back

20-01-2012 | 12:32

Узагальнені підсумки основної діяльності
відділення Національної служби посередництва і примирення
в Чернігівській області за 2011 рік

Протягом 2011 року відділення НСПП, виконуючи свої повноваження, реалізовувало завдання, визначені Законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні», нормативно-правовими актами Національної служби посередництва і примирення, наказами та розпорядженнями Голови НСПП, Положенням про відділення НСПП в Чернігівській області.

Основна увага відділення була спрямована, насамперед, на сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ, організацій області; запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); здійснення посередництва і примирення при вирішенні таких спорів (конфліктів), забезпечення правового супроводу примирних процедур; прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів); підвищення рівня правової культури зацікавлених сторін соціально-трудових відносин щодо законодавчих і нормативно-правових актів НСПП, основних положень трудового законодавства; забезпечення поінформованості громадськості, органів державної влади та органів місцевого самоврядування про діяльність Національної служби посередництва і примирення й відділення НСПП в області; проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на територіальному рівні.

Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин

Упродовж 2011 року було досягнуто певних позитивних зрушень у формуванні фінансових результатів економіки регіону. Так, за січень–жовтень 2011р., цей показник склав 311 млн.грн. проти 34,9 млн.грн. за аналогічний період минулого року. При цьому, частка прибуткових підприємств зросла на 7 в.п. й становила 59%, а збиткових зменшилась на 7 в.п.

Проти показників минулого року збільшені обсяги:

- виконання робіт будівельними підприємствами області - на 10,4%;

- виробництва продукції сільського господарства – на 21,7%.

В той же час, все ще не спроможна вийти на докризовий рівень промисловість області. За підсумками січня–листопада п.р., промислове виробництво склало 97,7% проти аналогічного періоду минулого року.

Неефективна діяльність більшості підприємств, їх складний фінансово-економічний стан через низький рівень завантаженості виробничих потужностей, недостатня платоспроможність замовників та несвоєчасні розрахунки за продукцію і, як наслідок, - дефіцит обігових коштів продовжують негативно впливати на стан соціально-трудових відносин.

Зберігають свою деструктивну дію суб’єктивні фактори негативного впливу на стан соціально-трудових відносин регіону:

низький рівень оплати праці (у січні–листопаді 2011р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій становила 1952 грн., що склало лише 75% середньоукраїнського показника. Серед більш оплачуваних в області - працівники фінансової діяльності, добування паливно-енергетичних корисних копалин, целюлозно-паперового виробництва, державного управління, виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, транспорту, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, де нарахування в 1,3–1,6 раза перевищували середньообласний показник. Водночас значно менше нараховувалось заробітної плати працівникам, зайнятим у хімічному виробництві, рибальстві, рибництві, обробленні деревини та виробництві виробів із деревини);

існуюча заборгованість із заробітної плати та недостатні темпи її погашення, порушення термінів виплати поточної заробітної плати (загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 01.12.2011 р. становила 21,3 млн.грн., що на 0,1 млн. грн. менше, ніж на початок року. При цьому, 55,0% загальної суми заборгували підприємства-банкрути, а 40,3% - економічно активні підприємства. Основна частка заборгованої заробітної плати не виплачена підприємствами промисловості (68,6%). Майже половина всього боргу (47,2%) утворено на підприємствах міста Чернігова);

наявне безробіття працездатного населення (за даними державної служби зайнятості, на кінець 2011 року на її обліку перебували 3,4 тис. незайнятих громадян міста, які шукали роботу, з них 96,9% мали статус безробітних. Кількість зареєстрованих безробітних за грудень збільшилася на 6,4% та на кінець місяця становила 3,3 тис. осіб. Серед кожних десяти безробітних три раніше займали місця робітників, шість – посади службовців, решта не мала професійної підготовки);

