back

Комунальний заклад
"Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій" (Сіверський центр післядипломної освіти)

Директор комунального закладу Бойко Володимир Миколайович

Адреса комунального закладу: м.Чернігів, 14000, просп.Миру, 43

Телефони: (0462) 67-60-52 ; ф. (0462) 77-43-12

E-mail: [email protected] 

Адреса Веб-сайтуhttp://sivertraining.org.ua/.

Години роботи: з 9-00 до 18-00 год., обідня перерва з 13-00 до 14-00 год.


 

Основні функції та сфера компетенції:

Витяг із Статуту Комунальний заклад "Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій", погодженого Міністерством освіти і науки України 23.03.2005 р., Головним управління державної служби України 23.03.2005 р., затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 6.05.2005 р. за № 120 та рішенням сесії обласної ради від 5.07.2005 р.:

Стаття 2. Мета і предмет діяльності.

2.1. Комунальний заклад "Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій" виконує функції регіонального навчального і науково-методичного закладу системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, організацій (установ, закладів).

2.2. Основними завданнями комунального закладу "Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій" є:

- провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, консультативну, методичну діяльність;

- надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядуванння, працівникам підприємств, установ, організацій (далі – слухачі), що включає перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації, стажування відповідно до законодавства;

- надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування

2.3. Відповідно до основних завдань Центр:

- визначає зміст освіти з урахуванням потреб замовників відповідно до державних стандартів освітньої галузі „Державне управління” та інших освітніх галузей за спеціальностями, спрямованими для професійної діяльності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування;

- визначає форми та засоби проведення навчального процесу;

- затверджує навчальні програми післядипломної освіти за погодженням із замовниками, МОН та Головдержслужбою;

- розробляє та погоджує із засновниками і Головдержслужбою щорічні плани-графіки підвищення кваліфікації;

-залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців навчальних закладів, у тому числі іноземних, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій України та області;

- співпрацює з навчальними закладами, у тому числі іноземними, в галузі післядипломної освіти;

- укладає з підприємствами, іншими юридичними та фізичними особами договори про надання освітніх послуг;

- надає освітні та інші платні послуги, передбачені законодавством;

- провадить видавничу діяльність;

- у межах своєї компетенції провадить наукову та методичну діяльність:

1) організовує та бере участь у проведенні наукових, науково-методичних, науково-практичних конференцій, симпозіумів, інших заходах за участю вітчизняних та іноземних фахівців;

2) організовує разом із заінтересованими організаціями підготовку і публікацію наукових і науково-методичних праць;

3) розробляє і запроваджує програми наукової діяльності, бере участь за договорами у загальнодержавних програмах наукових досліджень, а також проводить дослідно-експериментальні та наково-практичні роботи на замовлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій тощо;

- бере участь у заходах в рамках міжнародного співробітництва;

- взаємодіє з Центром сприяння інституційному розвитку державної служби з питань:

1) удосконалення системи щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань та запровадження незалежного оцінювання кандидатів на посади державних службовців під час добору, призначення та просування їх по службі;

2) організації підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців;

3) організації проведення наукових досліджень і прикладних розробок у сфері державної служби;

4) поширення інформації з питань державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції, впровадження передового вітчизняного і міжнародного досвіду;

- взаємодіє з територіальним управлінням державної служби в області за напрямами:

1) вивчення потреби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації та перепідготовці державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування;

2) надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги у галузі післядипломної освіти;

3) ведення комп'ютерного кількісного обліку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли навчання у центрі;

4) проведення наукової та аналітичної роботи;

5) поширення досвіду роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань організації післядипломної освіти;

- проводить іншу діяльність, яка відповідає основним завданням Центру і не суперечить законодавству.

 

 

Основна діяльність комунального закладу
"Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій"

 

 

 

 

ПЛАН – ГРАФІК
підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад на 2014 рік у комунальному закладі "Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій"

 

 

Останні новини

Анонси 

 

 

 

Погода