back

У центрі уваги – діти з особливими потребами та позбавлені батьківського піклування

14-12-2011 | 14:35

14 грудня під головуванням заступника голови облдержадміністрації з фінансово-економічних та соціальних питань Наталії Білоус відбулося засідання координаційної ради щодо реформування сфери соціальних послуг.

Як здійснюється соціальний захист вихованців Чернігівського та Ніжинського притулків для дітей та центру соціально-психологічної реабілітації дітей присутніх поінформувала заступник начальника служби у справах дітей облдержадміністрації Юлія Олифіренко.

Вона повідомила, що з початку року в області функціонували три заклади соціального захисту дітей (Чернігівський, Ніжинський притулки для дітей та центр соціально-психологічної реабілітації дітей), де впродовж січня-листопада 2011 року необхідну допомогу фахівців отримали 260 дітей.

З метою підвищення ефективності здійснення соціального захисту дітей обласним планом заходів з виконання у 2011-2016 роках Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 15.03.2011 № 79, протягом 2011-2013 років заплановано проведення реорганізації Ніжинського та Чернігівського притулків для дітей у центри соціально-психологічної реабілітації дітей.

На даний час, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 01.08.2011 № 261 «Про створення Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей» 26.09.2011 року зареєстровано Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей (на базі Чернігівського притулку для дітей). Всього, з початку року до притулків для дітей було влаштовано 126 дітей.

У центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, станом на 01.12.2011 року перебувало 89 дітей.

Вибуття дітей із закладів соціального захисту відбувається з урахуванням їх права на виховання в сімейному оточенні.

Впродовж січня-листопада 2011 року з закладів соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання було влаштовано 36 дітей ( 8 – усиновлено; 13 – влаштовано під опіку (піклування); 15 – до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу).

На виконання доручення Президента України від 23.04.2010 № 1-1/749 та з метою поліпшення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту дітей, створення належних умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку вихованців, забезпечення їх харчуванням, одягом, взуттям, засобами особистої гігієни за Чернігівським, Ніжинським притулками для дітей та центром соціально-психологічної реабілітації дітей закріплено шефів; активізовано відповідну роботу щодо залучення спонсорських коштів для покращення умов перебування, навчання, виховання, реабілітації та оздоровлення вихованців закладів соціального захисту дітей.

За кошти благодійників та спонсорів замінено вікна у Чернігівському притулку для дітей (зараз центр соціально-психологічної реабілітації дітей). Крім того, проведено ремонт в групових кімнатах для дітей 7-18 років, облаштовано групові кімнати та придбано комп’ютери для вихованців.

За січень - вересень 2011 року на рахунки Чернігівського, Ніжинського притулків для дітей та центру соціально-психологічної реабілітації дітей надійшло 104,2 тис. грн благодійних внесків, грантів, дарунків (за відповідний період минулого року – 36,4 тис. грн).

Про індивідуальний і диференційований підхід у професійній роботі, підготовці до самостійного життя вихованців інтернатних закладів, які мають особливі освітні потреби йшлося у виступі заступника начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Миколи Конопацького.

За його словами, на сьогодні в області функціонує 7 спеціальних шкіл-інтернатів (1 – для глухих дітей, 1 – для дітей з вадами зору, 5 – для розумово відсталих дітей). В них навчається 569 учнів, з яких 122 – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 200 – діти-інваліди.

Професійному становленню дітей з особливими освітніми потребами в першу чергу сприяє навчальна робота, спрямована на корекцію фізичних та (або) розумових вад дитини, її максимально можливе соціальне зростання у процесі засвоєння суспільного досвіду, формування у вихованців різних способів дій в умовах свідомої цілеспрямованої діяльності. Зазначені вище завдання реалізуються через спеціальні навчальні предмети та курси.

З 2007 року Батуринська (для дітей з вадами розумового розвитку), Сосницька (для глухих дітей), Чернігівська (для слабозорих дітей) спеціальні загальноосвітні школи-інтернати забезпечені корекційним обладнанням за програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, ефективно використовують його у навчально-виховному процесі, корекційній та профорієнтаційній роботі.