практика застосування на окремих підприємствах, установах та організаціях вимушеної неповної зайнятості, робота в умовах неповного робочого дня (тижня) (у листопаді 2011р. кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) порівняно з жовтнем 2011р. збільшилася на 6,2% й становила 2,5 тис. осіб (1,1% середньооблікової кількості штатних працівників). Кількість працюючих з економічних причин у режимі неповного робочого дня (тижня) збільшилася на 1,1% й становила 9,3 тис. осіб (4,0% середньооблікової кількості штатних працівників). Найбільше не відпрацювали через відпустки без збереження заробітної плати у переробній промисловості (7,0% зайнятих у цьому виді економічної діяльності), а скорочений режим роботи підприємств найпоширенішим був у будівництві (17,6%);

порушення соціальних та трудових прав найманих працівників на підприємствах, щодо яких реалізується процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (станом на 01.12.2011 р. незадоволені вимоги із заробітної плати на них становили 11,7 млн.грн. (55,0% загальної суми боргу по області). З початку року зарплатні борги підприємств-банкрутів зросли на 4,62 млн.грн, або на 65,3%);

випадки ухилення керівників підприємств від укладання колективних договорів, невиконання окремих їх вимог, продовження терміну дії або переукладання на новий термін;

випадки пасивної позиції представницьких органів найманих працівників на захист соціальних гарантій працюючих.

Наявність кожного із зазначених чинників призводить до виникнення випадків ускладнення стану соціально-трудових відносин. Головними залишаються: наявність заборгованості із заробітної плати, порушення встановлених термінів виплати поточної заробітної плати, вимог колективних договорів.

Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

У відповідності до затвердженого Плану основних заходів по запобіганню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), сприянню поліпшенню стану соціально-трудових відносин у трудових колективах на 2011 рік, здійснювались заходи щодо:

• виявлення і постановки на облік підприємств, установ та організацій, де загострювався стан соціально-трудових відносин між найманими працівниками ї власниками через наявність дестабілізаційних чинників;

• здійснення аналізу причин виникнення та пошуку шляхів усунення чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин (у т.ч. в процесі проведення узгоджувальних зустрічей);

• надання в межах повноважень правової допомоги сторонам соціально-трудових відносин;

• підготовки рекомендацій заінтересованим сторонам щодо шляхів та заходів зі стабілізації стану соціально-трудових відносин;

• зняття з обліку відділення підприємств, установ, організацій, де вдалося нормалізувати стан соціально-трудових відносин, запобігти виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

• інформування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, організацій профспілок і роботодавців, громадськості про результати діяльності відділення, спрямовані на сприяння стабілізації і поліпшенню стану соціально-трудових відносин у трудових колективах області.

Протягом року на обліку відділення, з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), знаходились 44 випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин, які охоплювали 19199 працівників 38 підприємств, установ, організацій області. Врегульовано 40 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин (90,9% від загальної кількості) на 34 підприємствах, в установах, організаціях, на яких було погашено 22565,5 тис. грн. заборгованості (97,8% загальної суми, що стала основною причиною дестабілізації соціально-трудових відносин - 23084,1 тис. грн.).

Найбільшу кількість конфліктних ситуацій (41,2%) вирішено в місті Чернігові.

За видами економічної діяльності, дестабілізаційні випадки розподілилися таким чином: у галузі освіти - 17 (38,6%), будівництва - 12 (27,2%), промисловості - 6 (13,6%), операцій з нерухомістю - 5 (11,4%), транспору - 1 (2,3%), охорони здоровя та соціальної допомоги - 1 (2,3%), виробництва та розподілу електроенергії, газу та води - 1 (2,3%), діяльності у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту – 1 (2,3%).

Здійснений аналіз чинників, які призвели до ускладнення стану соціально-трудових відносин, свідчить, що причиною їх виникнення є порушення ст.115 КЗпП України, ст.24 Закону України „Про оплату праці” в частині своєчасності виплати заробітної плати: 44 випадки (100% від загальної кількості). Безпосередньо вивчено стан соціально-трудових відносин 53-х підприємств міста Чернігова.

Певні позитивні результати діяльності були досягнуті у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок та роботодавців, представниками позаштатних інституцій НСПП. З цією метою упродовж 2011 року до них було направлено 1265 листів-звернень, інформаційних повідомлень, методичних матеріалів та рекомендацій стосовно сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин і взаємодії в роботі.

