back

Програма економічного і соціального розвитку області на 2015 рік діє

05-02-2015 | 09:08

Розпорядженням в.о. голови обласної державної адміністрації Сергія Журмана від 02 лютого 2015 року № 33 визначено основні напрямки організації виконання Програми економічного і соціального розвитку області на 2015 рік. Ця програма була затверджена рішенням двадцять третьої сесії обласної ради шостого скликання, повідомляє Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

Основним завданням Програми є забезпечення спільних дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо створення умов для функціонування економіки та соціальної сфери, вирішення нагальних проблем.

Головною метою розвитку регіону у 2015 році визначено забезпечення макроекономічної стабільності, дотримання соціальних гарантій та недопущення зниження життєвого рівня населення в умовах складної суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в країні.

Досягнення поставленої мети буде забезпечено шляхом реалізації наступних пріоритетних напрямків:

1. Поступове відновлення макроекономічної стабільності.

2. Належне функціонування об’єктів інфраструктури та систем життєзабезпечення населення.

3. Забезпечення доступності та якості соціальних послуг, розвиток людського капіталу.

Основні макроекономічні показники розраховані на 2015 рік та на період до 2017 року – за двома сценаріями – базовим та оптимістичним. Основну різницю між сценаріями формує, насамперед, інтенсивність стабілізації ситуації всередині країни, у т.ч. на ринку енергоносіїв, зміна кон’юнктури світових ринків, валютні коливання, активізація співпраці з Європейським Союзом, ефективність проведення реформ в економічній сфері.

Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту у 2015 році за базовим сценарієм прогнозується на рівні 99,0%, промислового виробництва – 98,0%, сільськогосподарського виробництва – 102,0%, обороту роздрібної торгівлі – 100,2%, експорт продукції зросте на 2,5%.

Економічне зростання у 2015 році за оптимістичним сценарієм розвитку формуватиметься головним чином за рахунок збільшення внутрішнього попиту, стимулювання інвестиційної активності суб’єктів господарювання та поступової переорієнтації підприємств на освоєння нових ринків збуту, що частково нівелюватиме негативний ефект торгівельних обмежень з боку Російської Федерації.

Це дає підстави прогнозувати зростання валового регіонального продукту на 0,5%. Індекс промислової продукції складатиме 100,1 % до рівня 2014 року, сільськогосподарського виробництва 103,0 %, обороту роздрібної торгівлі – 102,5%, експорт має зрости на 4,0%.

Продовжиться реалізація низки заходів у сферах соціального забезпечення, охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури і спорту тощо з метою поліпшення якості та доступності послуг, що надаються населенню.

Здійснення заходів Програми економічного і соціального розвитку передбачається за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, ресурсів державних цільових фондів, власних коштів суб’єктів господарювання, банківських кредитів, вітчизняних та іноземних інвестицій, міжнародної технічної допомоги.


За інформацією
Департаменту економічного розвитку ОДА