back

Володимир Хоменко: «Ми повинні створити в районах для інвесторів такі умови, щоб їм було комфортно працювати»

23-05-2013 | 17:00

Голова облдержадміністрації вимагає від керівників на місцях спрямувати зусилля і ресурси на активізацію інвестиційної діяльності. На цьому очільник області наголосив під час проведення розширеного спільного засідання Регіонального комітету з економічних реформ і ради вітчизняних та іноземних інвесторів у Чернігівській області.

Питання, внесене на розгляд присутніх, стосувалося стану залучення інвестицій в економіку області у 2012 році та заходів щодо активізації інвестиційної діяльності в 2013 році.

Відкриваючи засідання, Володимир Хоменко відзначив, що сьогодні наша область, як і Україна в цілому, наполегливо працює над зміцненням інвестиційного потенціалу, формуванням позитивного інвестиційного іміджу та створенням умов для ефективного залучення інвестицій.

«Президент України Віктор Янукович під час засідання Комітету з економічних реформ наголосив на тому, що суттєве покращення інвестиційного клімату має бути серед пріоритетів роботи влади. Перед урядовими та державними структурами поставлене завдання сприяти розвитку бізнесу та поліпшенню добробуту наших громадян», - підкреслив голова облдержадміністрації.

Він наголосив: основою розвитку кожної території є реальний сектор економіки. Стабільній його роботі сприятиме впровадження дієвих механізмів державної підтримки національного виробника, передбачених Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013–2014 роки.

Вирішальну роль відіграє регіональна інвестиційна політика. Саме вона визначає реальні джерела, напрями, структуру інвестицій та заходи по виконанню регіональних і місцевих програм соціально-економічного розвитку, регулює процеси на макро- й мікроекономічному рівнях.

При цьому необхідно продовжити наполегливо працювати над покращенням інвестиційного клімату в області з метою ширшого залучення до співпраці як внутрішніх, так й іноземних інвесторів.

Крім того, інвестиції дають змогу впроваджувати науково-технічні досягнення у виробництво і на цій основі забезпечувати зростання валового регіонального продукту, продуктивності праці, реальних доходів на душу населення і – що дуже важливо – вирішувати багато соціальних проблем з тих, що є в регіоні.

Як повідомила заступник директора Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Світлана Полторацька, з метою підтримки інвестиційної діяльності реалізується Програма інвестиційного розвитку області на 2011-2015 роки, яка передбачає цілий комплекс заходів. Це зокрема, постійне оновлення бази даних та адміністративний супровід інвестиційних проектів, інформаційна підтримка інвесторів, популяризація інвестиційного потенціалу області та поширення інформації про інвестиційні наміри серед ділових кіл, як в Україні так і за її межами.

На виконання Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» у м.Чернігові відкрито регіональний Центр надання адміністративних послуг. До кінця поточного року такі центри будуть створені у кожному райцентрі та містах обласного значення.

Для популяризації інвестиційного потенціалу та залучення інвесторів до реалізації пріоритетних проектів застосовуються різні форми роботи – від зустрічей керівництва облдержадміністрації з потенційними інвесторами – до презентацій області в представництвах іноземних держав та проведення інвестиційних форумів.

Завдяки вжитим заходам відновлена у 2010-2011 роках інвестиційна діяльність зберегла позитивну динаміку і минулого року.

Так, протягом 2012 року капітальні інвестиції зросли порівняно з попереднім роком на 8% і становлять близько 2,5 млрд грн. Це забезпечило області 15 місце серед регіонів України.

Позитивна динаміка залучення прямих іноземних інвестицій зберігається і в І кварталі 2013 року. Станом на 1 квітня обсяг прямих іноземних інвестицій склав 118,3 млн дол. США, що на 19% більше ніж за відповідний минулорічний період та на 12,6% більше в порівнянні з початком року.

Провідними сферами в області за обсягами залучення капітальних інвестицій є:

• сільське господарство (34,8% до загального обсягу),

• промисловий комплекс (20,5%),

• будівництво (27%).

• торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (5%).

Область активно займається пошуком додаткових джерел фінансування соціально-економічного розвитку територій.

Зокрема, по напряму залучення міжнародної технічної допомоги Чернігівщина бере участь у реалізації Програми Європейського союзу та Організації Об’єднаних Націй «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

У рамках її другого етапу здійснюється реалізація 25-ти мікропроектів у шести районах за різними напрямами.