За результатами засідань обласної, міської та районних (Деснянського та Новозаводського районів міста Чернігова) комісій з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат та контролю за ефективним використанням бюджетних коштів упродовж року 12 підприємств віднесено до Бази даних конфліктогенних підприємств області (БДП), а стан 15 взято на облік відділення НСПП з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

На виконання доручень відділення, завідуючими інформаційно-консультаційними центрами НСПП в районах і містах вивчено фактичний соціально-економічний стан справ на 47 підприємствах. За результатами проведеного відділенням моніторингу, відповідним органам та організаціям підготовлені і направлені рекомендації та пропозиції щодо покращення соціально-трудових відносин у трудових колективах області.

Завдяки співпраці з обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, Федерацією профспілкових організацій області та галузевими обкомами профспілок зберігається соціальна стабільність у трудових колективах, усунено дестабілізаційні чинники та знято з обліку по запобіганню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) стан соціально-трудових відносин у ВАТ «Ніжинський механічний завод», м. Ніжин (працюючих – 304 чол., борг – 971,5 тис.грн.); комунальному підприємстві «Чернігівське тролейбусне управління», м. Чернігів (працюючих – 724 чол., борг – 1051,1 тис.грн.); філії «Чернігівська ДЕД дочірнього підприємства»Чернігівський облавтодор», м. Чернігів (працюючих – 267 чол., борг – 573,0 тис.грн.); Талалаївській центральній районній лікарні, смт. Талалаївка (працюючих – 336 чол., борг – 302,3 тис.грн.), а також між педагогічними працівниками та відділами (управлінням) освіти 15-ти районів і міст області.

З метою вжиття спільних заходів щодо сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), у травні 2011 року заключена Угода про взаємодію в роботі з обласною організацією профспілки працівників зв’язку дирекції УДППЗ «Укрпошта» (кількість членів профспілки – 3680 осіб).

Стан і результати вирішення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)

Протягом 2011 року відділення НСПП сприяло вирішенню дев’яти вимог, висунутих найманими працівниками у трьох колективних трудових спорах, безпосередніми учасниками яких стали 516 працюючих.

У взаємодії з усіма заінтересованими органами і організаціями, в ході проведення примирно-переговорних процедур, вирішено та знято з реєстрації два колективних трудових спора та задоволено вісім вимог найманих працівників.

1. Публічне акціонерне товариство „Прилуцький завод „Білкозин” (м. Прилуки)

Колективний трудовий спір перехідний з 2009 року (реєстраційний №042-09/25-В). Чисельність учасників - 447 чол.

Із шести зареєстрованих вимог найманих працівників невирішеною залишається перша:

“1) погасити в повному обсязі і в найкоротші терміни заборгованість з виплат заробітної плати та в подальшому виплачувати її згідно затвердженого в колективному договорі графіка, пункт 15.29. розділу 4 “Оплата праці”.

Підприємство знаходиться в край тяжкому фінансовому стані. З лютого 2011 року виробничі цехи заводу не працюють. Відповідно до Постанови начальника відділу ДВС Прилуцького міськрайонного управління юстиції від 10.05.2011 року та Постанови №660 від 16.05.2011року підрозділу примусового виконання рішень відділу ДВС Головного управління юстиції в Чернігівській області, накладено арешт на кошти розрахункових рахунків та в касі підприємства.

Після додержання передбаченої Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» примирної процедури, орган, уповноважений представляти інтереси найманих працівників підприємства звернувся до відділення НСПП за сприянням у вирішенні колективного трудового спору. За результатами розгляду матеріалів, було прийнято рішення по суті колективного трудового спору, а сторонам надіслані відповідні рекомендації.

У червні 2011 року, у зв’язку із довготривалістю вирішення колективного трудового спору, відділення НСПП звернулось до прокурора області з пропозицією щодо здійснення заходів, спрямованих на додержання законодавства про працю. За результатами проведеної перевірки, у липні 2011 року стосовно службових осіб ПАТ "Прилуцький завод "Білкозин" порушено кримінальну справу за ст. 175 ч.1 (безпідставна невиплата заробітної плати), ст. 364 ч. 2 (зловживанням службовим становищем) та ст. 219 КК України (доведення підприємства до банкрутства).

