back

18-06-2008 09:57


Професійна орієнтація молоді

Відповідно до Указу Президента України від 06.10.99 N 1285/99 "Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді", обласної програми "Молодь Чернігівщини", з метою забезпечення соціально-економічних, організаційних і правових умов та гарантій для реалізації права молоді на працю і посилення її захисту від безробіття створено молодіжний центр праці (далі - МЦП) при управлінні у справах сім`ї та молоді облдержадміністрації (розпорядження голови облдержадміністрації від 16 липня 2003 року N 237) та затверджено Положення про нього.

За час роботи МЦП до нього звернулось 296 осіб, 22% з яких працевлаштовано. Основною категорією молоді (74%), що звертається за послугами до МЦП, є молоді люди без досвіду роботи, переважну більшість яких складають випускники навчальних закладів.

З огляду на те, що навчальні заклади регіону готують спеціалістів з тих професій, якими вже перенасичено ринок праці, постала потреба проведення заходів щодо перекваліфікації молодих спеціалістів для їхнього працевлаштування. З метою вирішення вказаної проблеми проводяться тренінгові заняття з соціальної адаптації молоді та надання інформаційно-консультативної допомоги, розроблено програму дій на 2004 рік щодо надання молодим людям послуг з навчання або перекваліфікації за фахом: бухгалтер, секретар-офіс-менеджер, менеджер з реклами та офіціант-бармен.

Відповідно до Державної програми підтримки молодіжного підприємництва та з метою стимулювання найкращих молодих підприємців та популяризації ідей підприємництва серед молоді Чернігівським МЦП розпочато проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу "Молодий підприємець року". Розроблено програму щодо створення бізнес-центру на базі молодіжного центру праці для професійної самореалізації та становлення молодих підприємців, надання теоретичної та практичної допомоги у відкритті та розвитку власного бізнесу, організації стажування та працевлаштування молодих фахівців у структурах малого та середнього бізнесу, допомога у пошуку партнерів по бізнесу.

З метою сприяння працевлаштуванню молоді у співпраці з громадськими організаціями МЦП провів ярмарку вакансій, яка дала можливість понад 500 молодим людям реалізувати свій творчий та професійний потенціал.

           Для розвитку підприємницьких ініціатив, сприяння зайнятості та соціально-психологічної орієнтації молоді на ринку праці МЦП направив до Державного комітету України у справах сім`ї та молоді пропозиції щодо проведення заходів з зазначеної проблематики.

Управліннями облдержадміністрації у справах сім`ї та молоді, освіти і науки, асоціацією трудових об`єднань молоді, обласним центром ССМ опрацьовано варіанти працевлаштування учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час в межах регіону. Результатом цього стало укладення угоди про співпрацю з АПК "Полісся". Під час літніх канікул 2003 року 666 осіб студентської та учнівської молоді працювали на сезонних сільськогосподарських роботах. Загони (всього 21) були сформовані при обласному, Бахмацькому, Бобровицькому, Борзнянському, Ічнянському, Городнянському, Козелецькому, Куликівському, Менському, Ніжинському, Носівському, Сосницькому районних та Чернігівському міському ЦССМ, Дегтярівському, Сокиринському, Ічнянському ПТНЗ.

Обласний центр соціальних служб для молоді створено у 1992 році на виконання розпорядження представника Президента в області.

Юридична адреса: 14000, м.Чернігів, вул.Шевченка, 21,

тел. (04622) 7-89-84, 7-89-58, факс 7-89-84

E-mail: youth@.cn.relc.com

Директор центру Васильєва Світлана Юріївна

Головною метою діяльності центру є створення соціальних умов життєдіяльності, гармонійного та всебічного розвитку дітей та молоді, захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб.

         Практична соціальна робота центрів ССМ регіону спрямована на виконання національних, державних, галузевих програм соціального становлення та розвитку дітей та молоді. Конкретна соціальна робота за програмами здійснюється через проведення різноманітних заходів (індивідуальних, групових) спеціалізованими службами обласного, міських та районних центрів соціальних служб для молоді. Клієнтами центрів ССМ є неблагополучні, багатодітні та неповні сім`ї, батьки-вихователі і діти у дитячому будинку сімейного типу, сім`ї, в яких батьки є інвалідами або виховують дитину-інваліда, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, діти та молодь з функціональними обмеженнями, учнівська молодь, діти і  підлітки, які зазнали насильства у сім`ї, жінки, які зазнали насилля чи стали жертвами торгівлі.