Також, область приймає участь у реалізації національних проектів.

Це, зокрема, національний проект «Відкритий світ» щодо створення інформаційно-комунікаційної (4G) освітньої мережі національного рівня, а також проект «Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства», який передбачає створення обласних перинатальних центрів.

Як повідомила Світлана Полторацька, у 2012 році на замовлення Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України був проведений Київським міжнародним інститутом соціології у партнерстві з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій рейтинг інвестиційної привабливості регіонів.

За результатами рейтингу найсильнішими сторонами нашої області є трудові, природні ресурси та географічне положення, найслабшими — стан ділової активності, а також якість інфраструктури.

Так, за фактором «Трудові ресурси» область посідає 12-е місце у списку українських регіонів.

За складником «Природні ресурси» -14-у позицію.

Ще за двома факторами: географічне розташування та рівень розвитку споживчого сегменту економіки - 15-те місце.

За окремими критеріями інвестори досить високо оцінили якість взаємодії з місцевими органами влади. Зокрема, за фактором «Податки та збори» область посіла 4-е місце в Україні. Також потрапила у групу регіонів, де було найменше скарг на корупцію (7-е місце). Ще за трьома факторами, які характеризують регуляторне середовище, область отримала середні оцінки. За фактором «Дотримання прав власності» перебуває на 12-му місці, за ефективністю органів влади — на 14-му, за адміністративними процедурами — на 16-му місці.

Серед шляхів подальшого поліпшення іміджу області у рейтингу інвестиційної привабливості регіонів актуальним на сьогодні є покращення умов для підприємницької діяльності, підвищення прозорості влади, підтримка малого бізнесу, спрощення адміністративних процедур на місцевому рівні, посилення контролю за дотриманням законодавства про захист конкуренції.

Під час засідання Регіонального комітету з економічних реформ щодо впровадження інвестиційного проекту «Виробництво сучасних біопрепаратів на основі корисних мікроорганізмів» присутніх поінформувала директор інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України Наталія Буняк; про розробку та впровадження у виробництво нових технологій по створенню медичних виробів на підприємстві йшлося у виступі заступника директора ТОВ НВП «Метекол» Валерія Берсеньова.

Про залучення інвестицій у розвиток молочного скотарства розповів директор ТОВ «Мілкіленд Агро» Микола Кваша; а вплив малих форм господарювання на розвиток сільських територій на прикладі фермерського господарства проаналізував голова фермерського господарства «Бутенко» Олексій Бутенко.

«Глава держави ставить перед усіма гілками влади чіткі завдання, спрямовані на динамічне реформування економіки, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників.

Насамперед, це – зростання виробництва, полегшення ведення бізнесу, збереження і створення нових робочих місць, а в підсумку – покращення життя кожної української родини», - наголосив Володимир Хоменко.

Як зауважив керівник області, сьогодні спільні зусилля слід спрямувати на реалізацію в регіоні державної політики щодо стимулювання розвитку інвестиційної діяльності з чітким обґрунтуванням цілей та визначенням комплексу заходів, забезпечення підтримки базових галузей економіки, розвиток імпортозамінного виробництва, створення умов для переходу на інвестиційно-інноваційну модель розвитку.

Відповідно до цього, необхідно активізувати в подальшому роботу за наступними напрямами:

- створення нового та постійне вдосконалення діючого інструментарію для роботи з інвесторами;

- розробка інвестиційних проектів у рамках визначених пріоритетних напрямів, супровід їх реалізації на обласному і територіальному рівнях;

- формування позитивного інвестиційного іміджу області.

Поряд з цим, першочерговим завданням залишається реалізація в області житлових програм, скорочення обсягів незавершеного житлового будівництва, створення сприятливих умов для залучення коштів населення на будівництво власних квартир.

«З метою практичної реалізації завдань Президента та Уряду вимагаю від керівників органів влади на місцях спрямувати зусилля і ресурси на активізацію інвестиційної діяльності в кожному районі та місті.

«Ми повинні створити в районах для інвесторів такі умови, щоб їм було комфортно працювати», - підкреслив голова облдержадміністраці.


Прес-служба облдержадміністрації