У жовтні 2011 року Рішенням Господарського суду Чернігівської області порушено справу про банкрутство ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» та призначено арбітражного керуючого. Перше підготовче засідання по даній справі відбудеться у січні 2012 року.

Загальна сума заборгованості із заробітної плати найманим працівникам підприємства з початку року зросла на 6160,9 тис. грн. і станом на 01.12.2011 року склала 6709,3 тис. грн. (за лютий-жовтень п.р.), звільнено 172 особи.

Невжиття протягом тривалого часу адміністрацією підприємства заходів, спрямованих на вирішення вимоги найманих працівників ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» періодично провокує трудовий колектив на застосування крайніх засобів вирішення колективного трудового спору - акцій протесту, страйків.

У відповідності до вимог Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», нормативно-правових актів НСПП, відділенням, в межах визначених повноважень, проводились робочі зустрічі та надавались необхідні консультації сторонам спору, підтримувався постійний взаємозв”язок з місцевими органами виконавчої влади, радою Федерації профспілкових організацій області, обкомом профспілки працівників агропромислового комплексу.

Стан соціально-трудових відносин у трудовому колективі підприємства продовжує знаходитись на контролі облдержадміністрації, Прилуцької міської ради, галузевого обкому профспілки та відділення НСПП.

2. Приватне виробничо-торговельне підприємство „ДЖІ-ЕН-ЕЛ”

(м. Чернігів)

Колективний трудовий спір зареєстрований 02 грудня 2010 року (реєстраційний №059-10/25-В). Кількість учасників – 42 чол.

В рамках розгляду даного спору і за координацією відділення НСПП було проведено 1 засідання примирної комісії (29.12.2010) та 3 узгоджувальні зустрічі із сторонами спору (14.12.2010, 20.12.2010, 03.01.2011).

Відповідно до положень статті 8 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” була утворена примирна комісія, в результаті роботи якої прийнято рішення від 30.12.2010 року та підписана угода між сторонами колективного трудового спору про виконання вимог найманих працівників.

Розпорядженням НСПП від 05 січня 2011 року № 005-р, колективний трудовий спір знято з реєстрації як вирішений.

3.Факультет поза місцем розташування держаного вищого навчального закладу «Українська академії бізнесу та підприємництва» – «Факультет бізнесу УАБП» (м. Чернігів)

Колективний трудовий спір зареєстрований 04 січня 2011 року (реєстраційний №002-11/25-В). Кількість учасників – 27 чол.

Причиною виникнення спору стали постійні затримки та наявність боргу із виплати заробітної плати, а також невиконання окремих вимог колективного договору.

Відділенням НСПП сторонам спору надані роз’яснення та зразки документів щодо процедури вирішення колективного трудового спору, рекомендовано здійснювати розгляд спору у примирній комісії.

В подальшому, в ході вирішення колективного трудового спору, було проведено 3 засідання примирної комісії та 7 узгоджувальних зустрічей зі сторонами спору.

Як результат, прийнято погоджене рішення по усіх п’яти вимогах найманих працівників і погашено заборгованість з заробітної плати на суму 134,6 тис. грн., що була предметом спору.

Розпорядженням НСПП від 19.07.2011 року № 167-р колективний трудовий спір знято з реєстрації як вирішений.

За результатами здійсненого відділенням НСПП аналізу вимог найманих працівників з’ясовано, що головними причинами виникнення колективних трудових спорів на підприємствах, в установах та організаціях області стали:

- наявність заборгованості із виплати заробітної плати;

- порушення законодавства про оплуту праці та зобов’язань колективних договорів в частині своєчасності виплати заробітної плати;

- нереагування адміністрацій підприємств на вимоги найманих працівників у передконфліктний період;

- ухилення сторін від соціального діалогу.

Страйки, колективні припинення роботи, акції протесту, пов’язані з ускладненням стану соціально-трудових відносин

17 червня 2011 року з 07.00 год. до 19.00 год. відбувся страйк 32-х працівників компресорного цеху, цеху із сантехобслуговування та електроцеху публічного акціонерного товариства «Прилуцький завод «Білкозин» міста Прилуки. Місце проведення - площа перед будівлею адміністрації та транспортною прохідною підприємства.

