back

Завершилася розробка проекту обласної програми зайнятості населення на 2012-2014 роки

15-12-2011 | 16:20

15 грудня заступник голови облдержадміністрації Наталія Білоус провела засідання робочої групи з розроблення обласної програми зайнятості населення на 2012-2014 роки.

Члени робочої групи зібралися, щоб підсумувати формування і схвалити проект програми зайнятості населення області на 2012-2014 роки, з тим, щоб найближчим часом подати його для узгодження Міністерству соціальної політики України та внести на розгляд і затвердження сесією обласної ради.

Як відмітила Наталія Білоус, відкриваючи засідання, аналіз динаміки прогнозних показників на 2012-2014 роки засвідчує, що в цілому вона є позитивною, спрямованою на поліпшення ситуації у сфері зайнятості і забезпечення керованості на регіональному ринку праці.

Проект Програми зайнятості населення Чернігівської області на 2012 - 2014 роки представила начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Лариса Юрченко. Вона подякувала членам робочої групи за досить плідну співпрацю у процесі формування Програми та підбила підсумки проведеної роботи.

За словами Лариси Юрченко, Проект обласної програми зайнятості на 2012-2014 роки розроблено, виходячи з державної політики зайнятості, реальних тенденцій соціально-економічного розвитку регіону, з метою підвищення ефективності регулювання процесів, що відбуваються на ринку праці в умовах інтеграції України у світову економічну систему, зменшення обсягів тіньової зайнятості, підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили, зростання ролі соціального партнерства та посилення соціального захисту безробітних.

У ході розробки Програми проаналізовано сучасний стан ринку праці області та виконання завдань і заходів програми зайнятості на 2010-2011 роки, розроблено прогнозні параметри розвитку трудового потенціалу, визначено основні завдання та заходи регулювання повного та зареєстрованого ринків праці на 2012-2014 роки.

Лариса Юрченко відзначила, що послідовні дії обласної державної адміністрації з реалізації законодавства у сфері зайнятості, налагодження соціального діалогу між владою, роботодавцями та профспілками, інноваційні підходи у роботі служби зайнятості сприяли позитивній динаміці на ринку праці області та дозволили :

– підвищити рівень зайнятості населення та знизити рівень безробіття у віці 15-70 років;

- сприяти детінізації ринку праці і доходів громадян та активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо переваг легальної продуктивної зайнятості;

- здійснювати повний комплекс адресних послуг громадянам, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

- організувати широкомасштабну профорієнтаційну роботу та збільшити обсяги надання соціальних послуг незайнятому населенню, зареєстрованому в службі зайнятості;

- забезпечити виконання завдань щодо створення нових робочих місць.

Загалом з початку 2010 року по жовтень 2011 року розширено сферу прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць для 35,8 тис. осіб ( у т.ч. за 10 місяців 2011 року – для 17,8 тис. осіб або на 22,5 % більше від річного завдання на 2011 рік ). Майже три чверті новостворених робочих місць – 13,3 тис. припадає на сферу малого бізнесу.

Перебіг подій, що відбуватимуться на ринку праці у 2012-2014 роках, буде зумовлений загальним соціально-економічним становищем у державі, а також впливом регіональних особливостей розвитку господарського комплексу області. В цих умовах реальним є скорочення неефективних робочих місць, продовження процесів вивільнення працівників. Підвищення попиту на робочу силу очікуватиметься лише на тих підприємствах області, де будуть умови для випуску конкурентоспроможної продукції та - для розширення обсягів виробництва, збільшення обсягів надання послуг.

У результаті впровадження Програми на 2012 – 2014 рр. очікується досягнення таких показників:

• забезпечення щорічного збереження понад 450 тис. ефективно функціонуючих та створення не менш 15,7 тис. нових робочих місць у 2012 році; 16,0 тис. - у 2013 році; 16,2 тис. - у 2014 році з належними умовами та гідною оплатою праці в усіх сферах економічної діяльності;

• забезпечення працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця у 2012 році – 20,0 тис., у 2013 – 20,5 тис., у 2014 – 21,0 тис. незайнятих громадян та безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості;

• збільшення обсягів професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням потреб ринку та замовлень роботодавців у 2012 році – до 5,2 тис., у 2013 році – до 5,5 тис. , у 2014 році – до 5,6 тис. осіб ;

• щорічне залучення до участі у громадських роботах від 9,7 до 10,0 тис. осіб відповідно;

• надання у 2012-2014 роках профорієнтаційних послуг щорічно для понад 52 тис. незайнятих громадян;

• зниження рівня безробіття, визначеного за методологією МОП, серед громадян у віці 15–70 років на кінець 2014 року до 9,8 % , у т.ч. працездатного віку - до 10,5 % відповідно.

Очікується, що в наступні три роки економіка області досягне певного пожвавлення, в результаті чого ситуація на ринку праці набуватиме позитивних рис. Виходячи з державної політики зайнятості, підвищення життєвого рівня населення, заходи обласної програми зайнятості на 2012–2014 роки здійснюватимуться у різних формах та спрямовуватимуться на вирішення різних завдань щодо забезпечення керованості процесами на ринку праці, стабілізації рівня зайнятості, посилення соціального захисту незайнятого населення та безробітних. Тому, особливої уваги заслуговує питання підвищення ефективності співробітництва органів виконавчої влади, роботодавців, профспілок у розв’язанні проблем на ринку праці регіону .

Після обговорення проект Програми зайнятості населення Чернігівської області на 2012 - 2014 роки було схвалено.Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації