2010 року видатки зросли на 1,8 млн грн або на 23,0%.

Протягом 9 місяців 2011 року для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати місцевими бюджетами області було залучено короткотермінових позичок у сумі 1053,9 млн грн, заборгованість із яких склала 97,4 млн грн, що у 9,8 разів більше відповідного періоду 2010 року, та погашається за рахунок надходження доходів (80% щоденних надходжень).

Одним із напрямків роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо пошуку внутрішніх резервів для зменшення дефіциту коштів у місцевих бюджетах мають бути заходи з оптимізації та упорядкування мережі та штатів бюджетних установ, зокрема, ефективного комплектування шкільної мережі на 2011-2012 навчальний рік, детально переглянути мережу лікувальних закладів і ліжковий фонд відповідно до потужності та матеріально-технічного стану установ, виходячи з потреб населення в медичній допомозі та реальних можливостей бюджетів, які забезпечують функціонування цих закладів.

На нараді наголошувалось, що серед основних завдань, які стоять перед керівниками районів та міст області є здійснення аналізу причин недовиконання планових показників за кожним дохідним джерелом, тенденцій щодо наповнення доходної частини місцевих бюджетів та аналізу можливості забезпечення додаткових надходжень до бюджету, вжиття вичерпних заходів щодо надходжень у 2011 році платежів до місцевих бюджетів у запланованих обсягах.

Йшлося також про необхідність активізації роботи щодо здійснення конкретних кроків та заходів, направлених на скорочення реальних сум недоїмки до місцевих бюджетів та розширення існуючої бази оподаткування, звертаючи особливу увагу на максимально можливе скорочення заборгованості сільськогосподарських виробників по податку на доходи фізичних осіб; забезпечення безумовного виконання Закону України від 23.09.2010 № 2559-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати”, недопущення простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці.

На нараді було приділено увагу особливостям та головним принципам формування місцевих бюджетів на 2012 рік.

При цьому, розрахунок прогнозних показників видатків місцевих бюджетів на 2012 рік здійснювався з урахуванням встановлення мінімальної заробітної плати у розмірі: з 1 січня - 1073 гривень, з 1 квітня - 1094 гривень, з 1 липня – 1102 гривень, з 1 жовтня - 1118 гривень, з 1 грудня - 1134 гривні та підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня у розмірі 725 гривень, з 1 квітня – 745, з 1 липня – 752, з 1 вересня – 757, з 1 жовтня – 773, з 1 грудня – 809 гривень.

Враховані також видатки на виплату надбавки в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних закладів, вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації та інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування, виплату надбавки за вислугу років від 10 до 30 відсотків посадового окладу окремим категоріям працівників установ соціального захисту населення, допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки медичним і фармацевтичним працівникам державних і комунальних закладів.

Прогнозний обсяг видатків на освіту на 2012 рік становить 1357,3 млн грн, що на 221,6 млн грн (19,5%) більше такого показника в 2011 році.

На 2012 рік фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного вихованця дошкільного закладу становить 8348,5 грн, що на 1977,0 грн або 31,0% більше такого показника 2011 року, на одного учня загальноосвітнього навчального закладу – 7500,1 грн, що більше на 1456,4 грн або на 24,1%, на одного учня позашкільного закладу – 990,4 грн, що більше на 279,4 грн або на 39,3%, на одного учня професійно-технічного навчального закладу – 12476,6 грн, що більше на 1619,0 грн або 14,9%.

Вперше, починаючи з 2012 року встановлено одноразову адресну грошову допомогу у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (5520 грн) випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в закладах охорони здоров’я, що розташовані в сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров’я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів.

Відмічалося, що в державному бюджеті для області на освіту передбачені видатки на централізовані заходи у загальній сумі 19,5 млн грн, із яких на придбання шкільних автобусів – 14,7 млн грн, на видання, придбання та зберігання підручників – 4,8 млн гривень.

Загальний обсяг видатків області на охорону здоров’я за проектом бюджету на 2012 рік становить 939,8 млн грн, що на 171,2 млн грн або на 22,3% більше відповідного показника 2011 року.

