back

17-06-2008 12:39

Державний центр стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживтандарту – тел. (462) 72-70-39, 676-353, факс 691-674

os020@cg.ukrtel.net

www.cherncsm.com.ua


Державна інспекція з контролю за цінами – тел. 77-43-11

inspekcia1@cg.ukrtel.net


Управління у справах захисту прав споживачів – тел. 69-95-26; 69-95-25

chernigiv.zah@mail.cn.uaВизнання специфіки прав споживачів у рамках ЄС

Визнання специфіки прав споживачів у рамках ЄС розпочалось із прийняттям у 1975 році Резолюції Ради щодо підготовчої програми Європейського Економічного Співтовариства стосовно політики захисту прав споживачів та інформаційної політики. Однак на початку політика захисту прав споживачів розглядалась у якості складової політики функціонування внутрішнього ринку. Пізніше, положеннями статті 153 (колишня 129А) Договору про заснування Європейського Співтовариства, її було виокремлено з-поміж інших політик Європейського Співтовариства, і Європейська Комісія взяла на себе зобов`язання щодо охорони здоров`я, безпеки та економічних інтересів споживачів, а також забезпечення реалізації права на інформацію, навчання та асоціацію. Вимог щодо захисту прав споживачів також має бути дотримано при імплементації інших політик Співтовариства.

Основні питання, врегульовані на рівні ЄС, стосуються: загальної безпеки продукції; відповідальності за недоброякісну продукцію; реклами, що вводить в оману, та порівняльної реклами; споживчого кредиту; організованих турне; зазначення цін на товари, які пропонуються споживачеві; вигляду (маркування) товару; захисту прав споживачів при укладенні договорів поза бізнес приміщеннями та укладення т.зв. договорів на відстані; захисту прав споживачів при наданні фінансових послуг, альтернативних способів вирішення спорів, обміну інформацією та ін.

Законодавство України у сфері захисту прав споживачів є досить розвиненим. Основою захисту прав споживачів є положення Розділу ІІ Конституції України, яким визначено права, свободи та обов`язки людини та громадянина і, зокрема, частина 3 статті 42, де передбачено, що держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів. Крім того, стаття 50 Конституції України передбачає право на безпечне для життя і здоров`я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди; також гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Основний акт законодавства у сфері захисту прав споживачів - Закон України "Про захист прав споживачів" - в цілому відповідає вимогам права ЄС, а у деяких аспектах навіть пропонує споживачеві більш високий рівень захисту його прав у порівнянні із гарантіями, гармонізованими на рівні Європейського Співтовариства. Однак, необхідно брати до уваги, що у найближчому майбутньому Україна межуватиме із ЄС і тому досить гостро постає питання захищеності українського споживача проти імпортованих товарів та послуг.

Регулювання певних норм українського законодавства у цій сфері не відповідає визначеним ЄС правилам, а окремі види відносин залишаються зовсім неврегульованими. Це в основному пояснюється розширенням кола послуг та товарів, які пропонуються споживачеві і, зокрема, так званих послуг інформаційного суспільства. Тому існує необхідність внесення змін і доповнень до Цивільного кодексу України, Закону України "Про захист прав споживачів" та інших нормативних актів України стосовно захисту прав споживачів у відношенні нечесних умов у договорах із споживачами, деяких аспектів зазначення цін, захисту прав споживача при укладенні договорів щодо надання послуг за допомогою електронних засобів комунікацій (e.g. via Інтернет) та доопрацювання певних проектів нормативних актів України, наприклад Закону України "Про рекламу", розширення повноважень адміністративних судів при розгляді ними справ щодо порушення прав споживачів тощо.

В умовах зростання обсягів споживання та насичення ринку непродовольчими товарами здебільшого іноземного виробництва питання забезпечення їх відповідності вимогам щодо якості та безпеки постає ще гостріше. Зі збільшенням обсягів реклами викликає занепокоєння і низький рівень об`єктивності та достовірності інформації про реальні споживчі характеристики продовольчих товарів, робіт, послуг. За таких обставин підвищення рівня захисту прав споживачів має бути в центрі постійної уваги відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів суб`єктами господарської діяльності сфери торгівлі, надання послуг та ресторанного господарства на території Чернігівської області та реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів здійснює обласне управління у справах захисту прав споживачів.

На підставі Закону України "Про захист прав споживачів" та "Положення про Головне управління у справах захисту прав споживачів в Автономній республіці Крим, головні обласні, обласні, Севастопольське міське управління у справах захисту прав споживачів та Департамент у справах захисту прав споживачів у місті Києві", затвердженого наказом державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 09.10.2003р. N169, управлінням забезпечується удосконалення захисту прав та інтересів споживачів; створення належних умов для насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами, роботами, послугами; підвищення рівня захисту здоров`я та безпеки споживачів; створення належних умов для реалізації громадянами-споживачами своїх законних інтересів і прав на території області.

Управління здійснює захист прав споживачів у разі придбання, замовлення або використання (або маючи намір придбати, замовити, використати) ними товарів (робіт, послуг) неналежної якості для особистих потреб, безпосередньо не пов`язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов`язків найманого працівника; захист прав споживачів від порушень рекламодавцями, виробниками та розповсюджувачами реклами законодавства про рекламу.

При порушенні прав споживачів управлінням вживаються до суб`єктів господарювання, а також посадових осіб, які порушують права споживачів, рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами, які порушують законодавство про рекламу, заходи впливу, передбачені законодавством України.

Управління сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо захисту прав споживачів; розглядає заяви і звернення громадян, приймає участь у судовому захисті їх прав, інформує і навчає населення, опрацьовує пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань захисту прав споживачів.

При управлінні працює громадська приймальня, яка безоплатно консультує громадян з питань споживчого законодавства, допомагає у складанні відповідних документів.

Споживачі можуть звернутися до управління у справах захисту прав споживачів з питань порушення їх прав за адресою:

м. Чернігів, пр.Миру, 49-а кімн. 22-24, або за тел. 699524, 699649.

Останні новини

Анонси


 

 

 

Погода