Нормативно-правова база, яка регулює надання послуг центрами ССМ:

1.Декларація від 15.12.92 р.N2859 "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні":
":Державна молодіжна політика формується і реалізується шляхом: створення соціальних служб для молоді та підготовки соціальних працівників".

2.Закон України від 5.02.1993р.N2998-X11 "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні":
":ст. 1 частина 7. Центри соціальних служб для молоді - спеціальні заклади, уповноважені державою брати участь у реалізації державної молодіжної політики шляхом проведення соціальної роботи з дітьми та молоддю".
  3. Закон України від 21.06.2001р.N2558-11"Про соціальну роботу з дітьми та молоддю":
"...1. Здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю покладається на: Державний центр соціальних служб для молоді; республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські, районні, районні у містах, сільські та селищні центри соціальних служб для молоді; спеціалізовані формування центрів соціальних служб для молоді:
Послуги, що надаються центрами соціальних служб для молоді, є державними послугами і здійснюються на безоплатній основі".
4. Закон України "Про внесення змін та доповнень до деяких Законів України" від 7.03.2002 р. N3109-ІІІ:
"...Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 9 Закону України "Про попереднє ув`язнення" доповнити після частини другої новою частиною такого змісту:
"Взяті під варту молоді громадяни (віком від 14 до 28 років) мають право отримувати психолого-педагогічну допомогу спеціалістів центрів соціальних служб для молоді.
У зв`язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п`ятою.

2. У Законі України <Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні>: абзац восьмий статті 1 викласти у такій редакції:
центри соціальних служб для молоді - спеціальні заклади, уповноважені державою брати участь у реалізації державної молодіжної політики шляхом проведення соціальної роботи з дітьми та молоддю>; 
статтю 6 викласти у такій редакції:
<Стаття 6. Центри соціальних служб для молоді
Для підтримки соціального становлення та розвитку молоді утворюються центри соціальних служб для молоді та їх спеціалізовані формування.
Порядок утворення і функціонування центрів соціальних служб для молоді та їх спеціалізованих формувань визначається Законом України <Про соціальну роботу з дітьми та молоддю>;
у частинах сьомій і десятій статті 7 слова <соціальними службами для молоді>, <соціальним службам для молоді> замінити відповідно словами <центрами соціальних служб для молоді>, <центрам соціальних служб для молоді>.
3. У Законі України <Про охорону дитинства>: частини третю і четверту статті 10 після слів <служби у справах неповнолітніх> доповнити словами <центри соціальних служб для молоді> у відповідному відмінку; частину тринадцяту статті 24 після слів <покладається на органи опіки і піклування> доповнити словами <центри соціальних служб для молоді>.
  4. Закон України "Про соціальні послуги" від 19 червня 2003 року N 966-ІV: Ст.5 ..." види соціальних послуг:
психологічні - надання консультацій з питань психічного здоров`я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад;

соціально-педагогічні послуги - виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих   обставинах,  організація  індивідуального навчального,  виховного  та  корекційного процесів, дозвілля,спортивно-оздоровчої, технічної  та  художньої  діяльності   тощо, а також  залучення  до роботи різноманітних закладів,  громадських організацій, заінтересованих осіб;
соціально-медичні послуги  -  консультації  щодо  запобігання виникненню   та   розвитку  можливих  органічних  розладів  особи, збереження,  підтримка  та   охорона   її   здоров`я,   здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;
соціально-економічні послуги   -   задоволення   матеріальних інтересів і потреб  осіб,  які  перебувають  у  складних  життєвих обставинах,   що  реалізуються  у  формі  надання  натуральної  чи грошової  допомоги,  а  також  допомоги  у   вигляді   одноразових компенсацій;
юридичні послуги  -  надання  консультацій  з  питань чинного законодавства,  здійснення захисту прав  та  інтересів  осіб,  які перебувають у складних життєвих обставинах,  сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної  відповідальності  осіб, що  вдаються  до  протиправних  дій  щодо  цієї  особи (оформлення правових  документів,  адвокатська  допомога,   захист   прав   та інтересів особи тощо);

послуги з   працевлаштування   -   пошук  підходящої  роботи, сприяння   у   працевлаштуванні   та    соціальне    супроводження працевлаштованої особи;