У 2011 році за рахунок обласного бюджету придбано корекційне обладнання для Березнянської, Городнянської, Удайцівської спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, де навчаються та виховуються діти з вадами розумового розвитку.

Для формування навичок самообслуговування у школах-інтернатах функціонують кімнати соціально-побутового орієнтування, де діти вчаться готувати їжу, мити посуд, ремонтувати одяг, взуття тощо. При цьому інструктивно-роз’яснювальна робота проводиться з кожною дитиною індивідуально. Усі вони забезпечені сучасним обладнанням, меблями, посудом, побутовою технікою. На їх базі проходять гурткові заняття.

Трудове навчання та виховання у спеціальних школах-інтернатах спрямовано на оволодіння вихованцями трудовими вміннями і навичками, що є основою для подальшої їх професійної підготовки та реалізації ними своїх можливостей у самостійному житті. Цьому сприяє навчальна, позанавчальна діяльність вихованців, індивідуально спрямована корекційно-відновлювальна, соціально-реабілітаційна робота. Діти набувають компетентностей раціонального ведення домашнього господарства, культури побуту, вчаться працювати з різними інструментами, виготовляти прості предмети для повсякденного вжитку, господарювати на земельних ділянках.

Згідно з моніторингом майже 80 % учнів спеціальних шкіл-інтернатів мають достатній та високий рівень практичних навичок із швейної, столярної, слюсарної справ, ведення сільського господарства.

Велике значення у забезпеченні соціально-трудової адаптації, розвитку здібностей вихованців та задоволення їх творчих потреб, як відмітив Микола Конопацький, мають гуртки. Гуртковою роботою охоплено всіх вихованців, зокрема і з інвалідністю.

Цілеспрямовано здійснюється профорієнтаційна робота з учнями середнього та старшого віку, що зорієнтована на широке коло спеціальностей, і включає такі виховні заходи та акції, як психологічні консультації, участь у тренінгах, учнівському самоврядуванні, набуття навичок самообслуговування, екскурсії до побутових, торговельних закладів, на підприємства, відвідування вищих та професійно-технічних навчальних закладів, зустрічі з представниками регіональних служб зайнятості.

Управлінням освіти і науки облдержадміністрації, педагогічними колективами інтернатних закладів вивчається та впроваджується міжнародний досвід щодо навчання та підготовки до самостійного життя дітей з фізичними вадами.

З жовтня 2010 року нідерландські фонди «ПроФорКідс» та «Роял Візіо», що є центрами експертизи для слабозорих та сліпих дітей у Нідерландах, спільно із науковцями Національної академії педагогічних наук України, фахівцями Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова розпочали впроваджувати нідерландсько-український проект «На Сонці» (покращення якості життя дітей з вадами зору) на базі Чернігівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів.

Метою проекту є розробка індивідуальних та орієнтованих на дитину навчальних планів, сприяння ранньому втручанню та соціалізації дітей. На сьогодні вже понад 30 вихованців школи-інтернату мають індивідуальні плани навчання, розроблені за участю голландських спеціалістів, педагогічних, медичних працівників, батьків.

Також проект «На Сонці» передбачає раннє втручання, проведення скринінгів, навчання та реабілітацію, надання консультацій та рекомендацій, психолого-соціальний супровід дітей, що в комплексі забезпечить належний рівень соціалізації випускників з особливими потребами.

Підбиваючи результати засідання, Наталія Білоус відмітила, що соціальний захист вихованців притулків в області здійснюється належним чином, підготовка вихованців інтернатних закладів до самостійного життя відбувається з використанням індивідуального та диференційованого підходу.

Медичним працівникам області координаційна рада рекомендувала приділяти особливу увагу ранньому виявленню у дітей вад слуху та зору для успішної їх корекції та подальшої соціальної адаптації, інтеграції у суспільне життя таких дітей.

Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації