back

Володимир Хоменко: «Все позитивне, що нам вдалося зробити в області – результат поєднання зусиль держави, регіональної влади, бізнесу, місцевих громад та усіх жителів Чернігівщини»

22-03-2013 | 19:34

На цьому голова обласної державної адміністрації Володимир Хоменко акцентував увагу під час розширеної наради з активом області, яку в рамках робочої поїздки провів Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул.

У своєму виступі керівник області наголосив, що робота обласної державної адміністрації спільно з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування спрямовується на реалізацію завдань Президента України та Уряду, Програми економічних реформ, власних рішень щодо забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіону, зростання його конкурентоспроможності та якості життя населення.

Саме такі завдання визначені у стратегічній програмі «Чернігівщина–2015. Спільний шлях до добробуту», розробленій спільно з науковцями Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України, яка стала регіональним втіленням Програми економічних реформ Президента України.

Вона визначила основні пріоритети розвитку регіону на перспективу і стала базою для розроблення майже 70 регіональних цільових, а також щорічних програм соціально-економічного розвитку області.

Сесією обласної ради наприкінці минулого року прийнято програму на 2013 рік, у якій конкретизовано завдання і заходи органів виконавчої влади за всіма напрямами на найближчу перспективу.

«Стратегічною метою розвитку області ми визначили перетворення Чернігівщини в конкурентоспроможний інвестиційно привабливий регіон з високим рівнем життя населення та умовами для гармонійного розвитку особистості.

Її досягнення здійснюється через реалізацію чотирьох пріоритетних напрямів.

Це: - відновлення потенціалу та модернізація базових секторів економіки;

- розбудова та модернізація інфраструктури;

- поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій;

- підвищення стандартів життя населення», - підкреслив Володимир Хоменко.

Торік вдалося зберегти макроекономічну стабільність та позитивні тенденції по більшості показників соціально-економічного розвитку.

Маємо зростання валового регіонального продукту на 2,5%. Загалом же позитивна динаміка цього показника в області зберігається протягом останніх трьох років.

Стратегічне значення для розвитку області має агропромисловий комплекс.

У 2012 році виробництво валової продукції сільського господарства зросло на 7,9 %.

Господарствами всіх категорій одержано рекордний врожай – понад 2,9 млн тонн зерна, що на 18,5% більше, ніж у 2011 році.

Але проблемним залишається переробка, сушіння та зберігання зерна. Тому ведеться активна робота над розширенням мережі елеваторів, загальна потужність яких зросла за рік майже на 390 тис.тонн.

Проводиться робота і по збільшенню кількості овоче– та картоплесховищ.

«Взявши курс на відродження тваринництва, ставимо за мету, щоб отриманий врожай максимально використовувався на розвиток цієї галузі. Тут теж маємо певні напрацювання – у минулому році введено в дію 4 молочні комплекси, а їх загальна кількість вже сягає 35. В цілому у тваринництві продовжується реалізація більше 40 інвестиційних проектів», - відзначив Володимир Хоменко.

Всього ж за останні три роки в аграрному секторі економіки введено в експлуатацію 89 об'єктів виробничої інфраструктури (тваринницькі комплекси, елеватори, овочесховища).

«Головне наше завдання, яке ми послідовно втілюємо, це замкнені виробничі цикли як у молочному, так і м’ясному напрямах. Місцеві племінні суб’єкти, свої виробництво та кормова база, і обов’язково – власна переробка, за принципом „від поля – до столу”.

Ставимо за мету вивозити за межі області та країни не сировину, а готову продукцію, щоб мати не лише просте відтворення виробництва, а й додаткову додану вартість, збільшення робочих місць та відрахувань до бюджетів усіх рівнів», - наголосив голова облдержадміністрації.

Він також відзначив предметну роботу над соціальним розвитком сільських територій, забезпеченням їх відповідною обслуговуючою інфраструктурою, що має вплинути на покращення якості життя на селі. Для цього активно залучається аграрний бізнес, який веде свою діяльність на територіях сільських громад.

Ключове значення для розвитку регіону має промисловий комплекс, який об’єднує близько 250 великих та середніх підприємств та забезпечує роботою понад 20% зайнятих в економіці області. Відкриття нових підприємств, технологічна модернізація та розширення існуючих виробничих потужностей дозволили за останні три роки збільшити реалізацію промислової продукції майже у півтора рази.

Обласна держадміністрація вживає всіх можливих заходів, спрямованих на покращення ситуації в промисловості, створення умов для її динамічного розвитку – від дерегуляції та поліпшення інвестиційної привабливості до фінансової підтримки інвестиційних та інноваційних проектів підприємців у рамках відповідних регіональних програм.

Серед пріоритетів у цій сфері, над якими триває робота – забезпечення позитивних тенденцій економічного зростання шляхом диверсифікації промислового виробництва, його модернізації, а також відновлення у повному обсязі виробничої діяльності унікальних, не тільки для регіону підприємств – «Хімволокно», «Білкозин», «ЧеЗаРа».

«Маємо надію, що подальшому розвитку реального сектору економіки, оновленню основних виробничих фондів та забезпеченню громадян робочими місцями з гідним рівнем оплати праці сприятиме впровадження дієвих механізмів державної підтримки національного виробника, передбачених Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013–2014 роки, розробленою Урядом.

Ми направили відповідні пропозиції до неї, які, сподіваємось, будуть враховані.

Консолідація зусиль на державному і регіональному рівні на реалізації цих та інших заходів дозволять забезпечити стабільну роботу промислового комплексу області, сприятимуть поліпшенню ситуації на ринку праці та збільшенню доходів бюджетів», - зазначив Володимир Хоменко.

Значна увага в Стратегії розвитку області приділена поліпшенню дорожньої інфраструктури. Упродовж трьох останніх років збудовано та відремонтовано майже 180 км доріг загального користування.

На виконання доручення Президента України проведено обстеження стану автомобільних доріг області.

Але, наголосив Володимир Хоменко, результати вкрай невтішні. Більша частина дорожнього полотна знаходиться в незадовільному стані, потребує ремонту 95% доріг місцевого значення.

«Особливо гостро ця проблема постала сьогодні і суттєво впливає на ефективність проведення реформ, насамперед, в освіті й охороні здоров’я.

Потреба приведення цих доріг до належного стану є важливим соціальним питанням, яке піднімається на сходах громадян майже кожного населеного пункту», - зауважив керівник області.

Служба автомобільних доріг в області подала до Укравтодору заявку на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування у сумі 1,2 млрд гривень. Однак, цей план робіт Укравтодором до цього часу не затверджений.

Подібна ситуація й зі станом комунальних доріг.

Важливою складовою інфраструктурного забезпечення є житлово-комунальне господарство, на технічне переоснащення якого протягом 2012 року спрямовано понад 161 млн грн., з них 54 мільйони гривень – на впровадження енергоефективних заходів. Це дасть можливість економити щорічно 8,3 тис.тонн умовного палива.

В області йде активна робота по реконструкції систем теплопостачання, реноваційним заходам у бюджетних установах та переведенням систем їх теплозабезпечення на альтернативні види палива.

Значна увага приділяється реконструкції об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства.

Одним із пріоритетних напрямів у цій сфері ми визначили водозабезпечення сільських населених пунктів. Досить результативним став минулий рік для сфери житлового будівництва. Обсяги введення його в експлуатацію перевищили рівень попереднього року на 21,4% і склали понад 190 тис. м2 .

Володимир Хоменко підкреслив: значною мірою таким результатам сприяло впровадження державних програм.

Особливої популярності в області набула програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім». На її реалізацію з бюджетів різних рівнів використано 6,4 млн. грн.

За 2012 рік укладено 297 угод, введено 5,4 тис. м2 житла, придбано 25 житлових садиб, газифіковано 330 житлових будинків, побудовано 24,6км вуличних інженерних мереж, надано 20 кредитів на розвиток особистого селянського господарства.

На реалізацію програми «Доступне житло» спрямовано 1,8 млн.грн, що дозволило надати підтримку 23 новим її учасникам.

У рамках програми житлового кредитування молоді використано 2,6 млн грн., укладено 8 угод на будівництво (придбання) житла.

У відповідності до соціальних ініціатив Президента України у минулому році запрацювала нова програма – здешевлення вартості іпотечних кредитів, за якою укладено 58 угод про надання часткової компенсації на загальну суму банківського кредиту 9,4 млн.грн.

Всього в минулому році за всіма програмами придбано або прокредитовано і підлягає розподілу мешканцям області, які потребують покращення житлових умов, 212 квартир.

У цьому році реалізація вищезазначених програм буде продовжуватися.

З метою забезпечення екологічної рівноваги протягом останніх двох років проведена масштабна робота по очищенню території області від застарілих та непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин. Їх вивезено за межі області за кошти Державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища 1110,7 тонн, повністю очищено територію 14 районів.

Проте, в області залишається ще понад 300 тонн пестицидів.

Голова облдержадміністрації доручив керівництву районів, де ще вони не вивезені, вжити всіх організаційних заходів, спрямованих на завершення цієї роботи у поточному році.

З метою поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій продовжується робота, спрямована на спрощення регуляторного середовища, створення умов для ведення бізнесу, підтримку підприємництва.

У минулому році здійснено суттєві кроки по реформуванню системи адміністративних послуг.

Зокрема, у вересні у Чернігові відкрито регіональний Центр з їх надання. До кінця цього року такі центри працюватимуть в усіх райцентрах та містах обласного значення.

«Реалізація ініціатив Президента України щодо спрощення дозвільно-погоджувальних процедур дає можливість повернути довіру інвесторів, у тому числі й іноземних», - наголосив Володимир Хоменко.

