back

18-06-2008 13:12


Поштовий зв`язок

Поштовий зв`язок є однією з пріоритетних і важливих підгалузей зв`язку в Україні, основна мета функціонування якого полягає у наданні користувачам, органам державної влади, місцевого самоврядування, оборони й безпеки держави широкого спектру послуг, з орієнтацією на задоволення їхніх потреб у ринкових умовах.
Основними засадами діяльності у сфері надання послуг поштового зв`язку є:

.  захист інтересів користувачів;

.  надання послуг поштового зв`язку встановленого рівня якості;

.  доступність до ринку послуг поштового зв`язку;

.  законодавче регулювання відносин у сфері надання послуг поштового зв`язку;

.  забезпечення прав користувача на таємницю інформації;

.  забезпечення прав операторів поштового зв`язку.

Становлення і розвиток поштового зв`язку України відбувається згідно із законодавством України, актами Всесвітнього поштового союзу, а також державними програмами розвитку.
Основні підходи до подальшого розвитку поштового зв`язку, особливості його структурної перебудови, принципи регулювання, стратегія розвитку поштового зв`язку, а також засади діяльності в ринкових умовах визначені Концепцією розвитку зв`язку в Україні до 2010 року, прийнятою постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 р. N 2238.

Стратегічною метою державної політики щодо поштового зв`язку України є задоволення потреб суспільства у послугах поштового зв`язку визначеного рівня якості.
Загальна політика щодо поштового зв`язку на найближчу перспективу полягає в подальшій оптимізації мережі поштового зв`язку, вдосконаленні поштових маршрутів, переході до комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів на всіх ланках технологічного процесу (від приймання до вручення поштових відправлень), створенні автоматизованої інформаційно-технологічної системи поштового зв`язку, наближення термінів доставки поштових відправлень до світового рівня.
Стратегією розвитку поштового зв`язку України на період до 2010 року передбачається:

.  Проведення структурних перетворень (реструктуризація, лібералізація та формування ринку послуг) для прискорення розвитку поштового зв`язку в ринкових умовах;

.  Забезпечення послугами поштового зв`язку відповідного рівня якості органів державної влади та місцевого самоврядування, а також населення та суб`єктів господарювання.

Основними пріоритетами розвитку поштового зв`язку загального користування є:

.  Впровадження нових видів послуг та нових технологій оброблення, перевезення і доставки усіх видів поштових відправлень на основі комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів у поштовому зв`язку, а також використання швидкісних видів транспорту;

.  Наближення рівня якості послуг поштового зв`язку до європейських і світових стандартів.

Електрозв`язок

Основні завдання:

1. Участь у формуванні і реалізації єдиної державної науково-технічної політики у галузі зв`язку, визначення основних напрямків розвитку і вдосконалення Єдиної національної системи зв`язку (ЄНСЗ), підвищення її якості, доступності й сталого функціонування.
2. Розробка та реалізація державної політики в питаннях стратегії розвитку галузі зв`язку, спрямованої на досягнення світового рівня технологічних процесів, задоволення потреб в послугах зв`язку та їх якості, розвиток нових послуг.
3. Координація роботи Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення (КРРТ), науково-дослідних установ галузі зв`язку, проектних інститутів галузі.
4. Координація робіт зі створення та розвитку мереж зв`язку загального користування та взаємодії між відомчими мережами та мережами зв`язку загального користування.
5. Регулювання взаємодії операторів зв`язку різних форм власності, зокрема з питань технологічного взаємоз`єднання мереж.
6. Управління номерним ресурсом мереж телефонного зв`язку загального користування, розподіл номерного ресурсу.
 

Останні новини

Анонси


 

 

 

Погода