back

Розпочато розробку регіональної програми подолання та запобігання бідності

25-11-2011 | 12:44

25 листопада заступник голови облдержадміністрації Наталія Білоус провела засідання робочої групи з розроблення регіональної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року.

Як зазначила Наталія Білоус у вступному слові, починаючи з 2001 року на виконання відповідного Указу Президента України в державі діяла Комплексна програма забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності, на підставі якої та відповідно до постанов Кабінету Міністрів України в області забезпечувалося триетапне її виконання шляхом розробки відповідних заходів. На кожному етапі передбачалося поступове зниження рівня бідності шляхом виконання певних заходів, направлених на викорінення найгостріших проблем бідності, досягнення збільшення доходів громадян, запобігання поширенню успадкованої бідності, зниження економічної нерівності. Завершено виконання обласного плану заходів третього етапу програми (2005-2009 рр.) в 2009 році.

Виходячи з державної політики подолання бідності, підвищення життєвого рівня населення, заходи Комплексної Програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності здійснювалися у різних формах і спрямовувалися на вирішення завдань відповідно до тих основних груп населення, які формують загальну сукупність бідних та зубожілих в області. Насамперед, це - працюючі з недостатнім рівнем оплати праці, безробітні, малозабезпечені, багатодітні сім’ї та сім’ї з дітьми, пенсіонери, інваліди, тощо.

Оцінка рівня життя та показників бідності дають суперечливу картину про її виміри та регулятори, однак, на кожному напрямку конкретного плану дій в області забезпечувався позитивний результат. (Середні показники рівня оплати праці в основному були невисокі, в загальнодержавному рейтингу займали передостанні місця, а сукупні доходи населення попадали в першу десятку).

Матеріальне становище українського населення змінюється з урахуванням соціально-економічної ситуації, з’являються нові тенденції та особливості прояву бідності, тому одним із перших указів Президента України В.Ф. Януковича став Указ 274/2010 «Про невідкладні заходи з подолання бідності».

В указі зазначено, що, виходячи з нагальної потреби в якнайшвидшому подоланні бідності, – однієї з найболючіших проблем суспільства, від якої страждає значна частина населення України, насамперед сім'ї з дітьми, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безробітні, інваліди, пенсіонери, бездомні громадяни, безпритульні діти, та яка суттєво обмежує можливості людського розвитку, породжує масштабні соціальні конфлікти, становить загрозу єдності суспільства та національній безпеці України, необхідно визначити подолання бідності, перш за все її найгостріших проявів, найважливішим пріоритетом у здійсненні реформ.

Комітету з економічних реформ було доручено проаналізувати із залученням провідних учених та фахівців стан бідності в Україні та внести пропозиції щодо підвищення ефективності державної політики, шляхів прискорення розв'язання проблем у цій сфері; розробити та внести пропозиції щодо концептуальних положень законів України, актів Президента України, інших актів законодавства, які мають бути ухваленими для забезпечення прискореного подолання та попередження бідності в державі.

Про підходи щодо формування регіональної програми та її напрямки поінформувала заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Катерина Тимощенко. Зокрема, Регіональна програма подолання та запобігання бідності на період до 2015 року має передбачати:

– запровадження нових механізмів відновлення виробництва, стимулювання економічного зростання та соціального прогресу, зокрема, забезпечення ефективної зайнятості населення шляхом створення життєспроможних підприємств;

– створення умов для гідної праці, в тому числі забезпечення поваги та дотримання прав людини у сфері праці, продуктивної, вільно обраної зайнятості та соціального захисту, а також розвитку та активізації соціального діалогу на всіх рівнях;

– реалізації в кризових умовах короткострокових заходів з надання невідкладної допомоги найбільш вразливим верствам населення, подолання хронічної бідності, бідності серед працюючих;

– забезпечення реформування систем оплати праці, соціального захисту, пенсійного страхування, надання медичної допомоги, медичного обслуговування на територіальному рівні;

– запровадження дієвого механізму надання молоді, насамперед випускникам вищих навчальних закладів, першого робочого місця;

– розширення можливостей для працевлаштування людей з особливими потребами, зайнятості людей похилого віку;

– упровадження системи надання дієвої адресної соціальної допомоги та інші найактуальніші питання, розв’язання яких потребує розробка відповідної програми.

Координацію роботи з розробки програми покладено на головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. Робоча група вже найближчим часом узагальнить пропозиції до програми та підготує її для затвердження до кінця поточного року.
Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації