back

З розширеного засідання Колегії облдержадміністрації

24-11-2011 | 14:56

Виправити до кінця року існуючі недоліки та забезпечити безумовне виконання Програми соціально-економічного розвитку області по основних параметрах – таке завдання поставив голова обласної державної адміністрації Володимир Хоменко перед керівництвом районів під час проведення розширеного засідання Колегії облдержадміністрації.

Основними питаннями, внесеними на порядок денний засідання, стали підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку і бюджету області за 9 місяців 2011 року та заходи щодо подолання негативних тенденцій в окремих галузях і розвитку територій, а також стан ринку праці та реалізації Програми зайнятості населення на 2010-2011 роки.

Аналізуючи стан виконання Програми, начальник головного управління економіки облдержадміністрації Леонід Подоляк, зокрема, зазначив, що за підсумками 9-ти місяців поточного року область має позитивну динаміку по більшості макроекономічних показників.

Запорукою наповнення бюджетів та інвестування в розвиток є ефективна робота господарюючих суб’єктів: протягом січня-серпня отримали прибутки 57,9 % підприємств, а господарський комплекс регіону – позитивний фінансовий результат.

Разом з тим, неефективно спрацювали підприємства Чернігова, Ніжина та 9-ти районів.

Тривожним симптомом також є перевищення темпів зниження прибутків над збитками. Серед шляхів виправлення ситуації – більш тісна співпраця органів влади на місцях з менеджментом і власниками збиткових підприємств, а також з податковою службою.

Власні кошти підприємств залишаються основним дже¬релом інвестиційного розвитку. Інвестицій в основний капітал протягом січня-вересня вкладено 1,36 млрд. гривень. Область має приріст 27,6 %, і 8 місце по Україні, а за підсумками року є всі передумови досягти запланованого рівня.

Обсяг прямих іноземних інвестицій збільшився порівняно з початком року на 4,1 % і склав на 01.10.2011 98,8 млн. дол. США, а кількість підприємств з іноземним капіталом досягла 125.

У промисловому комплексі за 9 місяців область має зростання виробництва у більшості галузей.

Разом з тим, через подальше скорочення видобутку вуглеводнів і пов‘язаних з цим обсягів нафтопереробки а також скорочення виробництва м’ясо- та молокопродуктів, спирту та пива у цілому по промисловості область не вдалось досягти минулорічного рівня.

І якщо у добувній і нафто-, газопереробній галузях виправити ситуацію без державної підтримки неможливо, то у харчовій необхідно надолужити допущене відставання.

Аграріями області за січень – вересень забезпечено зростання валової продукції на 15,5 % – це 7 місце в Україні.

Таких результатів досягнуто, в першу чергу, за рахунок продукції рослинництва. Цього року Чернігівщина має рекордні врожаї зернових і картоплі, яких вже зібрано, відповідно, більше 2,2 та 1,7 млн. тонн, що в 1,5 рази перевищує рівень минулого року. Спостерігається також значне зростання обсягів виробництва інших видів рослинницької продукції.

У будівельній галузі за підсумками 10 місяців повернуто позитивну динаміку зростання обсягів будівельно-монтажних робіт, що забезпечило області 12 місце в Україні.

Проте залишається складною ситуація в житловому будівництві, де протягом січня-вересня введено в експлуатацію 64,8 тис. м2 житла. Хоча цей результат в силу об‘єктивних причин і нижчий минулорічного рівня, однак він дозволив області піднятись на 18 місце в Україні.

Сприятлива кон’юнктура забезпечила зростання майже в 1,5 рази зовнішньо¬торговельного обороту.

Найбільш активно зовнішньоекономічні операції здійснювалися з господарюючими суб’єктами 7-ми країн світу – Російської Федерації, Білорусі, Німеччини, Туреччини, Італії, Польщі та Бразилії, що сумарно складає 65,5 % загального обсягу зовнішньої торгівлі.

Як відмітив Леонід Подоляк, індекс споживчих цін в області у вересні цього року по відношенню до грудня попереднього був на рівні середнього в Україні (104,2 %), а обсяг обороту роздрібної торгівлі збільшився на 14,6 % і перевищив 9,1 млрд. гривень.

Активізація економічних процесів та зростання державних соціальних стандартів сприяли збільшенню доходів населення.

Середньомісячна заробітна плата, як основне їх джерело, у середньому за січень-вересень 2011 року складала 1934 грн. і збільшилась до минулорічного періоду на 15,6 %. У вересні зарплата становила 2047 гривень.

Разом з тим, попри зусилля органів влади і деяке скорочення протягом вересня, заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня складала 28,5 млн. грн.

Найбільші її суми мали міста Чернігів, Прилуки і, а також Борзнянський, Щорський, Чернігівський та Бахмацький райони.

За словами начальника головного управління економіки облдержадміністрації, якщо на економічно активних підприємствах борги поступово зменшуються, то на підприємствах-банкрутах вони навпаки – зросли порівняно з початком року у 2,5 рази, а на підприємствах, що призупинили діяльність – на 35,5 %.

У сфері соціального захисту населення на виплату всіх видів державних соціальних допомог спрямовано 435,7 млн грн, що на 21,8 % більше, ніж у минулому році.

Всі необхідні виплати пенсій та грошової допомоги фінансуються своєчасно і в повному обсязі.

У сфері освіти з початку року забезпечено відкриття 24-х дошкільних навчальних закладів та 21-ї додаткової групи на базі діючих.

З метою ефективного функціонування шкільних освітніх округів, на виконання відповідної обласної програми 35 опорних навчальних закладів отримали сучасне мультимедійне обладнання.

У сфері охорони здоров’я продовжується поступове реформування галузі, спрямоване на поліпшення доступності та якості надання медичних послуг.

З усіх джерел фінансування на покращання матеріально-технічної бази закладів використано 26,6 млн. грн. У галузі культури продовжувалась реалізація ряду регіональних цільових програм.

Триває робота з розбудови історико-археологічного музейного комплексу «Древній Любеч», відкрито Музей історії партизанського руху на Чернігівщині у селі Єліне Щорського району.

У сфері фізичної культури і спорту забезпечено фінансування підготовки та участі провідних спортсменів області у офіційних міжнародних змаганнях, де з початку року завойовано 93 медалі, з яких 29 золотих.

Отримують щомісячні стипендії обласної державної адміністрації 35 юних спортсменів та 10 спортсменів-інвалідів.

Стан ринку праці та реалізацію Програми зайнятості населення на 2010-2011 роки проаналізувала директор обласного центру зайнятості Лідія Падалка, зазначивши, що усі заплановані завдання і заходи Програми зайнятості населення за 9 місяців 2011 року виконані.

Рівень зайнятості населення області, визначений за методологією Міжнародної організації праці у І півріччі 2011 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року підвищився на 0,3% і становить 59,4%. Безробітне населення скоротилося на 1,2 тис. осіб і становить 57,5 тис. громадян. Якщо у І кварталі Чернігівщина втрачала наявні робочі місця (створено 4679 робочих місць, ліквідовано – 4706), то півріччя і 9 місяців характеризуються позитивними тенденціями: за січень-вересень кількість введених робочих місць досягла 15,7 тис. одиниць (більше аналогічного показника минулоріччя на 12,1%) і перевищила кількість ліквідованих на 1,6 тис. або 11,6%.

За 9 місяців до центрів зайнятості в пошуках роботи звернулося 24,9 тис. осіб – на 6,3% більше проти аналогічного періоду 2010 року.

За словами Лідії Падалки, службою зайнятості проводиться плідна співпраця з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, роботодавцями щодо розширення сфери прикладання праці та інформування про послуги, які спрямовані на пошук роботи для населення та укомплектування вільних робочих місць на підприємствах, організаціях, установах.

Як результат, у банку даних обласної служби зайнятості налічувалося 22,6 тисяч вакансій (на 5,6% більше, ніж торік) від 5,2 тисяч роботодавців. За направленням служби зайнятості укомплектовано 16,7 тисяч вакансій (74,2% від загальної кількості вакансій, торік – 67,1%).

За сприяння служби зайнятості за 9 місяців 15,7 тис. незайнятих громадян отримали роботу (на 12,7% більше аналогічного періоду 2010 року).

Під особливою увагою служби зайнятості залишається працевлаштування громадян з інвалідністю. У поточному році роботою забезпечено 246 незайнятих інвалідів, що на 4,7% більше, ніж за відповідний період минулого року. Чернігівська область успішно реалізує проект Організації Об’єднаних Націй, Міжнародної Організації Праці та Державної служби зайнятості „Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості”. Завдяки тісній співпраці центрів зайнятості області з Фондом соціального захисту інвалідів, медико-соціальною експертною комісією та роботодавцями, нині в області працевлаштовується понад 45% осіб з інвалідністю, що на 9,3% перевищує загальний рівень працевлаштування незайнятих громадян.

Суттєвим фактором підтримки безробітних в період пошуку роботи є забезпечення їх тимчасової зайнятості через оплачувані громадські роботи, до участі в яких протягом звітного періоду залучено 9,1 тис. незайнятих осіб, що на 38,5% більше, ніж за цей період торік. Незайняті громадяни залучались до трудової діяльності з благоустрою населених пунктів, меморіалів, пам'яток культури, проводились роботи з надання послуг особам похилого віку, ветеранам війни та праці, інвалідам, хворим.

Станом на 1 жовтня 2011 року на обліку в центрах зайнятості області перебувало 13,4 тис. безробітних громадян, що на 12,1% менше, ніж на цю дату у минулому році.

Підсумки обговорення зазначених питань підбив голова облдержадміністрації Володимир Хоменко.

«Влада на місцях – від міста до найвіддаленішого села – повинна бути відповідальна, ефективна та результативна. І не на папері та в обіцянках, а у реалізації конкретних справ, від яких реально покращуватиметься рівень життя людей.

Саме на цьому наголосив Президент України Віктор Янукович на останньому розширеному засіданні Кабінету Міністрів України», - наголосив керівник області.

Він підкреслив: головне, на чому необхідно сконцентрувати зусилля – це виконання показників цьогорічної Програми соціально-економічного розвитку та формування реальних завдань на 2012, виходячи із орієнтирів, визначених Програмою економічних реформ на 2011-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Він доручив керівникам районів детально проаналізувати ситуацію та визначити завдання щодо подолання до кінця року негативних тенденцій в окремих сферах економічної діяльності та розвитку територій.

В роботі Колегії облдержадміністрації взяв участь головний консультант-інспектор відділу центральних та північних регіонів Управління з питань регіональної політики Головного управління з питань регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України Олег Шепетін.

Прес-служба облдержадміністрації