back

Розширене засідання колегії головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області

31-01-2012 | 15:56

31 січня в головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернігівській області відбулося розширене засідання колегії, яке провів начальник головного управління Петро Кулініч. У роботі колегії взяли участь голова правління Пенсійного фонду України Борис Зайчук, заступник голови обласної ради Валентин Мельничук. На колегії було підбито підсумки роботи органів Пенсійного фонду України в області у 2011 році та окреслено завдання на 2012 рік щодо реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення.

Як зазначалося, діяльність органів Фонду області минулого року була спрямована на забезпечення виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, актів Президента України і доручень Кабінету Міністрів України, постанов правління та наказів Пенсійного фонду України щодо зміцнення фінансової бази Пенсійного фонду.

2011 рік для органів Пенсійного фонду був знаковим. Це був перший рік роботи після запровадження єдиного соціального внеску, що сприяло підвищенню ефективності адміністрування коштів державного соціального страхування.

З 1 жовтня набрав чинності Закон України «Про заходи щодо реформування пенсійної системи», яким поглиблено принципи соціального страхування у пенсійній системі, зокрема удосконалено механізм обчислення пенсій у солідарній системі, обмежено розміри спеціальних пенсій, а також підвищено вік виходу на пенсію.

Відбулася оптимізація органів Пенсійного фонду.

Протягом минулого року установами Пенсійного фонду забезпечено своєчасне призначення, проведення перерахунків та виплата пенсій близько 378 тисячам жителів Чернігівської області.

Загалом профінансовано виплату пенсій на суму 5 млрд. 220 млн.грн., що на 480 млн.грн. або майже на 10% більше за 2010 рік.

З Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм надійшло 1 млрд. 874 млн грн., що на 42 млн.грн. більше у порівнянні з 2010 роком.

На 173% виконано планові показники по сплаті додаткових ставок збору з окремих видів господарських операцій, зібрано 30,6 млн.грн., що на 7,8 млн.грн. або на 34% більше ніж у 2010 році.

За 2011 рік підвідомчими управліннями зібрано 2 млрд. 250 млн.грн. власних коштів.

Завдяки спільній роботі управлінь Пенсійного фонду з органами місцевої виконавчої влади та самоврядування, правоохоронними органами, соціальними партнерами, державною виконавчою службою забезпечено надходження 99,7% належних до сплати страхових внесків та єдиного внеску, погашено боргів на суму 19,6 млн.грн.

Проте до бюджету Фонду протягом року не надійшло через зростання боргу по єдиному внеску 16,4 млн.грн. та через несплату належних до відшкодування сум, витрачених Фондом на виплату пенсій, призначених на пільгових умовах та пенсій науковим працівникам 3,4 млн.грн.

Від суб’єктів підприємницької діяльності, що обрали спрощену систему оподаткування, отримано 70,9 млн.грн. при передбачених в бюджеті 103 млн.грн. Сплатили єдиний внесок 18,5 тис. фізичних осіб – платників спрощеної системи оподаткування, що становить майже 80% від кількості зареєстрованих підприємців, що повинні сплачувати єдиний внесок.

Недоїмка по страхових внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування протягом року зменшилась із 28,2 млн.грн. до 19,9 млн.грн. або на 29,4%. Цьому сприяла активізація роботи по виконавчих документах на користь Пенсійного фонду органами державної виконавчої служби: від заходів примусового стягнення з початку року надійшло 6,4 млн.грн.

У більшості районів та містах області зменшено недоїмку економічно активних платників. В цілому вона скоротилась на 6,8 млн.грн. або на 40% і склала 9,9 млн.грн. В цій категорії платників 53% заборгували підприємства державної власності. Зокрема, недоїмка підприємств, що перебувають у сфері управління Міністерства оборони України становить 2,1 млн.грн.

Майже на 68% зменшилась з початку року недоїмка недержавних сільськогосподарських підприємств, на 63% меншою стала недоїмка підприємств, що є об’єктами права комунальної власності.

З початку року відносно 145 підприємств-боржників, заборгованість по яким становить майже 22 млн.грн. порушено справи про банкрутство. Визнано судом кредиторських вимог органів Пенсійного фонду по 108 підприємствах на суму 16 млн.грн. Надійшло коштів від проведеної роботи 2,7 млн.грн.

У результаті спільної роботи з обласною Комісією з питань санації та банкрутства підприємств з найбільшими боржниками, які знаходяться в процедурах банкрутства, на 1,5 млн.грн. або на 14% зменшилась недоїмка платників, щодо яких порушено справи про банкрутство або визнано банкрутами.

Станом на 1 січня 2012 року недоїмка із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склала 16,4 млн.грн. Керівники 806 підприємств, установ та організацій області, на яких працює 21 тисяча штатних працівників, не розрахувались по соціальних платежах своєчасно. В містах Ніжині, Прилуках і Чернігові зосереджено 68% від загальної кількості боржників і 81% від загальної суми недоїмки.

В кінці року намітилась тенденція до зменшення боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску, протягом листопада борг зменшився на 2,5 млн.грн., недоїмка - на 2,9 млн.грн., у грудні борг зі сплати єдиного внеску зменшився на 1,0 млн.грн., недоїмка – на 903 тис.грн.

