back

Управління державної реєстрації інформує

19-08-2015 | 13:23

Органам державної влади, місцевого самоврядування, судам, органам внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки України.

Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області інформує, що згідно з частиною четвертою статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через веб-сайт Міністерства юстиції України у визначеному ним порядку.

У зв’язку з цим наказом Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 349/26794, затверджений Порядок отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України (далі – Порядок).

Згідно з Порядком, починаючи з 01 жовтня 2015 року, вищезазначені органи отримують відомості з Єдиного державного реєстру в електронній формі у вигляді виписки, витягу та довідки через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру.

Доступ державних органів до Єдиного державного реєстру з метою отримання відомостей з нього в електронній формі надається на підставі договору, укладеного між таким користувачем та технічним адміністратором Єдиного державного реєстру (Державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр») шляхом приєднання користувача до договору, що розміщується на офіційному веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру.

Після отримання користувачем державного органу прав адміністратора він набуде повноважень створювати користувачів з правами доступу «Користувач», які матимуть можливість формувати безкоштовні електронні запити з Єдиного державного реєстру.

Отже, з метою отримання безпосереднього безперешкодного доступу з 01.10.2015 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у зв’язку із здійсненням своїх повноважень, визначених законом, необхідно направити заявку оформлену відповідно до договору на адресу Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр» у паперовому вигляді або в форматі електронного документу.

Також, звертаємо увагу, що до 01 жовтня 2015 року отримання відомостей з Єдиного державного реєстру державними органами може здійснюватись відповідно до розділу VІІ Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року за № 1846/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2105/22417 (пункт 2 наказу Міністерства юстиції України від 31 березня 2015 року № 466/5).

До уваги органів влади, що мають право на отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно!

01.01.2015 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 № 722 «Деякі питання надання інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження». Пунктом 3 постанови визначено, що до 01.10.2015 до укладення договору про надання доступу до Державного реєстру прав та отримання електронного цифрового підпису для роботи з Державним реєстром прав суди, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи доходів і зборів, органи Служби безпеки та інші органи державної влади (посадові особи) мають право отримувати інформаційну довідку з Державного реєстру прав у паперовій формі, як за об’єктом нерухомого майна, так і за суб’єктом права на нього, на підставі письмового запиту, форму та вимоги до заповнення якого встановлює Міністерство юстиції. В інформаційній довідці зазначається інформація, наявна в Державному реєстрі прав, залежно від змісту запитуваної інформації.

Також вищевказаною постановою затверджено Порядок доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, адвокатів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Порядок).

Порядком визначено умови та підстави безпосереднього доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки, нотаріусів, адвокатів (далі - користувачі) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек (далі - реєстри) у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, а також механізм користування такими реєстрами.

Доступ користувачів до Державного реєстру прав та реєстрів надається (припиняється) на підставі договору, укладеного між таким користувачем та адміністратором Державного реєстру прав, яким є Державне підприємство «Національні інформаційні системи».

Враховуючи те, що надання безпосереднього доступу таким користувачам до Державного реєстру прав для отримання необхідної в службовій діяльності інформації здійснюється на договірних засадах, з метою забезпечення можливості подальшої безперешкодної роботи останнім необхідно до 01.10.2015 вжити вичерпні заходи стосовно отримання такого доступу, оскільки після 01.10.2015 року органи державної реєстрації прав припинять надавати відповідну інформацію в паперовому вигляді.

Отже, з метою отримання безпосереднього безперешкодного доступу з 01.10.2015 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, у зв’язку із здійсненням своїх повноважень, визначених законом, необхідно письмово звернутися до Чернігівської філії Державного підприємства «Національні інформаційні системи» для укладення відповідного договору та отримання електронного цифрового підпису (м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 44, офіс 52, телефони для довідок 65-11-27, 65-11-73).


Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції
у Чернігівській області