Страйкуючі вимагали погашення заборгованості із заробітної плати, а в разі невиконання даної вимоги, мали намір проводити страйк до моменту повної виплати заробітної плати за лютий-травень 2011 року. Зі страйкуючими провела перемовини в.о. генерального директора підприємства Височенко А.П.

Відділення НСПП письмово рекомендувало органу, що очолює страйк та адміністрації ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» невідкладно розпочати переговори по проведенню примирних процедур по вирішенню колективного трудового спору. Про ситуацію, яка склалась на підприємстві, поінформовано обласну державну адміністрацію. Завідуючому ІКЦ НСПП в місті Прилуки надано доручення щодо необхідності оперативного інформування про перебіг подій.

За сприянням облдержадміністрації, Прилуцької міської ради, ради Федерації профспілкових організацій області та галузевого обкому профспілок, у зв’язку з частковим погашенням заборгованості із заробітної плати, було прийнято рішення про припинення страйку. 17.06.2011 року о 19.00 год. чергові працівники компресорного цеху, цеху із сантехобслуговування та електроцеху ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» приступили до виконання своїх службових обов’язків.

Стан додержання Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»

В процесі вирішення колективних трудових спорів, встановлені наступні порушення норм Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»:

1) ст. 2 Закону щодо формування висунутих найманими працівниками вимог (ПАТ „Прилуцький завод „Білкозин”);

2) ст. 9 Закону щодо обов’язкового виконання рішень примирної комісії (ПАТ „Прилуцький завод „Білкозин”);

3) ст. 13 Закону щодо неможливості ухилення від участі в примирних процедурах (ПАТ „Прилуцький завод „Білкозин”);

4) ст. 5 Закону щодо порядку і строків розгляду власником вимог найманих працівників та надіслання свого рішення із соціально-економічним обґрунтуванням найманим працівникам (ПАТ „Прилуцький завод „Білкозин”, Факультет поза місцем розташування держаного вищого навчального закладу «Українська академії бізнесу та підприємництва» – «Факультет бізнесу УАБП»).

З метою додержання сторонами колективних трудових спорів Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», відділенням НСПП здійснювались відповідні заходи в межах визначених повноважень.

Організаційно-методична робота з представниками позаштатних інституцій НСПП

Для більш оперативної і дієвої роботи, відділенням НСПП сформовано позаштатний інститут Національної служби посередництва і примирення у складі: 13-ти трудових арбітрів, 3-х незалежних посередників та 22-х завідуючих інформаційно-консультаційними центрами. Завдяки цьому, практично в кожному районі і місті працюють кваліфіковані спеціалісти, головними завданнями яких є своєчасне реагування на виникнення дестабілізаційних чинників стану соціально-трудових відносин у трудових колективах; здійснення в межах повноважень превентивних заходів щодо їх локалізації; сприяння забезпеченню дієвого зв’язку і взаємодії в цій роботі всіх суб’єктів соціального діалогу з відділенням НСПП.

З метою підвищення якості та результативності роботи інформаційно-консультаційних центрів в області, проведено оновлення складу їх завідуючих, кандидатури яких були рекомендовані головами райдержадміністрацій та районних (міських) рад, в основному, з числа відповідальних працівників управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій (21 з 22-х).

Всім керівникам ІКЦ НСПП направлені листи щодо поліпшення організації подальшої співпраці, затверджені графіки та плани їх роботи на 2011 рік.

Запроваджено здійснення щопіврічного аналізу їх роботи з обов’язковим ознайомленням з його результатами всіх керівників ІКЦ НСПП для вжиття відповідних заходів щодо поліпшення діяльності, підвищення ефективності виконання визначених завдань і функцій.

У 2011 році підвищили кваліфікацію 2 трудових арбітра НСПП – Бойкачов А.М. та Корогод Ю.П.