Активно долучались до роботи з боржниками соціальні партнери і комісії з погашення заборгованості із соціальних виплат, що діють при місцевих державних адміністраціях. В минулому році по 1161 факту зростання заборгованості до Пенсійного фонду проінформовано соціальних партнерів, з метою вжиття заходів, спрямованих на погашення боргів, комісіям з питань погашення заборгованості по виплаті заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат направлено матеріали по 433 випадках збільшення боргу, 301 керівника підприємств – боржників заслухано на засіданнях комісій. Результатом від усіх вжитих до боржників заходів стало погашення 926 платниками повністю і 416 – частково боргу на суму 29 млн.грн. з урахуванням погашення поточних боргів.

У 2011 році з підприємствами-боржниками складено 323 графіки погашення заборгованості на суму 23,9 млн.грн. Протягом липня-грудня 200 підприємств виконали доведене завдання повністю, 48 – частково, погашено боргів на суму понад 8 млн.грн.

Проводилась робота по стягненню заборгованості з платників в судовому порядку. З цією метою органами Фонду до суду було подано 705 позовів про стягнення 27 млн.грн., задоволено 597 позовів на суму 21 млн.грн. В тому числі, подано 109 позовних заяв органами прокуратури в інтересах Пенсійного фонду на суму 6,6 млн.грн. Надійшло коштів від проведеної позовної роботи 7,7 млн.грн.

У минулому році підвідомчі управління Фонду активізували роботу з керівниками платників, що порушують порядок сплати єдиного внеску, зосередивши увагу на персональній відповідальності керівників підприємств-боржників. Протягом року до адміністративної відповідальності притягнуто 698 посадових осіб на суму 334 тис.грн., що на 222 штрафи більше ніж за 2010 рік. Сплачено 99,6% застосованих штрафів, з урахуванням сплати адміністративних штрафів за попередні роки.

Заборгованість по відшкодуванню витрат на виплату і доставку підприємствами пенсій, призначених на пільгових умовах, склала 27,7 млн.грн., що на 3,2 млн.грн. або на 13% більше ніж на початок року. Значні суми не відшкодовано підприємствами м.Чернігова (22 млн.грн.), м.Прилуки (1,3 млн.грн.), м.Ніжин (1,2 млн.грн.). Протягом 2011 року прийнято позовних заяв до розгляду судами першої та апеляційної інстанції на 4,6 млн.грн., знаходиться судових рішень на виконанні в органах ДВС на суму 10,8 млн.грн. Отже заходами примусового стягнення охоплені 93% сум пільгових пенсій, що належать до відшкодування.

Підвідомчими управліннями продовжувалась робота по детінізації доходів та легалізації заробітної плати. Протягом року до органів державної влади та місцевого самоврядування, територіальних органів Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю, правоохоронних органів, органів Державної податкової адміністрації та соціальних партнерів направлено матеріали щодо розгляду порушення трудових прав працівників, легалізації заробітної плати та зайнятості населення по 5282 суб’єктах господарювання. На засіданнях комісій з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення розглянуті матеріали по 240 суб’єктах господарювання. Протягом року проведено 165 спільних перевірок з контролюючими органами щодо дотримання законодавства про оплату праці. Проводилась роз’яснювальна робота щодо переваг отримання легальних доходів. В результаті залучено до сплати єдиного внеску 1484 неоформлених найманих працівників.

Завдяки вжитим заходам щодо легалізації заробітної плати поступово зменшується з 25,7% в березні до 22,4% в листопаді 2011 року кількість застрахованих осіб, що отримують заробітну плату на рівні або менше мінімальної.

Найбільш напруженою ділянкою в роботі юристів залишається захист інтересів органів Пенсійного фонду в судах за позовами одержувачів пенсійних виплат.

За 2011 рік до органів Пенсійного фонду подано 160 тис. позовів про стягнення 415 млн.грн. Сума коштів, сплачених органами Пенсійного фонду області протягом року на виконання судових рішень стосовно призначення (перерахунку) пенсій становить 196 млн.грн.

Більша частина позовів, яка в минулому році розглядалася в судах, це позови про стягнення підвищення особам, які мають статус «дітей війни», а також щодо розміру основної пенсії та додаткової пенсії відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Протягом 2011 року ліквідаторами та постраждалими внаслідок аварії на ЧАЕС до суду подано 31 тис. позовів, на суму 278 млн.грн. задоволено повністю або частково 21 тис. на 208 млн.грн. Особами, які мають статус дітей війни до суду подано 121 тис. позовів на суму 126 млн.грн. задоволено повністю або частково 120 тис. на 123 млн.грн.

Протягом 2011 року органами Пенсійного фонду області опрацьовано 159 тис. звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Із загальної кількості страхувальників 13,2 тис., які подали звіти в грудні 2011 року, 64% - звіти надані в електронній та паперовій формі, 14% - в паперовій формі, що передбачає їх введення до реєстру в ручному режимі, 22% - в безпаперовій формі з використанням електронно-цифрового підпису.