послуги з   професійної   реабілітації   осіб   з  обмеженими фізичними  можливостями  -   комплекс   медичних,   психологічних, інформаційних  заходів,  спрямованих на створення сприятливих умов для реалізації  права  на  професійну  орієнтацію  та  підготовку, освіту, зайнятість;
інформаційні послуги  -  надання  інформації,  необхідної для вирішення складної   життєвої   ситуації   (довідкові    послуги); розповсюдження    просвітницьких   та   культурно-освітніх   знань (просвітницькі  послуги);  поширення  об`єктивної  інформації  про споживчі властивості та види соціальних послуг,  формування певних уявлень   і   ставлення   суспільства   до   соціальних    проблем (рекламно-пропагандистські послуги);"
  5. Указ Президента України від 23.06.2001р. N467 "Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім`ями":
":3 :Українському державному центру соціальних служб для молоді розробити комплекс заходів щодо поширення соціальної рекламної інформації з питань здорового способу життя та профілактики негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі."

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 1998 N63"Про подальший розвиток мережі центрів соціальних служб для молоді та підвищення ефективності їх діяльності":
"...1. Міністерству у справах сім`ї та молоді, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям продовжити роботу з подальшого розвитку мережі центрів соціальних служб для молоді..."

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2001р. N1291"Про розвиток центрів соціальних служб для молоді":
"...Відповідно до статті 13 Закону України <Про соціальну роботу з дітьми та молоддю> та Указу Президента України від 23 червня 2001 р. N467 <Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім`ями>
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Загальне положення про центри соціальних служб для молоді (додається).
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
завершити у 2002-2003 роках формування мережі центрів соціальних служб для молоді;
вживати заходів до збереження діючих центрів соціальних служб для молоді, не допускати скорочення чисельності працівників цих центрів.
3. Визнати таким, що втратило чинність, Типове положення про соціальні служби для молоді, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 1998 р. ї63 <Про подальший розвиток мережі центрів соціальних служб для молоді та підвищення ефективності їх діяльності>.
Загальне положення про центри соціальних служб для молоді :
Центри відповідно до покладених на них завдань:
1) беруть участь у реалізації державних, галузевих, регіональних програм соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім`ями;
2) здійснюють соціальне обслуговування дітей, молоді та сімей шляхом надання їм психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-медичних, соціально-економічних та інформаційних послуг;
3) здійснюють соціальний супровід неблагополучних, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, молоді, яка перебуває у місцях позбавлення волі або звільнилася з них;
4) :проводять соціально-профілактичну роботу із запобігання правопорушенням та наслідкам негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, їх подолання, пропагують здоровий спосіб життя;
5) здійснюють соціально-реабілітаційні заходи щодо відновлення соціальних функцій, психологічного та фізичного стану дітей та молоді, які зазнали жорстокості, насильства, потрапили в екстремальні ситуації;
6) надають дітям та молоді інформацію з питань працевлаштування, допомогу в організації трудових об`єднань молоді, зокрема молодіжних трудових загонів, таборів праці та відпочинку, громадських оплачуваних робіт;
7) проводять роботу з питань статевого виховання дітей та молоді, збереження репродуктивного здоров`я і підготовки молоді до створення сім`ї;
8) здійснюють інші функції відповідно до покладених на них завдань. "
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.12.1994р. N900-р "Про віднесення працівників центрів  соціальних служб для молоді до відповідних категорій державних службовців":
"Відповідно до статті 25 Закону України "Про державну службу" віднести посади директора Українського державного Центру соціальних служб для молоді Мінмолодьспорту - до 3 категорії, заступника директора Українського державного Центру соціальних служб для молоді - до 4 категорії, інших працівників соціальних служб для молоді - до відповідних категорій посад державних службовців міністерств і місцевих органів держаної виконавчої влади."

          В регіоні повністю завершено формування мережі центрів ССМ. Нині в області діє 26 центрів соціальних служб для молоді: 1 обласний, 3 міські та 22 районних.

Обласна мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

№ 

Назва центру

Номер телефону

Поштова адреса

Електронна адреса

Обласний

1.

Чернігівський

77-89-84

14000, м.Чернігів,
вул. Шевченка, 21

youth25@chb.net.ua

Районні

2.