Без урахування цільових видатків на амбулаторне лікування хворих діабетом фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров’я складає 557,3 гривні в розрахунку на 1 жителя для бюджетів районів і міст обласного значення та 277,6 гривні – для обласного бюджету, що більше 2011 року на 107,4 і на 53,5 гривні (23,9%) відповідно.

У 2012 році обласному бюджету планується субвенція з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я в обсязі 3,6 млн грн, що на рівні 2011 року.

Крім цього, вперше, передбачаються й інші субвенції з державного бюджету в загальній сумі 51,7 млн грн, зокрема на:

- придбання медикаментів та виробів медичного призначення для реалізації заходів державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру – 39,4 млн грн;

- закупівлю медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги – 7,8 млн грн;

- придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва – 4,6 млн гривень.

У 2011 році обсяг цільових видатків, врахованих для області в державному бюджеті, складає 32,3 млн гривень.

Загальний обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення на 2012 рік передбачається в сумі 146317,6 тис. грн, що на 24612,5 тис. грн або на 20,2 % більше відповідного показника 2011 року.

Зазначалося, що в 2012 році буде передбачена інша субвенція із загального фонду обласного бюджету місцевим бюджетам області на надання пільг на медичне обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 2887,8 тис. грн та на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни в сумі 1115,8 тис. гривень.

Обсяг видатків на компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, на 2012 рік планується в сумі 3744,6 тис. грн, що більше показника цього року на 2,7 млн грн або в 3,7 рази.

Збільшено на 15,1 млн грн (або на 22,9%) видатки на утримання територіальних центрів i відділень соціальної допомоги на дому.

Ріст субвенцій на виконання державних програм соціального захисту населення проти поточного року становить 103,9 млн грн або 12,4 %.

Прогнозний обсяг видатків, врахованих на соціальні програми і заходи з питань сім’ї, жінок, молоді та дітей та для утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, становить 11,7 млн грн, що більше поточного року на 15,8 %.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" передбачено субвенцію з державного бюджету в обсязі 12,4 млн грн.

Прогнозний обсяг видатків на культуру і мистецтво складає 177,7 млн грн і перевищує суму розрахункових видатків Міністерства фінансів України на 2011 рік на 40,5 млн грн або на 29,5%.

При визначенні видаткової частини місцевих бюджетів на галузь застосовано такі фінансові нормативи бюджетної забезпеченості на одного жителя: для бюджетів районів – 150,6 гривні, міст обласного підпорядкування – 96,4 гривні, обласного бюджету – 32,4 гривні.

Вперше на виконання частини 2 статті 29 Закону України „Про культуру” у загальній сумі видатків на галузь враховані кошти на забезпечення переведення працівників культури на повні тарифні ставки.

Також у 2012 році передбачені асигнування на вирішення ряду питань соціального характеру, визначених законодавством у сфері культури, зокрема, виплати працівникам бібліотек та клубних закладів допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до одного посадового окладу, працівникам музеїв - допомоги на оздоровлення, працівникам комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність – надбавки за особливі умови роботи в розмірі 50% посадового окладу.

Прогнозні видатки, передбачені місцевим бюджетам області на програми і заходи з фізичної культури і спорту, на 2012 рік становлять 28,6 млн грн, що більше видатків, доведених Мінфіном на 2011 рік на 25,4%. У складі видатків обласного бюджету враховані асигнування в сумі 5,3 млн грн на утримання шкіл вищої спортивної майстерності.

Таким чином, доведена в проекті Державного бюджету України на 2012 рік сума видатків, що враховуються в обсязі міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам області на 2012 рік, на 17,2 % більша аналогічного показника на 2011 рік.

Окрім зазначених раніше, області передбачається субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в обсязі 35,0 млн гривень, однією із умов надання цієї субвенції є співфінансування з місцевих бюджетів.

Зі спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам передбачається субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області у сумі 43,1 млн гривень.
За повідомленням Головного фінансового управління облдержадміністрації