Продовжувалась робота по формуванню та видачі страхових свідоцтв про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

За минулий рік надійшло 73 тис. запитів щодо отримання персональних даних застрахованих осіб, з них 12 тис. запитів від правоохоронних органів.

З метою своєчасного призначення пенсій щокварталу підприємствам з найбільшою кількістю працюючих передається інформація про працівників, які досягають пенсійного віку. За 2011 рік таку інформацію одержали 1935 підприємств щодо 4072 осіб.

Протягом 2011 року забезпечено дотримання підвідомчими управліннями законодавства при призначенні та перерахунках пенсій.

В області призначено понад 17 тисяч нових пенсій, проведено 52 тисячі поточних перерахунків за зверненнями громадян. Понад 13 тисячам осіб проведені перерахунки пенсій з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсій.

На виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» з 1 січня, 1 квітня, 1 жовтня та з 1 грудня проведені перерахунки пенсій понад 98% пенсіонерів виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 березня перераховані пенсії у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати 70 тис. чоловік.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України з 1 липня проведено виплату доплати до підвищення 2,6 тис. членам сімей загиблих та тих, які пропали безвісти.

Протягом року середній розмір пенсії зріс на 91 грн. 52 коп. і станом на 1 січня 2012 року складає 1132 грн. 08 коп., що на 37 % перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Чисельність одержувачів пенсій та грошової допомоги через банківські установи за рік зросла на 10,4 тис. осіб і на 1 січня 2012 року складає 138 тис. осіб, що становить 38,6% всієї чисельності пенсіонерів області.

Загальна сума пенсійних виплат через поточні рахунки в банківських установах склала 1,8 млрд.грн., що на 329 млн.грн. або на 21% більше обсягів 2010 року. Економія коштів на оплату послуг по виплаті і доставці коштів за звітний період розрахунково становить майже 24 млн.грн.

З метою попередження неправильного застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів проведено 281 взаємоперевірку між районними та міськими управліннями.

Проведено 2346 зустрічних перевірок достовірності видачі документів про заробітну плату та стаж роботи на підприємствах, в установах, організаціях. Виявлено 44 порушень, в тому числі 8 переплат та 7 недоплат пенсій.

Комісією з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років при головному управлінні з початку року розглянуті заяви та документи 194 громадян області, у 191 випадку прийняті рішення щодо підтвердження стажу роботи.

За минулий рік до управлінь Пенсійного фонду області письмово і усно звернулось майже 57 тис. громадян, що на 40% більше ніж у 2010 році. Письмово звернулись 40 тис. громадян, що у 1,5 рази більше від рівня 2010 року. Таке значне збільшення письмових звернень викликане масовістю звернень пенсіонерів, які мають статус “дитина війни”, ліквідаторів, потерпілих від аварії на ЧАЕС та працюючих пенсіонерів згідно ст. 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. На особистому прийомі прийнято майже 17 тис. громадян, що на 15% більше ніж у 2010 році.

З метою зменшення кількості звернень громадян та попередження випадків повторних звернень в органах Фонду організовані постійно діючі «гарячі» телефонні лінії для надання відповідей з питань призначення і виплати пенсій. За даними проведеного моніторингу звернень, більше 26 тис. громадян отримали консультацію зателефонувавши на «гарячі» телефонні лінії.

Проводились виїзні прийоми громадян за місцем проживання, на яких прийнято 24 тис. громадян, у тому числі 297 громадян з обмеженими фізичними можливостями, інвалідів по зору та осіб, яким виповнилось 80 і більше років.

Працівники Пенсійного фонду забезпечили належне громадське обговорення заходів щодо подальшого реформування пенсійної системи, надання роз’яснень на актуальні питання, у тому числі щодо застосування нормативних документів тощо.

За минулий рік в обласних та місцевих газетах опубліковано 362 інформаційно-роз’яснювальних матеріалів, відбулося 429 виступів на радіо, 427 на телебаченні. Для журналістів організовано 43 брифінги та 16 прес-конференцій, взято участь у 191 засіданні за «круглим столом».

У зв’язку із реформуванням пенсійної системи продовжується взаємодія органів Фонду з роботодавцями, соціальними партнерами, правоохоронними органами, громадськими організаціями ветеранів.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 803 «Про утворення територіальних органів Пенсійного фонду України», постанови правління Пенсійного фонду України від 01.08.2011 № 21-2 проведена відповідна робота по припиненню діяльності шести управлінь Пенсійного фонду в області. В результаті реорганізації в установлені терміни зареєстровані три управління Пенсійного фонду України: в м.Ніжині та Ніжинському районі, в м.Прилуках та Прилуцькому районі та в м.Чернігові.

Аналіз якісного складу персоналу свідчить про постійне збільшення в органах Фонду області фахівців з повною вищою освітою. Станом на 1 січня 2012 року з повною вищою освітою в органах Фонду області працює 821 фахівець що складає 82 % загальної кількості працюючих державних службовців області. 58 керівників та спеціалістів мають ступінь магістрів.

На постійному контролі знаходяться питання додержання державними службовцями антикорупційного законодавства.За повідомленням головного управління
Пенсійного фонду України в Чернігівській області