back

Декларація про державний суверенітет — важливий крок до української незалежності

15-07-2016 | 08:57

16 липня 1990 року Україна зробила важливий крок на шляху до здобуття незалежності — Верховна Рада Української РСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України.

Компартійна верхівка, шукаючи вихід із глибокої кризи, що охопила СРСР на початку 1980-х, розпочала косметичний ремонт режиму, відомий як «перебудова». Проте, тоталітарний режим за своєю природою нездатний реформуватися. Водночас паростки свободи швидко зробили процес спроби «оновитися» неконтрольованим і радянська імперія стала тріщати по швам.

Весною 1990-го проголосила незалежність Литва, готувалися до цього Латвія та Естонія. 12 червня державний суверенітет задекларувала РСФСР. Нуртувала і Україна. Набирав силу Рух, швидко множилися інші демократичні і патріотичні організації. Українська Міжпартійна Асамблея просто на вулицях почала реєстрацію громадян Української Народної Республіки (на кінець 1990 року було зареєстровано близько 3 мільйонів осіб). Національно-визвольний рух українців швидко набирав обертів. Під тиском суспільних настроїв навіть КПУ на ХХVІІІ з’їзді прийняла резолюцію про державний суверенітет.

Прийняття 16 липня 1990 року Декларації про державний суверенітет стало важливим елементом процесу державотворення. У самому документі суверенітет трактувався як «верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах». І хоча мова не йшла про вихід із складу СРСР (передбачалося, що принципи Декларації будуть використані для укладання нового союзного договору), однак насправді українська Декларація про суверенітет, на відміну від свого російського аналога, стала фактично програмою побудови незалежної держави. А серед її співавторів були і народні депутати з Чернігівщини Тетяна Яхеєва та Сергій Семенець.

Проголошувалося, що Україна має своє громадянство, де «всі громадяни рівні перед законом». Єдиним джерелом влади визначався народ України. У міжнародних відносинах декларувався постійний нейтралітет і дотримання трьох неядерних принципів: не застосовувати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Українці мали безпосередньо укладати договори з іншими державами. Зрештою, майже всі положення Декларації суперечили чинній на той час Конституції УРСР.

Прийняття Декларації про державний суверенітет мобілізувало українські патріотичні сили, які чинили тиск на владу з метою виконання Декларації, втілення в життя її положень і принципів. Так, у Чернігові 2 вересня 1990 року пройшов загальноміський мітинг національно-демократичних організацій. Резолюція мітингу, зачитана Валерієм Сараною, констатувала, що після 16 липня «гомін волі несеться від Чорного моря до зелених Карпат», а в другому пункті недвозначно закликалося до «негайного приведення Конституції України у відповідність до Декларації про суверенітет». Українські патріоти серед іншого вимагали підняти над будинком міськвиконкому синьо-жовтий прапор, повернення площі Куйбишева історичної назви Красна площа, перейменування вулиць Ворошилова, Свердлова, Куйбишева, Урицького на честь діячів українського національного відродження.

6 жовтня 1990 року друга конференція Чернігівської крайової організації Народний Рух України закликала всі демократичні сили України «забути свої політичні програми на певний час і об’єднати зусилля в одному напрямку – дати відсіч наступу апарату КПРС, домагатись втілення в життя Декларації про державний суверенітет України».

Оскільки абсолютну більшість депутатів Верховної Ради становили комуністи (239 чоловік), Декларації не було надано статус конституційного акту. Разом із тим до Конституції УРСР були внесені статті, що проголошували верховенство українських законів над союзними. Це стало важливим кроком для наповнення Декларації реальним змістом.

Саме боротьба за реалізацію положень Декларації про державний суверенітет України, за власну незалежну державу нарешті привела до прийняття «Акту проголошення незалежності України» 24 серпня 1991 року.

Декларація про державний суверенітет України і Акт проголошення незалежності України створили правові засади для відновлення Української незалежної держави, лягли в основу Конституції України.


Текст Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року

Оприлюднення тексту Декларації у Чернігівській обласній газеті "Деснянська правда"
від 17 липня 1990 року


Сергій ГОРОБЕЦЬ,
Український інститут національної пам’яті