back

Створення Чернігівського госпітального округу в рамках реформування системи охорони здоров`я області: проблемні питання та шляхи їх вирішення

27-01-2012 | 16:06

Це питання також розглянуто під час засідання Регіонального комітету з економічних реформ, яке цього разу пройшло на базі Чернігівської міської лікарні №2.

Перед початком засідання запрошені на захід голови районних державних адміністрацій, голови районних рад та головні лікарі ЦРЛ ознайомилися з матеріально-технічною, лікувальною базою та сучасними методами лікування лікарні, оглянули хірургічне, операційне, реанімаційне, діагностичне, фізіо-терапевнитчне відділення; рентген – операційну, взяли участь у відкритті травматологічного пункту.

Як наголосив голова облдержадміністрації Володимир Хоменко, серед пріоритетних напрямків Програми економічних реформ Президента України „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” було визначено завдання радикальної модернізації національної економіки України і суспільства загалом, та медичної галузі, зокрема.

«Сьогодні здоров’я нації стає визначальним чинником результативності й ефективності як соціальних, так і економічних реформ. Згідно з Конституцією України, забезпечення здоров’я нації – проблема, яка має вирішуватися у тісному поєднанні державної політики з діяльністю органів місцевого самоврядування, територіальних громад та населення.

Обласна державна адміністрація, надаючи першочергового значення питанням поліпшення якості і доступності медичної допомоги населенню області, веде предметний пошук шляхів і методів їх комплексного вирішення», - зазначив Володимир Хоменко.

На даний час в галузі охорони здоров’я області прийнято і реалізується 9 програм. З них 5 розроблено та затверджено протягом 2011 року, а саме:

- Програма "Цукровий діабет" на 2011-2015 роки;

- Програма забезпечення медичною стоматологічною допомогою населення області КЛПЗ "Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка" на 2011-2015 роки;

- Програма забезпечення санітарним автотранспортом станцій та відділень швидкої медичної допомоги Чернігівської області на 2011-2013 роки;

- Програма забезпечення лікувально-профілактичних закладів Чернігівської області кисневими концентраторами на 2011-2015 роки";

- Програма "Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2012-2015 роки".

За сприяння обласної держадміністрації за рахунок коштів субвенції з державного бюджету у 2011 році проведено реконструкцію об’єктів охорони здоров’я області на загальну суму близько 34 млн. грн.

Вже четвертий рік поспіль разом із медичною громадськістю області опрацьовується ідея реформування медичної галузі шляхом створення госпітальних округів. Головною метою такої реорганізації є наближення медичної допомоги до населення, насамперед, сільської місцевості, та поліпшення якості її надання висококваліфікованими спеціалістами.

Розроблено план-графік реформування галузі охорони здоров'я області на 2010–2014 роки, який передбачає упорядкування мережі лікувальних закладів та зміну системи фінансування, вдосконалення контролю якості надання медичної допомоги. В усіх районах області рішенням сесій районних рад в місцевих бюджетах передбачені кошти на надання первинної медико-санітарної допомоги.

Питання реформування медичної галузі області вже розглядалося на засіданнях робочих груп по реорганізації галузі Регіонального комітету з економічних реформ та Громадської ради при обласній державній адміністрації.

Про створення Чернігівського госпітального округу в рамках реформування системи охорони здоров'я області, проблемні питання та шляхи їх вирішення присутніх поінформувала начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Галина Василькова.

7 липня 2011 року Верховною Радою України прийнято два закони, які забезпечують проведення реформи – «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги» і «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві».

Згідно з цими законами у 2013-2014 роках буде підбито підсумки всього зробленого у пілотних регіонах, аналіз результатів, корекція допущених помилок та узагальнення досвіду, а з 2015 року розпочнеться реформування системи охорони здоров'я усієї країни.

Президент України Віктор Янукович на засіданні Комітету з економічних реформ наголосив, що прийняття закону «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» є стартом для всієї України.

Тому, обласною державною адміністрацією була розпочата робота по створенню Чернігівського госпітального округу як пілотного проекту.

За словами Галини Василькової, після детального аналізу по Чернігівському госпітальному округу були зроблені висновки стосовно його сильних та слабких сторін.

Так серед сильних сторін та можливостей – прийняті Закони України щодо реформування галузі охорони здоров’я, позитивний досвід пілотних регіонів та сусідніх держав в рамках співробітництва в Єврорегіоні «Дніпро», наявність багато профільних лікувально-профілактичних закладів з сучасним медичним обладнанням та апаратурою, територіальна наближеність до м. Києва.

