back

Виконання обласного бюджету за 2015 рік: цифри та факти

11-03-2016 | 14:47

Обсяг доходів загального і спеціального фондів обласного бюджету за 2015 рік склав 3 431,5 млн грн (101,4% до річних бюджетних призначень). Тобто, у порівнянні з 2014 роком доходи бюджету зросли на 660,0 млн грн або на 23,8%.

З Державного бюджету до загального фонду одержано 2 962,7 млн грн субвенцій та дотацій, з Черкаського обласного бюджету надійшла субвенція на утримання об’єктів спільного користування в сумі 1,2 млн гривень.

У цілому до загального фонду бюджету надійшло 348,2 млн грн власних надходжень (без трансфертів), тобто 104,2% річних призначень.

Зокрема податку на доходи фізичних осіб отримано в сумі 236,3 млн грн, податку на прибуток підприємств – 27,9 млн грн, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, – 37,3 млн грн, рентної плати за спеціальне використання води – 8,3 млн грн, плати за надання адміністративних послуг – 15,8 млн грн, екологічного податку – 14,0 млн грн тощо.

До спеціального фонду бюджету надійшло 112,8 млн грн власних надходжень (без трансфертів), що склало 154,4% річних призначень і більше надходжень 2014 року на 38,2 млн грн або на 51,1%. У тому числі власні надходження бюджетних установ (платні послуги, благодійні внески, гранти та дарунки тощо) становили 112,4 млн грн (157,3% до плану на рік) та збільшились на 44,9 млн грн або на 66,5%.

 

Видатки

Видатки обласного бюджету за 2015 рік за загальним і спеціальним фондами (з урахуванням трансфертів) виконано в сумі 3 368,8 млн грн. Це на 601,6 млн грн (або на 21,7%) більше ніж у 2014 році.

Видатки загального фонду (з трансфертами) склали 3 200,5 млн грн (зростання – 804,6 млн грн або 33,6%), без трансфертів, переданих районним і міст обласного значення бюджетам – 1 143,5 млн грн (+203,0 млн грн або +21,6%).

Фінансування видатків здійснено відповідно до бюджетних призначень та з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів обласного бюджету.

У галузевій структурі на освіту припадає 33,1% усіх видатків, охорону здоров’я – 44,4%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 9,1%, культуру – 6,2%, фізичну культуру і спорт – 1,8%, інші галузі – 5,4%. За економічною класифікацією бюджету питома вага видатків на оплату праці склала 67,5%, оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 9,8%, продукти харчування та медикаменти – 9,4%, соціальне забезпечення – 3,0%, інші видатки – 10,3%.

 

Кредитування

Як і передбачалось, на реалізацію заходів обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» використано 3,8 млн грн, програми підтримки розвитку житлового кредитування молоді – понад 1,1 млн гривень. Витрати, пов’язані з наданням і обслуговуванням пільгових кредитів, профінансовані в сумі 68,1 тис. гривень.

 

Міжбюджетні трансферти

До загального фонду обласного бюджету надійшло 46,1 млн грн базової дотації з державного бюджету або 100,0% до плану на рік, стабілізаційної дотації – 52,2 млн грн (100,0%), субвенцій – 2 865,6 млн грн (99,8%).

Зокрема на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення з держбюджету надійшло та освоєно субвенцій у сумі 1 742,0 млн грн, що на 585,8 млн грн або на 50,7% більше ніж у 2014 році.

Освітня субвенція надійшла в сумі 234,8 млн грн, видатки склали 199,2 млн грн (на утримання обласних загальноосвітніх закладів – 150,4 млн грн, передано районним і міст обласного значення бюджетам – 48,8 млн грн). Залишок невикористаних коштів становив 35,6 млн грн (в тому числі 31,1 млн грн – цільові видатки на придбання автобусів та комп’ютерних класів), який буде освоєний впродовж 2016 року на потреби освітніх установ.

Субвенція на підготовку робітничих кадрів затверджена в сумі 116,4 млн грн, використана в сумі 116,3 млн грн, залишок субвенції (123,9 тис. грн) буде витрачений у 2016 році.

Медична субвенція передбачалась у сумі 590,2 млн грн. Видатки становили 543,8 млн грн (на утримання обласних закладів охорони здоров’я – 476,2 млн грн, передано районним і міст обласного значення бюджетам, обласному бюджету Харківської області – 67,6 млн грн). Залишок коштів у сумі 46,4 млн грн (із яких 23,3 млн грн – цільові видатки на лікування хворих на діабет та складні ниркові захворювання) буде освоєний впродовж 2016 року.

За рахунок медичної субвенції на забезпечення препаратами інсуліну та цукрознижувальними препаратами хворих на цукровий і нецукровий діабет районним і міст обласного значення бюджетам направлено 15,5 млн грн, на оплату медичних послуг Харківського спеціалізованого медико-генетичного центру – 208,5 тис. гривень.

Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» передбачалася в сумі 18,3 млн грн, надійшла з держбюджету відповідно до потреби в сумі 18,2 млн грн та освоєна в повному обсязі.

Субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів використана згідно з потребою в сумі 47,0 млн гривень.

Субвенцію на соціально-економічний розвиток окремих територій, яка передбачалась в обсязі 13,3 млн грн, освоєно в сумі 11,3 млн грн, в тому числі: Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації – 6,6 млн грн, районними бюджетами та Ніжинським міським бюджетом – 4,7 млн гривень. У зв’язку з економією коштів та здешевленням робіт на підставі проведених тендерних процедур, 2,0 млн грн субвенції повернуто до держбюджету.

Субвенція на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов (затверджена в обсязі 10,9 млн грн) використана в сумі 10,5 млн гривень. Придбано 18 квартир, в тому числі: в м. Прилуки (1), м. Ніжин (2), Бахмацькому районі (1), Бобровицькому (1), Ічнянському (1), Козелецькому (8), Коропському (1), Корюківському (1), Чернігівському (2).

За загальним і спеціальним фондами з держбюджету передбачалась субвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення, постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання і водовідведення у сумі 90,3 млн грн, із яких використано 90,2 млн гривень.
Департамент фінансів облдержадміністрації