back

Область в цілому демонструє позитивну динаміку розвитку, – рейтинг Мінрегіону

21-03-2018 | 17:15

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України здійснило оцінку результативності реалізації державної регіональної політики у 2017 році за 25 показниками, що характеризують ситуацію за 6 напрямами в різних сферах соціально-економічного розвитку регіонів.

Мінрегіон не обраховує загального місця областей, однак, за власними розрахунками облдержадміністрації, область посіла 13 місце, покращивши свій результат  порівняно з 2016 роком на 5 позицій (з 18 місця).

Найкращий результат Чернігівщина має за напрямом «Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця» – 2 місце, область піднялась на 11 позицій порівняно з 2016 роком.

1 місце Чернігівщина посіла за показником зростання обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), залучених в економіку, до початку року – на 78% (по Україні – на 4,3%). Капітальні інвестиції зросли на 34,8% (по Україні – на 22,1%), що забезпечило 6 місце.

9 позицію маємо за обсягом прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку інвестування – 422 дол. США, по Україні – 925 дол. США.

У сфері «Економічна ефективність» Чернігівщина зайняла 10 місце, піднявшись на 7 щаблів (2016 рік – 17 місце).

1 місце область посіла за обсягом виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу сільського населення  – 30076 гривень, по Україні – 18963 гривні.

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва склав 104,7% (по Україні – 97,3%) – 6 місце; індекс будівельної продукції – 130% (по Україні – 126,3%) – 10 місце.

За напрямом «Відновлювана енергетика та енергоефективність» регіон зайняв 14 місце, втративши  порівняно з 2016 роком 1 позицію.

Ця сфера характеризувалась, зокрема, такими показниками:

- частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів державного бюджету (у тому числі зі співфінансуванням з місцевих бюджетів) становить 1,24% (по Україні – 1,07%) – 5-7 місце.

- частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива досягла 11,1% (по Україні 11,7%) –13 місце.

За напрямом «Ефективність ринку праці» Чернігівщина на 17 місці, порівняно з 2016 роком піднялась на 2 щаблі (з 19 місця).

9 місце область має за показником «Сума заборгованості з виплати заробітної плати у % до фонду оплати праці» – 0,8%, тоді як у середньому по Україні 3,4 %.

За рівнем зайнятості населення у віці 15-70 років (за Методологією Міжнародної організації праці) регіон знаходиться на 11-13 місці (56,3%, як і по Україні).

За індексом реальної зарплати область на 15 позиції (122%, по Україні – 119,1%).

18 місце область займає за рівнем безробіття за Методологією Міжнародної організації праці (11,2%, по Україні – 9,4%).

За напрямом «Розвиток інфраструктури» за 2017 рік Чернігівщина додала 3 позиції і знаходиться на 20 сходинці.

11 місце область посідає за зростанням обсягу прийнятого в експлуатацію житла на 20,6% (по Україні – на 9%).

Разом з тим, 16-ті позиції займаємо за показниками «Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. осіб населення» (1256,1 м2, по Україні – 2411,9 м2) та «Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту» (3807,4 тис. тонн/км на 1000 осіб населення, по Україні – 5341,6 тис. тонн/км).  

І, зрештою, за напрямом «Фінансова самодостатність» область посіла 23 місце, втративши 12 позицій порівняно з 2016 роком.

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) зросли на 40,6% (11 місце), в середньому по Україні цей показник збільшився на 35,9%. Обсяг доходів місцевих бюджетів, що припадає на одного мешканця області, становить 4,5 тисячі гривень (по Україні 5,5 тисячі гривень), що відповідає 14-15 місцю серед регіонів.

Однак, на зальний результат вплинуло останнє місце по темпу зростання податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків без урахування податкового боргу платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у справі (+74,8 %, по Україні – +29,0 %).

 

За інформацією Департаменту економічного
розвитку Чернігівської облдержадміністрайції