За вагомий вклад у стабілізацію соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) відзначені Подяками Національної служби посередництва і примирення Рассахацький В.В. – завідуючий ІКЦ НСПП в Бобровицькому районі, начальник відділу праці УПСЗН Бобровицької РДА та Сурай О.В. – завідуючий ІКЦ НСПП в Прилуцькому районі, начальник відділу праці, кадрової та правової УПСЗН Прилуцької РДА.

Підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин

Практика роботи підтверджує важливість проведення заходів щодо підвищення рівня правової культури зацікавлених сторін соціально-трудових відносин. Для реалізації цього напрямку протягом 2011 року фахівці відділення використовували наступні заходи:

• проведення на ряді конфліктогенних підприємств правової роботи щодо роз’яснень положень трудового законодавства з метою врегулювання наявних випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин;

• консультування сторін соціально-трудових відносин з питань застосування нормативно-правових актів та компетенції органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань профспілок стосовно задоволення вимог, які є предметом колективного трудового спору (конфлікту);

• взаємодія з Учбово-методичним центром ради Федерації профспілкових організацій області та обласним Центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, яким щорічно пропонуються теми лекцій, що можуть бути прочитані працівниками відділення НСПП;

• висвітлення на нарадах, навчальних семінарах, «круглих столах», фахових засіданнях, курсах підвищення кваліфікації представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілкового активу області питань щодо ролі і завдань НСПП, роз’яснень основних положень Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»;

• участь на запрошення у постійно діючих семінарах, що проводяться Головним управлінням юстиції у Чернігівській області спільно з Чернігівським міським управлінням юстиції з метою підвищення кваліфікації працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

• практика популяризації та роз’яснення (у т.ч. через місцеві ЗМІ, щоквартальний Інформаційний бюлетень відділення НСПП, тематичну сторінку на web-сайті облдержадміністрації, безпосередньо у трудових колективах, серед представників позаштатних інституцій НСПП) положень законодавчих, нормативно-правових актів з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню;

• удосконалення діяльності інформаційно-консультаційних центрів НСПП на території області шляхом допомоги в організації їх роботи, забезпечення відповідними методичними, інформаційно-аналітичними матеріалами;

• розгляд індивідуальних заяв і звернень, за результатами підтвердження яких заявникам надавались юридичні консультації, рекомендації та роз’яснення.

Робота з підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин озброює їх знанням щодо своїх трудових прав, порядку висунення вимог, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); поширює коло найманих працівників, які обирають цивілізований правовий шлях колективного захисту своїх інтересів.

Інформування громадськості про діяльність відділення НСПП

Відділенням напрацьований певний досвід щодо інформування громадськості про основні напрямки та результати своєї роботи. Форми і методи інформаційного впливу постійно розширюються та удосконалюються. Серед найбільш вживаних: 1. Участь працівників відділення в роботі нарад, семінарів, конференцій, „круглих столів”, зборах профспілкового активу та інших заходах з питань соціально-трудових відносин. 2. Інформування через тематичну сторінку відділення НСПП, що розташована на офіційному web-сайті Чернігівської облдержадміністрації (www.cg.gov.ua, рубрика „Соціальна сфера”). Інтернет-сторінка започаткована у 2008 році з метою розширення інформаційного простору для рекламування діяльності Служби та підвищення ефективності взаємодії з місцевими органами виконавчої влади. За для актуалізації, при допомозі обласного управління у справах преси та інформації, здійснюється щомісячне оновлення інформаційних матеріалів. 3. В рамках проведення агітаційно-пропагандної та роз’яснювально-правової діяльності, спеціалісти відділення проводять лекції з питань, що належать до компетенції НСПП.