Слабкими сторонами є недостатній рівень фінансування галузі та зниження престижу професії лікаря, недосконалість нормативно-правової бази та низький рівень підготовки медичних працівників.

Враховуючи науково обґрунтовані показники ефективності діяльності госпітальних округів, визначені адміністративні регіони, які становитимуть основу Чернігівського госпітального округу: Городнянський, Куликівський, Ріпкинський, Чернігівський райони та м. Чернігів.

Чисельність населення цих територій становить 38,7% від загальної чисельності населення області.

Захворюваність населення по Чернігівському округу протягом останніх років набула сталої тенденції до зниження, а основні рейтингові мічця в її структурі залишаються незмінними: хвороби органів дихання (49,7% від усіх хвороб); травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин (9,5%); хвороби системи кровообігу (5,5%).

Як зазначила начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації, необхідно змінити стратегію та тактику в підходах до надання медичної допомоги населенню, а саме: -

активізувати роботу первинної ланки, спрямувавши її на здійснення профілактичних заходів, надання консультацій, проведення діагностики, лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь тощо; -

забезпечити первинну ланку необхідним обладнанням, медикаментами, витратними матеріалами та виробами медичного призначення; -

збільшити асигнування на надання первинної медичної санітарної допомоги до 35%.

Наявна мережа лікувально-профілактичних закладів зазначених територій дуже розгалужена та не відповідає потребам населення. Нераціонально використовується праця середнього медичного персоналу, амбулаторна допомога підміняється дорого вартісною стаціонарною, що призводить до неефективного використання ліжкового фонду та значного збільшення вартості медичної послуги.

Тож реалізуючи регіональні заходи оптимізації, необхідно провести реструктуризацію лікувально-профілактичних закладів з урахуванням потреб населення в медичній допомозі різного рівня; сформувати та відпрацювати оптимальні медичні маршрути пацієнтів за скеруванням лікаря загальної практики; запровадити нові принципи фінансування галузі та оплати праці медичних працівників та відпрацювати нові механізми контролю якості надання медичної допомоги за принципами відкритості, доступності, взаємодії з громадськістю і профспілками та роботи, спрямованої на перспективу.

Це дасть можливість проводити повноцінні оперативні втручання більше 4 тисяч на рік; приймати понад 5 тисяч пологів на рік; облаштувати станції швидкої медичної допомоги в зоні доступу до 30 хвилин доїзду до пацієнта з відповідним оснащенням; забезпечити доступність послуг 24 години на добу, 7 днів на тиждень та своєчасну госпіталізацію хворих для проведення оперативного лікування.

На виконання доручення голови облдержадміністрації щодо підвищення доступності сільського населення до надання медичної допомоги з 2011 року проводяться виїзди профільних спеціалістів лікувально-профілактичних закладів на ФАПи. Графіки виїздів доведені до мешканців підпорядкованих регіонів шляхом розміщення їх на ФАПах та у сільських радах.

Укомплектованість Чернігівського госпітального округу лікарями загальної практики-сімейної медицини становить 86,1%, дільничними терапевтами – 71,7%, дільничними педіатрами – 86%. Близько половини працюючих за цими спеціальностями – люди пенсійного та передпенсійного віку.

З метою укомплектування первинної мережі Чернігівського госпітального округу лікарями потрібно провести перенавчання 67 осіб та підготувати в інтернатурі ще 157 сімейних лікарів.

Галина Василькова наголосила: при створенні Чернігівського госпітального округу кожен реально працюючий лікувально-профілактичний заклад не буде закритий. Натомість будуть створені багатопрофільні потужні лікарні інтенсивного лікування з кваліфікованим медичним персоналом та сучасним обладнанням, ресурси будуть розподілятися згідно з реальними потребами населення, медичний персонал збереже робочі місця, а рівень заробітної плати медичних працівників буде збільшено.

Після тривалого та конструктивного обговорення зазначеного питання, голова облдержадміністрації Володимир Хоменко закликав присутніх до активної роботи по роз’ясненню цього важливого напрямку спільної діяльності – реформування медичної галузі.

«Мета, яку ми ставимо перед собою – це підвищення доступності медичних послуг належної якості для усіх громадян. А це можливе лише за умови розуміння і підтримки запропонованих реформ населенням і медичною спільнотою.

Попереду у нас дуже багато роботи по покращенню матеріально-технічної бази лікувальних закладів, поліпшення соціального забезпечення медичних працівників – в першу чергу на селі, і взагалі по усіх тих напрямках, що ми намітили – упередженню та профілактиці захворювань

Але успішних результатів реформування можна досягти лише через співпрацю органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та медичного загалу області», - підкреслив Володимир Хоменко.

Прес-служба облдержадміністрації