back

Підписано Регіональну угоду

28-03-2011 | 13:04

Регіональну угоду між Чернігівською обласною державною адміністрацією, профспілковими об’єднаннями і господарськими органами області на 2011–2015 роки підписано сьогодні в обласній державній адміністрації.

Підписи під документом поставили голова облдержадміністрації Володимир Хоменко, голова правління Чернігівського обласного об’єднання організацій роботодавців Микола Михалевич та голова Федерації профспілкових організацій області Микола Богдан.

Регіональну угоду укладено з метою створення в області належних умов для збереження, відтворення й розвитку трудового та людського потенціалу, цілеспрямованого удосконалення на договірній основі економічних, виробничих, соціально-трудових відносин, соціально-економічної політики на принципах взаємоповаги сторін соціального діалогу. Підставою для необхідності перегляду взятих зобов’язань в рамках регіональної угоди стало підписання Генеральної угоди на 2010–2012 роки.

Пріоритетними зобов’язаннями соціальних партнерів в рамках Регіональної угоди на наступний період залишаються: відновлення роботи промислового комплексу в посткризовий період, підтримка й розвиток вітчизняного виробництва, сприяння впровадженню механізмів стимулювання соціального і економічного розвитку депресивних територій з метою поступового підвищення рівня та якості життя в цих районах. Зобов’язання охоплюють створення умов для забезпечення рівних можливостей життєдіяльності, сприяння нарощуванню інвестиційних ресурсів в основний капітал, активізації роботи з вітчизняними та іноземними інвесторами у напрямку реалізації перспективних високоефективних інвестиційних проектів.

Передбачається вжиття спільних заходів щодо подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць.

Серед нововведень у сфері соціально-трудових відносин слід відзначити зобов’язання щодо здійснення профорієнтаційної роботи з випускниками загальноосвітніх шкіл з метою формування у них позитивної мотивації до трудової діяльності, свідомого вибору професії; вживати заходів для вдосконалення проходження студентами вищих навчальних закладів виробничої практики безпосередньо на підприємствах.

З’явилися спільні зобов’язання соціальних партнерів в частині захисту прав працівників у процесі реструктуризації, змін в управлінні та форм власності.

Важливою новацією є положення спільних зобов’язань соціальних партнерів щодо молодіжної політики, соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку, забезпечення гендерної рівності працівників тощо.Прес-служба облдержадміністрації