Відновлена у 2010 році інвестиційна активність і надалі продовжує зберігати позитивну динаміку.

За 2012 рік обсяги капітальних інвестицій зросли на 8,0%, а іноземних – на 4,4%.

Важливим пріоритетом є підвищення стандартів життя населення.

За узагальнюючим показником – індексом регіонального людського розвитку, область протягом останніх років суттєво покращує рейтингові позиції і нині посідає 7 місце.

Поступово нормалізується та набуває позитивної динаміки ситуація на ринку праці.

Здійснення комплексу заходів щодо підвищення державних соціальних стандартів сприяло зростанню на 18,4% реальної заробітної плати.

На підвищення добробуту громадян, зважаючи на демографічні особливості Чернігівщини, значною мірою впливає реалізація соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича щодо збільшення пенсій, різних видів допомог, виплат та інших соціальних видатків.

Серед найважливіших питань– реформування гуманітарної сфери, насамперед, освіти та медицини.

У рамках обласної Програми розвитку дошкільної освіти протягом останніх двох років запрацювало 43 дошкільні заклади. У цьому році, на виконання Нових соціальних ініціатив Президента України «Діти – майбутнє України», плануємо відкрити ще 13.

З метою надання якісних освітніх послуг, особливо школярам сільської місцевості, ефективного використання фінансових, матеріально-технічних, кадрових ресурсів створено освітні округи та визначено опорні школи, в яких забезпечуються комфортні умови для перебування дітей, першочергово проводяться ремонтні роботи, поліпшується матеріально-технічна база, облаштовуються під’їзди.

Оптимізація освітніх закладів розглядається не лише як закриття чи реорганізація, а й будівництво, реконструкція нових. Два сучасні навчальні заклади у сільській місцевості відкрили двері для учнів минулого року, в стадії добудови ще п’ять таких об’єктів.

Придбані у минулому році за державною та обласною програмами шкільні автобуси дали змогу суттєво поліпшити доступність дітей до місць навчання, що для нашої області є дуже актуальним. Однак, у зв’язку з продовженням оптимізації освітньої сфери та через значну зношеність шкільного автопарку цієї допомоги недостатньо.

Спільно з громадськістю області опрацьовується питання реформування системи охорони здоров’я, щоб наблизити допомогу висококваліфікованих спеціалістів до населення, насамперед, сільської місцевості. З цією метою розпочато оптимізацію мережі закладів первинної ланки з акцентом на створення сільських лікарських амбулаторій на засадах загальної практики–сімейної медицини та приведення ліжкового фонду у відповідність до загальнодержавних нормативів та сучасних потреб населення.

З нового року запрацювала реформована служба екстреної допомоги. Вона у повному обсязі забезпечена ліками та витратними матеріалами; вартість медикаментів на 1 виїзд збільшено у 4 рази і становить 17,54 грн.

Однак для підвищення ефективності її діяльності необхідно також оновити автомобільний парк та додатково відкрити у цьому році 7 пунктів базування швидких, що планується зробити на базі вивільнених приміщень лікувально-профілактичних закладів.

«Найважливішими завданнями сфери охорони здоров’я на цей рік для нас є продовження реформування галузі, забезпечення стабільної роботи медичних закладів, їх технічне оснащення, а також проведення підготовчих робіт щодо відкриття обласного перинатального центру у рамках національного проекту «Нове життя».

Успіх реалізації реформ у цих галузях, як вже було відмічено, значною мірою залежить від матеріально-технічного забезпечення та стану доріг», - наголосив очільник області.

Однак, підкреслив він, найгострішою для області залишається проблема забезпечення фінансування бюджетних закладів, викликана її географічними та демографічними особливостями, та пов’язаною з цим розгалуженою мережею бюджетних установ.

Оскільки обсяги видатків місцевих бюджетів на освіту, охорону здоров’я, культуру визначаються за чисельністю учнів чи населення і не враховують наявну мережу, це з року в рік призводить до ускладнення ситуації з фінансуванням.

У минулому році завдяки допомозі Президента України вдалося розрахуватися по заробітній платі з працівниками бюджетної сфери. У цьому році без такої допомоги теж не обійтись.

«Все позитивне, що нам вдалося зробити в області задля її розвитку – результат поєднання зусиль держави, регіональної влади, бізнесу, місцевих громад та усіх жителів Чернігівщини.

Не можна стверджувати, що нам вдалося реалізувати все задумане. Знаємо і працюємо над вирішенням проблемних питань», - зауважив Володимир Хоменко.

Керівник області запевнив Віце-прем’єр-міністра України Олександар Вілкула, що влада Чернігівщини і надалі буде робити все необхідне для досягнення визначених стратегічних цілей розвитку області, впровадження реформ, ініційованих Президентом України, поліпшення стану справ в економіці та підвищення рівня життя людей.

Прес-служба облдержадміністрації