back

Забезпечення реалізації актів і доручень Глави держави та Уряду і належне реагування на заяви та скарги жителів регіону – одне з пріоритетних завдань місцевих органів влади

22-08-2013 | 15:44

Стан виконавської дисципліни, організації виконання завдань, визначених законами України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, власними рішеннями, реагування на звернення та запити депутатів усіх рівнів розглянуто на розширеному засіданні Колегії облдержадміністрації.

Зважаючи на важливість даного питання та враховуючи підсумки першого півріччя, голова облдержадміністрації Володимир Хоменко звернув увагу керівників на необхідність неухильного виконання зазначених завдань.

Зокрема, необхідно:

- забезпечити своєчасне й у повному обсязі виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України та Уряду;

- вжити заходів щодо належної реалізації державної кадрової політики, дотримання законодавства з питань державної служби та запобігання проявам корупції;

- привести систему роботи з документами у відповідність до вимог Інструкції з діловодства та інших нормативних актів;

- організувати роботу щодо повноцінного функціонування системи електронного документообігу;

- вжити всіх можливих заходів для реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- забезпечити належне ведення та інформаційне наповнення офіційних веб-сайтів;

- організувати всебічний розгляд та оперативне реагування на заяви та скарги громадян згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян»;

- забезпечити надання обґрунтованих та вичерпних відповідей на звернення жителів області;

-  звернути особливу увагу на вирішення проблем,  з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.


Прес-служба облдержадміністрації