16-02-2016 11:43

Інформаційне повідомлення про громадське обговорення проекту звіту

про виконання у 2015 році обласної цільової соціальної Програми розвитку позашкільної освіти

та підтримки обдарованої молоді на період до 2015 року

Управлінням освіти і науки облдержадміністрації підготовлено проект звіту про виконання у 2015 році обласної цільової соціальної Програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2015 року.

Обласна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2015 року (далі - Програма) розроблена на виконання Указів Президента України №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», №927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785, якою затверджено Державну цільову соціальну програму розвитку позашкільної освіти до 2014 року.

Дана програма спрямована на створення рівного доступу до отримання дітьми області якісної позашкільної освіти, поліпшення матеріально-технічної та навчальної бази позашкільних навчальних закладів, забезпечення формування інтелектуального потенціалу області шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки у розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді та її постійного духовного самовдосконалення.

Зауваження та пропозиції до проекту прийматимуться до 1 березня 2016 року за адресою: 14013, м. Чернігів, вул. Шевченка, 34, Управління освіти і науки облдержадміністрації, тел.3-01-92, е-пошта: [email protected].

Контактна особа: Жук Світлана Володимирівна – начальник відділу розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Управління освіти і науки облдержадміністрації.

Звіт про результати обговорення буде оприлюднено на сайті облдержадміністрації в рубриці «Консультації з громадськістю» у строки, визначені законодавством.


Проект звіту про виконання Обласної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2015 року