Бахмацький

(235) 
5-17-76, 3-13-54

16500, м.Бахмач,
вул. Першотравнева, 36

rcsssdmbah@rambler.ru

3.

Бобровицький

(232) 
2-52-09, 2-53-33

17400,м.Бобровиця,
вул. Незалежності, 28

bobrsssdm@meta.ua

4.

Борзнянський

(253) 
3-43-95

16400, м.Борзна,
вул. Б. Хмельницького, 2

borcentr@rambler.ru

5.

Варвинський

(236) 
2-37-63

17600,м.Варва,
вул. Шевченка, 75

vrcsssdm@ukrpost.ua

6.

Городнянський

(245)
2-43-99, 2-43-57

15100, м.Городня,
вул. Леніна, 5

Sgsssdm@cg.ukrtel.net

7.

Ічнянський

(233) 
2-16-40
 

16700, м. Ічня, 
вул. Б. Хмельницького, 1

ircccdm@rambler.ru

8.

Козелецький

(246)
4-19-09

17000, смт Козелець, вул. Комсомольська, 86 б

Kz_zsssdm@ukrpost.ua

9.

Коропський

(256)
2-15-50

16200, смт Короп,
вул. Вознесенська, 22

rcssm_korop@mail.ru

10.

Корюківський

(257)
2-26-27

15300, м.Корюківка,
вул. Вокзальна, 2

miksimon@rambler.ru

11.

Куликівський

(243)
2-12-06

16300,смт Куликівка,
вул. Пирогова, 5а

rcz43@ne.cg.ukrtel.net

12.

Менський

(244)
2-11-33

15600, м.Мена,
вул. Червоноармійська, 1

chayki@mail.ru

13.

Ніжинський

(231)
2-53-66

16600, м. Ніжин,
пл. Леніна, 1, к. 52а

nrcsssdm@mail.ru

14.

Новгород-Сіверський

(258)
2-13-91

16000, м. Новгород-Сіверський, вул. Карла Маркса,2

rcsssdm@ukrpost.ua

15.

Носівський

(242)
2-12-98, 2-18-25

17100, м. Носівка,
вул. Центральна, 13

noscssd@ukr.net

16.

Прилуцький

(237)
3-32-06

17500, м.Прилуки,
вул. Соборна,31

rpcsssdm@mail.ru

17.

Ріпкинський

(241)
2-13-31 

15000, смт Ріпки,
вул. Свято-Миколаївська,156-а

RipkuCSSDM@mail.ru

18.

Семенівський

(259)
2-94-07

15400, м. Семенівка,
Червона Площа, 7а

srcsssdm@cg.ukrtel.net

19.

Сосницький

(255)
2-75-11

16100, с.м.т. Сосниця,
вул. Троїцька,38

sosnicacsssdm@rambler.ru

20.

Срібнянський

(239)
2-19-99

17300, с.м.т.Срібне,
вул. Леніна, 54

Sribne_csssdm@mail.ru

21.

Талалаївський

(234)
2-13-86

17200, смт Талалаївка,вул. Першотравнева, 2

talsssdm@mail.ru

22.

Чернігівський

95-20-69

14000, м. Чернігів,
вул. Шевченка, 48а

Chrsssdm@mail.ru

23.

Щорський

(254)
 2-19-07

15200, м.Щорс,
вул. Лермонтова,16

Schorscssm@cg.ukrtel.net

Міські

24.

Ніжинський

(231)
3-13-84

16600, м. Ніжин, 
вул. Об'їжджа, 120

nmcsssdm@ukr.net

25.

Прилуцький

(237)
4-42-36

17500, м. Прилуки,
вул. Київська, 78, корпус 2

pmcsssdm@gmail.com

26.

Чернігівський

678-604, 678-607, 
т/ф  678-608

14000, м.Чернігів,
вул. Воровського, 24/а

molod_center@ok.net.ua


При центрах ССМ області діє 70 спеціалізованих служб, а саме: 26 служб соціальної підтримки сімей "Родинний дім"; 23 мобільні консультативні пункти соціальної роботи у сільській місцевості; служба психологічної допомоги "Телефон довіри"; 3 консультативні пункти "Довіра" для ін`єкційних споживачів наркотиків; 9 служб соціального супроводу молоді, яка знаходиться в місцях позбавлення волі чи повернулася з них; 4 служби вторинної зайнятості молоді; обласна Школа волонтерів; служба соціальної профілактики; служба "Обласна молодіжна телерадіостудія"; рекламно-інформаційна служба.

Безкоштовні соціальні індивідуальні та групові послуги - психологічні, педагогічні, юридичні та інші - щороку отримують близько 20 тис. клієнтів. 150 штатних працівників, майже 200 залучених спеціалістів та близько 600 волонтерів забезпечують соціальне обслуговування, профілактику, супровід та реабілітацію тих, хто її перш за все потребує.

Розвиток партнерства в соціальній роботі та використання ресурсів організацій-партнерів для мобільного, доступного, результативного вирішення потреб, проблем та задоволення соціальних інтересів дітей, молоді - один із пріоритетів діяльності центрів ССМ регіону.

Співпраця з обласним та міськ/районними управліннями освіти дає можливість проводити просвітницько-профілактичну, психологічну, інформаційну роботу в навчальних закладах області; з центрами зайнятості розробляти та реалізовувати заходи з питань працевлаштування молоді, організовувати діяльність трудових об`єднань, із службами у справах неповнолітніх, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх - проводити профілактичну роботу серед молоді, з Чернігівським притулком для неповнолітніх - надавати індивідуальну та групову соціально-психологічну, педагогічну, юридичну та інформаційну допомоги дітям, що перебувають у притулку, дітям та підліткам з девіантною поведінкою.

            Центрами ССМ  регіону реалізуються такі спільні програми:

- з обласним військовим комісаріатом  - "Соціальна робота з призовною  молоддю та військовослужбовцями";

- з управлінням державного департаменту України з питань виконання покарань в Чернігівській області  - "Соціальний супровід неповнолітніх та молоді, які відбувають покарання та звільняються з місць позбавлення волі";

- з обласним центром планування сім`ї  - " Профілактика негативних у дитячому та молодіжному середовищі".

            У  регіоні продовжується співпраця щодо реалізації соціальних програм  між:

- обласним, міськ/районними управліннями освіти та 7 центрами ССМ;

- Чернігівською обласною організацією солдатських матерів та ОЦССМ;

- центрами зайнятості та 7 центрами ССМ;

- Прилуцькою виховною колонією та 2 ЦССМ;

- притулком для неповнолітніх та ОЦССМ;

- кримінальною міліцією у справах неповнолітніх та 4 центрами ССМ;

- центрами планування сім`ї та 5 центрами ССМ;

- Товариствами Червоного Хреста та  4 центрами ССМ;

- медичними закладами та 10 центрами ССМ;

- обласною державною телерадіокомпанією та ОЦССМ;

- редакціями газет та  6 ЦССМ;

- громадськими організаціями та 5 центрами ССМ;

- благодійними фондами, організаціями та 6 центрами ССМ;

- обласним відділенням фонду України соціального захисту інвалідів та ОЦССМ;

- інститутом підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти та ОЦССМ;

- обласним управлінням культури, міськрайонними відділами культури, закладами культури та 6 центрами ССМ

Співпраця з теле- та радіокомпаніями, редакціями газет забезпечує постійне висвітлення роботи мережі центрів ССМ, молодіжних проблем та досягнень, здійснення реклами соціальних послуг.

          Постійна спільна діяльність з громадськими організаціями та благодійними фондами сприяє впровадженню сучасних методів соціальної роботи з дітьми та молоддю, проведенню навчально-просвітницьких, профілактичних, культурно-масових заходів з різними категоріями дітей та молоді, розробці та випуску методичних матеріалів, просвітницько-профілактичних пам`яток та буклетів.

        Спільно з відділами та закладами культури проводилися заходи соціально-профілактичного, культурологічно-виховного спрямування, створювалися умови для розвитку творчих здібностей дітей та молоді.

         Окрім цього,  обласний центр соціальних служб для молоді  співпрацює з вищими навчальними закладами  регіону в напрямку підготовки   соціальних працівників  та волонтерів системи центрів ССМ. Серед постійних партнерів:

- Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка,

- Чернігівський  державний інститут економіки і управління,

- Чернігівський  державний інститут права, соціальних технологій і праці,

- Чернігівський філіал Рівненського  інституту слов`янознавства, 

- Ніжинський державний педагогічний університет ім. М.В.Гоголя.

Останні новини

Анонси


 

 

 

Погода