back

Чернігівська область серед лідерів за темпами росту капітальних інвестицій

30-11-2018 | 14:20

На Чернігівщині зберігається позитивна тенденція росту обсягів освоєних капітальних інвестицій. Область за цим показником посідає 5 місце серед регіонів України. За обсягом освоєних капітальних інвестицій має 14 позицію.

У січні-вересні цього року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5,6 мільярда гривень інвестицій – на 33,1% більше, ніж за 9 місяців минулого року.

Головним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій (79,8%). За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно відповідно 2% та 8,3%. Частка кредитів банків та інших послуг – 5,5%.

У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності 49,5% припадає на сільське, лісове та рибне господарство, 26,2% – на промисловість, 8,1% – на будівництво.

 

За інформацією Департаменту економічного
розвитку Чернігівської облдержадміністрації