back

Стан дотримання законодавства з питань державної служби та протидії корупції в органах державної влади розглянуто на засіданні Колегії облдержадміністрації

20-12-2012 | 16:53

Як зауважила тимчасово виконуюча обов’язки начальника управління державної служби Головного управління державної служби України в області Ірина Галайко, здійснення повноважень Головдержслужби України в регіонах її територіальними управліннями за період їх діяльності з 1 січня 2005 року постають як першочергові завдання, спрямовані на забезпечення ефективної роботи органів влади відповідних регіонів.

Діяльність Управління в Чернігівській області та інших органів в процесі практичної допомоги органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, з питань дотримання законодавства про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування та протидії корупції переконливо засвідчує, що показники виконання програми соціально-економічного розвитку, бюджету області по багатьох районах залишаються в прямій залежності відповідного кадрового забезпечення органів виконавчої влади, добору і професійної підготовки управлінських кадрів, підвищення ефективності управлінської діяльності.

Пріоритетними напрямами у роботі органів державної влади Чернігівської області є професіоналізація державних службовців; протидія корупції; підвищення престижу державної служби; посилення відповідальності державних службовців; удосконалення системи планування та системи оцінювання діяльності державних службовців; активне залучення молоді до державної служби.

Загальна кількість працівників області, які працюють в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування та в інших підрозділах органів управління та мають статус державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, дорівнює 11,8 тис. осіб, що менше на 3,1%, ніж у 2010р.

Проблемним питанням в області залишається залучення молоді до державної служби. Упродовж 2010–2011рр. зберігалася тенденція до зменшення кількості молодих працівників на державній службі.

Основними завданнями Управління державної служби Головдержслужби України в Чернігівській області є реалізація державної політики у сфері державної служби в Чернігівській області; забезпечення дотримання місцевими органами виконавчої влади, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", інших нормативно-правових актів з питань державної служби та протидії корупції, вимог щодо професійної відповідності кандидатів на зайняття посад державних службовців.

В регіоні проводиться масова роз’яснювальна робота щодо інноваційних проектів у сфері розвитку державної служби.

Також проводиться роз’яснювальна робота з питань запобігання проявам корупції.

5 квітня цього року в рамках реалізації Стратегії державної кадрової політики видано Указ Президента України № 246/2012 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації».

Цей резерв започатковано з метою підтримки професійної кар’єри найбільш обдарованих громадян України, залучення їх до впровадження реформ у сферах державного управління, формування нової державницької управлінської еліти, здатної усвідомлювати національні інтереси і брати на себе відповідальність за їх реалізацію, готової не лише приймати вольові рішення, а й ефективно надавати управлінські послуги.

Робочою групою було прийнято документи від 35 осіб.

В гендерному аспекті у конкурсі взяло участь 18 жінок (51,5%) та 17 чоловіків (48,5%).

Експертна комісія за кількістю набраних балів рекомендувала для зарахування до Президентського кадрового резерву 5 осіб та відмітила 2 осіб, які заслуговують на увагу. Ці особи взяли участь у третьому заключному етапі конкурсу та незабаром Президент України затвердить список осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву.

Як наголосив голова облдержадміністрації Володимир Хоменко, з метою удосконалення кадрової роботи сьогодні першочерговим завданням є недопущення проявів корупції в органах державної влади у майбутньому.


Прес-служба облдержадміністрації