4. Позитивною є практика залучення представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань профспілок та роботодавців до підготовки інформаційних матеріалів з актуальних питань стану соціально-трудових відносин для публікації у Бюлетені НСПП, розміщення на тематичній сторінці відділення НСПП web-сайту облдержадміністрації. Так, упродовж 2011 підготовлені статті:

- Богданом М.А., головою Федерації профспілкових організацій Чернігівської області (опубліковано у Бюлетені НСПП №3-4, 2011);

- Корогод Ю.П., завідуючим ІКЦ НСПП в Куликівському районі, трудовим арбітром НСПП, начальником юридичного відділу апарату Куликівської РДА (опубліковано у Бюлетені НСПП №7-8, 2011; розміщено на web-сайті ОДА);

- Огородником О.Г., трудовим арбітром НСПП, проректором з гуманітарної освіти та виховної роботи Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (опубліковано у Бюлетені НСПП №3-4, 2011);

- Королем Л.В., начальником юридичного відділу Бобровицької райдержадміністрації Чернігівської області (запропоновано для публікації у Бюлетені НСПП);

- Дубровим А.В., першим заступником начальника управління Держгірпромнагляду по Чернігівській області (опубліковано у Бюлетені НСПП №9-10, 2011);

- Падалкою Л.В., директором обласного центру зайнятості (опубліковано у Бюлетені НСПП №7-8, 2011);

- Федоренком О. М., завідуючим ІКЦ НСПП у Варвинському районі, завідуючим сектором праці УПСЗН Варвинської РДА (опубліковано у Бюлетені НСПП №5-6, 2011; розміщено на web-сайті ОДА);

- Волком В.Б., завідуючим ІКЦ НСПП у Менському районі, начальником відділу праці УПСЗН Менської РДА (запропоновано для публікації у Бюлетені НСПП);

- Роговинською С.Ю., заступником міського голови з питань економіки та фінансів Ніжинської міської ради Чернігівської області (розміщено на web-сайті ОДА);

- Рассахацьким В.В., завідуючим ІКЦ НСПП, начальником відділу праці УПСЗН Бобровицької РДА (розміщено на web-сайті ОДА);

- Саволєй В.П., заступником голови Коропської райдержадміністрації.

5. Одним із дієвих методів здійснення інформаційної діяльності є систематичний випуск прикладної друкованої продукції: щоквартального Інформаційного бюлетеня та тематичних буклетів відділення НСПП, які направляються до відома та використання в роботі зацікавленим сторонам соціально-трудових відносин.

6. З метою взаємообміну інформаційними матеріалами про головні події та розвиток соціально-економічного і суспільно-політичного життя в області, стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ, організацій, у лютому 2011 року заключено Угоду про співпрацю відділення НСПП з Управлінням з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації.

Висновки та пропозиції

Результати роботи відділення свідчать, що у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, роботодавцями упродовж 2011 року була забезпечена певна стабільність соціально-трудових відносин у переважній більшості трудових колективів області.

Відділення, в межах визначених повноважень, сприяло запобіганню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та їх вирішенню, застосовуючи регламентовані Законом примирно-переговорні процедури розв’язання спірних ситуацій, що виникали на підприємствах, в установах та організаціях.

Аналіз вимог, які висувалися найманими працівниками до роботодавців показав, що основним чинником дестабілізації стану соціально-трудових відносин у трудових колективах залишилась наявна заборгованість із виплати заробітної плати.

Беручі до уваги домінуючі тенденції динаміки соціально-трудових відносин, ефективність заходів, що були вжиті, з метою усунення причин їх ускладнення, відділення НСПП вважає за доцільне в подальшому рекомендувати всім зацікавленим органам і організаціям зосередити зусилля на:

- організації проведення спільного моніторингу стану соціально-трудових відносин з метою виявлення та здійснення заходів, в межах повноважень, щодо врегулювання причин соціальної напруги у трудових колективах цивілізованим шляхом;

- оперативному реагуванні на факти погіршення стану соціально-трудових відносин, спрямованому на забезпечення локалізації дестабілізаційних чинників ще на доконфліктній стадії;

- ефективному використанні важелів примирно-переговорного процесу для поліпшення соціально-трудових відносин, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), запобіганні виникнення акцій соціального протесту, страйків;

- підвищенні рівня правової обізнаності зацікавлених сторін соціально-трудових відносин щодо порядку застосування норм чинного трудового законодавства.

Відділення НСПП і надалі буде забезпечувати реалізацію основних завдань, визначених Законом України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, Положенням про Національну службу посередництва і примирення, забезпечувати сприяння соціальній стабільності в трудових колективах області, спрямованих на забезпечення соціального миру і злагоди в суспільстві.